Innmelding

Hvis du ønsker å bli medlem kan du bruke e-post. slektsforumkarmoy@gmail.com . Skriv "innmelding" i emnefeltet.


Som medlem i Slektsforum Karmøy får du tilgang til diverse ekstratilbud og fordeler.
Medlemsskapet koster kr 150,- pr år,og gir deg følgende fordeler: