DIGITALE SLEKT, ÆTTE, BYGDEBØKER OG LIKNENDE
Vi har samlet en del linker til bøker som er tilgjengelig for alle fra Nasjonalbiblioteket.
Listen er satt opp tilnærmet alfabetisk fylkesvis og følger fylkesinndelingen slik den var frem til 1. januar 2018.

Pr 27.10.2023 har vi liste for følgende fylker:

Buskerud, (Viken)

Hordaland, (Vestland)

Møre og Romsdal

Oppland (Innlandet)

Rogaland

Sogn og Fjordane (Vestland)

Telemark

Vest-Agder (Agder)