Avskrift kirkebøker-Transcript church register:

Klikk for å oppfriske siden

Sist oppdatert 16.05.2023

Filene er søkbare: (Du kan bruke ctrl+F)
Filene er lagret som tabell i .html. Noen opplysninger er ikke tatt med for å gjøre det lettere å søke i filene. Bl.a. er faddere og kjønn utelatt.
(Her kan du se de samme filene med alle opplysningene vi har registrert)

Datoformatet er måned/dag/år,(feks betyr "07/12/20" 12. juli 1920).

Avskrift fra håndskrevne bøker. Tabellene kan inneholde feil. Sjekk derfor orginale bøker.
En del orginale scannede bøker kan du finne i Digitalarkivet. Søk i Digitalarkivet


Avaldsnes kirke
Avaldsnes gravlagt-buried 1906-1940
Avaldsnes døpte-christened 1876-1879
Avaldsnes døpte-christened 1889-1893
Avaldsnes døpte-christened 1921-1940
Avaldsnes konfirmerte-confirmed 1906-1940
Avaldsnes vielser-marriages 1906-1940

Falnes kirke
Falnes gravlagt-buried 1882-1908
Falnes konfirmerte-confirmed 1900-1911
Falnes vielser-marriages 1900-1911
Falnes døpte-christened 1903-1911
Falnes land døpte-christened 1882-1902
Falnes land døpte-christened 1912-1939

Skudeneshavn
Skudeneshavn døpte-christened 1882-1940
Skudeneshavn gravlagt-buried 1882-1940
Skudeneshavn konfirmerte-confirmed 1882-1940
Skudeneshavn vielser-marriages 1882-1940

Ferkingstad kirke
Ferkingstad vielser-marriages 1912-1943
Ferkingstad vielser-marriages 1882-1911
Ferkingstad gravlagt-buried 1882-1912
Ferkingstad konfirmerte-confirmed 1912-1944
Ferkingstad døpte-christened 1882-1939 (mangler-missing 1906-1911)

Aakrehamn kirke
Aakra døpte-christened 1882-1905
Aakra døpte-christened 1906-1919
Aakra døpte-christened1920-1936
Aakra døpte-christened 1936-1944
Aakra gravlagt-buried 1882-1924
Aakra gravlagt-buried 1925-1936
Aakra konfirmerte-confirmed 1882-1906
Aakra konfirmerte-confirmed 1920-1936
Aakra vielser-marriages 1882_1906
Aakra vielser-marriages 1906-1922
Aakra vielser-marriages 1906-1936

Falnes sokn (Falnes, Ferkingstad, Åkrehamn)
Falnes sokn døpte-christened 1841-1861
Falnes sokn døpte-christened 1862-1882
Falnes sokn gravlagt-buried 1841-1863
Falnes sokn gravlagt-buried 1864-1881
Falnes sokn konfirmerte-confirmed 1841-1863
Falnes sokn vielser-marriages 1841-1863

Kopervik kirke
Kopervik konfirmerte-confirmed 1920-1940
Kopervik by døpte-christened 1880-1904
Kopervik by gravlagt-buried 1920-1940
Kopervik vielser-marriages 1920-1940
Kopervik døpte-christened 1905-1919
Kopervik døpte-christened 1920-1940

Kopervik land gravlagt-buried 1881-1905
Kopervik land gravlagt-buried 1906-1922
Kopervik land gravlagt-buried 1923-1942
Kopervik land døpte-christened 1881-1905
Kopervik land døpte-christened 1906-1924
Kopervik land døpte-christened 1925-1939
Kopervik land konfirmerte-confirmed 1881-1906
Kopervik land konfirmerte-confirmed 1906-1922
Kopervik land konfirmerte-confirmed 1923-1942
Kopervik land vielser-marriages 1881-1906
Kopervik land vielser-marriages 1906-1924
Kopervik land vielser-marriages 1925-1942

Torvastad kirke
Torvastad gravlagt-buried 1921-1939
Torvastad døpte-christened 1921-1939
Torvastad konfirmerte-confirmed 1920-1939
Torvastad vielser-marriages 1920-1940

Felles lister
Felles gravlagt-buried
Felles vielser-marriages

Siden er vist ganger