Kirkebok Falnes land døpte 1912-1939. Avskrift fra håndskrevne bøker. Tabellene kan inneholde feil. Sjekk derfor orginale bøker.