Gnr. 36 Kirkeleite


Ny: Mars 1999

Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.

Ansvarlig: Leif Olsen.


Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Bnr 1.

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

?. 1649-1662:

Ola Anderssen ,død ca 1659

   

sønn til Anders Miellhuus

"Mjølhus-bnr 1

 

Gift med Berette (Berthe) Arnbjørnsdtr ,død ca 1661

   

datter til Arnbjørn på Sandve

"Sandve-bruk D

Barn:

     

a)

Østen

født:

ca 1638

utskrevet knekt (soldat) 1658

 

b)

Joen

født:

ca 1639

gift med NN.

"Mjølhus-bnr 1

c)

Troen

født:

 

utskrevet soldat 1677

 

d)

Mogens

født:

     
           

***
Enken, Berette, styrer bruket et par år, til Joen overtar.


 

side. 350-Sk. (Karmøy bygdebok)

4. 1721-1734:

Anders Hansen født ca 1698, død ca 1734

   

sønn til Hans Endresen og Lukresia Jonsdtr

"Mjølhus-bnr 1

 

Gift 1g. med Susanne Sjursdtr født ca 1700, død 1724

   

datter til Sjur Didriksen og Bol Sjursdtr

"Dyrland-bnr 1

 

Gift 2g. med Ådru Grgoriusdtr født ca 1688, død etter 1758

   

datter til Gregorius Olsen og Martha Halvorsdtr??

"Grødem-bnr 1

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Bodil

født:

ca 1722

gift med Rasmus Håversen

"Høynes-Ao 3

b)

Gyrid

født:

ca 1723

gift med Aslak Salvesen

"Mjølhus-bnr 1

Barn 2. ekteskap:

     

c)

Susanne

født:

ca 1730

gift med Sebjørn Larsen

"Midtstokke-bnr 12

           

***


 

side. 350-Sk. (Karmøy bygdebok)

8. 1779-1813:

Salve Aslaksen født ca 1752, død 1825

   

sønn til Aslak Salvesen og Gyrid Andersdtr

"Mjølhus-bnr 1

 

Gift med Anna Endresdtr født ca 1752, død ca 1839

   

datter til Endre Jørgensen og Martha Hansdtr

"Syre-bnr 4

Barn:

     

a)

Aslak

født:

ca 1779

gift med NN.

"Kirkeleite-bnr 2

b)

Martha Serine

født:

25 aug.1781

gift med 2g. Didrik Didriksen

"neste bruker

c)

Endre

født:

ca 1787

død 8 mai 1809

 
           

***


 

side. 351-Sk. (Karmøy bygdebok)

9. 1813-1872:

Didrik Didriksen født 20 juli 1783, død 27 mai 1868

   

sønn til Didrik Sjursen og Gjertrud Hansdtr

"Dale-bnr 1

 

Gift ca 1813 med enke Martha Serine Salvesdtr født 1781, død 1853

   

datter til Salve Aslaksen og Anna Endresdtr

"forr. bruker

Barn:

     

a)

Gjertrud

født:

25 mai 1815

gift med Ola Olsen

"Kirkeleite-bnr 2

b)

Lukresia

født:

1819

gift med 1g. Hans Jakob Håvardsen

"Mjølhus-bnr 1

           

***
Didrik er klokkemaker, lager Dale-klokker sammen med brødrene Hans og Ole, i 1865 nevnt som urmager.

Driver hele bruket fra 1813 til 1815 og fra ca 1830 til ca 1838, ellers bare bnr 1.

Didrik Kierkeleide eier en grunn med sjøhus på Vaholm, nordenfor en grunn Anders Eliassen Vigre har kjøpt 1823 av Anders Siursen Høynes. Hit flytter broren Lars Didriksen, etter først å ha bodd en tid på Kirkeleite.


 

side. 351-Sk. (Karmøy bygdebok)

10.1872-1941:

Ole Andreas Kolbeinsen født 27 febr. 1842, død 18 febr. 1941

   

sønn til Kolbein Jokumsen og Johanna Marie Olsdtr

"Skitnadal-Ao 2

 

Gift 1g. 1869 med Hanna Kristine Hansdtr født 8 febr. 1846, død 16 mars 1884

   

datter til Hans Jakob Håvardsen og Lukresia Didriksdtr

"Mjølhus-bnr 1

 

Gift 2g. 1887 med Berta Guri Kristoffersdtr født 1855, død 24 okt. 1935

   

datter til Kristoffer Kristoffersen og Helene Marie Olsdtr

"N- Liknes-bnr 13

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Hans Jakob

født:

1869

død 14 febr. 1923, Ugift

"Bos. Heggheim

b)

Nille Marie

født:

1872

død 1873

 

c)

Nille Marie

født:

1875

gift med Faltin Simonsen

"Lie-bnr 3

d)

Didrikke Lovise

født:

1876

gift med Gunnar Andersen

"Ferkingstad-bnr 24

e)

Karl Gunvald

født:

1878

gift med Laura Olsdtr

"Mjølhus-bnr 1

f)

Hanna Kristine

født:

1880

død 1883

 

g)

Didrik Mandius

født:

1881

død 1883

 

Barn 2. ekteskap:

     

h)

Hanna Kristine

født:

1894

gift med Arne Muri

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

11. 1941- :

Ole Melhus født 1920,

   

sønn til Karl Gunvald Olsen Mjølhus og Laura Olsdtr

"Mjølhus-bnr 1

 

Gift med Berit Lovise Jensen født 9 mars 1938

   

datter til Tobias Jensen og Martha Andersen

"Syre-bnr 28

Barn:

     

a)

Ole Brede

født:

1970

   
           

***


Bnr 2.

side. 351-Sk. (Karmøy bygdebok)

1.1838-1842:

Anders Olsen født 1809, død 1867

   

sønn til Ola Didriksen og Johanne Marie Andersdtr

"Dale-bnr 3

 

Gift 1g. 1834 med Tala Pedersdtr født 1812,

   

datter til Peder Andersen og Martha Serine Salvesdtr

"Vikre-bnr 13

 

Gift 2g. 1854 med Ingeborg Kirstine Johannesdtr født 1817, død 17 okt. 1891

   

datter til Johannes Pedersen og Ingeborg Kirstine Jensdtr

"Ø- Falnes-bnr 7

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Johanna Marie

født:

1834

gift med Ivar Absalonsen

"Vik-bnr 35

b)

Anna Martha

født:

1836

gift med Nikolai Jakobsen

"Skitnadal-bnr 3

c)

Ole

født:

1838

død 1850

 

d)

Gjertrud Lovise

født:

1839

gift med Nils Kristian Kristiansen

"Vikbnr 11

e)

Peder

født:

1842

død 1861. Ugift

 
           

***
Etter 4 år selger Ander til broren Ola Olsen og flytter først til "Åkra-bnr 16, og i 1850 til "Vik-bnr 7.


 

side. 352-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1842-1865:

Ola Olsen født 11 jan. 1816, død 1859

   

sønn til Ola Didriksen og Johanne Marie Andersdtr

"Dale-bnr 3

 

Gift 1g. 1844 med Dorte Lovise Jakobsdtr født 15 jan. 1826, død 1846

   

datter til Jakob Jakobsen og Lukresia Didriksdtr

"Syre-bnr 6

 

Gift 2g. 1847 med Gjertrud Didriksdtr født 1815, død 1886

   

datter til Didrik Didriksen og Martha Serine Salvesdtr

"Kirkeleite-bnr 1

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Lars Didrik

født:

1846

gift med Anne Johanne Nilsdtr

"neste bruker

           

***


 

side. 352-Sk. (Karmøy bygdebok)

3. 1865-1908:

Lars Didrik Olsen født 1846, død 25 aug. 1896

   

sønn til Ole Olsen og Dorte Lovise Jakobsdtr

"forr. bruker

 

Gift 12 jan. 1872 med Anna Johanna Nilsdtr født 1844, død 13 mai 1919

   

datter til Nils Endresen og Berta Kirstine Olsdtr

"Tjøsvoll-Ao 15

Barn:

     

a)

Dortea Lovise

født:

5 des.1871

gift med Ole Andreas Nilsen Aadland

"til Amerika 1893

b)

Ole Gabriel

født:

1874

gift med Hanna Serine Larsdtr

"neste bruker

c)

Nils Jakob

født:

26 aug.1877

 

"til Amerika

d)

Bertoldus Kornelius

født:

1882

død 1882

 

e)

Bertoldus Kornelius

født:

1883

 

"til Amerika

           

***


 

side. 352-Sk. (Karmøy bygdebok)

4. 1908-1952:

Ole Gabriel Larsen født 1874, død 14 febr. 1952

   

sønn til Lars Didrik Olsen og Anne Johanne Nilsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1903 med Hanna Serine Larsdtr født 1876, død 26 nov. 1939

   

datter til Lars Larsen og Inger Lovise Olsdtr

"Syre-bnr 13

Barn:

     

a)

Lars

født:

1904

død 1930 i Amerika

"til Amerika

b)

Ludvig

født:

1905

gift med Bergliot Randi Bøckman

"Bos. Ski / Skh.

c)

Johan

født:

1908

gift med Evelyn ...

"til Amerika

d)

Olav

født:

1910

gift med Marie Ferkingstad

"Sandve-bnr 65

e)

Lovise

født:

1911

Ugift. Bos.Skh

 

f)

Oskar

født:

1913

død 1924

 

g)

Bjarne

født:

1915

gift med Olaug Torgersen

"neste bruker

h)

Haldis

født:

1919

gift med Gunleiv Haugen

"Kirkeleite-bnr 4

           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

5. 1952- :

Bjarne Kirkeleite født 1915,

   

sønn til Ole Gabriel Larsen Kirkeleite og Hanna Serine Larsdtr

"forr. bruker

 

gift med Olaug Torgersen født 17 febr. 1824,

   

datter til Martha (Smedsvig) og Ole Torgersen

"Bos. Skudeneshavn

Barn:

     

a)

Synnøve

født:

1848

   

b)

Odd Bjarne

født:

1953

gift med Karin Johannesen

 

c)

Oskar

født:

1961

gift med Randi ....

"Bos. Sveio

           

***


En grov oversikt over kilder:

Bygdebøkene for Karmøy, Norges bebyggelse, kirkebøkene for Falnes sokn,
Johannes Mjølhus, diverse private slekter.

For mer Kilde-innformasjon, henvendelse til Slektsforum Karmøy.