Kirkebok Døpte i Ferkingstad 1882-1929 (mangler 1906-1911) Avskrift fra håndskrevne bøker. Tabellene kan inneholde feil. Sjekk derfor orginale bøker.