Gardsnr. 92. Rygge


Ny: Okt. 2002

Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.


Ansvarlig: Henry Oskar Forsell.


Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Bnr 1:

Avaldsnes I side 351.

1. 1640-1649:

Peder Abrahamsen født

   

Sønn av Abraham NN og Brita Asbjørnsdatter

" Matland bnr 1

 

* ektefelle ukjent

Barn:

     

a)

Abraham

født:

Ca 1654

Ektefelle ukjent

" Bygnes bnr 1

b)

Kirsten

født:

Ca 1669

Gift med Hans Larssen

" Håvik bnr 4

           

***


 

Avaldsnes I side352.

3. 1691:

Rasmus NN født

   

* foreldre ukjent

 
 

*ektefelle ukjent

Barn:

     

a)

Søren

født:

Ca 1691

Gift med Karen Jørgensdatter

" Meland Ao-13

           

***


 

Avaldsnes I side 352.

4. 1701-1706:

Jon Larssen født ca 1652, død

   

Trolig sønn av Lars Klausson og NN

" Storasund

 

*ektefelle ukjent

Barn:

     

a)

Anna

født:

Ca 1695

Gift med Svein Jenssen

" Bruker nr 6 under

           

***


 

Avaldsnes I side 352.

5. 1711-1720:

Elling Isaksen født ca 1678, død

   

* foreldre ukjent (Kom fra Sund).

 
 

Gift 1.gang med NN født , død 1720

 

Gift 2.gang i 1722 med Torborg Tormodsdatter født ca 1697, død

   

Datter av

 

Barn i 2.ekteskap:

     

a)

Margrete

født:

1724

Døde i 1756

 

b)

Sjur

født:

1728

Gift med Karen Sørensdatter

" Nora Velde Ao-8

c)

Helge

født:

1734

   

d)

Kirsti

født:

1736

Gift med Hans Jonsen

" Skeie Ao-10

           

Se også Våge Ao-6.

***


 

Avaldsnes I side 352.

6. 1721-1740:

Svein Jenssen født ca 1696, død 1738

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift i 1738 med Anna Jansdatter født ca 1693, død 1773

   

Datter av Jon Larssen og NN

" Bruker nr 4 over

Barn:

     

a)

Jan

født:

1722

Gift med Marta Johannesdatter

" Bruker nr 8 under

b)

Kirsti

født:

1724

   

c)

Helga

født:

1725

Gift med Jon Sørensen

" Bygnes Ao-6

d)

Kari

født:

1727

Ugift

" Rygge Ao-1

e)

Jens

født:

1730

Døde i 1742

 

f)

Svein

født:

1734

   
           

***


 

Avaldsnes I side 352.

8.1746-1796:

Jan Sveinsen født 1722, død før 1801

   

Sønn av Svein Jenssen og Anna Jansdatter

" Bruker nr 6 over

 

Gift i 1746 med Marta Johannesdatter født ca 1716, død 1801

   

Trolig datter av Johannes Halvorsen og NN

" Bratthelgeland bnr 4

Barn:

     

a)

Kirsti

født:

1747

Gift med Ivar Tolleivsen

" Neste bruker

b)

Brita

født:

1749

Gift med Lars Gudmundsen

" Skeie bnr 5

c)

Anna Marta

født:

1752

Gift med Magnus Gabrielsen

" Håvik Ao-34

d)

Johannes

født:

1754

   

e)

Ingeborg Elisabet

født:

1757

Gift med Johannes Knutsen

" Håland bnr 1

           

***


 

Avaldsnes I side 352.

9.1796-1812:

Ivar Tolleivsen født 1767, død 1845

   

Sønn av Tolleiv Sjursen og Ingeborg Olsdatter

" Skår Ao-18

 

Gift 1.gang i 1790 med Kirsti Jansdatter født 1747, død 1822

   

Datter av Jan Sveinsen og Marta Johannesdatter

" Førre bruker

 

Gift 2.gang i 1828 med Johanne Marie Knutsdatter født 1786, død 1850

   

Datter av Knut Knutson og Eli Johannesdatter

" Stongo Ao-10

Barn i 2.ekteskap:

     

b)

Tolleiv

født:

1827

Døde i

 

c)

Ivar

født:

1830

   
           

Ivar fikk i 1791 datteren Dorte med Ingeborg Pedersdatter.

Ivar fikk i 1809 sønnen Ivar med Elisabet Knutsdatter.

***


 

Avaldsnes I side 352.

10.1812-1859:

Johannes Askildsen født 1787, død 1836

   

Sønn av Askild Sørensen og Marta Johannesdatter

" Fiskå bnr 1

 

Gift i 1812 med Elisabet Knutsdatter født 1788, død 1871

   

Datter av Knut Knutsen og Brita Osmundsdatter

" Helgaberg Ao-9

Barn:

     

a)

Marta

født:

1812

Gift med Johannes Sjursen

" Matland Ao-18

b)

Berta Malene

født:

1814

Gift med Nils Jokobsen

" Kolstø bnr 13

c)

Knut

født:

1815

Gift med Elisabet Andersdatter

" Kvalavåg bnr 4

d)

Marta Elisabet

født:

1817

Døde i 1817

 

e)

Askild

født:

1818

Gift med Ingeborg Elisabet Gunnarsdtr

" Neste bruker

f)

Johannes

født:

1820

Gift med Tonette Martine Tollaksdatter

" Bruker nr 12 under

g)

Hans

født:

1822

Gift med Sissel Toresdatter

" Kolstø Ao-45

           

***


 

Avaldsnes I side 353.

11.1859-1861:

Askild Johannessen født 1818, død

   

Sønn av Johannes Askildsen og Elisabet Knutsdatter

" Bruker nr 10 over

 

Gift i 1842 med Ingeborg Elisabet Gunnarsdatter født 1813, død 1888

   

Datter av Gunnar Pedersen og Anna Marie Bårdsdatter

" Førre bruker

Barn:

     
           

Les mer om familien under Våge bnr 4.

***


 

Avaldsnes I side 353.

12.1861-19xx:

Johannes Askildsen født 1820, dod 1895

   

Sønn av Johannes Askildsen og Elisabet Knutsdatter

" Bruker nr 10 over

 

Gift i 1851 med Tonette Martine Tollaksdatter født 1826, død

   

* foreldre ukjent (Kom fra Hidra ved Flekkefjord).

 

Barn:

     

a)

Marta Elisabet

født:

1852

Gift med Nils Knutsen

" Utvik bnr 11

b)

Mette Marie

født:

1853

Gift med Hans Knut Andreassen

" Kolstø bnr 11

           

***


 

Norges Bebyggelse side 1175.

? 1932-19xx:

Georg Nikolai Pedersen Lande født 30/06 1896, død

   

Sønn av Peder Jakob Pedersen Lande og Ida Gurine Nerisdatter

" Lande bnr 3

 

Gift med Sofie Svendsdatter Matland født 13/09 1900, død

   

Datter av Svend Svendsen og Rebekka Amalie Rasmusdatter Risvik

Rygge bnr 2

Barn:

     

a)

Sven

født:

11/07 1928

   

b)

Jakob

født:

20/06 1931

   
           

Er også eier av Rygge bnr 2.

***


Norges Bebyggelse side 1175.

? 1932-19xx:

Leieboer Rebekka Amalie Rasmusdatter Risvik 25/08 1877, død

   

Datter av Rasmus Rasmussen Risvik og Ingeborg Katrine Johannesdtr.

" Hinderaker Ao-12

 

Gift i 1900 med Svend Svendsen født 09/03 1871, død 03/11 1932

   

Sønn av Svend Svendsen og Tala Sofie Knutsdatter

" Matland bnr 1

Barn:

     

a)

Sofie

født:

13/09 1900

Gift med Georg Nikolai Pedersen Lande

" Bruker over

           

***


Bnr 2: (Utskilt fra bnr 1 i 1823).

 

Avaldsnes I side 353.

1.1823.18xx:

Ivar Tolleivsen født 1767, død 1845

   

Sønn av Tolleiv Sjursen og Ingeborg Olsdatter

" Skår Ao-18

 

Gift 1.gang i 1790 med Kirsti Jansdatter født 1747, død 1822

   

Datter av Jan Sveinsen og Marta Johannesdatter

" Førre bruker

 

Gift 2.gang i 1828 med Johanne Marie Knutsdatter født 1786, død 1850

   

Datter av Knut Knutson og Eli Johannesdatter

" Stongo Ao-10

Barn i 2.ekteskap:

     
           

Les mer om familien under Rygge bnr 1.

***


 

Avaldsnes I side 353.

2.1826-1832:

Arnbjørn Tolleivsen født 1805, død 1892

   

Sønn av Tolleiv Tolleivsen og Margrete Bårdsdatter

" Nora Velde Ao-9

 

Gift i 1826 med Ales Larsdatter født 1796, død

   

Datter av Lars Hanssen og Ingeborg Samuelsdatter

" Vårå Ao-16

Barn:

     
           

Les mer om familien under Matland Ao-15.

***


 

Avaldsnes I side 353.

3.1832-1839:

Sven Sveinsen Matland født 1789, død 1877

   

Sønn av Svein Jonsen og Brita Jonsdatter

" Våge bnr 1

 

Gift i 1818 med Marta Malene Sørensdatter født 1798, død 1876

   

Datter av Søren Sørensen og Sissel Olsdatter

" Førre bruker

Barn:

     
           

Les mer om familien under Matland bnr 1.

***


 

Avaldsnes I side 353.

4.1840-1846:

Fredrik Jakobsen født 1810, død

   

Sønn av

 
 

Gift i 1840 med Berta Torine Sveinsdatter født 1818, død 1847

   

Datter av Sven Sveinsen og Marta Malene Sørensdatter

" Førre bruker

Barn:

     

a)

 

født:

     

b)

 

født:

     
           

***


 

Avaldsnes I side 353.

5.1849-18xx:

Sven Sveinsen Matland født 1789, død 1877

   

Sønn av Svein Jonsen og Brita Jonsdatter

" Våge bnr 1

 

Gift i 1818 med Marta Malene Sørensdatter født 1798, død 1876

   

Datter av Søren Sørensen og Sissel Olsdatter

" Førre bruker

Barn:

     
           

Les mer om familien under Matland bnr 1.

***


 

Avaldsnes I side 353.

6. 18xx-19xx;

Svend Svendsen Matland født 09/03 1871, død 03/11 1932

   

Sønn av Svend Svendsen og Tala Sofie Knutsdatter

" Matland bnr 1

 

Gift i 1900 med Rebekka Amalie Rasmusdatter Risvik 25/08 1877, død

   

Datter av Rasmus Rasmussen Risvik og Ingeborg Katrine Johannesdtr.

" Hinderaker Ao-12

Barn:

     
           

Les mer om familien under Rygge bnr 1.

***


__________________________________________________________

ANDRE OPPSITTERE

__________________________________________________________

 

Avaldsnes I side 354.

Ao-1.

Kari Sveinsdatter født 1827, død

   

Datter av Svein Jenssen og Anna Jansdatter

" Rygge bnr 1

Barn:

     

a)

Svein

født:

Ca 1756

   
           

***


 

Avaldsnes I side 354.

Ao-2.

Tore Toresen født , død

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift med Brita Knutsdatter født , død

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Gjertrud Marie

født:

1837

   
           

***


 

Avaldsnes I side 348.

Ao-3.

Nils Monsen født 1842, død 15/08 1927

   

Sønn av Mons og Kristine Kreppene i Tysvør

 
 

Gift i 1862 med Berta Malene Matiasdatter født 1833, død 07/10 1916

   

Datter av Matias Andreassen og Berta Malene Omundsdatter

" Hellevik Ao-11

Barn:

     
           

Les mer om familien under Håvik Ao-61.

***


En grov oversikt over kilder:

Bygdebøkene for Karmøy, Norges bebyggelse, kirkebøkene for Avaldsnes sokn,
diverse private slekter.

For mer Kilde-innformasjon, henvendelse til Slektsforum Karmøy.