Kirkebok Falnes land døpte 1882-1902. Avskrift fra håndskrevne bøker. Tabellene kan inneholde feil. Sjekk derfor orginale bøker.