Gnr. 56 Snørteland.Oppdatering av noen av de familiene som har bosted på dette sted.

Ansvarlig: Leif Olsen.Bnr 1.

side.690-Sk. (Karmøy bygdebok)

5. 1617-1644:

Sebjørn Snørterland (ellers ukjent)

 

Foreldre ukjent

 
 

*Ukjent ektefelle

 
       

Barn:

 

a)

Ola

født:

ca 1608

gift med Helga Olsdtr

"7. bruker under her

b)

Omund

født:

ca 1630

gift med Anna…..

"Høynes-Bruk A

 

***
(Sebjørn bruker hele Snørteland til 1628, da sønnen Ola får bruke endel av garden.)


 

side.691-Sk. (Karmøy bygdebok)

7. 1628-1665:

Ola Sebjørnsen født ca 1608, død ca 1665

 

sønn til Sebjørn Snørteland over her.

 
 

Gift med Helga Olsdtr Bratthelgeland

 
   

Foreldre ukjent

 

Barn:

 

a)

Brita

født:

 

nevnt 1655, men må være død før moren

b)

Reiar

født:

ca 1653

men må være død før moren

 

c)

Sebjørn Stoche

født:

ca 1663

gift med NN

"Sørstokke-bnr 12

 

***

Ola får bruke halve garden av far sin fra 1628. En tid ut i 1650-åra bruker han hele garden.


 

side.691-Sk. (Karmøy bygdebok)

8. 1666- :

Reiar ?? født ca 1639, (styrer bruket noen få år)

 

Foreldre ukjent

 
 

Gift med enke Helga Olsdtr Bratthelgeland

 
   

Foreldre ukjent

 

Barn:

 

a)

Martha

født:

 

gift med Rasmus Pedersen ???

se "Hemnes-bnr 5

b)

Jorunn

født:

 

gift med Peder Rasmussen ???

se "Varne-bnr 1

 

***
Dette sies i skifte etter Helga's bror Knut Olsen 1 1725, og bygdebøker kaller jentene Reidarsdøtre.

Se Hemnes og Varne og kommentar under neste bruker.


 

 

side.691-Sk. (Karmøy bygdebok)

9. 1673-1712:

Tolleiv Svensen født ca 1640, død ca 1716

 

sønn til Sven Jonsen og Martha Jonsdtr

"Vikshåland-bnr 1

 

Gm 1.enke Helga Olsdtr Bratthelgeland , død før 1725

 
   

datter til Ole Bratthelgeland og NN

Bratthelgeland i Av

 

Gm 2.Anna Sjursdtr født ca 1683, død ca 1726,

   

Foreldre ukjent

 

Barn 1. ekteskap:

 

a)

Ola

født:

ca 1664

gift med 1g. Ragnhild Hansdtr

"neste bruker

b)

Sven

født:

ca 1660

gift med Anna Absalonsdtr

"Høynes-bnr 1

Barn 2. ekteskap:

     

c)

Jon

født:

 

nevnt 1738

 
 

***

Tolleiv må ha kommet til Snørteland når han gifter seg med enken, trolig omkring 1670. Må vise bygselsettel på tinget 1773 (og hadde nok da bodd der en tid!). I 1682 kjøper han hele Snørteland. Eldste sønn Ola kommer inn på halvparten 1695, og Tolleiv har pantet til seg deler av Høynes, der sønnen Sven får komme inn og der også enken blir bruker. Alderen på barna er nok ikke riktige ifølge skiftet fra 1725 på Bratthelgeland!, Ola er eldre enn Sven, og dersom jentene er Reiarsdtr må de være mellom Sebjørn og Ola. Alle er barn av Helga Olsdtr Bratthelgeland.!


 

 

side.692-Sk. (Karmøy bygdebok)

10.1695-1734:

Ola Tolleivsen født ca (1664)?1670, død ca 1735

 

sønn til Tolleiv Svendsen og Helga Olsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1g med Ragnhild Hansdtr født ca 1670, død ca 1734

 
   

datter til Hans Simonsen og Gitlaug Faltinsdtr

"Hillesland-bnr 9

 

Gift 2g 4 juli 1734 med Elisabeth Olsdtr, kanskje født 15 aug.1717, død 1734?,

   

datter til Ola Eikje og ... (Kanskje Eikje er feilskrift for Eide.)

 

Barn 1. ekteskap:

 

a)

Simon

født:

ca 1695

gift med Brita Jakobsdtr

"13.bruker her

b)

Helga

født:

ca 1698

gift med Ola Ellingsen

"neste bruker

c)

Tore

født:

ca 1701

gift med 1g. Malene Simonsdtr

"12. bruker her

d)

Jørgen

født:

ca 1704

død før 1734

 

e)

Gitlaug

født:

ca 1707

gift med Erik Torkelsen

"N- Risdal-bnr 1

 

***

Kjøper sansynligvis hele garden ca 1716 når faren dør og bruker alt til ca 1723, da datteren Helga kommer inn på 6 spd korn i garden. Når det skiftes etter Ragnhild 1734 sies det at "Ole stunder daglig til graven"; noen Elisabeth nevnes ikke, så hun må være død kort etter ekteskapet er inngått.? (Og det ser ikke ut for at hun får noe av det faste godset utlagt på sine arvinger.!

Kanskje hun ikke har noen.?) Jørgen nevnes heller ikke, og må være død. Ola sine eiendommer fordeles med 9 spd i Snørteland på hver av guttene og 4 1/2 spd i Hillesland på hver av jentene.


 

side.692-Sk. (Karmøy bygdebok)

11.1723-1731:

Ola Ellingsen født ca 1697, død ca 1731

 

sønn til Elling Faltinsen og NN

"Vik-bnr 47

 

Gift med Helga Olsdtr født ca 1698, død ca 1780

 
   

datter til Ola Tolleivsen og Ragnhild Hansdtr

"forr. bruker

Barn:

 

a)

Kari

født:

ca 1718

gift med Jørgen Olsen

"Hemnes-bnr 9

b)

Anna

født:

ca 1723

gift med Jakob Halvorsen

"Sandve-bnr 13

c)

Elling

født:

ca 1727

gift med Kari Monsdtr

"Sandve-bnr 17

d)

Tolleiv

født:

ca 1728

død ca 1752

 

e)

Faltin

født:

ca 1730

gift med Malene Monsdtr

"Sandve-bnr 10

 

***


 

side.692-Sk. (Karmøy bygdebok)

12.1734-1761:

Tore Olsen født ca 1701, død etter 1761

 

sønn til Ola Tolleivsen og Ragnhild Hansdtr

"10. bruker over her

 

Gift 1g. med Malene Simonsdtr født ca 1689, død etter 1758

 
   

datter til Simon Pedersen og NN Rsmusdtr

"Y- Eide-bnr 3

 

Gift 2g. med enke Anna Svensdtr født ca 1708, død etter 1785

   

datter til Sven Tolleivsen og Anna Absalonsdtr

"Høines-bnr 1

Barn 1. ekteskap:

 

a)

Anna

født:

ca 1728

gift med Tomas Johannessen Galtung

"Fæøy-bnr 1

b)

Tore

født:

ca 1741

gift med Borghild Knutsdtr

"Mannes-bnr 6

 

***

Tore er ikke notert heime hos foreldrene i 1758, men er opplysningen i Åkrabok riktig, må de ha en sønn Tore;
han er kanskje ute allerede i tjeneste og er den Thor Thorsen, 16 år gml, som i 1758 tjener på Dyrland hos Rasmus Pedersen.
Rasmus Pedersen og Tore Olsen er søskenbarn.!


 

 

side.693-Sk. (Karmøy bygdebok)

13.1734-1748:

Simon Olsen født ca 1695, død ca 1748

 

sønn til Ola Tolleivsen og Ragnhild Hansdtr

"10. bruker over her

 

Gift med Brita Jakobsdtr født ca 1700, død ca 1748

 
   

datter til Jakob Thomassen og Todni Larsdtr

"Sørhåland-bnr 1

Barn:

 

a)

Gunhild

født:

ca 1721

gift med Johannes Olsen

"Hillesland-bnr 9

b)

Ola

født:

ca 1722

gift med 2g. Mette Nilsdtr

"Stava-bnr 14

c)

Eli

født:

ca 1723

gift med Endre Halvorsen

"Ø- Risdal-bnr 1

d)

Kari

født:

 

gift med Jakob Monsen Leite

"Hillesland-bnr 10

e)

Hans

født:

ca 1726

gift med Lokris Hansdtr

"neste bruker

f)

Ragnhild

født:

ca 1736

død etter 1766, ugift

 

g)

Simon

født:

ca 1744

gift med Martha Endresdtr

"Hillesland-bnr 1

 

***

Etter noen år på morens ettegard Hillesland kommer Simon hit 1734.
Det er det året begge konene til faren dør, og faren "stunder mot graven".


 

 

side.693-Sk. (Karmøy bygdebok)

14.1749-1765:

Hans Simonsen født ca 1726, død ca 1765

 

sønn til simon Olsen og Brita Jakobsdtr

"forr. bruker

 

Gift med Lukresia Hansdtr Hemnes født ca 1728, død ca 1784

 
   

datter til Hans Rasmussen og Anna Hansdtr

"Hemnes-bnr 5

Barn:

 

a)

Gjertrud

født:

ca 1750

gift med 1g. Didrik Sjursen

"Dale-bnr 1

b)

Brita

født:

ca 1752

gift med Jens Larsen

"Haga-bnr 5

c)

Simon

født:

ca 1755

Ugift

 

d)

Ola

født:

ca 1757

gift med Torborg Endresdtr

"17. bruker under her

e)

Martha

født:

ca 1761

gift med Tørres Davidsen

"Snørteland-bnr 5

f)

Ragnhild

født:

ca 1764

gift med David Davidsen

"Vea-bnr 1

 

***

Hans fikk skjøte 1751 på 9 spd fra søsken, og på 9 spd fra farbror Tore.


 

 

side.693-Sk. (Karmøy bygdebok)

15.1766-1801:

Didrik Didriksen Dale født ca 1745, død 29 mai 1799

 

sønn til Didrik sjursen og Anna Svendsdtr

"Dale-bnr 1

 

Gift 1g. med enke Lukresia Hansdtr Hemnes født ca 1728, død ca 1784

 
   

datter til Hans Rasmussen og Anna Hansdtr

"Hemnes-bnr 5

 

Gift 2g. med Olene Paulsdtr født ca 1766,

   

datter til Paul Ivarsen og NN

"Ø- Liknes-bnr 10

Barn 2. ekteskap:

 

a)

Lukresia

født:

ca 1787

gift med Lars Olsen

"Stava-bnr 3

b)

Paul Didrik

født:

ca 1793

gift med Martha Jakobsdtr

"Tjøstheim-bnr 2

 

***


 

side.693-Sk. (Karmøy bygdebok)

17.1800-1823:

Ola Hansen født ca 1757, død 29 sept.1811

 

sønn til Hans Simonsen og Lukresia Hansdtr

"14. bruker over her

 

Gift med Torborg Endresdtr født ca 1760, død 1842

 
   

datter til Endre Jørgensen og Martha Hansdtr

"Syre-bnr 4

Barn:

 

a)

Endre

født:

1783

gift med Ingeborg Marie Johannesdtr

"Snørteland-bnr 5

b)

Lukresia

født:

1785

gift med Ola Torbjørnsen

"Snørteland-Ao 11

c)

Martha

født:

1787

gift med Kristen Eriksen

"Snørteland-Ao 7

d)

Anna Karine

født:

27 juni 1791

gift med David Tørressen

"Skh-161

e)

Hans

født:

1796

død mellom 1801 og 1811

 

f)

Ola

født:

24 febr.1797

gift med Martha Elene Eriksdtr

"neste bruker

g)

Torborg

født:

1803

gift med Anders Haagensen

"Dale-bnr 5

 

***

Ola og Torborg bodde flere år på Hillesland før de kom hit og overtok etter den sjuke broren Simon.
De delte bruket på Endre og Ola.


 

 

side.694-Sk. (Karmøy bygdebok)

18.1823-1849:

Ola Olsen født 24 febr.1797, død 1849,"af Colera",

 

sønn til Ole Hansen og torborg Endresdtr

"forr. bruker

 

Gift 1821 med Martha Elene Eriksdtr født 1789, død 1849,"af Colera",

 
   

datter til Erik Kristensen og Brita Danielsdtr

"Snørteland-Ao 6

Barn:

 

a)

Brita

født:

1821

gift med Lars Josefsen

"Snørteland-bnr 4

b)

Ola

født:

1826

gift med Gjertrud Serine Jakobsdtr

"neste bruker

c)

Martha Elene

født:

1827

gift med Simon Olsen

"Skh-580

d)

Kristine

født:

1839

gift med 1g. Tobias Jakobsen

"Skh-599

 

***


 

side.694-Sk. (Karmøy bygdebok)

19.1849-1876:

Ola Olsen født 1826, død 1890

 

sønn til Ole Olsen og Martha Elene Eriksdtr

"forr. bruker

 

Gift 1 aug.1850 med Gjertrud Serine Jakobsdtr født 1824, død 10 nov.1899

 
   

datter til Jakob Larsen og Ingeborg Kristoffersdtr

"Nesset-bnr 1

Barn:

 

a)

Ole Mikal

født:

1852

gift med Karen Margrethe Olsdtr

"neste bruker

b)

Kristian

født:

1855

Ugift?

 

c)

Jakob Ingvald

født:

1858

gift med Lovise Birgitte Larsdtr

"Snørteland-bnr 3

d)

Sine Lovise

født:

1861

gift med Oluf Hansen

"Snørteland-bnr 9

e)

Lars Severin

født:

1863

d.å.e

 

f)

Laurense

født:

10 des.1865

gift med 1g. Johan Larsen

"til Amerika

 

***

Ola var los. Fikk skjøte på 9 spd 1849, og selger 1 1/2 spd til svoger Lars Josefsen på bnr 4.
Resten deler han i tre bruk til tre av sønnene.


 

 

side.694-Sk. (Karmøy bygdebok)

20.1876-1885:

Ole Mikal Olsen født 11 juni 1852, død 1925 i Langford, SD, USA

 

sønn til Ole Olsen og Gjertrud Serine Jakobsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1878 med Karen Margrethe Olsdtr født 27 mai 1853, død 1 aug. 1945

 
   

datter til Ola Endresen og Gjertrud Hansdtr

"Snørteland-bnr 5

Barn:

 

a)

Ole Severin

født:

1879

død 3 nov.1891

"til Amerika

b)

Martha Elene(Tv)

født:

30 mai 1881

gift med Lars Olai Onerheim

"til Amerika

c)

Gjertine Oline(Tv)

født:

30 mai 1881

gift med Nim Adolph Falde

"til Amerika

d)

Kristian

født:

3 nov.1883

død 16 febr.1972

"til Amerika

e)

Marie

født:

26 mars 1887

gift med Sigve Harold Solverson

"til Amerika

f)

Petra

født:

1889

død 1890 i Langford, SD

"til Amerika

g)

Bessie

født:

1891

død 1891 i Langford, SD

"til Amerika

h)

Ole Severin

født:

1893

gift med Julia Nygård

"til Amerika

 

***

Ole Mikal selger til neste bruker i 1885 og hele familien reiser til Amerika 1885.


 

 

side.695-Sk. (Karmøy bygdebok)

21. 1885- :

Helge Kristian Olsen født 18 jan.1848, død 6 april 1898

 

sønn til Ola Olsen d.æ. og Martha Karine Rasmusdtr

"Sørhåland-bnr 11

 

Gift 1878 med Mette Olene Ingebretsdtr født 23 mai 1850, død 2 jan.1904

 
   

datter til Ingebret Knutsen og Olene Johannesdtr

"Åkra-Ao 51

Barn:

 

a)

Inger Olene

født:

12 april 1879

   

b)

Amalie

født:

2 mars 1882

gift med Nils Martin Nilsen Vik

"Vik-bnr 32

c)

Hans Kristian

født:

16 des.1885

gift med Anne Gudrun Drivdal

Bos. Skh./USA

d)

Hanna Mathilde

født:

22 febr.1893

kanskje gift med Tander D. Liknes

"til Amerika

 

***

Helge Kristian og Mette Olene bodde først på "Sørhåland-Ao 51 før de kjøper "I- Eide-bnr 4.
Etter 2 år der kjøper de "Snørteland-bnr 1 i 1885.

I 1900 er Mette Olene enke med 3 barn heime (bruker etternavn Olsen)


 

 

Ikke ført i (Karmøy bygdebok)

22. 1923- :

Samson Munthe født 22 april 1891, i Hjelmeland

 

sønn til Mallin og Jone Mynthe, Hjelmeland

 
 

Gift med Bertha Sæbø født 1 mai 1894

 
   

datter til Eli og Ole Jakobsen Sæbø i Hjelmeland

 

Barn:

 

a)

Eli

født:

6 jan.1921

gift med Jørgen Fjell

"Sandve-bnr 2

b)

John

født:

19 okt.1922

   

c)

Marie

født:

22 jan.1925

gift med Oskar Dirdal

 

d)

Olav

født:

14 febr.1927

   

e)

Bergit

født:

24 april 1931

død 1946."Sykkel-ulykke."

 

f)

Solfrid

født:

15 febr.1932

   

g)

Magnhild

født:

29 sept.1933

   
 

***


Bnr 2. Trestykket.

side.695-Sk. (Karmøy bygdebok)

3. 1895-1934:

Knut Olsen født 1853, død 23 jan.1918

 

sønn til Ole Johannes Knudsen og Martha Karine Faltinsdtr

"Sandve-Ao 15

 

Gift med Hanna Marie Osmundsdtr født 1860,

 
   

datter til Osmund Jonsen og Anna Johannesdtr

"Sørstokke-Ao 17

Barn:

 

a)

Ole Johan

født:

1886

gift med Anne Malene Hansdtr

"neste bruker

b)

Osmund

født:

1888

til Amerika(1918) Ugift

"til Amerika

c)

Karen Olene

født:

27 nov.1895

gift med Hans Magnus Hansen

"Midtstokke-bnr 9

d)

Magnus Alfred

født:

7 juli 1898

gift med Ågot Marie Munkejord

 
 

***


 

Ikke ført i (Karmøy bygdebok)

4. 1934-1955:

Ole Johan Knutsen Snørteland født 28 des.1886, død 1960

 

sønn til Knut Olsen og Hanna Marie Osmundsdtr

"forr. bruker

 

Gift med Anna Malene Hansdtr født 1884, død 27 des.1970

 
   

datter til Hans Olsen og Karen Tomine Rasmusdtr

"Snørteland-bnr 5

Barn:

 

a)

Klara

født:

1913

gift med Maurits Sveinsvold

"Bos. Kopervik

b)

Hans Teodor

født:

1914

død 8 okt.1979, Ugift

 

c)

Anna

født:

1917

gift med Endre Størøy

"Bos. Østhus

d)

Olav

født:

1919

gift med Gunhild Nilsdtr Søndenå

"Snørteland-bnr 5

e)

Oskar

født:

1920

gift med Edel Knutsdtr Stensen

"Bos. Stangeland

f)

Tora

født:

1928

gift med Olav Bratthammar

 
 

***


Bnr 3. Løken.

side.695-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1820-1859:

Tolleiv Nilsen født 1782, død 1838

 

sønn til Nils Tolleivsen og Anna Larsdtr

"Dale-Ao 8

 

Gift 1g. med Siri Bjørnsdtr , ,død ca 1828

 
   

datter til Bjørn Tollaksen

 
 

Gift 2g.1828 med Johanna Endresdtr født 1790, død 27 juni 1876

   

datter til Endre Johannesen og Gunnhild Olsdtr

"Vik-bnr 35

Barn:

 

a)

Nils

født:

1822

gift med Olene Paulsdtr

"3. bruker under her

 

***

Tolleiv bodde på plasset "Tverrdalen" i 1828 i "et stuehus med to fag vinduer og kjøkken, samt løe, alt under et tag, tekket med "tak" og spon". Sønnen Nils, stemoren Johanna og morsøster Ingeborg Bjørnsdtr født 1784, blir boende her, selv om neste bruker blir eier i 1876. I 1884 får Nils kjøpe bruket, når Jakob Ingvald og familien reiser til Amerika.


 

 

side.696-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1876-1884:

Jakob Ingvald Olsen født 1858, død etter 1929 i USA

 

sønn til Ola Olsen og Gjertrud Serine Jakobsdtr

"Snørteland-bnr 1

 

Gift 1884 med Lovise Bergitte Larsdtr født 1860,

 
   

datter til Lars Josefsen og Brita Olsdtr

"Snørteland-bnr 4

Barn:

 

a)

Ole Mandius

født:

1884

 

"til Amerika

b)

Betzy Zera

født:

1887

 

"til Amerika

c)

Clara

født:

1889

 

"til Amerika

d)

Lilly

født:

1892

 

"til Amerika

e)

Johan L.

født:

1894

 

"til Amerika

f)

Oskar

født:

1896

 

"til Amerika

 

***

Jakob Ingvald fikk skjøte på dette bruk i 1876, han kjøpte også broren sitt bruk, bnr 2.
Her solgte han til neste bruker i 1884, mens bnr 2 ble solgt i 1895, da han sansynligvis var hjemme en tur fra Amerika.


 

side.696-Sk. (Karmøy bygdebok)

3. 1884-1910:

Nils Tolleivsen født 1822, død 4 aug.1888

 

sønn til Tolleiv Nilsen og Siri Bjørnsdtr

"1. bruker over her

 

Gift 1859 med Olene Paulsdtr født ca 1828, død 22 des.1895

 
   

datter til Paul Arnfinnsen, Krabbetveit,

"se s.132-Ty1

Barn:

 

a)

Dødfødte tvillinger

født:

1859

   

b)

Torkel Johan(Tv)

født:

1860

d.å.e

 

c)

NN(Tv) "dødfødt"

født:

1860

   

d)

Anna Serine

født:

1861

gift med enkm. Anders Helgesen

"Dale-bnr 8

e)

Torkel Johan

født:

1864

 

"til Amerika 1885

f)

Peder Andreas

født:

1868,30/1

 

"til Amerika 1886

 

***

Nils ble sjøleiger i 1884, men hadde vel bodd her hele livet. I 1930 sier matrikkelen at en Mikal Jonsen er eigar,
senere kjøper Ole Johan Knutsen bruket, og bruker det sammen med bnr 2 og 11.


 

Bnr 4.

side.696-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1850-1890:

Lars Josefsen født 1816, død 13 jan.1900

 

sønn til Josef Andersen Sør-Leite og Boel Larsdtr

"Sørstokke-bnr 9

 

Gift 1849 med Berthe Olsdtr født 1821, død 7 sept.1893

 
   

datter til Ola Olsen og Martha Elene Eriksdtr

"Snørteland-bnr 1

Barn:

 

a)

Ole Mandius

født:

1850

død ung, før 1893

 

b)

Bertine

født:

1851

gift med Peder Mikal Jakobsen

"Skh-132

c)

Martha Elene

født:

1853

gm Laurits Olsen

"neste bruker

d)

Anna Karine

født:

1855

gift med Lars Kristensen

handelsmann i Hgsd 1885

e)

Johan

født:

27 mai 1857

gift med Laurense Olsdtr Snørteland

"til Amerika 1885

f)

Lovise Bergitte

født:

1860

gift med Jakob Ingvald Olsen

"Snørteland-bnr 3

g)

Simon

født:

1862

Handelsbetjent i USA

"til Amerika 1885

 

***


 

side.696-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1890-1909:

Laurits Olsen født 1857, død 29 juli 1926

 

sønn til Simon Olsen og Martha Elene Olsdtr

"Skh-580

 

Gift 1878 med Martha Elene Larsdtr født 1853, død 10 okt.1932

 
   

datter til Lars Josefsen og Berthe Olsdtr

"forr. bruker

Barn:

 

a)

Selma Matilde

født:

1878

gift med Hans Bertoldus Blixhavn

"Bos. Skudeneshavn

b)

Lovise Bergitte

født:

1881

gift med Berdines Andersen

"Dale-bnr 8

c)

Ole Magnus

født:

3 sept.1885

gift med Thala Fletten

 

d)

Simon ?? Snorteland

født:

 

(?etter Onerheim-lister)

 
 

***
Laurits er styrmann og han og Martha Elene bodde mye i Skudeneshavn der de også døde.


 

 

Ikke ført i (Karmøy bygdebok)

3. 1909-1933:

Bernt Olsen født 1864, død 1933

 

sønn til Ole Johannes Knudsen og Martha Karine Faltinsdtr

"Sørstokke bnr 14

 

Gift med Karine Olsdtr født 1879, død 1939

 
   

datter til Ola Jakobsen og Karen Johanne Jonsdtr

"Sørstokke-bnr 19

Barn:

 

a)

Ola

født:

1910

gift med Hilda Tobiasdtr

"neste bruker

b)

Karl

født:

1914

   

c)

Anna

født:

1915

gift med Knut Didriksen

"Sævik-bnr 11

d)

Omine

født:

1923

gift med Olav Pedersen

"Midtstokke-bnr 12

 

***


 

Ikke ført i (Karmøy bygdebok)

4. 1933- :

Ola Berntsen født 1910,

 

sønn til Bernt Olsen og Karine Olsdtr

"forr. bruker

 

Gift med Hilda Tobiasdtr født 1914,

 
   

datter til Tobias og Berta Helene

"Sørstokke-bnr 7

Barn:

 

a)

Bjørg

født:

19 juni 1937

gift med Arne Bertin Habbestad

"Bos. Stangeland

b)

Turid

født:

1944

gift med Sverre Emil Rangvaldjord

"Rangvaldjord-bnr 6

c)

Olaug

født:

1951

   
 

***


Bnr 5.

side.697-Sk. (Karmøy bygdebok)

. 1800-1812:

Tørres Davidsen født ca 1762, død 1806

 

sønn til David Davidsen og Mette Tørresdtr

"Vea-bnr 1

 

Gift 1g. 1784 med Martha Hansdtr født ca 1761, død 17 febr.1800

 
   

datter til Hans Simonsen og Lukresia Hansdtr

"Snørteland-bnr 1

 

Gift 2g. 1801 med Ingeborg Marie Johannesdtr født 1776, død 1863

   

datter til Johannes Kristoffersen og Kari Larsdtr

"Haringstad-bnr 5

Barn 1. ekteskap:

 

a)

Hans

født:

1785

gift med Eli Andersdtr

"Vikra-bnr 1

b)

David

født:

1787

gift med Anne Karine Olsdtr

"Skh-161

Barn 2. ekteskap:

     

c)

Johannes

født:

1803

gift med Martha Sørensdtr Skeie

"Sørstokke-bnr 2

d)

Tørres

født:

1806

gift med Susanne Jonsdtr

"Hovdastad-bnr 2

 

***


 

side.697-Sk. (Karmøy bygdebok)

3. 1812-1843:

Endre Olsen født 1783, død 1863

 

sønn til Ola Hansen og Torborg Endresdtr

"Snørteland-bnr 1

 

Gift 1812 med enke Ingeborg Marie Johannesdtr født 1776, død 1865

 
   

datter til Johannes Kristoffersen og Kari Larsdtr

"Haringstad-bnr 5

Barn:

 

a)

Ola

født:

4 jan.1813

gift med Gjertrud Hansdtr

"neste bruker

b)

Simon

født:

3 jan.1816

gift med Anne Marie Larsdtr

"Snørteland-bnr 8

c)

Hans

født:

16 juli 1820

gift med Martha Olsdtr

"Snørteland-bnr 9

 

***


 

side.697-Sk. (Karmøy bygdebok)

4. 1843-1866:

Ola Endresen født 4 jan.1813,

 

sønn til Endre Olsen og Ingeborg Marie Johannesdtr

"forr bruker

 

Gift 1832 med Gjertrud Hansdtr født 1808,

 
   

datter til Hans Faltinsen og Berta Guri Pedersdtr

"Skh-82

Barn:

 

a)

Ingeborg Marie

født:

1838

gift med Rasmus Olsen

"Kvilhaug-bnr 7

b)

Hans

født:

1840

gift med Karen Tomine Rasmusdtr

"neste bruker

c)

Endre

født:

10 juni 1842

gift med Engel Katrine Jakobsdtr

"Ø- Falnes-bnr 4

d)

Peder Olai

født:

10 mars 1844

død 27 mars 1867, Ugift

 

e)

Simon

født:

10 sept.1846

død 21 okt.1894, ugift

 

f)

Berta Gurine

født:

1849

død 26 jan.1889

 

g)

Karen Margrethe

født:

1853

gift med Ole Mikal Olsen

"til Amerika

 

***


 

side.698-Sk. (Karmøy bygdebok)

5. 1866-1914:

Hans Olsen Snørteland født 1840, død før 1913

 

sønn til Ola Endresen og Gjertrud Hansdtr.

"Snørteland-bnr 5

 

Gift 1871 med Karen Tomine Rasmusdtr født 1852, død 24 febr.1919

 
   

datter til Rasmus Iversen og Brita Knudsdtr

"Høynes-bnr 8

Barn:

 

a)

Peder Olaus

født:

1871

gift med Hanna ...

"til Amerika

b)

Rasmus Kornelius

født:

1872

død 6 okt.1913, Ugift

"til Amerika

c)

Ola

født:

1874

gift med Elen Marie Mikalsdtr

"til Amerika

d)

Gjertrud

født:

1876

gift med ... Maher

"til Amerika

e)

Bertine Kristine

født:

1878

død 1878

 

f)

Bertine Kristine

født:

1879

gift med Endre Mikal Endresen

"til Amerika

g)

Hans Emil

født:

1882

død før 1886

 

h)

Anna Malene

født:

1884

gift med Ole Johan Knutsen

"Snørteland-bnr 2

i)

Hans Emil

født:

1886

død 1984. Ugift.

"til Amerika

j)

Ingvald Magnus

født:

1888

gift med Julie Ann Newcomb

"til Amerika

k)

Gunvald

født:

1891

gift med Anna Torbjørnsdtr Sørbø

 

l)

Bartoldus

født:

1893

gift med Laura Borghild Johansdtr

"Høynes-bnr 45

m)

Selma Johanne Marie

født:

1895

død 1895

 

n)

Selma Johanne Marie

født:

1896

gift med Selmer Olsen Tømmervik

"Bos. Skudeneshavn

 

***


Bnr 8.

side.698-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1843-1868:

Simon Endresen født 1816, død 1865

 

sønn til Endre Olsen og Ingeborg Marie Johannesdtr

"Snørteland-bnr 5

 

Gift 1847 med Anna Marie Larsdtr født 1823, død 28 febr.1914

 
   

datter til Lars Olsen og Signy Siggesdtr

"Vik-bnr 6

Barn:

 

a)

Inger Marie

født:

1850

gift med Halvor Olai Olsen

"neste bruker

b)

Laura Sofie

født:

1855

gift med enkm. Halvor Olai Olsen

"til Amerika

c)

Endre Olaus

født:

1857

gift med Grethe Serine Jakobsdtr

"3. bruker under her

 

***

" Lods Simon Endresen druknet v/ Christiansand. Begraven v/ Søgne Kirke"


 

 

side.698-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1868-1892:

Halvor Olai Olsen født 26 des.1844,

 

sønn til Ola Halvorsen og Malene Pedersdtr

"Midtstokke-bnr 1

 

Gift 1g. 20 april 1868 med Inger Marie Simonsdtr født 31 mars1850, død 18 des.1890

   

datter til Simon Endresen og Anne Marie Larsdtr

"forr. bruker

 

Gift 2g. med Laura Sofie Simonsdtr født 17 des.1855,

   

datter til Simon Endresen og Anne Marie Larsdtr

"forr. bruker

Barn 1. ekteskap:

 

a)

Simon Andreas

født:

7 april 1869

 

"til Amerika

b)

Edvard Olaus

født:

28 des.1871

død 25 nov.1879, "druknede ved at falde gjennom Isen".

c)

Lars Severin

født:

3 april 1874

gift med Ragnilde Jakobsdtr Vig

"til Amerika

d)

Mikal

født:

1876

død 1878

 

e)

Mikal

født:

1 febr.1879

gift med enke Malene Jakobsdtr Vig

"til Amerika

f)

Edvard Olaus

født:

14 aug.1881

gift med Malene Jakobsdtr Vig

"til Amerika

g)

Tørres Sigurd

født:

28 april 1884

gift med Aline Vig

"til Amerika

h)

Malene

født:

1886

død 1886

 

i)

Malene

født:

17 febr.1888

død 7 juni 1888

 

j)

Mandius

født:

24 nov.1889

 

"til Amerika

 

***
Hele familien til Amerika 1892, Sharon, ND.


 

 

side.699-Sk. (Karmøy bygdebok)

3. 1892-1929:

Endre Olaus Simonsen født 1857, død 10 nov.1903

 

sønn til Simon Endresen og Anna Marie Larsdtr

"1. bruker over her

 

Gift 1892 med Grete Serine Jakobsdtr født 1856, død 8 mars 1930

 
   

datter til Nils Jakob Jakobsen og Torborg Eriksdtr

"Skitnadal-bnr 4

Barn:

 

a)

Simon

født:

1895

gift med Berta Karine Karlsdtr Myre

 

b)

Jakob

født:

1897

gift med Nille Marvik

"neste bruker

 

***


 

Ikke ført i (Karmøy bygdebok)

4. 1929- :

Jakob E. Snørteland født 1897,

 

sønn til Endre Olaus Simonsen og Grethe Serine Jakobsdtr

"forr. bruker

 

Gift med Nille Marvik født 1899,

 
   

datter til Helene og Østen Marvik, Sjernerøy

 

Barn:

 

a)

Olav

født:

1929

gift med Martha Ingvaldsen Liknes

 

b)

Øystein

født:

1930

gift med Kirsten H.Wiksnes

 
 

***


Bnr 9. Tverrdalen.

side.699-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1843-1892:

Hans Endresen født 16 juni 1820, død 2 jan.1892

 

sønn til Endre Olsen og Ingeborg Marie Johannesdtr

"Snørteland-bnr 5

 

Gift 1855 med Martha Olsdtr født 1829, død 1876

 
   

datter til Ola Torbjørnsen og Lukresia Olsdtr

"Snørteland-Ao 11

Barn:

 

a)

Oluf

født:

1856

gift med Sine Lovise Olsdtr

"neste bruker

b)

Lovise

født:

17 des.1858

død 14 juli 1871

 

c)

Elen Marie

født:

1860

død 16 des.1935, Ugift.

 

d)

Simon

født:

1862

død 1863

 

e)

Lydia

født:

1864

gift med Laurits Pedersen Vikre

"N- Falnes-bnr 9

f)

Hans Simon

født:

25 sept.1868

gift med Eli Malene Askildsdtr

"til Amerika

g)

Karine Gjertrud Kristine

født:

1870

gift med Torgils Didriksen Hillesland

"Dale-bnr 4/"Skh-611

h)

Ludvig

født:

1872

død 1 mars 1940, Ugift

"til Amerika

 

***


 

side.699-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1892-1908:

Oluf Hansen født 1856, død 9 april 1897

 

sønn til Hans Endresen og Martha Olsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1885 med Sine Lovise Olsdtr født 1861, død 5 mars 1908

 
   

datter til Ola Olsen og Gjertrud Serine Jakobsdtr

"Snørteland-bnr 1

Barn:

 

a)

Kristian

født:

1885

 

"til Amerika

b)

Martha Helene

født:

1887

død 2 mai 1929, Ugift

 

c)

Ole Severin

født:

1889

død 20 april 1890

 

d)

Ole Severin

født:

1891

død 19 mars 1915, Ugift

"til Amerika

e)

Hans Tverrdalen

født:

1893

(Hans overtar bruket her)

 
 

***


Bnr 10. Kvernestykket/Tømmervik.

side.700-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1899-1945:

Ola Simonsen født 1869, død 1945

 

sønn til Simon Simonsen og Anna Gurine Pedersdtr

"Skh-226

 

Gift 1g.1892 med Anna Malene Olsdtr født 1860, død 21 mai 1934

 
   

datter til Ole Andreas Olsen og Anna Helene Halvorsdtr

"Dale-Ao 20

 

Gift 2g. med Serine Olsdtr født 1883,

   

datter til Ole Jakobsen og Karen Johanne Jonsdtr

"Sørstokke-bnr 19

Barn 1. ekteskap:

 

a)

Simon Andreas Selmer

født:

15 sept.1895

gift med Selma Johanne Marie Hansdtr

 

***
Ola er fisker i New York i 1900.


 

Andre oppsittere.


 

Snørtelandstreet.

side.700-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 3.

Lars Gunnarsen Løberg født ca 1721, død ca 1763

 

Foreldre ukjent

 
 

Gift 17 jan.1745 med Berta Vikingsdtr født 30 mai 1717, død ca 1763

 
   

datter til Viking Isaksen og Anna Kolbeinsdtr,

"Sørstokke-bnr 19

Barn:

 

a)

Martha

født:

15 aug.1745

gm em Kjell Matiassen

"Sandhåland-bnr 6

b)

Guri

født:

30 juni 1747

gm 1.Lods Peder Salvesen Haga,

"261-Sk

c)

Gunnar

født:

7 febr.1751

kanskje død før 1758.?

 

d)

Elisabethh

født:

12 jan.1754

d.s.å

 

e)

Anna

født:

ca 1758

kanskje gift med Johannes Kristoffersen

"Stava-bnr 8

 

***

Lars og Berta er på Sørstokke fra 1745 til 1754. I 1751 er Lars nevnt Johannessen!, men det er sansynligvis en feilskrift.
I 1758 er bare Martha, 13 år, heime, Guri har jeg funnet på Dale, mens Gunnar til nå ikke er funnet i 1758-telling.
I 1852 flytter en Wiking Vikingsen Jysendal, Ullensvang til Snørteland "for at tjene",
uten at jeg kan knytte det direkte til denne familie eller Viking på Sørstokke. (J.M.)


 

Tre.

side.700-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 4.

Halvor Johannessen (Johansen i 1758) født ca 1708, død ca 1782

 

sønn til Johannes/Johan ... og Marthe Christensdtr Løberg

 
 

Gift 1g. med Martha Mortensdtr født ca 1708, død ca 1766

 
   

Foreldre ukjent

 
 

Gift 2g. med Martha Eriksdtr født ca 1731, død etter 1801

   

Foreldre ukjent

 

Barn 1. ekteskap:

 

a)

Johannes

født:

ca 1739

død før 1785

 

b)

Marte

født:

ca 1744

gift med Jon ...

 

c)

Katrine

født:

ca 1747

død før 1785

 

d)

Morten

født:

ca 1752

gift med Malene Sørensdtr

 

Barn 2. ekteskap:

     

e)

Kristen

født:

1867

død etter 1785

 

f)

Martha

født:

ca 1770

død ung, før 1785

 
 

***


 

side.701-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 6.

Erik Kristensen født ca 1759, død før 1833

 

sønn til Kristen ... og Martha Eriksdtr,

se under "4.oppsitter her!

 

Gm 1.Brita Danielsdtr født ca 1760, død ca 1802

 
   

kanskje datter til Daniel Mortensen Vig

 

Gift 2g. 1804 med enke Martha Olsdtr født 1750, død 1841

   

datter til Ole Vikingsen og Bol Hansdtr

"Sørstokke-bnr 19

Barn 1. ekteskap:

 

a)

Kristen

født:

ca 1787

gift med Martha Olsdtr

"Snørteland-Ao 7

b)

Martha Elene

født:

ca 1789

gift med Ola Olsen

"Snørteland-bnr 1

 

***

Erik kom som husmann til "Tre" fordi mora ble gift med enkm. Halvor Johannessen på Ao 4 over her.
Martha flytter som føderådsenke tilbake til Sørstokke 1833. En Ole Aslaksen Sørstokke tjener her i 1817, han er fadder på Martha Olsdtr's barnebarn Martha Torine i 1817, 46-KS og Nordstokke Ao 9.


 

 

side.701-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 7.

Kristen Eriksen født ca 1787, død 1837

 

sønn til Erik Kristensen og Brita Danielsdtr

"Snørteland-Ao 6

 

Gift 1817 med Martha Olsdtr født ca 1787, død 1852

 
   

datter til Ola Hansen og Torborg Endresdtr

"Snørteland-bnr 1

Barn:

 

a)

Erik

født:

1817

ugift, bruker plasset "Tre" i 1865

 

b)

Ola

født:

1819

gift med Tomine Elisabeth Nilsdtr

"N- Falnes-Ao 6

c)

Endre

født:

1821

død 1843. Ugift

 

d)

Torborg

født:

1823

ugift i Skudeneshavn i 1900

 

e)

Martha

født:

1823

gift med 1g.Tobias Gjestsen

"Skh-229

f)

Hans

født:

1827

død 1829

 

g)

Kristine

født:

1828

gift med Didrik Torgilsen

"N- Risdal-bnr 3

h)

Hans

født:

1830

gift med NN i USA

"til Amerika 1850

i)

Kristen

født:

1832

gift med Jørgine Lovise K.Jørgensen

"Skh-448

j)

David

født:

1834

død 1834

 
 

***

Kristen var husmann på "Tre" etter foreldrene og sønnen Erik Kristensen styrer plasset i 1865.


 

 

side.702-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 8.

Ola Olsen født ca 1730, død før 1801

 

kanskje sønn til Ola Olsen og Astrid Ivarsdtr

"Snørteland-Ao 2

 

Gift med Barbro Pedersdtr født ca 1731,

 
   

datter til Peder Osmundsen Quilhoug og Malene Salvesdtr

"Kvilhaug-bnr 1

Barn:

 

a)

Peder

født:

1777

gift med Brita Jonsdtr

"Tjøstheim-bnr 4

 

***


Snørtelandstreet.

side.702-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 9.

Torbjørn Larsen født ca 1742, død ca 1788

 

Foreldre ukjent

 
 

Gm Brita Hansdtr født ca 1735, død etter 1801

 
   

kanskje datter til Hans og Johanna

"Fagerland-bnr 3

Barn:

 

a)

Lars

født:

ca 1763

gift med Susanne Knudsdtr

"Snørteland-Ao 10

b)

Hans

født:

ca 1766

gift med Barbro Olsdtr

"Sævik-bnr 4

c)

Barbro

født:

ca 1771

gift med Ingebret Larsson Ekern

"Bos. Hinderaker

d)

Berta Marie

født:

ca 1774

hos broren Lars i 1801

 

e)

Ola

født:

ca 1780

gift med Lukresia Olsdtr

"Snørteland-Ao 11

 

***
Når Torbjørn dør er det Berta's slektninger som har krav i boet.


 

 

side.702-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 10.

Lars Torbjørnsen født ca 1763, død før 1816

 

sønn til Torbjørn Larsen og Brita Hansdtr

"Snørteland-Ao 9

 

Gift 20 mai 1796 med Susanne Knutsdtr født 1774, død 28 aug.1856

 
   

datter til Knut Andersen Kvalavåg og Ingeborg Gunnarsdtr

"N- Hauge-bnr 1

Barn:

B:Ingen barn registrert i 1801

 

***
Lars var husmann og los i 1801, med kone, mor, søster og søsterdatter boende hos seg.

Broren Ola overtar plasset, se "neste oppsitter.


 

 

side.702-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 11.

Ola Torbjørnsen født ca 1780, død 1851

 

sønn til Torbjørn Larsen og Brita Hansdtr

"Snørteland-Ao 9

 

Gift 1813 med Lukresia Olsdtr født 1785, død 1852

 
   

datter til Ola Hansen og Torborg Endresdtr

"Snørteland-bnr 1

Barn:

 

a)

Ola

født:

1813

gift med Inger Karine Bjørnsdtr

"N- Falnes-Ao 9

b)

Hans

født:

1814

gift med Anne Katrine Kristiansdtr

"Selvåg-bnr 1

c)

Torbjørn

født:

1815

gift med Anne Marthea Kristiansdtr

"Selvåg-bnr 2

d)

Lars

født:

1816

gift med Laurentse Serine Larsdtr

"Skh-201

e)

Berthe

født:

1818

gift med Peder Andersen Vikra

"Vikra-bnr 13

f)

Torborg

født:

1821

død etter 1853, ugift

 

g)

Lukresia

født:

1823

død 1852. Ugift

 

h)

Endre

født:

1825

gift med 1g. Gjertrud B. Knutsdtr

"Skh-328

i)

Simon

født:

1827

gift med Martha Elene Olsdtr

"Skh-580

j)

Martha

født:

1829

gift med Hans Endresen

"Snørteland-bnr 9

k)

Anna Karine

født:

1831

gift med Lars Pedersen Hviding

 
 

***
Ola tjener hos presten Trols Christian Krog i 1801. Overtar plasset her når broren dør. Alle barna flytter ut, flere av dem til Skh. Den Martha Elene som føres som datter i Skudenes-bok er konen til Simon, ikke datter her.!! De giftet seg 1852.


 

Tømmervik.

side.703-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 12.

Lars Jonsen født 1763, død 1841

 

visstnok sønn til Jon Larsen Førland født ca 1716, Tysvær

"Førland, Tysvær

 

Gift 1g. med Borghild Gregoriusdtr født ca 1757, død 1799

 
   

datter til Gregorius Jonsen og Brita Sørensdtr

"Ådland-bnr 3

 

Gift 2g. 23 aug.1800 med Margrethe Torgersdtr født ca 1775 (ca 1773,Tv) ,død 1802

   

datter til Torger Andersen f ca 1749 og NN Nilsdtr i Tysvær

 
 

Gift 3g. 1805 med Anna Pedersdtr født 1781, død før 1858

   

datter til Peder Pedersen og Guri Danielsdtr

"Ø- Falnes bnr 2

Barn 1. ekteskap:

 

a)

Brita

født:

ca 1789

død før 1819

 

b)

Gregorius

født:

ca 1790

myndig og bor i Stavanger i 1819

 

c)

Anne? Martha

født:

ca 1793

gift med Gudmund Sjursen

"Søndenå-bnr 5

d)

Jon

født:

ca 1794

gift med Inger Sjursdtr

"Midtstokke-bnr 10

Barn 3. ekteskap:

     

e)

Peder

født:

1808

gift med Johanne Marie Haagensdtr

"Snørteland-Ao 13

f)

Lars

født:

1817

død 12 jan.1899, ugift lospensjonist

 

***


 

side.703-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 13.

Peder Larsen født 1808, død før 1899

 

sønn til Lars Jonsen og Anna Pedersdtr

"Snørteland-Ao 12

 

Gift 1834 med Johanna Marie Haagensdtr født 1807, død før 1875

 
   

datter til Haagen Hansen og Anna Andersdtr

"Dale-bnr 5

Barn:

 

a)

Anna Gurine

født:

1834

gift med Simon Simonsen

"Skh-226

b)

*Ole Pedersen

født:

1838

(Mor Ragnhild Sveinsdtr Nordstokke)

"Skh-514

c)

Laurense

født:

1840

død 21 febr.1931, veverske

 

d)

Håkon

født:

18 aug.1843

sjømann, rømt i Shields 1866, var i San Fransisco 1875

 

***


Gjerdet.

side.703-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 14.

Lars Olsen født ca 1750,

 

Foreldre ukjent ???

 
 

Gift 1g. 15 mars 1790, med Olene Kristoffersdtr født 19 sept.1756, død 1813

 
   

datter til Kristoffer Jonsen og Malene Larsdtr

"Sørstokke-Ao 9

 

Gift 2g.1815 med enke Synnøve Lukasdtr født 13 nov.1779, død 1858

   

datter til Lukas Hansen og Synnøve Olsdtr

"Nordstokke-Ao 32

Barn:

 

a)

Lars

født:

25 sept.1791

gift med Serine Jakobsdtr

"Dale-bnr 11

b)

Kristoffer

født:

15 sept.1793

gift med 1g. Torborg Monsdtr

"Tjøstheim-Ao 5

c)

Anna Malene

født:

13 nov.1796

   

Barn 2. ekteskap:

     

d)

Ole Kristian

født:

1818

gift med Martha Karine Jonsdtr

"Snørteland-Ao 16

e)

Nils

født:

1820

gift med Larsiane Olsdtr

"Sørstokke-Ao 14

 

***
(Lars er 62 år i 1816, 41 år i 1801, men dette må vel være 10 år feil?!), Åkevik i Av under Kolstø, sier 50-KS, men finner ikke hans foreldre eller søsken på Agerviigen, husm.pl. under Kolstø i 1758. Derimot bor Lars Olsen der i 1801, "på Arvetompten", sies det i 1805. Lars Olsen død 1828 på Gjerde, innfl.1816 fra Av. Broren Ole Olsen er gift på Sørstokkeleite, med mor til Lars sin kone. Se nedenfor. (Dette er ikke den Lars Olsen født 20/10 1754, fra "Sørstokke bnr 11 som (ACA) mener det er; han er på "Vik-bnr 14 og dør 1836.)
**
Synnøve sitter som husmannsenke på Snørteland i 1842 med sine to barn. Lars Olsen er død 1828,
(feilaktig ført stesønn Lars Larsen som avdøde ektefelle, men han lever til 1859).
De bodde i "et Stuehus med et fag vinduer, kammer og bordtagskjøkken, tillige en Lade". (J.M.)


 

 

 

side.704-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 16.

Ole Kristian Larsen født 1818, død 1866

 

sønn til Lars Olsen og Synnøve Lukasdtr

"Snørteland-Ao 14

 

Gift 1845 med Martha Karine Jonsdtr født 1807, død 2 mars 1888

 
   

datter til Jon Johannessen, Årabrot i Skåre

 

Barn:

 

a)

Lars Kristian

født:

1846

gift med Sofie Pedersdtr

"Snørteland-Ao 17

b)

Elen Serine

født:

6 febr.1850

   
 

***


 

side.704-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 17.

Lars Kristian Olsen født 1846, død 3 febr.1910

 

sønn til Ole Kristian Larsen og Martha Karine Jonsdtr

"Snørteland-Ao 16

 

Gift 1887 med Sofie Pedersdtr født 1841, død 16 april 1897

 
   

Foreldre ukjent

 

Barn:

 

a)

Ole Eliseus

født:

6 aug.1888

   
 

***


 

side.704-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 19.

Elias Simonsen født 1777, død 1862

 

sønn til Simon Simonsen og Martha Endresdtr

"Hillesland-bnr 1

 

Gift 1816 med enke Susanne Knutsdtr født ca 1774, død 28 aug.1856

 
   

datter til Knut Andersen Kvalavåg og Ingeborg Gunnarsdtr

"N- Hauge-bnr 1

Ingen Barn:

 
 

***


 

side.704-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 20.

Matias Nilsen født ca 1779, død 1865

 

sønn til Nils Tolleivsen og Anna Larsdtr

"Dale-Ao 8

 

Gift 1g.1821 med Kirstine Tomasdtr født 1777, død 1845

 
   

datter til Tomas Andersen og Ingeborg på Kvitsøy

 
 

Gift 2g.1847 med Anna Kirstine Bentsdtr født ca 1812, død 2 jan.1890

   

datter til Bent Gudmundsen og Dorte Mikkelsdtr

"N- Liknes-bnr 21

Barn 2. ekteskap:

 

a)

Anna Kirstine

født:

1848

gift med Håkon Jakobsen

"Vik-Ao 43

 

***
/Anna Kirstine har en datter Anna Gurine Tjerandsdtr født 1841 med Tjerand Toresen, Skånevik;
Anna Gurine blir gift med Endre Helgesen på "Snørteland-Ao 23./

Matias bodde på et plass i Tverrdalen med konene sine.


 

 

side.704-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 21.

Kristen Sjursen født ca 1824 (1826?),

 

kanskje sønn til Sjur Bjørndalen og Gunnvor Torine Kristensdtr

"Vik-Ao 68

 

Gift med Sara Olsdtr født ca 1823 på Nes v/ Flekkefjord, død 16 mai 1892

 
   

Foreldre ukjent

 

Barn:

 

a)

Olene Martine

født:

1851

død 21 juli 1851

 

b)

Ole Matias

født:

14 juni 1852

flytter til Kop.1877

 

c)

Kristian

født:

25 des.1854

   

d)

Gurine

født:

1857

gift med Ola Monsen,

"Ferkingstad-bnr 34

e)

Marie

født:

1860

gift med 1g. Johannes Nilsen Østbø

"Snørteland-Ao 25

f)

Sivert Andreas

født:

1863

gift med Elen Marie Ånensdtr

"Ferkingstad-Ao 23

g)

Sine Kristine

født:

1865

død 30 juni 1951, Ugift

 
 

***
Kristen og Sara bodde først på Ryggen under Vik, men kommer senere til Snørteland.


 

 

side.705-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 22.

Matias Jonasen født 833, død 1895

 

sønn til Jonas Toresen og Anna Elisabeth Mathiasdtr

"Sund-Ao 20

 

Gift 1858 med Berta Guri Knutsdtr født 1835,

 
   

datter til Knut Endresen og Anna Martha Jakobsdtr

"Åkra-bnr 10

Barn:

 

a)

Knut Mandius

født:

1865

gift med Marte Serine Samsonsdtr

"til Visnes

 

***

Familien bor på Sund, senere Hinderaker i Av, bortsett fra året 1865, da de får Knut Mandius her på Snørteland.

Matias er gruvearbeider, og er kanskje her i forbindelse med undersøkelser eller drift av Sørstokke-gruvene.?


 

 

side.705-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 23.

Endre Helgesen født 1837,

 

sønn til Helge Endresen og Brita Rasmusdtr

"Åkra-Ao 49

 

Gift 1869 med Anna Gurine Tjerandsdtr født 1841,

 
   

datter til Tjerand Toresen, Skånevik og Anna Kirstine Bentsdtr

 

Barn:

 

a)

Helge Berdines

født:

1872

   

b)

Dorte Marie

født:

1876

   

c)

Edvard Johan

født:

1880

død 1880

 

d)

Edvard Johan

født:

1881

død før 1883

 

e)

Edvard Johan

født:

1883

   
 

***

De bodde som inderster i Tverrdalen hos Anna's mor.


 

 

side.705-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 24.

Tore Knutsen Holte født 1851,

 

sønn til Knut Holte og ...

 
 

Gift 1878 med Severine Sivertsen født 1854,

 
   

kanskje datter til tollrorskar Sivert Torbjørnsen og Marie ...,Stvg

 

Barn:

 

a)

Selma Teodora

født:

1 mai 1882

   

b)

Karl Alfred

født:

1886

   
 

***

Det ser ut for at de flytter til Strand ca 1896.


 

 

side.705-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 25.

Johannes Nilssen Østbø født 1859, død 15 mars 1889, "omkom utenfor Åkra"

 

sønn til Nils ... Østbø i Hetland.??

 
 

Gift 1886 i Amerika med Marie Kristensdtr født 1860,

 
   

datter til Kristen Sjursen og Sara Olsdtr

"Snørteland-Ao 21

Barn:

 

a)

Gunhild

født:

1886

gift med Håkon Blikshavn

"Dale-Ao 23

b)

Johanne Marie

født:

28 aug.1889

gift med Johannes Torkelsen

"Sørstokke-Ao 35

 

***


En grov oversikt over kilder:

Bygdebøkene for Karmøy, Norges bebyggelse, kirkebøkene for Falnes sokn,
Johannes Mjølhus, diverse private slekter.

For mer Kilde-innformasjon, henvendelse til Slektsforum Karmøy.