Aar VMfornavn VMfarsnavn VMslektsnavn VMbosted VMyrke/stand VMfødested VMFfornavn VMFfarsnavn VMFslektsnavn VMFbosted VMFyrke/stand VFfornavn VFfarsnavn VFslektsnavn VFbosted VFfødested VFFfornavn VFFfarsnavn VFFslektsnavn VFFbosted VFFyrke/stand Vdato VMfødt VFfødt
1884 David Johan Endresen
Grødheim Søfarende Grødheim Endre Johannessen
Grødheim Grdbr. Anne Marie Jørgensdtr.

Hemnæs Jørgen Olsen
Hemnæs Gaardbr. 17.04.1884 1858 1861
1884 Ole Johan Jenssen
Kvilhaugsvig Søfarende Kvilhaugsvig Jens Johannessen
Kvilhaugsvig Grdbr. Ragnild Jørgensdtr.

Kvilhaug Jørgen Jørgensen
Kvilhaug Tømmermand 17.09.1884 1861 1861
1884 Johannes Berdines Gundersen
Stave Gaardbruger Stave Gunder Johannessen
Stave Grdbr. Anne Margrethe Jakobsdtr.

Aadland Jakob Gregoriussen
Aadland Gaardbr. 18.11.1884 1863 1861
1884 Lars Oliversen
Akre Søfarende Akre Ole Oliversen
Akre Søfar. Gjertrud Johannesdtr.

Sørhaaland Johannes Kristofersen
Sørhaaland Gaardbr. 18.11.1884 1858 1861
1884 Thorvald Kruger Johannessen
Sandve Søfarende Lillesand Johan Fredrik !! Kruger Lillesand Lillesand Gjertrud Marie Hansdtr.

Vikre Hans Falentinsen
Vikre Gaardbr. 04.12.1884 1853 1863
1884 Elias Olsen
Langager Søfarende Langager Ole Nilsen
Langager Skomager Anne Helene Larsdtr.

Langager Lars Larsen
Vikre Gaardbr. 29.12.1884 1861 1860
1883 Ole Olsen Ferkingstad Ferkingstad Gaardbruger Ferkingstad Ole Johan Jonassen
!! Grdbr. Berthe Marie Jakobsdtr.

Langager Hans Jakob Jakobsen
!! Gaardbr. 24.05.1883 1855 1860
1883 Halvor Halvorsen
Liknæs Gaardsarbeider Tjøstheim !! !!
!! !! Beathe Helene Johansdtr.

Kvilhaug !! !!
!! !! 31.10.1883 1860 1862
1883 Lars Magnus Larssen
Nedre Liknæs Gaardmandssøn Nedre Liknæs !! !!
!! !! Beathe Oline Pedersdtr.

Langager !! !!
!! !! 27.08.1883 1856 1857
1884 Ole Sjursen
Sandhaaland Søfarende(?) Sandhaaland Sjur Olsen
Sandhaaland Grdbr. Karen Lovise Larsdtr.

Vikre Lars Larsen
Vikre Gaardbr. 18.11.1884 1858 1862
1883 Svend Rasmussen
Naleid Søfarende Naleid Rasmus Rasmussen
Naleid Fisker Malene Eliasdtr.

Kvilhaug Elias Abelsen
!! Folgemd. 06.09.1883 1848 1852
1883 Rasmus Olsen
Veaa Søfarende Veaa Ole Pedersen
Veaa Grdbr. Anne Malene Olsdtr.

Kvilhaug Ole Henrik Rasmussen
Kvilhaug Gaardbr. 13.12.1883 1853 1859
1885 Halvor Andreassen
Langager Søfarende Langager Andreas Nilsen
Langager Husmd. Gundelene Hansdtr.

Langager Hans Jakobsen
Langager Grdbr. 08.04.1885 1854 1856
1885 Halvor Simonsen
Langager Søfarende Langager Simon Halvorsen
!! Husmd. Elen Marie Falentinsdtr.

Hemnæs Falentin Johannessen
!! Grdbr. 09.05.1885 1863 1861
1885 Nils Olai Jakobsen
Kvilhaug Søfarende Kvilhaug Jakob Abelsen
!! Husmd. Karoline Andrine !! Kristofersen
Akreøen Karl Kristofersen
!! Løntnant 27.05.1885 1857 1857
1885 Halvor Halvorsen
Næs Tjenestedreng Ferkingstad Halvor Svendsen
Ferkingstad Husmd. Anne Martha Olsdtr.

Ferkingstad Ole Halvorsen
Ferkingstad Grdbr. 18.06.1885 1858 1851
1885 Jokum Kristian Pedersen
Liknæs Søfarende Liknæs Peder Olsen
Likæs Husmd. Bertha Karine Halvorsdtr.

Dyrland Halvor Govertsen
Dyrland Grdbr. 08.10.1885 1859 1858
1885 Olaus Jenssen
Haga Gaardbr. Haga Jens Jensen
Haga Grdbr. Karen Lovise Jørgensdtr.

Hemnæs Jørgen Olsen
Hemnæs Gaardm. 22.10.1885 1866 1859
1885 Ole Olsen Veaa Veaa Skipperborger Veaa Ole Pedersen
Veaa Grdbr. Elen Eriksdtr. Dyrland
Dyrland Erik Olsen
Dyrland Grdbr. 27.03.1885 1858 1859
1885 Anders Johansen
Langager Søfarende Vebenstad i Kværnes Prestegj. !! !!
!! !! Gjertrud Lovise Hansdtr.

Langager !! !!
!! !! 12.01.1885 1858 1862
1885 Jakob Johan Johannessen
Næs Søfarende Næs Johannes Pedersen
Næs Grdbr. Serine Hansdtr.

Stava Hans Hanssen
Stave Ind. 30.11.1885 1854 1860
1885 Johannes Sørensen
Stava Søfarende Stava Søren Johannessen
!! Grdbr. Ragnhild Olsdtr.

Odland Ole Jakobsen
!! Grdbr. 16.04.1885 1860 1860
1885 Johannes Davidsen
Nedre Liknæs Søfarende Nedre Liknæs David Danielsen
!! Husmd. Gjertrud Olene Simonsdtr.

Langager Simon Olsen
Langager Husmd. 20.04.1885 1861 1861
1885 Jokum Monssen
Ferkingstad Gaardarbeider Ferkingstad Mons Mortensen
Ferkingstad Grdbr. Metta Pedersdtr.

Mannæs Peder Pedersen
Mannæs Flgmd. 09.07.1885 1858 1860
1885 Simon Hanssen
Næs Gaardarbeider Næs Hans Hanssen
Næs Grdbr. Berthe Karine Tollefsdtr.

Hemnæs Tollef Jakobsen
Hemnæs Grdbr. 23.11.1885 1858 1850
1886 Hans Olai Helgesen
Vikre Gaardbruger Vikre Helge Helgesen
Vikre Grdbr. Oline Johannesdtr.

Sandve, Falnæs Johannes Ellingsen
Sandve Grdbr. 08.04.1886 1860 1865
1886 Jakob Jørgensen
Kvilhaug Søfarende Kvilhaug Jørgen Jørgensen
Kvilhaug Ind. Olava Jensdtr.

Kvilhaugsvig Jens Johannessen
Kvilhaugsvig Grdbr. 08.04.1886 1859 1867
1886 Jørgen Olai Johannessen
Sandve Skomager Sandve Johannes Ellingsen
!! Lodspensj. Anna Helene Davidsdtr.

Langager Daniel Pedersen
!! Arb. 15.04.1886 1859 1865
1886 Johannes Larsen
Vikre Gaardbruger Vikre Lars Larsen
Vikre Grdbr. Anne Malene Andersdtr.

Sandve, Falnæs Anders Jørgensen
Sandve Grdbr. 15.04.1886 1853 1867
1886 Johannes Tjeransen
Amdal, Nerstrand Skibstømermand Amdal, Nerstrand !! !!
!! !! Gjertrud Karine Jensdtr.

Vikre !! !!
!! !! 11.05.1886 1858 1860
1887 Hans Andreas Larssen
Vikre Søfarende Vikre Lars Larssen
Vikre Grdbr. Anne Marie Sjursdtr.

Sandhaaland Sjur Olsen
Sandhaaland Grdbr. 02.04.1887 1858 1867
1886 Nils Johan Tørresen
Akre Søfarende Akre Tørres Johannessen
Akre Grdbr. Jensine Larsdtr.

Akre Lars Olsen
Akre Grdbr. 08.04.1886 1861 1855
1887 Lars Andreas Pedersen
Liknæs Øvre Gaardbruger Liknæs Øvre !! !!
!! !! Anne Lisabeth Hansdtr.

Vikre !! !!
!! !! 08.01.1887 1860 1853
1886 Ole Mikael Olsen Myge Myge, Avaldsnes Smed Myge, Avaldsnes Ole Andreas Olsen
Myge Husmd. Anne Bolette Johansdtr.

Akre Johan T. Johannessen
!! Skrædder 11.07.1886 1852 1847
1886 Morten Andreas Olsen
Ferkingstad !! Ferkingstad !! !!
!! !! Marthe Eline Olsdtr.

Stava !! !!
!! !! 28.06.1886 1861 1864
1886 Jørgen Andersen
Kvilhaug Søfarende Kvilhaug Anders Jørgensen
Kvilhaug Grdbr. Anne Tomine Haagensdtr.

Sandhaaland Haagen Eliassen
Sandhaaland Grdbr. 08.04.1886 1858 1862
1886 Ole Johan Olsen
Sandhaaland Søfarende Sandhaaland Ole Thormodsen
!! Søf. Johanne Marie Eliasdtr.

Akre Elias Tønnessen
Akre Grdbr. 19.11.1886 1859 1858
1887 Karl Johan Eliassen
Sandve Søfarende Haga !! !!
!! !! Inger Olene Halvorsdtr.

Sandve !! !!
!! !! 25.02.1887 1866 1861
1887 Ole Berdines Olsen
Akre Søfarende Akre Ole Oliversen
Akre Søfarende Inger Marie Eriksdtr.

Midhaug Erik Larsen
Midhaug Grdbr. 12.04.1887 1863 1863
1887 Sivert Andreas Kristensen
Snørteland Søfarende Snørteland Kristen Sjursen
Snørteland Husmnd. Elen Maria Aanensdtr.

Ferkingstad Aanen Olsen
Ferkingstad Grdbr. 17.08.1887 1863 1861
1887 Halvor Olsen
Liknæs Nedre Gaardbruger Liknæs Nedre Ole Halvorsen
Liknæs N. Grdbr. Anne Marie Knutsdtr.

Langager Knut Andersen
!! Grdbr. 02.11.1887 1862 1862
1887 Svend Svendsen
Skudenæshavn Søfarende Skudenæshavn Svend Svendsen
Sk.havn Fisker Hanna Halvorsdtr.

Hemnæs Halvor Olsen
Hemnæs Lods, Grdbr. 16.11.1887 1864 1865
1887 Hans Andreas Knutsen
Liknæs Øvre Gaardbruger Liknæs Øvre Knut Andr. Knutsen
Liknæs Øvre Grdbr. Johanne Marthea Monsdtr.

Ferkingstad Mons Jørgensen
Ferkingstad Grdbr. 17.04.1887 1864 1864
1887 Nils Pedersen
Langager Lodspensjonist Midtstokke Peder Nilssen
Midtstokke Lods, Grdbr. Tomine Marie Monsdtr.

Ferkingstad Mons Jørgensen
Ferkingstad Lods, Grdbr. 17.12.1887 1828 1849
1887 Hans Elius Pedersen
Tangjerd Søfarende Tangjerd Peder Hanssen
Tangjerd Grdbr. Gundelene Trulsdtr.

Tjøsvold Truls Gundersen
Tjøsvold Grdbr. 12.04.1887 1863 1862
1887 Rasmus Johan Torgrimsen
Vikre Snedker Vikre Torgrim Sjursen
Vikre Grdbr. Johanne Karine Knutsdtr.

Kvilhaug Knut Kristiansen
Kvilhaug Lods 02.11.1887 1858 1863
1887 Ole Mikael Olsen
Langager Søfarende Langager Ole Nilssen
Langager Skomager Marie Hansdtr.

Langager Hans Jakobsen
Langager Grdbr. 27.05.1887 1863 1865
1888 Jørgen Olsen
Kvilhaug Gaardbruger Kvilhaug Ole Henrik Rasmussen
Kvilhaug Grdbr. Jakobine Sjursdtr.

Sandhaaland Sjur Olsen
Sandhaaland Grdbr. 30.04.1888 1849 1864
1882 Søren Anderssen
Ferkingstad Sømand Ferkingstad Anders Sørensen
!! !! Elisabeth Malene Eriksdtr.

Sandhaaland Erik Jørgensen
!! !! 24.03.1882 1853 1859
1882 Tollag Andreas Eriksen
Langager Tømmermand Langager Erik Olsen
!! !! Elen Jensine Olsdtr.

Hillesland Ole Sjursen
!! !! 31.03.1882 1846 1845
1882 Faltin Johan Hanssen
Vikre Sømand Vikre Hans Valentinsen
!! Gaardbr. Anne Malene Jakobsdtr.

Aadland Jakob I. Didriksen
!! Gaardbr. 12.04.1882 1855 1844
1882 Jens Anbjørnsen Haga Haga Jordbruger Haga Ambjørn Jensen
Haga Gaardbr. Berthe Kristine Jakobsdtr.

Midhaug Jakob Jakobsen
Midhaug Gaardbr. 30.11.1882 1864 1861
1882 Rasmus Endresen Langager Langager Inderst Langager Endre Hansen
Langager Gaardbr. Anne Gurine Halvorsdtr.

Langager Halvor Jakobsen
Langager Inderst 06.12.1882 1858 1860
1882 Nils Andreas Olsen Hillesland Hillesland Søfarende Hillesland Ole Nilsen
Hillesland Gaardbr. Bertha Gundelene Gudmundsdtr.

Langager Gudm. Gudmundsen
Langager Gaardbr. 19.12.1882 1856 1856
1882 Lars Olsen Liknæs Øvre Liknes Søfarende Øvre Liknes !! !!
!! !! Torborg Karine Rasmusdtr.

Hemnæs !! !!
!! !! 22.03.1882 1852 1852
1883 Ole Andreas Simonsen Stol Stol Gaardbruger Stol Simon Pedersen
!! Gaardbr. Anne Helene Eriksdtr.

Ferkingstad Erik Jonassen
!! Gaardbr. 08.01.1883 1848 1842
1883 Oliver Simonsen Langager Langager Søfarende Langager Simon Halvorsen
Langager Husm. Anne Jørgine Monsdtr. Stava
Stava Mons Monssen
Stava Gaardbr. 27.03.1883 1855 1861
1883 Jakob Nilsen Aadland !! !! !! !! !!
!! !! Ragnhild Helene Pedersdtr. Stol
!! !! !!
!! !! 05.04.1883 !! !!
1883 Berdines Jakobsen Langager Langager Sømand Langager Hans Jakob Jakobsen
!! Grdbr. Johanne Marie Thomasdtr.

Øvre Liknes Thomas Johannessen
!! Inderst 26.04.1883 1858 1864
1883 Didrik Didriksen Sandhaaland Sandhaaland Gaardbruger Sandhaaland !! !!
!! !! Inger Marie Jørgesdtr.

Ferkingstad !! !!
!! !! 31.05.1883 1847 1844
1889 Didrik Eriksen
Midhaug Gaardbruger Midhaug Erik Didriksen
Midhaug Grdbr. Marthe Eline Kristiansdtr.

Stava Nils Kristian Tønnessen
Stave Grdbr. 23.04.1889 1858 1867
1889 Paul Didrik Paulsen
Liknæs Nedre Skomager Liknæs Nedre Paul Larsen
Liknæs Husmnd. Agnethe Serine Gundersdtr.

Stave Gunder Johannesen
Stave Grdbr. 16.10.1889 1853 1858
1890 Lars Berdines Gudmundsen
Langager Gaardbruger Langager Gudmund Gudmundsen
!! Grdbr. Ingebor Jakobine Didriksdtr.

Hillesland Didrik Gudmundsen
!! Grdbr. 17.04.1890 1849 1854
1890 Hans Larsen
Stave Søfarende Stave Lars Johannesen
Stave Grdbr. Anne Martha Hansdtr.

Langager Hans Eliassen
Langager Grdbr. 22.04.1890 1853 1869
1890 Johan Christian Johannesen
Skudenæshavn Søfarende Stavanger Jokum Johannesen
Sk.havn Skipper Hanna Lovise Larsdtr.

Hemnæs Lars !! Hemnæs Hemnæs Grdbr. 22.04.1890 1862 1864
1888 Nils Olai Jakobsen
Aadland Gaardbruger Aadland Jakob Mikelsen
Aadland Grdbr. Tobine Karoline Monsdtr.

Langager Mons Jakob Nilsen
Langager ?? 17.12.1888 1864 1863
1889 Kristofer Eriksen
Aadland Gaardbruger Aadland Erik Kristofersen
Aadland Grdbr. Elen Serine Andreasdtr.

Ferkingstad Andreas Johannesen
Ferkingstad Søfarende 11.04.1889 1868 1866
1890 David Hanssen
Vikre Gaardbruger Vikre Hans Tørresen
Vikre Grdbr. Anne Margrethe Johansdtr.

Amdal i Nerstrand Johan Larsen
Amdal Grdbr. 22.04.1890 1825 1843
1890 Elias Haagensen
Sandhaaland Gaardbruger Sandhaaland Haagen Eliassen
!! Grdbr. Janna Sofie Jakobsdtr.

Sandve Jakob Larsen
!! Grdbr. 10.04.1890 1854 1870
1890 Torgils Sjursen
Sandve Gaardbruger Sandve Sjur Sjursen
Sandve Grdbr. Gjertrud Helene Knutsdtr.

Sørhaaland !! !!
!! !! 22.04.1890 1837 1847
1890 Johan Larssen
Hemnæs Gbrsøn Hemnæs Lars Jonsen
Hemnæs Grdbr. Anne Marie Jakobsdtr. Medhaug
Medhaug i Akre Jakob Knutsen
Medhaug Grdbr. 10.12.1890 1859 1866
1891 Peder Olai Larssen
Kvilhaugsvig Søfarende (Matr.) Kvilhaugsvig Lars Pedersen
Kvilhaugsvik Fisker Anna Sofie Gundersdtr.

Kvilhagsvig Gunder Pedersen
Kvilhaugsvik Grdbr. 20.03.1891 1866 1867
1891 Thorbjørn Jakobsen
Sandve Gbr. Og Matr. Sandve Jakob Torgrimsen
!! Lods Ane Larsdtr. Haga
Haga Lars Johannessen
!! Grdbr. 20.03.1891 1859 1867
1891 Augustinus Larssen
Hovdestad Matros Hovdestad Lars Ananiassen
Hovdestad Grdbr. Serine !! Eriksen, Sandhaaland
Hemnæs Erik Jørgensen
Sandhaaland Grdbr. 03.06.1981 1849 1857
1891 Johannes Johannessen
Sandhaaland Gaardbruger Sandhaaland Johannes Johannessen
!! Grdbr. Ingeborg Marie Helgesdtr.

Vikre Helge Mortensen
!! Grdbr. 16.07.1891 1869 1864
1891 Hans Andreas Hanssen
Langager Søfarende (Matr.) Langager Hans Jakobsen
!!
Elen Kristine Endresdtr.

Langager Endre Hanssen
!! Grdbr. 05.02.1891 1863 1868
1891 Anders Knudsen
Sandhaaland Smed Sandhaaland Knut Anderssen
!! Grdbr. Ingeborg Elisabet Ambjørnsdtr.

Vikre Ambjørn Gudmundsen
!! Grdbr. 11.03.1891 1870 1870
1890 Jørgen Simonsen
Ferkingstad Gaardbruger Ferkingstad Simon Jørgensen
!! Grdbr. Olene Andersdtr.

Ferkingstad Anders Gundersen
!! Grdbr. 10.09.1890 1860 1862
1891 Knut Andreas Ellingsen
Sandve Matros Sandve Elling Johannessen
Sandve Grdbr. Inger Karine Jakobsdtr. Sandve
Skudeneshavn Jakob Larsen
Sandve Grdbr. 07.04.1891 1867 1869
1890 Samuel Andreas Iversen
Langager Søfarende Langager Iver Hanssen
Langager Grdbr. Anne Serine Simonsdtr.

Næs Simon Simonsen
Næs Grdbr. 19.12.1890 1860 1867
1891 Jørgen Jørgensen
Sandhaaland Søfarende (Matr.) Hemnæs Jørgen Jørgensen
Sandhaaland Grdbr. Ragla Larsdtr. Vigre
Vigre Lars Larssen
Vigre Grdbr. 20.03.1891 1864 1868
1891 Peder Andreas Ambjørnsen
Haga Gaardbruger Haga Ambjørn Jenssen
!! Grdbr. Lovise Marie Larsdtr.

Haga Lars Hanssen
!! Grdbr. 02.04.1891 1868 1868
1892 Ingvald Kornelius Tørressen
Vikre Jordarb. Vikre Tørres Hansen
Vikre Gbr. Gjertrud Marie Hansdtr.

Vikre Hans Faltinsen
Vikre Gbr. 14.01.1892 1858 1865
1892 Peder Tollefsen Hemnæs Hemnæs Gbr. Hemnæs Tollef Jakobsen
!! Gbr. Anna Katrine Hansdtr.

Sandhaaland Hans Hanssen
Shl. Gbr. 06.04.1892 1847 1859
1892 Gedvard Mandius Halvorsen
Hemnæs Gbr. Hemnæs Halvor Olsen
!! Gbr. Ragnille Kristine Mathiasdtr.

Melhus Mathias Jonassen
!! Murer 06.04.1892 1868 1872
1892 Simon Simonsen
Stave Søfarende (Jungmand) Stave Simon Nilsen
Stave Gbr. Laura Serine Larsdtr.

Langager Lars Larssen
Langager Gbr. 01.09.1892 1872 1873
1892 Kristoffer Eriksen Aadland Aadland i Akre Snedker Aadland i Akre Erik Kristoffersen
Aadland Gbr. Elen Malene Halvorsdtr.

Ferkingstad Halvor Svendsen
Ferkingstad ?? 01.12.1892 1868 1861
1893 Ole Henrik Rasmussen Kvilhaug Kvilhaug Styrmand Kvilhaug Rasmus Olsen
!! Gbr. Knudiane Sivertsdtr. Hemnæs
Hemnæs Sivert Sivertsen
!! Gbr. 06.02.1893 1867 1860
1893 Peder Olsen Næs Næs Agronom og fisker Næs Ole Pedersen
Næs Gbr. Marta Eline Simonsdtr. Stave
Stave Simon Nilssen
Stave Gbr. 13.02.1893 1872 1868
1892 Simon Johan Olsen
Langager Jordarb. Langager Ole Jakobsen
!! Graver, Hmd. Gjertrud Marie Svendsdtr.

Langager Svend Jakobsen
Langager Gbr. 30.03.1892 1859 1863
1892 Lars Eriksen Midhaug Midhaug i Akre Jordarb. Midhaug i Akre Erik Didriksen
Midhaug Gbr. Olava Marie Rasmusdtr. Stave
Tjøstheim Rasmus Olsen
Save Gbr. 01.09.1892 1868 1873
1891 Hans Olai Knudsen
Syre Jordarb. Fisker Syre Knut Pedersen
Syre Flgm. Gundelene !! Halvorsen
Sandve Halvor Halvorsen
Sandve Strds. 09.12.1891 1866 1868
1892 Elias Eriksen Dyrland Dyrland Kirkesg. Dyrland Erik Olsen
Dyrland Gbr. Johanne Marie Haagensdtr.

Sandhaaland Haagen Eliassen
Shl. Gbr. 11.04.1892 1850 1852
1892 Lars Andreas Jakobsen
Sandhaaland Gbr. Sandhaaland Jakob Larsen
!! Gbr. Karen Simonsdtr

Stave Simon Nilsen
!! Gbr. 06.04.1892 1866 1865
1892 Johan Johannessen
Sandhaaland Gbr. Skudenæshavn Johannes Johannessen
!! Dgarb. Josefinne Kristine !! Johannessen
!! Ommund Johannessen
!! !! 20.04.1892 1868 1869
1892 Olaus Jenssen
Kvilhaugsvig Gbr. Kvilhaugsvig Jens Johannessen
!! Gbr. Nille Bertine Jørgensdtr.

Hemnæs Jørgen Olsen
Hemnæs Gbr. 07.07.1892 1872 1872
1895 Didrik Jørgensen
Ferkingstad Jordarbeider Ferkingstad Jørgen Didriksen
Ferkingstad Gbr. Olava Marie Jonasdtr.

Stava Jonas Olsen
Stava Gbr. 03.05.1895 1873 1874
1895 Omund Sjursen
Ragnvaldjord i Akre Gbr. Ragnvaldjord i Akre Sjur Olsen
Ragnvaldjord Gbr. Anna Helene Halvorsdtr. Sandhaaland
Sandhaaland Halvor Hansen
Sørhaaland Gbr. 28.11.1895 1853 1852
1896 Johannes Larsen
Haga Fisker Haga Lars Johannessen
Haga Gbr. Marie !! Olsen
Stava Ole Nilssen
Stava Gbr. 15.01.1896 1865 1868
1896 Johannes Johannessen
Liknæs i Akre Fisker Liknæs i Akre Johannes Johannessen
!! Gbr. Anne Marie Olsdtr.

Næs Ole Pedersen
Næs Gbr. 17.01.1896 1873 1877
1896 Johannes Ellingsen
Sandve Fisker Sandve i Falnæs Johannes Ellingsen
!! Gbr. Bertine Marie Jakobsdtr.

Sandhaaland Jakob Larsen
Sandhaaland Gbr. 19.02.1896 1873 1874
1896 Ole Edvard Olsen
Kvilhaug Gbrsøn Kvilhaug Ole Eliassen
Kv.hg Gbr. Peroline Simonsdtr.

Stava Simon Nilsen
Stava Gbr. 06.08.1896 1873 1874
1896 Oliver Johan Oliversen
Akreøen Matr. Akreøen Oliver Oliversen
Akreøen Jægtef. Marie Olsdtr. Sandhaaland
Sandved Ole Olsen
Bremnes Skmg. 24.04.1896 1870 1873
1896 Didrik Andreas Gundersen
Ferkingstad Veiarbeider Ferkingstad Gunder Jonassen
!! Murer Ragla Kristine Hansdtr.

Stava Hans Tønnessen
!! Tmmd. 22.10.1896 1875 1876
1896 Peder Olai Jørgensen
Hemnæs Gaardbrg. Hemnæs Jørgen Olsen
Hemnæs Gbr. Gjertrud Karine Andersdtr.

Ferkingstad Anders Gundersen
Frkstad Gbr. 17.09.1896 1864 1864
1896 Nils Olai Jonassen
Stava Gbr. Stava Jonas Olsen
Stava Gbr. Inger Serine Mortensdtr.

Stava Morten Simonsen
Stava Gbr. 30.04.1896 1877 1877
1896 Nils Jakobsen
Langager Matros Langager Jakob Nilsen
Langager Gbr. Mette Margrethe Jonasdtr.

Kvilhaug Jon Halvorsen
Kvilhaug Hmd. 30.10.1896 1855 1863
1897 Ole Berdines Baardsen
Kvilhaugsvik Fisker Kvilhaugsvik Baard Baardsen
Kvvik Gbr. Hanna Gurine Hansdtr. Stava
Stava Hans Tønnessen
Stava Tmmd. 01.04.1897 1868 1869
1898 Simon Kristoffer Simonsen
Næs Fisker Næs Simon Simonsen
Næs Gbr. Berta Karina Hansdtr. Langager
Langager Hans Hansen
Langager Gbr. 23.04.1898 1875 1871
1898 Johan Mortensen
Kvilhaug Matr. Kvilhaug Morten Jørgensen
Kv. Gbr. Gjertrud Serine Simonsdtr. Stava
Stava Simon Johnsen
!! Gbr. 02.06.1898 1875 1876
1898 Johannes Andersen
Hemnæs Gbr. Hemnæs Anders Johannessen
Hemnæs Gbr. Ingeborg Marie Larsdtr. Kvilhaug
Sørhaaland Lars Olsen
Sørhaaland Matr. 26.05.1898 1866 1866
1898 Jørgen Svendsen
Langager Gbr. Langager Svend Nilsen
Langager Gbr. Marta Helene Hansdtr. Langager
Langager Hans Jakobsen
Langager Gbr. 12.04.1898 1852 1848
1899 Ole Johan Johansen
Hemnæs Matros Hemnæs Ole Johan Kristoffersen
!! Gbr. Ane Kristine Hansdtr.

Langager Hans Johannessen
!! Gbr. 29.09.1899 1878 1879
1899 Georg Gustav Eriksen
Sandnæs Uhrmag. Stavanger Børre Olaus Eriksen
Stavanger Gaardeier Ingeborg Marie !! Nilsen Kvilhaug
Kvilhaug Abel Nilsen
Kvilhaug Gbr. 26.11.1899 1869 1873
1899 Morten Monssen
Ferkingstad Gbr. Ferkingstad Mons Mortensen
!! Gbr. Gjertrud Helene Gundersdtr. Sandve
Sandve Gunder Jakobsen
!! Lods 07.12.1899 1847 1857
1899 Jørgen Gregoriussen
Sandhaaland Gbr. Sandhaaland Gregorius Halvorsen
!! Gbr. Anna Malene Jørgensdtr.

Sandhaaland Jørgen Andersen
!! Gbr. 21.11.1899 1877 1880
1899 Berge Bergesen Ågotnæs Langager Arbeider Aagotnæs i Fjeld Berge Bergesen
!! Husm. Karine Olsdtr. Brændøen
Fitjar Ole Samsonsen
!! Husm. 13.04.1899 1832 1855
1899 Salve Ingebritsen
Akre Snedker Akre Ingebrit Salvesen
!! Smed Anna Gurine Simonsdtr. Hemnæs
Skudeneshavn Simon Faltinsen
!! Gbr. 24.03.1899 1876 1878
1900 Jørgen Mortensen
Kvilhaug Gbr. Kvilhaug Morten Jørgensen
Kvhg Gbr. Dina Marie Simonsdtr. Stava
Stava Simon Johnsen
Stava Gbr. 26.04.1900 183 1874
1900 Sivert Gundersen
Kvilhaugsvik Gbr. Kvilhaugsvik Gunder Pedersen
Kvhgvik Gbr. Sofie !! Pedersen Sandhaaland
Skhavn Peder Olsen
!! Matr. 18.10.1900 1878 1876
1900 Jakob Mandius Jakobsen
Hallingstad i Akre Fisker Hallingstad i Akre Jakob Endresen
!! Gbr. Gjertrud Marie Jonasdtr.

Stol Jonas Simonsen
!! Gbr. 18.10.1900 10.07.1876 18.01.1876
1900 Martin Jørgensen
Ferkingstad Gbr. Ferkingstad Jørgen Didriksen
!! Gbr. Jørgine Olava Andersdtr.

Ferkingstad Anders Gundersen
!! Gbr. 26.10.1900 1876 1876
1900 Johannes Olsen
Stava Gbr. Stava Ole Nilsen
Stava Gbr. Hanna Bertine Gundersdtr. Ferkingstad
Ferkingstad Gunder Gregoriussen
!! Gbr. 29.11.1900 1874 1878
1900 Svend Halvorsen
Langager Fsker Langager Halvor Svendsen
!! Stenarb. Elisabeth Marie Gundersdtr. Ferkingstad
Ferkingstad Gunder Jonassen
!! ?? 06.12.1900 1880 1880
1900 Ludvig Andreas homassen
Stava Gbr. Stava Thomas Larsen
Stava Skp. Gunhild Serine Nilsdtr. Langager
Langager Nils Johannessen
Langager Gbr. 19.04.1900 1875 1871
1900 Tønnes Kornelius Oliversen
Akre Fisker Akre Oliver Larsen
Akre Søfr. Ragnhild Jonasdtr. Ferkingstad
Ferkingstad Jonas Eriksen
Ferkingstad Gbr. 29.06.1900 05.12.1878 1879
1900 Didrik Andersen
Ferkingstad Gbr. Ferkingstad Anders Gundersen
!! Gbr. Bertine Marie Johansdtr.

Ferkingstad Johan Monsen
!! Gbr. 12.01.1900 1870 1877
1900 Hans Jakob Andersen
Lie Fisker Lie Anders Mortensen
Lie Hmd. Petra Aline Nilsdtr. Langager
Langager Nils Svendsen
Langager Gbr. 01.11.1900 1851 1872
1901 Johannes Hansen
Langager Fisker Langager Hans Berdines Johannessen Aadland Langager Gbr. Hanna Lovise !! Hansen
Langager Hans Hansen
Langager Gbr. 18.04.1901 1880 1877
1901 John Kristian Olsen
Kopervik Hustømm. Fosen i Avaldsnes Ole Hansen
Fosen Gbr. Grete Olene Jensdtr. Kvilhaug
Kvilhaug Jens Hansen
Kvilhaug Gbr. 18.04.1901 1876 1876
1901 Ole Mathias Olsen
Kvilhaug Dpskfyrbød. Kvilhaug Ole !! Snedkvilien !! Veiopsmd. Olava Olsen Ferkingstad
Ferkingstad Ole Halvorsen
Frkstd. Gbr. 26.04.1901 1877 1879
1901 Daniel Severin Aanensen
Ragnvaldjord i Akre Matr. Munkejord Aanen Kristoffersen
!! Gbr. Grete Amalie Jakobsdtr. Hemnæs
Dyrland Jakob Gregoriussen
!! Gbr. 10.07.1901 1875 1880
1901 Hans Andreas Tønnessen
Akre Fisker Akre Tønnes Tønnessen
!! Gbr. Gjertrud Helene Eliasdtr. Vikre
Vikre Elias Mortensen
!! Gbr. 19.07.1901 1875 1876
1901 Simon Jonassen
Stol Fisker Stol Jonas Simonsen
!! Gbr. Gjertrud Kristina Pedersdtr.

Stol Peder Simonsen
!! Gbr. 26.07.1901 1874 1883
1901 Ole Olsen
Sandhaaland Gbr. Sandhaaland Ole Olsen
!! Gbr. Oline !! Simonsen Langager
Langager Tobias Simonsen
!! Gbr. 13.09.1901 1878 1880
1901 Nils Olai Jonassen
Stava Gbr. Stava Jonas Olsen
Stava Gbr. Ane Kristine Mortensdtr. Stava
Stava Morten Simonsen
!! Gbr. 18.09.1901 1876 1882
1901 Halvor Mandius Eriksen
Aadland i Akre Fisker Aadland i Akre Erik Kristoffersen
Aadland Gbr. Nille Abelsdtr. Kvilhaug
Kvilhaug Abel Nilsen
Kvilhaug Gbr. 21.11.1901 1878 1879
1901 Ole Knudsen
Vikre Fisker Vikre Knut Knutsen
!! Gbr. Hanna Lovise !! Hansen Haga
Haga Hans Hamsem
!! Gbr. 05.12.1901 1847 1866
1901 Ingvald Julius Gabrielsen
Langager Stuert Sandnæs Gabriel Iversen
!! ?? Berta Karine Olsdtr. Langager
Langager Ole Eriksen
!! Gbr. 21.12.1901 1866 1874
1902 Ingvald Olaus Larsen
Lahmr, Skudeneshavn Grb. I Amerika Skudeneshavn Lars Faltinsen
!! Lods Dina Marie Johansdtr.

Hemnæs Johan Kristoffersen
!! Gbr. 11.03.1902 1869 1876
1902 Kristoffer Larseus Johansen
Hemnæs Matr. Hemnæs Johan Kristoffersen
!! Gbr. Gine Lovise Larsdtr.

Langager Lars Pedersen
!! Murer 18.04.1902 1881 1881
1902 Anders Johnsen Sørvik Akre Matr. Sørvik i Kværnes Jon Andersen
Sørvik Gbr. Anne Marte Simonsdtr.

Stava Simon Johnsen
Stava Gbr. 19.04.1902 1858 1869
1902 Elias Hansen
Langager Gbr. Langager Hans Eliassen
Langager Gbr. Helene Larsdtr. Langager
Vikre Lars Larsen
Vikre Gbr. 04.12.1902 1873 1860
1902 Jon Berdinessen
Kvilhaug Matros Langager Berdines Jakobsen
Langager Gbr. Berte Serine Jakobsdtr.

Sandve Jakob Ellingsen
Sandve Gbr. 30.05.1902 1880 1883
1902 Lars Larsen
Haga Gbr. Haga Lars Hansen
Haga Gbr. Inger Gurine Jakobsdtr. Vikre
Vikre Jakob Gundersen
Vikre Gbr. 04.09.1902 1870 1879
1903 Ole Mandius Pedersen
Sørstokke Gbr. Sørstokke Peder Pedersen
!! Gbr. Tomine Serine Tobiasdtr.

Langager Tobias Simonsen
!! ?? 16.01.1903 1869 15.06.1878
1903 Hans Berdines Simonsen
Stava Gaardsarb. Stava Simon Johnsen
!! Gbr. Marta Helene Olsdtr.

Ferkingstad Ole Halvorsen
!! Jordarb. 31.03.1903 1884 1885
1903 Johannes Nilsen
Langager Farmarb. Langager Nils Johannessen
Langager Gbr. Berthine Marie Gundersdtr. Stava
Liknæs Gunder Larsen
Liknæs Gbr. 02.04.1903 1881 1877
1903 Johan Kornelius Hansen
Langager Fisker Langager Hans Johannessen
Langager Gbr. Hanna Lovise Endresdtr.

Langager Endre Jakobsen
Langager Gbr. 16.04.1903 1881 1880
1903 Didrik Jørgensen
Ferkingstad Landhand. Ferkingstad Jørgen Didriksen
!! Gbr. Inger Serine Jonasdtr. Stava
Ferkingstad Jonas Olsen
Stava Gbr. 16.04.1903 1873 1879
1903 Simon Olsen Stol Stol Fisker Stol Ole Andreas Simonsen
!! Gbr. Anna Sofie Jakobsdtr. Vikre
Sandve Jakob Gundersen
!! Gbr. 30.06.1903 1874 1883
1903 Eilert Jørgensen
Kvilhaug Matros Kvilhaug Jørgen Jørgensen
!! Hus? Berte Rasmusdtr. Hemnæs
Hemnæs Rasmus Eriksen
Hemnæs Gbr. 05.11.1903 1876 1874
1903 Ole Johan Gudmundsen Vestre Haugesund Snedker Skjold Gudmund Osmundsen
Svineklev i Skjold Gbr. Elise Karine Jakobsdtr. Vikre
Vikre Jakob Eliassen
Vikre Gbr. 11.11.1903 25.09.1875 1879
1903 Jonas Rasmussen Tjøsvold Tjøsvold i Akre Matros Tjøsvold i Akre Rasmus !! Tjøsvold !! Handm. Pauline Marie Simonsdtr. Hemnæs
Hemnæs Simon Kristoffer Falentinsen
!! Gbr. 15.11.1903 08.01.1879 1883
1903 Hannes Jonassen
Ferkingstad Gaardsarb. Ferkingstad Jonas Eriksen
Ferkingstad Gbr. Berthine Martha Jakobsdtr.

Ferkingstad Jakob Monsen
!! Gbr. 04.12.1903 1877 1883
1903 Gunvald Gundersen
Ferkingstad Fisker, Jordarb. Ferkingstad Gunder Jonassen
!! Veiopsm. Ragnhild Jørgensdtr. Langager
Langager Jørgen Svendsen
!! Gbr. 17.04.1903 1882 1881
1893 Simon Olsen Sævland Sævland, Akre Fisker Sævland Ole Johan Olsen
Østhus Gbr. Thala Davidsdtr. Vikre
Vikre David Hanssen
Vikre Gbr. 13.07.1893 1869 1866
1893 Ole Andreas Olsen
Kvilhaug Gbr. Kvilhaug Ole Kristiansen
Kvhg (Kvilhaug) Gbr. Anna Helene Baardsdtr.

Kvilhaugsvik Baard Baardsen
Kvilhaugsvik Gbr. 20.10.1893 1870 1871
1893 Johannes Larssen
Nordstokke Matros Nordstokke Lars Andreas Ingebrigtsen
!! Gbr. Elora Gurine Eilertsdtr.

Dyrland Eilert Jakobsen
Dyrland Gbr. 02.11.1893 1867 1872
1893 Johannes Endresen
Melhus Gbrgr. Melhus, Avaldsnæs Endre Johannessen
Melhus Gbr. Berte Margrethe Klausdtr. Vikre
Vikre Klaus Kristoffersen
Skhavn Vægter 02.11.1893 1842 1845
1893 Peter Elias Madsen
Ferkingstad Havnearb. Steinsvik i Herø Mads Madsen
Steinvik Gbr. Berte Marie Jørgensdtr.

Ferkingstad Jørgen D. !!
Ferkingstad Gbr. 22.11.1893 1867 1867
1893 Rasmus Gunvald Hansen
Rangvaldjord Fisker Ragnvaldjord i Akre Hans Jakob Sjursen
!! Gbr. Janna Johansdtr. Vikre
Haga Johan Kristian Johannessen
!! Gbr. 05.01.1893 1869 1867
1893 Ole Larsen Kvilhaugsvik Kvilhaugsvik Matr. Kvilhaugsvik Lars Pedersen
Kvvig (Kvilhaugsvik) Fisker Sine Marthea Jørgensdtr.

Hemnæs Jørgen Olsen
Hemnæs Gbr. 06.10.1893 1869 1868
1893 Peder Nikolai Nilssen Liknæs Liknæs Gbr. Liknæs i Akre Nils Nilssen
Liknæs Gbr. Ragnelle Olsdtr. Næs
Næs Ole Pedersen
Næs Gbr. 13.04.1893 1864 1874
1893 Laurits Mandius Jørgensen
Sandhaaland Gbr. Sandhaaland Jørgen Jørgensen
!! Gbr. Aasa Thomine Helgesdtr. Vikre
Vikre Helge Mortensen
!! Gbr. 17.04.1893 1875 1860
1893 Didrik Andreas Andreassen
Akre Matros Akre Andreas Andreassen
!! Søfr. Inger Serine Andersdtr.

Ferkingstad Anders Simonsen
!! Gbr. 25.04.1893 1869 1867
1894 Ole Johan Halvorsen
Hemnæs Gbr. Hemns Halvor Olsen
Hemnæs Gbr. Inger Marie Jakobsdtr.

Hemnæs Jakob Baardsen
!! Skomg. 18.04.1894 1857 1867
1894 Ole Mathias Asbjørnsen
Tjørvold, Akre Matros Tjøsvold, Akre Asbjørn Knudsen
!! Søfar. Ingeborg Marie Halvorsdtr. Stol
Vik Halvor Olsen
Stol Gbr. 06.09.1894 1870 1868
1894 Hagbart Johan Nilsen
Langager Jægtefører Langager Nils Halvorsen
!! Gbr. Andrea Jonette Severine !! Rasmussen
Haugesund Rasmus Johannessen
!! Bdk. 21.09.1894 1864 1872
1894 Knut Larsen Hemnæs Hemnæs Jordarb. Hemnæs Lars Johnsen
!! Gbr. Marta Elina Johansdtr. Hemnæs
Liknæs i Akre Ole Johan Kristoffersen
Hemnæs Gbr. 01.05.1894 1866 1870
1894 Lars Johannessen
Haga Gbr. Haga Johannes Hansen
!! Lods Gjertrud Serine Sjursdtr.

Blixhavn Sjur !! Blixhavn !! Hmd. 01.11.1894 1839 1846
1895 Martin Johan Larsen
Stava Matros Stava Lars Johannessen
Stava Gbr. Anne Malene !! Pedersen
Stol Peder Kristian Simonsen
Stol Gbr. 04.04.1895 1855 1867
1895 Truls Mandius Trulssen
Tjøsvold Gbr. Tjøsvold i Akre Truls Gundersen
!! Gbr. Gundelene Kristiansdtr. Stava
Stava Kristian Tønnessen
!! Gbr. 18.04.1895 1876 1873
1895 Martin Kornelius Knudsen
Liknæs i Akre Gbr. Liknæs i Akre Knud Andreas Knudsen
!! Gbr. Elisabeth Margrethe Eriksdtr.

Langager Erik Gudmundsen
!! Gbr. 23.04.1895 1874 1875
1895 Jakob Svendsen
Langager Gbr. Langager Svend Jakobsen
Langager Gbr. Marta Serine Nilsdtr.

Langager Nils Pedersen
Liknæs Lods 26.04.1895 1848 1853
1895 Ole Jørgensen
Sandhaaland Matr. Sandhaaland Jørgen Jørgensen
!! Gbr. Kristiane Kristiansdtr.

Stava Kristian Tønnessen
!! Gbr. 07.06.1895 1866 1870
1895 Nils Johannessen
Haga Gbr. Haga Johannes Hansen
!! Gbr. Marta Helene Monsdtr.

Kvilhaug Mons Abelsen
Kvilhaug Gbr. 04.10.1895 1840 1843
1895 Lars Halvorsen
Sørstokke Gbr. Sørstokke Halvor Olsen
!! Gbr. /Smed Johanne Marie Nilsdtr.

Haga Nils Johannessen
!! Gbr. 04.04.1895 1868 1866
1895 Peder Jakob Pedersen
Stol Gbr. Stol Peder Simonsen
Stol Gbr. Ragla Helene Halvorsdtr.

Langager Halvor Jakobsen
!! ?? 19.04.1895 1869 1869
1894 Simon Jakobsen
Sandve Fisker Sandve Jakob Torgrimsen
Sandve Lods Elen Serine Kristiansdtr.

Vikre Kristian Johannessen
Vikre Gbr. 01.11.1894 1863 1875
1895 Lars Hansen
Aadland Gbr. Aadland i Akre Hans Jakob Andersen
!! Gbr. Elen Didrikke Børresdtr.

Langager Børre Pedersen
!! Gbr. 23.04.1895 1874 1873
1894 Jørgen Didriksen
Ferkingstad Gbr. Ferkingstad Didrik Jørgensen
!! Gbr. Inger Marie Nilsdtr.

Stava Nils Simonsen
!! Gbr. 13.11.1894 1838 1849
1895 Jens Martin Johannessen
Sandhaaland Gbr. Liknæs Johannes Jensen
Liknæs Gbr. Emilia Mathiasdtr. Likæs Melhus
Melhus Mathias Jonassen
Melhus Murer 25.07.1895 1872 1874
1895 Hans Larsen
Haga Fisker Haga Lars Johannessen
!! Gbr. Gunhild Serine Olsdtr.

Stava Ole Nilsen
!! Gbr. 27.03.1895 1870 1871
1895 Abel Abelsen
Kvilhaug Gbr. Kvilhaug Abel Nilsen
Kvilhaug Gbr. Berta (Brita) Serina !! Johnsen
Etne A?hild Johnsen
Osnæs Gbr. 17.07.1895 1829 1851(1859)
1895 Johannes Sjursen
Sandhaaland Dagarb. Sandhaaland Sjur Olsen
Sandhaaland Gbr. Anna Lovise Helgesdtr. Vikre
Vikre Helge Mortensen
Vikre Gbr. 28.11.1895 1872 1868
1897 David Davidsen
Vikre Gbr. Vikre David Hansen
!! Flgm. (Gbr.) Marte Eline Sørensdtr.

Midtstokke i Kopervik Søren Johannessen
!! Gbr. 08.04.1897 1872 1877
1897 Jonas Olsen
Stava Gbr. Stava Ole Torbjørnsen
!! Gbr. Anna Marte Simonsdtr.

Næs Simon Simonsen
!! Gbr. 09.04.1897 1872 1877
1897 Abel Valentinsen
Stava Matr. Liknæs, Akre Faltin Thorsen
!! Gbr. Lise Olene !! Olsen Sandve
Sandve Elling Olsen
!! Gbr. 23.04.1897 1872 1877
1897 Ludvig Theodor Rasmussen
Stava Gbrsøn, Gaardarb. Stava Rasmus Olsen
Stava Gbr. Bertine Gundersdtr. Kvilhaugsvik
Kvilhaugsvik Gunder Pedersen
Kvvik Gbr. 17.06.1897 1875 1876
1897 Ole Andreassen
Ferkingstad Fisker Ferkingstad Erik Andreas Olsen
!! Gbr. Katarine Gundersdtr.

Kopervik Gunder Larsen
Liknæs Gbr. 05.06.1897 1875 1873
1897 Gunder Martin Mortensen
Aadland Jordarb. Aadland Morten Gundersen
!! Gbr. Elen Marie Olsdtr. Vikre
Vikre Ole Jensen
Vikre Gbr. 22.07.1897 1874 1875
1897 Karl Mandius Torjilsen
Akre Fisker Akre Torjils Johannessen
!! Fisker Laura Serine Svendsdtr.

Hemnæs Svend Nilsen
!! Gbr. 11.11.1897 1876 1875
1897 Olaus Jensen
Kvilhaugsvik Gbr. Kvilhaugsvik Jens Johanessen
!! Gbr. Berta Kristine Jørgensdtr.

Hemnæs Jørgen Olsen
!! Gbr. 09.04.1897 1872 1876
1897 Hans Mandius Gundersen
Stava Gbr. Stava Gunder Johannessen
!! Gbr. Gundelene Faltinsdtr. Sandve
Sadve Faltin Ellingsen
!! Fhv. Gbr. 08.04.1897 1870 1870
1897 Ludvig Andreas Dagfinsen
Stava Matros Stava Dagfin Larsen
Stava Gbr. Bertine Amalie Eleonora !! Andersen Aadland
Sandnæs Augustinus Andersen
Aadland ?? 27.04.1897 1876 1872
1897 Ole Ingvald Rasmussen
Hemnæs Gbr. Hemnæs Rasmus Knudsen
!! Gbr. Anne Helene Haagensdtr.

Sandhaaland Haagen Eliassen
!! Flgm. 09.04.1897 1869 1874
1897 Konrad Andreas Mørk Larsen
Langager Fisker Herø, Helgeland Lars Andersen
Sælø ?? Anne Marte Tovsdtr.

Liknæs Tov Kithelsen
!! Veiarb. 17.06.1897 1871 1877
1897 Mandius Hansen
Kvilhaug Gbr. Kvilhaug Hans Monssen
Kvilhaug Gbr. Inger Serine Rasmusdtr.

Stava Rasmus Olsen
Stava Gbr. 15.10.1897 1873 1878
1898 Marcelius Andersen Ullenæs Dyrland Gbr. Ullenæs i Hauske sogn, Rennesø Anders Thorsen
!! Husm. Jette Gurine Johnsdtr.

Dyrland Jone Johannessen
Dyrland Gbr. 16.01.1898 03.12.1858 1848
1898 Jørgen Sjursen Vikre Dyrland Jordarb. Vikre Sjur Johannessen
Vikre Fsk. Anne Marie Olsdtr. Akre
Akre Ole Olsen
Tjøsvold Inst. 31.03.1898 1875 1871
1898 Knud Jakob Monssen
Ferkingstad Gbr. Ferkingstad Mons Nilsen
Ferkst. Gbr. Thomine Jakobsdtr. Langager
Langager Hans Jakob Jakobsen
!! Gbr. 15.07.1898 1874 1874
1898 Hans Andreas Hansen
Midtstokke Gbr. Sandve Hans Mand. Hansen
Sandve Gbr. Inger Lovise Johannesdtr. Hemnæs
Liknæs Ole Johan Kristoffersen
!! Gbr. 15.09.1898 1874 1872
1898 Jakob Jakobsen
Fagerland i Akre Gbr. Fagerland i Akre Jakob Olsen
Fagerland Gbr. Elen Malene Jonasdtr.

Ferkingstad Jonas Eriksen
Ferstd. Gbr. 22.11.1898 1866 1875
1903 Peder Pedersen Buøen Nu Stavanger Skogarbeider i Amerika Buøen Peder Osmundsen
Buøen Staads. Hanna Sofie Hansdtr. Stol Stava Stava Hans Tønnessen
!! Søfr. 25.07.1903 12.11.1858 1880
1904 Govert Mandius Didriksen
Grindhaug i Akre Fisker Grindhaug i Akre Didrik Jakobsen
Aadland Gbr. Gjertrud Malene Pedersdtr.
Næs Næs Peder Kristinan Johannessen
Stava Fisker 19.04.1904 1885 1884
1904 Johannes Ingvald Dagfinsen
Stava Fisker Stava Dagfin Larsen
Stava Gbr. Gine Olava Gundersdtr.
Ferkingstad Ferkingstad Gunder Gregoriussen
Ferkingstad Gbr. 21.04.1904 1877 1883
1904 Ole Mandius Olsen
Sørhaaland Fisker Sørhaaland Ole Kristian Olsen
Sørhaaland Gbr. Berte Marie Knutsdtr.
Vikre Vikre Knud Knudsen
Vikre Gbr. 21.04.1904 1878 1881
1904 Sjur Sjursen Næs Næs Fisker Næs Sjur Sjursen
Næs Gbr. Sina Marie !! Simonsen Næs Næs Simon Simonsen
Næs Gbr. 18.08.1904 1848 1869
1904 Sivert Eriksen
Dyrland Gbr. Dyrland Erik Olsen
Dyrland Gbr. Olene Eriksdtr.
Ferkingstad Ferkingstad Erik Jørgensen
!! Gbr. 04.12.1904 1848 1879
1904 Laurits Berdines !! Melkevik Eide i Kopervik Jægtefør. Eide i Kopervik Isak Olsen Melkevik !! Gbr. Inger Marie !! Kvilhaug Kvilhaug Kvilhaug Morten Jørgensen
Kvilhaug Gbr. 19.04.1904 1874 1878
1904 Knut Andreas Olsen
Stol Bosten, U.S.A, Hoteltjener) Stol Ole Andreas Olsen
Stol Gbr. Regine Marie Nilsdtr.
Langager Langager Nils Halvorsen
Langager Gbr. 01.09.1904 1877 1876
1904 Jørgen Jørgensen Kvilhaug Kvilhaug Matros Kvilhaug Jørgen Jørgensen
Kvilhaug Husm. Hanna Serine Nilsdtr.
Haga Haga Nils Johannessen
Haga Gbr. 15.10.1904 1868 1879
1904 Simon Andreas Simonsen
Stava Gbr. Stava Simon Jonsen
Stava Gbr. Anna Karine Danielsdtr.
Ferkingstad Ferkingstad Daniel Jensen
Ferkingstad Gbr. 28.10.1904 1879 1881
1904 Ole Albert Rasmussen
Stava Fisker Stava Rasmus Olsen
!! Gbr. Elen Kirstine Danielsdtr. Ferkingstad Ferkingstad Ferkingstad Daniel Jensen
!! Gbr. 07.04.1904 1880 1879
1905 Simon Martin Mortensen
Stava Gbr. Stava Morten Simonsen
!! Gbr. Olava Serine Larsdtr.

Stava Lars Olsen
!! Matr. 18.01.1905 1874 1882
1905 Lars Berdines Knudsen
Vikre Fisker Vikre Knut Andersen
!! Gbr. Marta Helene Olsdtr.

Vikre Ole Jensen
!! Gbr. 19.01.1905 1883 1879
1905 Jetmund Gundersen
Ferkingstad Fisker Ferkingstad Gunder Jonassen
!! Gbr. Anne Josefine Jonasdtr.

Stol Jonas Simonsen
!! Gbr. 20.01.1905 1882 1880
1905 Erik Danielsen
Ferkingstad ?? Ferkingstad Daniel Jensen
!! Gbr. Anna Johanne Didriksdtr.
Langager Sævland i Akre Berdines Didriksen
!! Gbr. 26.01.1905 1877 1884
1905 Knud Knudsen
Langager Gaardsarb. Langager Knud Andersen
!! Gbr. Ragla Andersdtr.

Ferkingstad Andreas Olsen
!! Gbr. 16.03.1905 1882 1884
1905 Anders Osmundsen Stangeland Sandhaaland Folsklærer Stangeland i Kopervik Osmund Andersen
!! Gbr. Jakobine Kristine Jakobsdtr.

Sandhaaland Jakob Larsen
!! Gbr. 15.07.1905 1879 1880
1905 Ole Andreas Simonsen
Stol Gbr. Stol Simon Pedersen
!! Gbr. Berta Malene Pedersdtr.
Stol Langager Peder Hansen
Langager Husmd. 09.08.1905 1848 1838
1906 Martin Johan Jonassen
!! Fisker Stol Jonas Simonsen
Stol Gaardbruger Ragnhild Halvorsdtr.

Ferkingstad Halvor Olsen
!! Gaardbruger 18.01.1906 1872 1879
1905 Erik Andreas Jonassen
Ferkingstad Fisker Ferkingstad Jonas Eriksen
!! Gbr. Anne Marthea Gundersdtr.
Ferkingstad Ferkingstad Gunder Jonassen
!! Veivogter 07.06.1905 1881 1886
1906 Tomas Johannessen Liknes Liknes i Akre Fisker Liknes i Akre Anderas Olsen
Ferkingstad Gbr. Johanne Andreasdtr.

Ferkingstad Johannes Johannesen
Liknes ?? 24.01.1906 1878 1880
1904 Laurits Ingvald Knutsen Skjølingstad Hemnæs Folkeskllærer Skjølingstad i Torvestad Knut Andreas Hansen
Skjølingstad Gbr. Selma Bertine Halvorsdtr. Hemnæs Hemnæs Hemnæs Halvor Simonsen
Langager Matr. 12.12.1904 21.08.1872 1885
1905 Aanen Johan Eriksen
Aadland Murer Aadland i Akre Erik Andersen
!! Murer Olava Marie Nilsdtr.

Langager Nils Svendsen
!! Gbr. 14.03.1905 1887 1883
1905 Ludvig Kornelius Olsen
Akre Fisker Akre Ole Berdines Olsen
!! Fisker Olufine Severine Rasmusdtr.

Stava Rasmus Olsen
!! Gbr. 06.04.1905 1884 1883
1905 Jonas Gundersen
Ferkingstad Fisker Ferkingstad Gunder Jonassen
!! Veivogter Anne Gurine Olsdtr.

Stol Ole Andreas Simonsen
!! Gbr. 13.04.1905 1877 1886
1906 Jens Tobiassen Syre !! Matros Syre Tobias Olsen
Syre ?? Berthe Marie Larsdtr.

Haga Lars Hansen
Haga Gbr. 06.04.1906 1873 1875
1906 Sigurd Johannes !! Eide Vaage Akre Fisker Haugesund John Sivertsen Vaage !! Bager Anna Gurine Hansdtr.

Langager Hans Svensen
!! Gdmd. 28.09.1906 1885 1886
1907 Olof Jakobsen
Langager Sømand Langager Jakob Svensen
!! Jordarb. Hanna Olava Hansdtr.

Kvilhaug Hans Monsen
!! Gdmd. 11.04.1907 1883 1885
1907 Knud Andreas Knudsen
Vikre Gdmdsøn Sandhaaland Knud Andreas Andersen
!! Gdmd. Smed Anna Helene Hansdtr.
Stava Stava Hans Tønnessen
!! Hustømmermd. 04.09.1907 1880 1882
1907 Ole Halvorsen
Ferkingstad Grdmd., Fisker Ferkingstad Halvor Olsen
!! Gdmd. Jørgine Jakobsdtr.

Ferkingstad Jakob Monssen
!! Gdmd. 28.11.1907 1884 1895
1908 Andreas Pedersen
Golneberg Gdmd. Golneberg Peder Andersen
Golneberg Gdmd. Olava Malene Eliasdtr.
Langager Langager Elias Olsen
Langager Gdmd. 28.04.1908 1887 1885
1908 Jens Johansen
Kvilhaugsvik Gdmdsøn Kvilhaugsvik Johan Jenssen
Kvilhaugsvik Gdmd. Manda Lovise Rasmusdtr.
Stava Stava Rasmus Olsen
Stava Gdmd. 01.05.1908 1887 1886
1908 Svend Hanssen
Langager Gdmd. Langager Hans Jakobsen
Langager Gdmd. Anne Serine Olsdtr.
Kvilhaug Kvilhaug Ole Eliassen
!! Gdmd. 24.04.1908 1861 1875
1907 Ingvald Mandius Jakobsen
Langager Grdmd. Langager Jakob Nilsen
!! Arb. Anna Malene Olsdtr.

Vorland i Finaas Ole Andreas Johnsen
!! Gdmd. 29.01.1907 1872 1883
1908 Abel Johannessen
!! Farmer i Canada Liknes Johannes Jenssen
Liknes Gdmd. Kristiane Josefine Thomasdtr.
Kvilhaug Stol Thomas Nilssen
!! Søf. 10.04.1908 1882 1881
1907 Ole Johan (Hansen) Jakobsen
Langager Grdmd. Langager Hans Jakob Jakobsen
!! Grdmd. Olene Olsdtr.

Tjøstheim Ole Larsen
!! Gdmd. 01.02.1907 1847 1855
1908 Martin Andreas Olsen
Sørhaug i Skaare Løsarbeider Tysvær Ole Ommundsen
!! Snedker Kristiane Halvorsdtr.
!! Liknes Halvor Halvorsen
!! Løsarb. 16.02.1908 1883 1885
1907 Simon Jakobsen
Vikra Grdmd., Fisker Sandve Jakob Torgrimsen
!! Lods Janna Johnsdtr.

Haga John Kristian Johnsen
!! Fisker 02.02.1907 1863 1867
1907 Jonas Gundersen
Ferkingstad Fisker Ferkingstad Gunder Jonassen
!! Grmd. Dorthea Malene Gundersdtr.

Ferkingstad Gunder Jonassen
!! Veivogter 18.04.1907 1887 1888
1909 Jonas Jonassen
!! !! !! !! !!
!! !! Berhne (Bertine) Jonasdtr.
!! !! !! !!
!! !! 01.04.1909 !! !!
1909 Endre Rasmussen
Langager Gdmdsøn Langager Rasmus Endresen
!! Gdmd. Lisa Margrethe Simonsdtr.
Næs Næs Simon Simonsen
!! Gdmd. 10.06.1909 1883 1881
1909 Hans Mandius Valentinsen
Stava Gdmd. Stava Valentin Toresen
!! Gdmd. Amalie Rasmusdtr.
Stava Stava Rasmus Olsen
!! Gdmd. 01.07.1909 1875 1888
1909 Johannes Anderssen
Sandhaaland Fisker Sandhaaland Anders Larssen
!! Husmd. Anne Helene Halvorsdtr.
Sandhaaland Sandhaaland Halvor Hanssen
!! Gdmd. 29.08.1909 1833 1852
1909 David Andreas Pedersen
Sandve Matros Vikra Peder Davidsen
Vikra Gdmd. Josefine Gundelene Helgesdtr.
Akre sogn Sandhaaland Helge Andreas Josefsen
!! Sømd. 24.09.1909 1881 1883
1909 Emanuel Endresen
Ferkingstad Gdmd. Ferkingstad Endre Jakobseb
!! ?? Anna Bertine Nilsdtr.
Langager Langager Nils Jakob Andreassen
!! Gdmd. 04.11.1909 1882 1878
1910 Peder Ingvald Jonassen
Stol Fisker Stol Jonas Simonsen
!! Gdmd. Olava Marie Nilsdtr.
Langager Langager Nils Jakob Andreassen
!! Gdmd. 28.01.1910 1885 1890
1910 Sigvardt Berdines Olsen
Langager Gdmd. Langager Ole Eriksen
!! Gdmd. Marie Johannesdtr.
Sandve Sandve Johannes Larssen
!! Gdmd. 06.02.1910 1877 1882
1909 Faltin Johan Halvorsen
Ferkingstad Gdmdsøn, Fisker Ferkingstad Halvor Olsen
!! Gdmd. Anne Lovise Nilsdtr.
Liknes, Aakre Liknes, Aakre Nils Andreas Halvorsen
!! Gdmd. 28.01.1909 1887 1886
1910 David Hanssen Slaattebrekk Slaatebrekk(Vikra) Gdmdsøn Slaatebrekk(Vikra) Hans Andreas Davidsen
!! Gdmd. Berthe Elisabeth Lauritsdtr.
Hjelmeland Hjelmeland Johan Laurits Aslaksen
!! Gdmd. 25.06.1910 1886 1886
1908 Thore Nilssen
Kvilhaug Gdmdsøn Kvilhaug Nils Eliassen
Kvilhaug Gdmd. Martha Kristine Knutsdtr.
!! Torvestad Knud Andreas Knudsen(Hanssen)
!! Gdmd. 20.06.1908 1884 1883
1908 Kristian Knudsen
Aakrehavn Fisker Aakrehavn Knud Torgjelsen
!! Fisker Ingeborg Svendsdtr.
!! Hemnes Svend Nilssen
!! Gdmd. 09.09.1908 1878 1878
1909 Johan Bene??e Endresen
Ferkingstad Gdmd. Ferkingstad Endre Olsen
Ferkingstad Gdmd. Elen Karine Gundersdtr.
Ferkingstad Ferkingstad Gunder Jonassen
Ferkingstad Gdmd. 22.10.1909 1875 1885
1909 Hans Jakob Rasmussen
Langager Snedker Langager Rasmus Endresen
!! Gdmd. Andrea Malene Helgesdtr.
Aakre Sandhaaland Helge Andreas Josefsen
!! Sømd. 22.07.1909 1887 1886
1909 Simon Pedersen
Stol Fisker Stol Peder Simonsen
Stol Gdmd. Lina Malene Nilsdtr.
Langager Langager Nils Svensen
Langager Gdmd. 11.03.1909 1878 1886
1910 Elias Nilsen
Kvilhaug Gdmd. Kvilhaug Nils Eliassen
!! Gdmd. Ingeborg !! Simonsen Sørhaaland Sørhaaland Peder Johan Simonsen
!! Sømd. 30.08.1910 1886 1886
1911 Jakob Mortensen
Kvilhaug Sømd. Fisker Kvilhaug Morten Jørgensen
!! Gdmd. Berthe Kristine Olausdtr.
Kvilhaugsvik Kvilhaugsvik Olaus Jenssen
!! Gdmd. 12.01.1911 1889 1893
1911 Ole Severin Jørgensen
Kvilhaug Snedker Kvilhaug Jørgen Didriksen
!! Gdmd. Marta Elida !! Grønnestad Grønnestad Grønnestad, Bokn Rasmus Rasmussen
Grønnestad Gdmd. 29.01.1911 1880 1890
1911 Abel Nilssen
Kvilhaug Gaardsarb. Kvilhaug Nils Olai Jakobsen
!! Sømd. Janna Jørgensdtr.
Kvilhaug Kvilhaug Jørgen Didriksen
!! Gdmd. 16.06.1911 1886 1891
1911 Tollus Danielsen
Ferkingstad Fisker Ferkingstad Daniel Jenssen
!! Gdmd. Ingeborg Karine Berdinesdtr.
Langager Langager Berdines Didriksen
!! Gdmd. 01.10.1911 1885 1890
1911 Johannes Johannessen
Melhus Gdmd. Melhus Johannes Endresen
!! Gdmd. Hanna Sørensdtr.
Haga Haga Søren Olai Larssen
!! Gdmd. 30.11.1911 1874 1888
1911 Mons Kornelius Nilssen
Langager Fisker Langager Nils Jakob Andreassen
!! Gdmd. Berte Karine Jonasdtr
Ferkingstad Ferkingstad Jonas Eriksen
!! Gdmd. 19.01.1911 1885 1889
1910 Jørgen Mandius Didriksen
Sandhaaland Gdmd. Sandhaaland Didrik Didriksen
!! Gdmd. Grethe Amalie Jakobsdtr.
Hemnes Dyrland Jakob Gregoriussen
!! Sømd., Gdmd. 14.08.1910 1884 1880