Gnr. 29 Hemnes i Skudenes


Ny: Mars 1999

Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.

Ansvarlig: Leif Olsen.


Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Bnr 1.

side.210-Sk. (Karmøy bygdebok)

3. 1603-1622:

Tore ,død ca 1618

   

Foreldre Ukjent

 
 

Gift med Martha

   

Foreldre Ukjent

 

Barn:

     

a)

Lars

født:

ca 1605

gift med NN.

"Ferkingstad-bnr 10

           

***


 

side.211-Sk. (Karmøy bygdebok)

6. 1687-1704:

Peder Halvorsen født ca 1657,

   

trulig sønn til Halvor Andersen på "Grødem-bnr 1.

 
 

Gift med Anna Olsdtr

   

Foreldre Ukjent

 

Barn:

     

a)

Halvor

født:

ca 1683

gift med Martha Reidarsdtr

"Hemnes-bnr 5

b)

Brita

født:

     

c)

Guri

født:

ca 1695

trulig gift med Rasmus Larsen

"Ragnvaldjord-bnr 1

           

***


 

side.211-Sk. (Karmøy bygdebok)

7. 1705-1741:

Lars Knutsen født ca 1659, død ca 1740

   

sønn til Knut Larsen og NN Olsdtr

"Mannes-bnr 1

 

Gift 1g. med Ingeborg ... ,død før 1705

   

Foreldre Ukjent

 
 

Gift 2g. 1705 med enke Anna Olsdtr, (enke etter forr. bruker)

   

Foreldre Ukjent

 

Barn:

     

a)

Knut

født:

ca 1677

gift med Guri Endresdtr

"Åkra-bnr 10

b)

Rasmus

født:

ca 1685

gift med Guri Pedersdtr

"Ragnvaldjord-bnr 1

c)

Todni

født:

 

gift med Jakob Tomassen

"Sørhåland-bnr 1

           

***


 

side.212-Sk. (Karmøy bygdebok)

8. 1741-1748:

Ola Rasmussen født ca 1727, død ca 1748

   

sønn til Rasmus Larsen og Guri Pedersdtr

"Ragnvaldjord-bnr 1

 

Gift med Kari Hansdtr

   

datter til Hans Johannesen og Johanna Olsdtr

"Fagerland-bnr 3

Barn:

     

a)

Anna

født:

ca 1745

gift med Tønnes Nilsen

"Åkra-bnr 1

           

***


 

side.212-Sk. (Karmøy bygdebok)

9. 1750-1777:

Lars Rasmussen født ca 1725,

   

sønn til Rasmus Larsen og Guri Pedersdtr

"Ragnvaldjord-bnr 1

 

Gift med Ragnhild Pedersdtr født ca 1726,

   

Foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Rasmus

født:

ca 1757

gift med Lukresia Endresdtr

"neste bruker

b)

Peder

født:

ca 1763

   

c)

Ola

født:

ca 1765

gift med Ragnhild Faltinsdtr

"Hemnes-bnr 4

           

***


 

side.212-Sk. (Karmøy bygdebok)

10.1777-1804:

Rasmus Larsen født ca 1757,

   

sønn til Lars Rasmussen og Ragnhild Pedersdtr

"forr. bruker

 

Gift med Lukresia Endresdtr født ca 1755, død 18 des. 1800

   

datter til Endre Jørgensen og Martha Martha Hansdtr

"Syre-bnr 4

Barn:

     

a)

Ragnhild

født:

ca 1776

Ragnhild enke i Stvg.i 1838

 

b)

Knut

født:

1780

gift med Eli Jonsdtr

"neste bruker

c)

Jørgine

født:

1781

gift med gbr. ved Stvg

 

d)

Endre

født:

1782

død før 1838, uten livsarvinger

 

e)

Lars

født:

ca 1784

sjømann, seiler fra Holland, Ugift

 

f)

Martha

født:

ca 1789

gift med Lars Rasmussen i Stvg

 

g)

Rannveig Gurine

født:

ca 1791

død 14 nov. 1864 på Syre.Ugift

 

h)

Anna

født:

ca 1792

gift med Anders Johannessen

"Skh-236

i)

Peder

født:

ca 1793

gift med Anne Margrethe Hansdtr

"Syre-bnr 9

           

***


 

side.212-Sk. (Karmøy bygdebok)

11.1804-1831:

Knut Rasmussen født ca 1780, død 1837

   

sønn til Rasmus Larsen og Lukresia Endresdtr

"forr. bruker

 

Gift 1799 med Eli Jonsdtr født ca 1781, død 1849

   

datter til Jon Mikkelsen og Eli Jakobsdtr

"Vikra-bnr 9

Barn:

     

a)

Jon

født:

1810

Johanne Kristensdtr

"neste bruker

b)

Lukresia Eline

født:

1818

gift med Peder Olsen

"N- Liknes-bnr 15

c)

Rasmus

født:

1821

gift med Anna Martha Andersdtr

"Hemnes-bnr 3

           

***


 

side.213-Sk. (Karmøy bygdebok)

12.1831-1857:

Jon Knutsen født 1810, død 10 juni 1881

   

sønn til Knut Rasmussen og Eli Jonsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1829 med Johanna Kristensdtr født 1804, død 1853

   

datter til Kristen Olsen og Ester Karine Ivarsdtr

"Vik-bnr 51

Barn:

     

a)

Anne Karine

født:

1829

gift med Halvor Olsen

"Hemnes-bnr 2

b)

Lars

født:

1835

gift med Barbro Hansdtr

"neste bruker

c)

Ingeborg Kristine

født:

1839

gift med Hans Andreas Hansen

"Kvilhaug-bnr 13

d)

Knutiane

født:

1842

død 1842

 

e)

Knutiane

født:

1843

gift med Holger Berdines Johannessen

"Hillesland-bnr 9

f)

Jon Kristian

født:

1846

død 1847

 

g)

Johanna

født:

1848

gift med Morten Jørgensen

"Kvilhaug-bnr 11

           

***


 

side.213-Sk. (Karmøy bygdebok)

13.1857-1894:

Lars Jonsen født 1835, død 21 jan. 1908

   

sønn til Jon Knudsen og Johanne Kristensdtr

"forr. bruker

 

Gift 1859 med Barbro Hansdtr født 1831, død 27 des. 1899

   

datter til Hans Eriksen og Elisabeth Olsdtr

"Fagerland-bnr 4

Barn:

     

a)

Johan

født:

1859

gift med Anne Marie Jakobsdtr

"neste bruker

b)

Hanna Lovise

født:

1863

gift med Johan Kristian Johannessen

790-Sk.

c)

Knut

født:

1866

gift med Martha Eline Johansdtr

"Hemnes-bnr 17

d)

Johanne Eline

født:

1869

død 4 okt. 1941, Ugift

 

e)

Lise Bertine

født:

1875

død 1877

 
           

***


 

side.213-Sk. (Karmøy bygdebok)

14.1894-1939:

Johan Larsen født 1859, død 1950

   

sønn til Lars Jonsen og Barbro Hansdtr

"forr. bruker

 

Gift 1890 med Anna Marie Jakobsdtr født 1865, død 29 jan. 1939

   

datter til Jakob Knudsen og Anna Margrethe Didriksdtr

"Medhaug-bnr 1

Barn:

     

a)

Bertine

født:

1891

gift med Karl Myklebust

 

b)

Lars

født:

1893

gift med Gjertrud Johannesdtr Vikra

 

c)

Jakob Mandius

født:

1897

død 1898.

 

d)

Jakob Mandius

født:

25 des.1899

   

e)

Jakob Mandius

født:

1902

gift med Konstanse Julia Johnsen

"Hemnes-bnr 18

f)

Margrethe

født:

1906

død 15 jan. 1975, Ugift

 
           

***


Bnr 2.

side.213-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1850-1895:

Halvor Olsen født 1824, død 16 juni 1908

   

sønn til Ola Eriksen og Olene Halvorsdtr

"Dyrland-bnr 4

 

Gift 1850 med Anne Karine Jonsdtr født 1829, død 19 sept. 1920

   

datter til Jon Knudsen og Johanne Kristensdtr

"Hemnes-bnr 1

Barn:

     

a)

Johanna

født:

1855

død 1855

 

b)

Ole Johan

født:

1857

gift med Inger Marie Jakobsdtr

"neste bruker

           

***


 

side.214-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1895-1923:

Ole Johan Halvorsen født 1857, død 5 april 1930

   

sønn til Halvor Olsen og Anne Karine Jonsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1894 med Inger Marie Jakobsdtr født 1867, død 1949

   

datter til Jakob Bårdsen og Kirstine Larsdtr

"Hemnes-Ao 3

Barn:

     

a)

Halvor

født:

1895

gift med 1g. Kristiane Olausdtr

"neste bruker

b)

Jakob

født:

1896

 

"til Amerika

c)

Selma Kirstine (Stine)

født:

1899

gift med Arne Jensen Hgsd

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

3. 1923- :

Halvor O. J. Hemnes født 1895, død 14 des. 1972

   

sønn til Ole Johan Halvorsen og Inger Marie Jakobsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1g. med enke Kristiana Olausdtr født 1891, død 1925.

   

datter til Olaus Jensen og Karen Lovise Jørgensdtr

"Haga-bnr 2

 

Gift 2g. med Margrethe Jonasdtr født 1899, død 1985

   

datter til Jonas Olsen og Anne Martha Simonsdtr

"Stava-bnr 18

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Lars

født:

1918

gift med Klara Ellingsdtr Småjord

"Bos. Sævik

b)

Ole Ingolf

født:

1924

død 1924

 

Barn 2. ekteskap:

     

c)

Ole Johan

født:

1928

gift med Torlaug Mandiusdtr Austevik

"Bos. Håvik

d)

Jonas

født:

1929

gift med Olga Dyrland

"Kvilhaug-bnr 8

e)

Inga Marie

født:

1931

gift med Jakob Ludvigsen

"Langåker-bnr 66

f)

Hermann

født:

1933

   

g)

Alf

født:

1935

 

"Bos. Hemnes

           

***


Bnr 3.

side.214-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1837-1890:

Rasmus Knutsen født 1821, død 24 febr. 1891

   

sønn til Knut Rasmussen og Eli Jonsdtr

"Hemnes-bnr 1

 

Gift 1844 med Anna Martha Andersdtr født 1825, død 2 nov. 1899

   

datter til Anders Håkonsen og Torborg Olsdtr

"Dale-bnr 5

Barn:

     

a)

*Ragnille

født:

1841

gift med Absalon Olsen Vik

"Vik-Ao 58

           

b)

Knut

født:

1845

død 1877. Ugift. Sinnsyg

 

c)

Anders

født:

1847

død 18 april 1871

 

d)

Elen Lovise

født:

1849

gift med Ola Knutsen

"Hemnes-bnr 5

e)

Torborg Karine

født:

1851

gift med Lars Olsen

"Hemnes-Ao 5

f)

Anna Helene

født:

1853

død 13 juni 1939, Ugift

 

g)

Lars

født:

1855

død 13 juni 1875

 

h)

Olene

født:

1857

død 20 aug. 1867

 

i)

Inger Gurine

født:

1859

død 1859

 

j)

Johanne Marie

født:

1860

gift med Martin Kornelius Olsen

"Sandhåland-bnr 9

k)

Anna Martha

født:

1862

gift med Nils Viborg

"til Amerika

l)

Erik

født:

1867

død 1867

 

m)

Ole Ingvald

født:

1969

gift med Anne Helene Håkonsdtr

"neste bruker

n)

Inger Johanne

født:

1876

død 1876

 
           

***


 

side.214-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1890-1928:

Ole Ingvald Rasmussen født 1869, død 12 mai 1901

   

sønn til Rasmus Knudsen og Anna Martha Andersdtr

"forr. bruker

 

Gift 1897 med Anna Helene Håkonsdtr født 1874, død 11 okt. 1928

   

datter til Håkon Eliassen og Martha Serine Hansdtr

"Sandhåland-bnr 6

Barn:

     

a)

Anna Martha

født:

1898

gift med Matias M.Hemnes

"neste bruker

b)

Serine

født:

1899

død 5 jan. 1970, Ugift

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

3. 1928- :

Matias M. Hemnes født 1901, død 10 jan. 1993

   

sønn til Gedvard Mandius Halvorsen og Ragnhild Kristine Matiasdtr

"Hemnes-bnr 16

 

Gift med Anna Martha Olsdtr født 1898, død 31 des. 1939

   

datter til Ole Ingvald Rasmussen og Anne Helene Håkonsdtr

"forr. bruker

Barn:

     

a)

Olga Helene

født:

1923

gift med Olav J.Hemnes

"Stol-bnr 1

b)

Mandius Ragnvald

født:

1925

gift med Eldri ...

 

c)

Anne H

født:

1927

gift med Ole Gjeldstenli

"Bos. Haugesund

d)

Ole

født:

1930

gift med Helga Porten

 

e)

Ragnar

født:

1933

gift med Ellen Johanne Vestmoen

"Bos. Larvik

           

***


Bnr 4.

side.215-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1787-1823:

Ola Larsen født ca 1765,

   

sønn til Lars Rasmussen og Ragnhild Pedersdtr

"Hemnes-bnr 1

 

Gift med Ragnhild Faltinsdtr født ca 1766, død 1844

   

datter til Faltin Olsen og Malene Monsdtr

"Sandve-bnr 10

Barn:

     

a)

Faltin

født:

ca 1788

   

b)

Olene

født:

ca 1791

gift med Jakob Tolleivsen

"Sandve-bnr 13

c)

Lars

født:

1794

gift med Serine Larsdtr

"neste bruker

d)

Ola

født:

1796

gift med Brita Eriksdtr

"Dyrland-Ao 2

           

***


 

side.215-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1823-1875:

Lars Olsen født 1794, død 1868

   

sønn til Ole Larsen og Ragnhild Faltinsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1826 med Serine Larsdtr født 1802, død 1875

   

datter til Lars Danielsen og Todni Olsdtr

"Ø- Falnes-Ao 7

Barn:

     

a)

Torine

født:

1826

gift med Sivert Sjursen

"Hemnes-bnr 8

b)

Ragla

født:

1829

gift med Erik Jørgensen

"Sandhåland-bnr 14

c)

Kirstine

født:

1830

gift med Jakob Bårdsen

"Hemnes-Ao 3.

d)

Olene

født:

1839

død 20 april 1913, Ugift

 

e)

Laurense

født:

1841

gift med Svein Nilsen

"4. bruker under her

f)

Lars

født:

1842

   

g)

Berta Gurine

født:

1844

   

h)

Lars

født:

1846

død 6 jan. 1926

 
           

***


 

side.215-Sk. (Karmøy bygdebok)

4. 1876- :

Svein Nilsen Kvilhaug født 1844, død 22 april 1894

   

sønn til Nils Abelsen og Ingeborg Svendsdtr

"Kvilhaug-Ao 11

 

Gift 1876 med Laurense Larsdtr født 1841, død 19 mars 1924

   

datter til Lars Olsen og Serine Larsdtr

"2. bruker over her

Barn:

     

a)

Laura Serine

født:

1875

gift med Karl Mandius Torgilsen

"Åkra-Ao 116

b)

Ingeborg Marie

født:

1877

død 1877

 

c)

Ingeborg

født:

1878

gift med Kristian Knutsen

"Åkra-bnr 54

d)

Nils

født:

1881

 

"til Amerika

e)

Ludvig

født:

1882

 

"til Amerika

f)

Elen Magdalene

født:

1885

død 1885

 

g)

Svend

født:

1887

 

"til Amerika

           

***


Bnr 5.

side.216-Sk. (Karmøy bygdebok)

3. 1700-1703:

Rasmus Pedersen født ca 1650,

   

kanskje sønn til Peder Buckneberg, se Varne bnr 1.

 
 

Gift 1g. med *Ukjent ektefelle

       
 

Gift 2g. 1699 med Martha Reiarsdtr

   

datter til Reiar

"Snørteland-bnr 1

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Peder

født:

ca 1674

gift med Jorun Reiarsdtr

"Varne-bnr 1

b)

Ola

født:

ca 1688

gift med Ales Olsdtr

"Ferkingstad-bnr 19

c)

Martha

født:

 

gift med Johannes Johannessen

"Sævland-bnr 7

Barn 2. ekteskap:

     

d)

Hans

født:

ca 1700

gift med 1g. Anna Hansdtr

"5. bruker under her

           

***


 

side.216-Sk. (Karmøy bygdebok)

5. 1725-1763:

Hans Rasmussen født ca 1700, død ca 1763

   

sønn til Rasmus Pedersen og Martha Reidarsdtr

"3. bruker over her

 

Gift 1g. ca 1725 med Anna Hansdtr født 1696,

   

datter til Hans Endresen og Lukresia Jonsdtr

"Mjølhus-bnr 1

 

Gift 2g. med Borghild Halvorsdtr født ca 1718,

   

Foreldre ukjent

 

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Lukresia

født:

ca 1728

gift med Hans Simonsen

"Snørteland-bnr 1

b)

Rasmus

født:

ca 1730

gift med Lukresia Olsdtr

"Syre-bnr 6

Barn 2. ekteskap:

     

c)

Nils

født:

ca 1743

gift med Anna Olsdtr

"Ådland-bnr 5

d)

Knut

født:

ca 1746

gift med Anna Andersdtr

"Sandhåland-bnr 1

e)

Halvor

født:

ca 1749

gift med Gunhild Hansdtr

"Langåker-bnr 37

f)

Elias

født:

ca 1752

død før 1763

 

g)

Hans

født:

ca 1755

gift med Gjertrud Jakobsdtr

"Langåker-bnr 31

h)

Peder

født:

ca 1761

gift med 2g. Katrine Nilsdtr

"Langåker-Ao 3

           

***


 

side.217-Sk. (Karmøy bygdebok)

6. 1763-1777:

Ola Pedersen født ca 1733,

   

sønn til Peder Olsen og Helga Olsdtr

"Sandve-bnr 7

 

Gift 1g. med Eli Eriksdtr født ca 1733, død ca 1763

   

datter til Erik og Gjertrud på.

"Haga-bnr 5

 

Gift 2g. med enke Borghild Halvorsdtr født ca 1718,

   

Foreldre ukjent (enke etter forr.bruker)

 

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Brita

født:

ca 1757

gift med Halvor Jørgensen

"Hemnes-bnr 9

b)

Peder

født:

ca 1759

gift med Elisabeth Malene Larsdtr

"neste bruker

c)

Endre

født:

     
           

***


 

side.217-Sk. (Karmøy bygdebok)

7. 1777-1804:

Peder Olsen født ca 1759, død 1817

   

sønn til Ole Pedersen og Eli Eriksdtr

"forr. bruker

 

Gift med Elisabeth Malene Larsdtr født ca 1756, død ca 1790

   

datter til Lars Torgilsen og Margrethe Didriksdtr

"N- Falnes-bnr 1

Barn:

     

a)

Eli

født:

ca 1783

gift med Sjur Knutsen

"neste bruker

b)

Margrethe

født:

ca 1785

gift med Hans Jakobsen Sund

"Sund-bnr 1

c)

Ola

født:

ca 1788

død før 1794

 
           

***


 

side.217-Sk. (Karmøy bygdebok)

8. 1802-1846:

Sjur Knutsen født ca 1776, død ca 1834

   

sønn til Knut Sjursen og Ingeborg Andersdtr

"Vikra-bnr 1

 

Gift med Eli Pedersdtr født ca 1783, død 1865

   

datter til Peder Olsen og Elisabeth Malene Larsdtr

"forr. bruker

Barn:

     

a)

Knut

født:

1803

gift med Kristi Nilsdtr

"neste bruker

b)

Ola

født:

1810

gift med 1g. Inger Elisabeth Endresdtr

"Hemnes-bnr 7.

c)

Peder

født:

1812

gift med Anna Martha Tomasdtr

"Åkra-bnr 21

d)

Ingeborg

født:

1816

gift med Erik Olsen

"Dyrland-bnr 4

e)

Lars

født:

1819

gift med Guri Danielsdtr

"Ø- Falnes-bnr 2

f)

Anders

født:

1821

Utfl.1840 til Stvg.

 

g)

Sivert

født:

1823

gift med Tomine Larsdtr

"Hemnes-bnr 8.

           

***
Noen av barna bruker Sivertsen som familienavn.


 

side.217-Sk. (Karmøy bygdebok)

9. 1846-1868:

Knut Sjursen født 1803, død 1858

   

sønn til Sjur Knudsen og Eli Pedersdtr

"forr. bruker

 

Gift 1843 med Kristi Nilsdtr født 1817, død 1874

   

datter til Nils Pedersen og Olene Olsdtr, på Dalset i Eid prgj.i MR

 

Barn:

     

a)

Sivert

født:

1843

gift med Ragla Jakobsdtr

"Hemnes-Ao 4

b)

Ola

født:

1845

gift med Elen Lovise Rasmusdtr

"neste bruker

c)

Elisabeth Malene

født:

1847

gift med 1g. Gunnar Jakobsen Nygård

"til Amerika 1872

d)

Peder

født:

1850

død 1860

 

e)

Berta Serine

født:

1852

 

"til Amerika 1873

f)

Knut

født:

1855

 

"til Amerika 1875

           

***


 

side.218-Sk. (Karmøy bygdebok)

10.1868-1933:

Ola Knutsen født 1845, død 27 april 1892

   

sønn til Knut Sjursen og Kristi Nilsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1877 med Elen Lovise Rasmusdtr født 1849, død 18 febr. 1918

   

datter til Rasmus Knudsen og Anna Martha Andersdtr

"Hemnes-bnr 3

Barn:

     

a)

Ole Larseus

født:

1877

død 1877

 

b)

Elen Kristine

født:

1878

gift med Adolf Nyborg

"til Amerika

c)

Knut

født:

1880

gift med 2g. Ingeborg Marie Jakobsdtr

 

d)

Rasmus

født:

1882

død 1882

 

e)

Rasmus

født:

1883

   

f)

Anna Martha

født:

1885

død 2 sept. 1935, Ugift

 

g)

Anders Larseus

født:

1886

   

h)

Peder

født:

1888

gift med Berta Kristine Knutsdtr

"til Amerika??

           

***


Bnr 7.

side.218-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1846-1875:

Ola Sjursen født 1810, død 1870

   

sønn til Sjur Knudsen og Eli Pedersdtr

"Hemnes-bnr 5

 

Gift 1g. 1833 med Inger Elisabeth Endresdtr født ca 1803,

   

datter til Endre Grødeland

 
 

Gift 2g. 1837 med Marie Katrine Ariansdtr født ca 1795, død 5 okt. 1888

   

datter til Arian Drivdal, Flekkefjord.

 

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Sivert

født:

1835

gift med NN.

"neste bruker

Barn 2. ekteskap:

     

b)

Andreas Emanuel

født:

1844, 4/5

gift med Henrikke Amalie Andreasdtr Lea

"Bos. Skudeneshavn

           

***


 

side.218-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1875-1876:

Sivert Olsen født 1835 i Stvg.,

   

sønn til Ola Sjursen og Inger Elisabeth Endresdtr

"forr. bruker

 

*Ukjent ektefelle

       

Barn:

     

a)

Ingvald

født:

1865

 

"til Amerika 1876

           

***
Sivert var skipper, og dette året var Elias Nilsen fra Åkra bnr 33, gardstyrar. Året etter solgte Sivert bruket til neste bruker,
og 27 mai 1876 utvandret han til Amerika, sammen med sønnen.Konen ikke nevnt.


 

side.218-Sk. (Karmøy bygdebok)

3. 1876-1913:

Ole Johan Kristoffersen født 1841, død 9 jan. 1931

   

sønn til Kristoffer Larsen og Martha Olsdtr

"N- Liknes-bnr 10

 

Gift 1870 med Berta Guri Larsdtr født 1843, død 25 febr 1908

   

datter til Lars Larsen og Johanne Eliasine Gunnarsdtr

"N-Liknes-Ao 8

Barn:

     

a)

Martha Eline

født:

1870

gift med Knut Larsen

"Hemnes-bnr 17

b)

Inger Lovise

født:

1872

gift med Hans Andreas Hansen Båsnes

"Sandve-bnr 1

c)

Berta Kristine

født:

1874

gift med em Elias Eriksen Dyrland

 

d)

Dina Marie

født:

1876

gift med Ingvald Olaus Larsen Skh

"til Amerika

e)

Ole Johan

født:

1878

gift med Anne Kristine Hansdtr

"neste bruker

f)

Kristoffer Larseus

født:

1881

gift med Gina Lovise Larsdtr Langåker

 

g)

Sine Emilie

født:

1883

død 1 nov. 1915, Ugift

 

h)

Laura Kornelie

født:

1887

gift med Selmer (Sam) Johnson

"til Amerika

           

***


 

side.219-Sk. (Karmøy bygdebok)

4. 1913-1951:

Ole Johan Olsen født 1878, død 1954

   

sønn til Ole Johan Kristoffersen og Berta Guri Larsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1899 med Anna Kristine Hansdtr født 1879, død 1964

   

datter til Hans Berdines Johannesen og Anna Johanne Kolbeinsdtr

"Langåker-bnr 20

Barn:

     

a)

Helmer

født:

1899

gift med Malene Eriksen

"neste bruker

b)

Olga

født:

1906

gift med Ådne Tobias Larsen

"Åkra-bnr 59

c)

Anne(Ane)

født:

1908

gift med Sven Jakobsen

"Åkra-bnr 628

d)

Olav Andreas

født:

1910

Ugift

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

5. 1951- :

Helmer O. Hemnes født 1899, død 1990

   

sønn til Ole Johan Olsen og Anne Kristine Hansdtr

"forr. bruker

 

Gift 1927 med Malene Eriksen født 1897, død 1976

   

datter til Hanna og Kristoffer E. Medhaug

"Medhaug-bnr 8

Barn:

     

a)

Ole Johan

født:

1927

 

"Bos. Hemnes

b)

Kristoffer

født:

1930

gift med Alfhild Sandhåland

"Bos. Hemnes

c)

Harald Magne

født:

1933

 

"Bos. Kr.sand. S

d)

Arnold Karsten

født:

1934

   

e)

Henny Tomine

født:

1941

gift med Erling Fagerland

"Sevland-bnr 89

           

***


Bnr 8.

side.219-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1848-1901:

Sivert Sjursen født 1823, død 26 mars 1894

   

sønn til Sjur Knudsen og Eli Pedersdtr

"Hemnes-bnr 5

 

Gift 1848 med Torine Larsdtr født 1826, død 8 des. 1917

   

datter til Lars Olsen og Serine Larsdtr

"Hemnes-bnr 4

Barn:

     

a)

Elen Serine

født:

1849

død 27 nov.1922, Ugift.

 

b)

Elisabeth Malene

født:

1850

død 1 des.1899, Ugift

 

c)

Ragla Lovise

født:

1853

død 23 april 1930, Ugift

 

d)

Ingeborg Marie

født:

1855

gift med Hans Andreas Endresen

 

e)

Olene

født:

1857

død 22 mai 1931, Ugift

 

f)

Knudiane

født:

1859

død 1859

 

g)

Knudiane

født:

1860

gift med 1g. Ole Henrik Rasmussen

 

h)

Laurense Severine

født:

1863

død 14 nov. 1927, Ugift

 

i)

Sivert

født:

1866

død 1866

 

j)

Sivert

født:

1868

 

"til Amerika

k)

Olava

født:

1872

død 11 mars 1952, Ugift

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

2. - :

Olav Johan Kristoffersen Hemnes født 1902, død 1953

   

sønn til Kristoffer Larseus Olsen og Gina Lovise Larsdtr

"Hemnes-bnr 7

 

Gift 1g. med Berdine Olsdtr Hemnes født 1911, død 1948

   

datter til Ole Ingvald Jakobsen og Berta Serine Torjusdtr

"Hemnes-bnr 19

 

Gift 2g. med Borgny Olsdtr født 1915,

   

datter til Ola Andreas Olsen og Anna Helene Bårdsdtr

"Kvilhaug-bnr 9

Barn:

     

a)

*Ludvig

født:

15 nov.1921

Mor: Anna Lovise Langhei-bnr 13

 

Barn 1. ekteskap:

     

b)

Kristoffer

født:

1934

død 1938

 

c)

Klara

født:

1939

gift med Edvin Espehaug

 

Barn 2. ekteskap:

     

d)

Anne Grete

født:

1951

 

"Bos. Hemnes

           

***


Bnr 9.

side.219-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1745-1775:

Jørgen Olsen født ca 1715,

   

sønn til Ola Andersen på (og NN fra Sørstokke?.)

"Vik-bnr 1

 

Gift med enke Kari Olsdtr født ca 1718,

   

datter til Ola Ellingsen og Helga Olsdtr

"Snørteland-bnr 1

Barn:

     

a)

Anna

født:

1745

gift med Ola Johannessen

"Fagerland-bnr 1

b)

Ragnhild

født:

1747

   

c)

Dorte

født:

1750

gift med Didrik Andersen

"Kvilhaug-bnr 7

d)

Halvor

født:

1753

gift med Brita Olsdtr

"neste bruker

e)

Ola

født:

1755

gift med 1g. Brita Bårdsdtr

"Kvilhaugsvik bnr 10

f)

Anders

født:

1758

gift med Ragnhild Johannesdtr

"Hemnes-bnr 12

g)

Berta

født:

1763

gift med Tolleiv Jakobsen

"Sandve-bnr 13

           

***


 

side.220-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1775-1795:

Halvor Jørgensen født ca 1753, død 1819

   

sønn til Jørgen Olsen og Kari Olsdtr

"forr. bruker

 

Gift med Brita Olsdtr født ca 1757, død 1850?

   

datter til Ola Pedersen og Eli Eriksdtr

"Hemnes-bnr 5

Barn:

     

a)

Jørgen

født:

ca 1779

død 1822. ugift

 

b)

Eli

født:

ca 1782

gift med Gregorius Josefsen

"Ferkingstad-bnr 13

c)

Helga

født:

ca 1783

gift med Hans Knutsen

"Sandhåland-bnr 1

d)

Olene

født:

1789

gift med Ola Eriksen

"Dyrland-bnr 4

e)

Ola

født:

1792

gift med Kari Pedersdtr

"4. bruker under her

f)

Berta Karine

født:

1896

gift med Govert Eriksen

"Dyrland-Ao 4

           

***


 

side.220-Sk. (Karmøy bygdebok)

4. 1815-1846:

Ola Halvorsen født 1792, død 1880

   

sønn til Halvor Jørgensen og Brita Olsdtr

"2. bruker over her

 

Gift 1816 med Kari Pedersdtr født 1793, død 1882

   

datter til Peder Andersen og Tala Simonsdtr

"Vikra-bnr 13

Barn:

     

a)

Tala

født:

1818

gift med Tolleiv Jakobsen

"Hemnes-bnr 10

b)

Brita

født:

1822

gift med Ole Johan Jonassen

"Ferkingstad-bnr 16

c)

Gjertrud Karine

født:

1824

gift med Jon Kr.Jonassen

"Ferkingstad-bnr 14

d)

Halvor

født:

1826

gift med Ragla Larsdtr

"neste bruker

e)

Jørgen

født:

1831

gift med Berta Kristine Nilsdtr

"Hemnes-bnr 11

f)

Peroline

født:

1835

gift med Simon Nilsen

"Stava-bnr 14

g)

Karine

født:

ca 1841

gift med Hans Hansen

"Langåker-bnr 37

           

***


 

side.221-Sk. (Karmøy bygdebok)

5. 1846-1884:

Halvor Olsen født 1826, død 7 mai 1884

   

sønn til Ole Halvorsen og Kari Pedersdtr

"forr. bruker

 

Gift 1851 med Ragla Larsdtr født 1829, død 5 juli 1909

   

datter til Lars og Berta Marie på

"Sandhåland-bnr 11

Barn:

     

a)

Berta Karine

født:

1851

gift med Jonas Eriksen

"Ferkingstad-bnr 15

b)

Peder Olai

født:

1852

gift med Martha Marie Govertsdtr

"neste bruker

c)

Lovise

født:

1855

gift med 1g. Elias Halvorsen

"Ferkingstad-Ao 9

d)

Inger Marie

født:

1857

gift med Jakob Gudmundsen

"Skh-373

e)

Lars

født:

1859

gift med 1g. Knudiane (Annie) Dyrland

"til Amerika 1881

f)

Nille

født:

1861

gift med 2g. Martin Kornelius Olsen

"til Amerika

g)

Jørgen

født:

1863

gift med 1g. Martha Karine Eriksdtr

"til Amerika

h)

Hanna

født:

1865

gift med Svein Sveinsen "Skh-597

"til Amerika

i)

Gedvard Mandius

født:

1868

gift med Ragnhild Kristine Matiasdtr

"Hemnes-bnr 16

           

***


 

side.221-Sk. (Karmøy bygdebok)

6. 1884-1925:

Peder Olai Halvorsen født 1852, død 8 okt. 1935

   

sønn til Halvor Olsen og Ragla Larsdtr

"forr. bruker

 

gift 1880 med Martha Marie Govertsdtr født 1855, død 25 okt. 1921

   

datter til Govert Torgilsen og Bodil Govertsdtr

"Årvoll-bnr 1

Barn:

     

a)

Ragnhild

født:

1882

gift med Henrik Henriksen Strøm

 

b)

Govert

født:

1884

gift med Anna ...

"til Amerika

c)

Hanna

født:

1886

gift med Abel Abelsen Kvilhaug

"til Amerika 1905

d)

Halvor

født:

1888

gift med Serina Eliasdtr Sandhåland

 

e)

Ole Magnus

født:

1894

gift med Gjertrud Jakobsdtr

"til Amerika

           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

7. 1950- :

Peder Hermann Heggheim født 1924,

   

sønn til Peder Heggheim og Hanna Jakobsdtr

"Bos. Skudeneshavn

 

Gift 1944 med Jenny Kristoffersen født 1925,

   

datter til Kristoffer Kristoffersen og Karen Regine Sjursen

"Sævik-Ao 12

Barn:

     

a)

Hildbjørg

født:

1945

gift med Arnold Håland, Bokn

 

b)

Ruth

født:

1947

gift med Lars Kjell Olsen

 

c)

Bjarne

født:

1949

gift med Vigdis Langåker

 

d)

Kristoffer

født:

1951

gift med Torunn K.Stødle

 

e)

Per

født:

1952

død 1952

 

f)

Peder

født:

1953

gift med Kristin Sverdrupsen

 

g)

Johnny

født:

1955

   

h)

Marit

født:

1956

gift med Ole Heimdal

 

i)

Jostein

født:

1957

gift med Åse Berge

 

j)

Ragnar

født:

1958

gift med Åse Henriksen

 

k)

Paul

født:

1959

   

l)

Liv

født:

1960

gift med Ole Magnus Gautesen

 

m)

Elin

født:

1961

gift med Ole Magnus Oppigard

 

n)

Ann Helen

født:

1963

gift med Roy Mardal

"Åkra-bnr 170

           

***


Bnr 10.

side.221-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1846-1887:

Tolleiv Jakobsen født 1818, død 19 juli 1904

   

sønn til Jakob Tolleivsen og Olene Olsdtr

"Sandve-bnr 13

 

Gift 1846 med Tala Olsdtr født 1818, død 15 febr. 1910

   

datter til Ola Halvorsen og Kari Pedersdtr

"Hemnes-bnr 9

Barn:

     

a)

Peder

født:

1846

gift med Anne Katrine Hansdtr

"neste bruker

b)

Jakob

født:

1848

død før 1910

 

c)

Berta Karine

født:

1850

gift med Simon Hansen

"Nes-bnr 1

d)

Ola

født:

1852

død 1852

 

e)

Ola

født:

1853

gift med Anne Serine Olsdtr

"Ferkingstad-bnr 29

f)

Jørgen

født:

1856

gift med Gjertrud Gurine Larsdtr

"Skh-430

           

***


 

side.222-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1887-1927:

Peder Tolleivsen født 1846, død 2 juli 1929

   

sønn til Tolleiv Jakobsen og Tala Olsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1892 med Anna Katrine Hansdtr født 1859, død 16 april 1933

   

datter til Hans Hansen og Anne Martha Eliasdtr

"Sandhåland-bnr 7

Barn:

     

a)

Jakob

født:

1893

død 28 febr. 1929

 

b)

Toldus

født:

1894

død før 1929

 

c)

Hannes

født:

1897

død 16 des. 1924

 

d)

Peder Kornelius

født:

1899

død 13 jan. 1919

 
           

***


Bnr 11.

side.222-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1846-1921:

Jørgen Olsen født 1831, død 5 des. 1921

   

sønn til Ola Halvorsen og Kari Pedersdtr

"Hemnes-bnr 9

 

Gift 1858 med Berta Kristine Nilsdtr født 1832, død 1887

   

datter til Nils Simonsen og Berta Marie Johannesdtr

"Stava-bnr 14

Barn:

     

a)

Karen Lovise

født:

1859

gift med 1g. Peder Davidsen

"Vikra-Ao 8

b)

Anna Marie

født:

1861

gift med David Johan Endresen

"Grødem-bnr 3

c)

Peder Olai

født:

1864

gift med Gjertrud Karine Andersdtr

"neste bruker

d)

Sine Martea

født:

1867

død 1867

 

e)

Sine Martea

født:

1868

gift med Ole Larsen

"Hemnes-bnr 20

f)

Nille Bertine

født:

1872

gift med Olaus Jensen

"Kvilhaugsvik-bnr 10

g)

Berta Kristine

født:

1876

gift med Olaus Jensen

"Kvilhaugsvik-bnr 10

           

***


 

side.222-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1921-1938:

Peder Olai Jørgensen født 1864, død 1945

   

sønn til Jørgen Olsen og Berta Kristine Nilsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1896 med Gjertrud Karine Andersdtr født 1864, død 1945

   

datter til Anders Gunnarsen og Elisabeth Marie Didriksdtr

"Ferkingstad-bnr 24

Barn:

     

a)

Berta Kristense

født:

1897

gift med Tomas Kristoffersen

"Åkra-bnr 6

b)

Anna Marie

født:

1898

gift med Johan Kornelius Ånensen

Åkra. 410-Å

c)

Nille

født:

1900

gift med 1g. Halvor Olsen Stol.111-Sk

 

d)

Jørgen (Jørn)

født:

1902

gift med Gjertrud Olsdtr

"neste bruker

e)

Anders

født:

1905

gift med Anna Salvanes

"Hemnes-bnr 31

           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

3. 1938- :

Jørn Olaisen Hemnes født 1902, død 1981

   

sønn til Peder Olai Jørgensen og Gjertrud Karine Andersdtr

"forr. bruker

 

Gift med Gjertrud Olsdtr født 1899, død 1984

   

datter til Ole Matias Asbjørnsen og Ingeborg Marie Halvorsdtr

Stol-bnr 1

Barn:

     

a)

Peder Olai

født:

1922

gift med Margot Mørch

"Bos. Østhus

b)

Olav

født:

1924

gift med Olga Hemnes

"Stol-bnr 1

c)

Ingebjørg (Bjørg)

født:

30 april 1931

gift med Lars Larsen Langåker

"Langåker-bnr 108

d)

Kåre

født:

5 mars 1933

gift med Ragnhild Olsen

"Sandve-bnr 70

e)

Judith Geniva

født:

26 mars 1936

gift med Sverre Sjursen

"Bos. Tjøsvoll

f)

Haldis

født:

1941

gift med Alfred Hansen

"Bos. Hemnes

           

***


Bnr 12. Langhei.

side.222-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1780-1812:

Anders Jørgensen født ca 1758, død 1847

   

sønn til Jørgen Olsen og Kari Olsdtr

"Hemnes-bnr 9

 

Gift med Ragnhild Johannesdtr født ca 1756, død 1852

   

datter til Johannes Hansen og Kari Eriksdtr

"Fagerland-bnr 3

Barn:

     

a)

Johannes

født:

1781

gift med Helga Faltinsdtr

"3. bruker under her

b)

Jørgen

født:

1784

gift med Elisabeth Malene Eriksdtr

"neste bruker

c)

Kari

født:

ca 1786

gift med Rasmus Kristoffersen

"Ø- Liknes-bnr 10

d)

Hans

født:

ca 1788

gift med Berta Malene Hansdtr

"Skh-249

e)

Ola

født:

1792

gift med Torine Ivarsdtr

"Langåker-Ao 13

f)

Anders

født:

1794

gift med Serine Pallesdtr

"4. bruker under her

g)

Ragnhild

født:

1798

gift med Ånen Sjursen

"Vikra-bnr 4

           

***


 

side.223-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1812-1843:

Jørgen Andersen født 1784, død 1855

   

sønn til Anders Jørgensen og Ragnhild Johannesdtr

"forr. bruker

 

Gift 1825 med Elisabeth Malene Eriksdtr født 1798, død 1876

   

datter til Erik Govertsen og Brita Olsdtr

"Dyrland-bnr 4

Barn:

     

a)

Ragnhild

født:

1826

gift med Svein Nilsen

"Langåker-bnr 23

b)

Erik

født:

1828

gift med Ragla Larsdtr

"Sandhåland-bnr 14

c)

Brita

født:

1829

gift med Rasmus Rasmussen

"Surnevik i Jelsa

d)

Johannes

født:

1830

gift med Berta Guri Knudsdtr

"Sandhåland-bnr 2

e)

Karine

født:

1833

   

f)

Gjertrud Karine

født:

1834

gift med Sjur Olsen

"Sandhåland-bnr 18

g)

Anders

født:

1836

gift med Elen Helene Ellingsdtr

"Sandve-bnr 5

h)

Jørgen

født:

1843

gift med Elen Marie Osmundsdtr

"Sandhåland-bnr 1

           

***


 

side.223-Sk. (Karmøy bygdebok)

3. 1843-1848:

Johannes Andersen født 1781, død 1848

   

sønn til Anders Jørgensen og Ragnhild Johannesdtr

"1. bruker over her

 

Gift 1814 med Helga Faltinsdtr født 1796, død 1877

   

datter til Faltin Halvorsen og Gunhild Simonsdtr

"Sandve-bnr 4

Barn:

     

a)

Anders

født:

1816

gift med 1g. Johanne Marie Andersdtr

"Hemnes-bnr 13

b)

Faltin

født:

1819

gift med Martha Simonsdtr

"Hemnes-bnr 15

c)

Gjertrud Helene

født:

1822

gift med Sæbjørn Olsen

"Hemnes-Ao 2

d)

Sissel

født:

1825

gift med Hans Jakobsen

"Langåker-bnr 3

e)

Karina

født:

1828

gift med Lars Larsen

"Vikra-bnr 4

f)

Johannes

født:

1829

gift med Berta Guri Knudsdtr

"Sandhåland-bnr 2

g)

Ragnhild

født:

1835

gift med Nils Halvorsen

"Langåker-bnr 26

h)

Elen Gundelene

født:

1837

gift med Rasmus Eriksen

"Hemnes-bnr 14

           

***


 

side.223-Sk. (Karmøy bygdebok)

4. 1848-1865:

Anders Andersen født 1794, død 1849

   

sønn til Anders Jørgensen og Ragnhild Johannesdtr

"1. bruker over her

 

Gift 1818 med Serine Pallesdtr født 1797, død 1861.

   

Fra Kvitsøy

 

Barn:

     

a)

Palle

født:

1819

gift med Janike Olsdtr

"Skh-536.

b)

Martha Serine

født:

1822

gift med Hans Carlsen Helland

"til Kvitsøy

c)

Ragnhild

født:

1823

gift med em Ola Danielsen

"Ø- Liknes-Ao 16

d)

Andreas

født:

1825

død 1877

 

e)

Laurense

født:

1829

gift med Anders Johannessen

"Hemnes-bnr 13

f)

Gjertrud Karine (Gullå)

født:

1830

gift med Sjur Johannessen

"Vikra-Ao 4

g)

Jørgen

født:

1834

gift med Olene Helgesdtr

"neste bruker

           

***


 

side.224-Sk. (Karmøy bygdebok)

5. 1865-1883:

Jørgen Andersen født 1834,

   

sønn til Anders Andersen og Serina Pallesdtr

"forr. bruker

 

Gift 1859 med Olene Helgesdtr født 1835,

   

datter til Helge Helgesen og Ingeborg Jakobsdtr

"Vikra-bnr 9

Barn:

     

a)

Anna Serine

født:

1859

 

"til Amerika 1876

b)

Helge

født:

1861

død 1865

 

c)

Peder

født:

1862

 

"til Amerika 1880

d)

Jakob Olai

født:

1864

 

"til Amerika 1883

e)

Ingeborg Lovise

født:

1866

 

"til Amerika 1883

f)

Helge

født:

1867

død 1867

 

g)

Hanna Jakobine

født:

1869

 

"til Amerika 1883

h)

Inger Marie

født:

1871

 

"til Amerika 1883

i)

Jørgine

født:

1873

 

"til Amerika 1883

j)

Anna Olene

født:

1876

død 1876

 

k)

Jørgen (Tv)

født:

1879

 

"til Amerika 1883

l)

Olene (Tv)

født:

1879

 

"til Amerika 1883

           

***
Familien til Amerika 1883.


 

side.224-Sk. (Karmøy bygdebok)

6. 1883-1932:

Jakob Gregoriussen født 1849, død 19 nov. 1924

   

sønn til Gregorius Jakobsen og Åsa Torkelsdtr

Hillesland Ao 15

 

Gift 1879 med Martha Nilsdtr født 1850, død 17 okt. 1938

   

datter til Nils Abelsen og Ingeborg Svendsdtr

"Kvilhaug-Ao 11

Barn:

     

a)

Grete Amalie

født:

1880

gift med 1g. Daniel Severin Ånensen

"Hemnes-Ao 6.

b)

Nils

født:

1883

gift med Josefine Kristiane Olausdtr Haga

 

c)

Ingeborg Marie

født:

1887

gift med Knut O.Hemnes bnr 5

 

d)

Jakob

født:

1891

død 29 okt. 1925, Ugift

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

7. 1935- :

Jakob Nilsen Hemnes født 1913, død 1986

   

sønn til Nils Jakobsen og Josefine Kristiane Olausdtr Haga

 
 

Gift 1940 med Signe Kvilhaug født 1920, død 27 juni 1992

   

datter til Ole Henrik Jørgensen Kvilhaug og Anna Martha Endresdtr

"Kvilhaug-bnr 8

Barn:

     

a)

Nora Karine

født:

7 april 1941

gift med Reidar Torkelsen

 

b)

Marit Helene

født:

5 jan. 1943

gift med Bernt Edmund Elde

 

c)

Sissel Johanne

født:

1947

   

d)

Åse

født:

1949

gift med Thor Jan Høynes

"Bos. Høynes

           

***


Bnr 13. Langhei.

side.224-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1846-1887:

Anders Johannessen født 1816, død 1886

   

sønn til Johannes Andersen og Helga Faltinsdtr

"Hemnes-bnr 12

 

Gift 1g. 1845 med Johanne Marie Andersdtr født 1821, død 1860

   

datter til Anders Haagensen og Torborg Olsdtr

"Dale-bnr 5

 

Gift 2g. 1863 med Laurense Andersdtr født ca 1829, død 21 nov. 1911

   

datter til Anders Andersen og Serine Pallesdtr

"Hemnes bnr 12

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Johan

født:

1845

død 1845

 

b)

Johanne Helene

født:

1849

gift med Torbjørn Tørressen

"Bos. Svoldal

c)

Torborg

født:

1853

gift med Anders Dybsland

 

d)

Anna Marie

født:

1859

død 15 sept. 1904, Ugift

 

Barn 2. ekteskap:

     

e)

Anna Serine

født:

1864

død 15 april 1922, Ugift

 

f)

Johannes

født:

1866

gift med Ingeborg Marie Larsdtr

"neste bruker

g)

Ragla Lovise

født:

1869

død 1872

 
           

***


 

side.225-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1887-1946:

Johannes Andersen Langhei født 1866, død 14 nov. 1918

   

sønn til Anders Johannesen og Laurense Andersdtr

"forr. bruker

 

Gift 1898 med Ingeborg Marie Larsdtr født 1866, død 1950

   

datter til Lars Olsen og Berta Marie Nilsdtr

"Sørhåland-Ao 43

Barn:

     

a)

*Anna Lovise

født:

1898

død 1943 Far: Olav Kristoffersen

 

b)

Nille Olava

født:

1899

død ung

 

c)

Bertine Marie

født:

1901

gift med Hannes Martinius Hansen

"neste bruker

d)

Anders

født:

1903

død 22 febr. 1932

 

e)

Nils

født:

1906

Ugift

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

3. 1945- :

Hannes Martinius Hansen født 1901, død 1975

   

sønn til Hans Hansen og Anna Martha Hansdtr

"Langåker-Ao 37

 

Gift 1921 med Bertine Marie Johannesdtr født 1901,

   

datter til Johannes Andersen og Ingeborg Marie Larsdtr

"forr. bruker

Barn:

     

a)

Martha

født:

1923

   

b)

Margot

født:

     

c)

Roy Malvin

født:

     
           

***


Bnr 14. Langhei.

side.225-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1866-1910:

Rasmus Eriksen født 1836, død 23 april 1892

   

sønn til Erik Rasmussen og Brita Olsdtr

"Dyrland-bnr 1

 

Gift 1865 med Elen Gundelene Johannesdtr født 1837, død 5 febr. 1910

   

datter til Johannes Andersen og Helga Faltinsdtr

"Hemnes-bnr 12

Barn:

     

a)

Erik

født:

1867

død 1867

 

b)

Brita

født:

1869

død 5 april 1873

 

c)

Berta

født:

1874

gift med Eilert Jørgensen

"neste bruker

d)

Inger Johanne

født:

1876

død 1876

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

2. 1910-1946:

Eilert Jørgensen født 1876, død 1964

   

sønn til Jørgen Jørgensen og Martha Kristine Jørgensdtr

"Kvilhaug-Ao 18

 

Gift 1903 med Berta Rasmusdtr født 1874, død 1965

   

datter til Rasmus Eriksen og Elen Gundelene Johannesdtr

"forr. bruker

Barn:

     

a)

Hagvart Johan

født:

1903

gift med Ingrid Tomassen, Åkra

 

b)

Johanna Kristofa

født:

1904

død 1988. Ugift

 

c)

Ragnhild

født:

1905

   

d)

Ella

født:

1907

gift med Olav Håversen, Stvg

 

e)

Rasmus

født:

1909

   

f)

Jørgen

født:

1914

   

g)

Georg

født:

1917

gift med Ingeborg Håversen

"Hemnes-bnr 30

           

***


Bnr 15.

side.225-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1847-1877:

Faltin Johannessen født 1819, død 26 mars 1907

   

sønn til Johannes Andersen og Helga Faltinsdtr

"Hemnes-bnr 12

 

Gift 1850 med Martha Simonsdtr født 1830, død 1900

   

datter til Simon Sjursen og Maren Kirstine Kristoffersdtr

"Nes-bnr 6

Barn:

     

a)

Faltin Johan

født:

1852

   

b)

Simon Kristoffer

født:

1854

gift med Anne Marie Simonsdtr

"neste bruker

c)

Didrik Andreas

født:

1856

Ugift

"til Amerika

d)

Hans Ingvald

født:

1859

gift med 1g. Gurine Tomasdtr Skådel

"Bos. Skudeneshavn

e)

Elen Marie

født:

1861

gift med Halvor Simonsen

"Langåker-bnr 39

f)

Martin

født:

1863

gift med 1g. Gurine Kristoffersdtr

"Skh-477

g)

Maren Kirstine

født:

1866

   

h)

Sivert

født:

1869

 

"til Amerika

i)

Teodor

født:

1873

   
           

***


 

side.226-Sk. (Karmøy bygdebok)

2. 1877-1922:

Simon Kristoffer Faltinsen født 1854, død 30 mars 1927

   

sønn til Faltin Johannesen og Martha Simonsdtr

"forr. bruker

 

Gift 1877 med Anna Marie Simonsdtr født 1857, død 14 febr. 1925

   

datter til Simon Simonsen og Anne Gurine Pedersdtr

"Skh-226

Barn:

     

a)

Anna Gurine

født:

1878

gift med Salve Ingebrigtsen

"Åkra-bnr 117

b)

Martha Helene

født:

1880

 

"til Amerika

c)

Pauline Marie

født:

1883

gift med Jonas Rasmussen

"Åkra-bnr 72

d)

Faltine Kristofa

født:

1885

død 1886

 

e)

Simon Kristoffer

født:

1887

gift med Regine Simonsdtr

"til Amerika

f)

Faltine Johanna

født:

1891

gift med Sven Jonassen Ferk

"til Amerika

g)

Johan

født:

1893

død 17 juni 1917, Ugift fisker

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

3. 1922- :

Tomas Kvilhaug født 1888, død 1967

   

sønn til Tomas Nilsen og Berta Malene Pedersdtr

"Kvilhaug-bnr 6

 

Gift 1920 med Bertine Olsen født 1894, død 1965

   

datter til Ole Andreas Olsen og Anna Helene Bårdsdtr

"Kvilhaug-bnr 9

Barn:

     

a)

Berta Terese

født:

1921

gift med Trygve Munkejord

"Kvilhaug-bnr 31

b)

Olaf Andreas

født:

1923

gift med Magda Halsteinsdal

"Kvilhaug-bnr 9

c)

Tordis Bertella

født:

1925

gift med Lars Sørlund

 

d)

Anne Helene

født:

1927

gift med ... Andersen, Sandnes

 

e)

Nils

født:

1930

gift med Tordis ...

 

f)

Helga

født:

1932

død 1944

 

g)

Turid (Tv)

født:

1937

gift med ... Teinås, Lillesand

 

h)

Berit (Tv)

født:

1937

gift med ... Lunde, Gandal

 
           

***


Bnr 16.

side.226-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1891-1938:

Gedvard Mandius Halvorsen født 1868, død 1956

   

sønn til Halvor Olsen og Ragla Larsdtr

"Hemnes-bnr 9

 

Gift 1892 med Ragnhild Kristine Matiasdtr født 1872, død 6 mai 1949

   

datter til Matias Jonassen og Berta Marie Endresdtr

"Mjølhus-bnr 4.

Barn:

     

a)

Ragnille

født:

1892

gift med Carl Olaus Hanson

"til Amerika

b)

Halvor

født:

1894

gift med NN, tysk

"til Amerika 1911

c)

Berta Marie

født:

1896

gift med Johannes Kvilhaugsvik

"Kvilhaugsvik-bnr 10

d)

Matilde

født:

1897

gift med Magnus Andreassen

"Bos. Skudeneshavn

e)

Amanda Regine

født:

1899

gift med Olav Olsen

"Kvilhaug-bnr 4

f)

Matias

født:

1901

gift med Anna Martha Olsdtr

"Hemnes-bnr 3

g)

Kristensa

født:

1902

gift med Hagbart Sandhåland

"Sandhåland-bnr 6

h)

Georg

født:

1904

død 1967. Ugift

"til Amerika

i)

Jørgen

født:

1906

gift med Olga Jenny Nilsen

"neste bruker

j)

Josefine

født:

1908

gift med Olav Tomassen Håland

"Bos. Kvitsøy

k)

Ole

født:

1910

Ugift

"til Amerika

l)

Jonas

født:

1912

gift med 1.Kristine Davidsen

"Åkra-bnr 30

m)

Ragnvald

født:

1914

gift med Osmine Topnesvåg

"Hemnes-bnr 42

           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

2. 1938- :

Jørgen M. Hemnes født 1906,

   

sønn til Gedvard Mandius Halvorsen og Ragnhild Kristine Matiasdtr

"forr. bruker

 

Gift 1931 med Olga Jenny Nilsen født 1911, død 1990

   

datter til Ole Nilsen Vea og Johanne Martine Sjursen

"Åkra bnr ??

Barn:

     

a)

Målfrid

født:

1932

gift med Erling Kolstø

"Bos. Kolstø

b)

Malvin

født:

1933

Ugift

 

c)

Reidun

født:

1937

gift med Lars Inge Holgersen, Kvitsøy

 

d)

Olav

født:

1941

gift med Arna Valentinsen

 
           

***


Bnr 17. Austberg.

side.227-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1894-1923:

Knut Larsen født 1866, død 1947

   

sønn til Lars Jonsen og Barbro Hansdtr

"Hemnes-bnr 1

 

Gift 1894 med Martha Eline Johansdtr født 1870, død 28 febr. 1914

   

datter til Ole Johan Kristoffersen og Berta Guri Larsdtr

"Hemnes-bnr 7

Barn:

     

a)

Bertine

født:

1895

gift med Amund Strømsnes, Hagland

 

b)

Berta Gurine

født:

1896

død 8 mars 1897

 

c)

Lars

født:

26 des.1897

gift med Amanda Larsdtr

"neste bruker

d)

Ole Johan

født:

1899

død 27 febr. 1936, Ugift

"til Amerika

e)

Karl Martinius

født:

8 juni 1901

gift med Hanna Karine (Ingebretsen)

"til Amerika

f)

Berta Guri

født:

3 juli 1903

gift med Martin Olsen Liknes til USA

 

g)

David Emil

født:

24 sept.1905

død 1980 i Canada

"til Amerika

h)

Johannes

født:

1907

gift med Karina K.Naley

"til Amerika

i)

Ludvig Kornelius

født:

7 jan.1912

gift med Anna Helene Olsdtr Halvorsen

 

j)

Magnus

født:

1913

gift med Lovise Korneliusdtr

"Hemnes-bnr 37

           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

2. 1923- :

Lars Knutsen Hemnes født 26 des. 1897, død 1990

   

sønn til Knut Larsen og Martha Eline Johansdtr

"forr. bruker

 

Gift 1922 med Amanda Larsen født 20 mars 1903, død 13 juli 1990

   

datter til Johannes Larsen Lyng og Anna Malene Andersdtr

"Vikra-bnr 4

Barn:

     

a)

Martha

født:

4 juni 1923

gift med Vermund Nilsen

"Åkra-bnr 86.

b)

Agnes Malene

født:

17 juli 1925

gift med 1g. Øyvind Gressli, Oslo

 

c)

Knut

født:

6 april 1927

gift med Johanna Tjøsvoll

"Hemnes-bnr 46

d)

Johannes

født:

7 febr.1938

gift med Bodil Alme

 

e)

Astrid Lovise

født:

21 mai 1941

gift med Kjell Kolbeinsen

"Bos. Indre Eide

           

***


Bnr 18. Solheim.

side.227-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1895-1923:

Johan Johannessen født 1868,

   

sønn til Johannes Johannesen og Ingeborg Karine Øysteinsdtr

"Skh-406

 

Gift 1892 med Josefine Kristine Omundsdtr født 1869,

   

datter til Omund Jophannesen og Ragnhild Johannesdtr

"Skh-534

Barn:

     

a)

Janne

født:

13 mars 1892

 

"til Amerika

b)

Ragnhild

født:

1893

gift med 1g. Ingvald K. Andreassen.

"Skh-167

c)

Lars

født:

1895

 

"til Amerika

d)

Ola

født:

1897

gift med Gunda Bertine Faltinsdtr

"Kvilhaug-Ao 12

e)

Kasper Tobias

født:

1900

død 1918

 

f)

Johan

født:

     
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

2. 1923- :

Jakob Mandius Johansen født 1902, død 1959

   

sønn til Johan Larsen og Anna Marie Jakobsdtr

"Hemnes-bnr 1

 

Gift med Konstanse Julia Johnsen født 1903 i Stvg, død 1945

   

datter til Konrad Johnsen Gjerde og Janna Karoline Jørgensdtr Jensen

"Åkra-Ao 90

Barn:

     

a)

Marie

født:

1928

gift med Hans T. Vespestad

 

b)

Johan

født:

1931

   

c)

Lovise

født:

1933

gift med Sigvald Augustin Mikkelsen

"Ådland-bnr 19

           

***


Bnr 19. Nordheim.

side.227-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1895-1943:

Ole Ingvald Jakobsen født 1870, død 1943

   

sønn til Jakob Bårdsen og Kirstine Jakobsdtr

"Hemnes-Ao 3

 

Gift med Berta Serine Torjusdtr født 1875, død 1947

   

datter til Torjus Johannessen og Anna Serine Nilsdtr

"Åkra-Ao 68

Barn:

     

a)

Jakob

født:

1900

død 18 febr. 1943, Ugift

 

b)

Torgils

født:

1901

gift med Kristiane Ludvigsdtr

 

c)

Kirsten

født:

1903

død 1962. Ugift

 

d)

Serine

født:

 

gift med Arne J.Tjøsvoll

 

e)

Nils

født:

1906

gift med Dagny Sandhåland

"Sandhåland-bnr 57

f)

Berdine

født:

1911

gift med Olav K. Hemnes

"Hemnes-bnr 8

g)

Karl

født:

1913

gift med 1g. Hedvig Nilsen

 

h)

Tora

født:

1916

gift med Bernt Sivertsen

"Sandhåland-bnr 18

i)

Olga

født:

1920

gift med David Danielsen

 
           

***


Bnr 20. Nygård.

side.227-Sk. (Karmøy bygdebok)

1. 1893-1944:

Ola Larsen født 1869, død 4 febr. 1935

   

sønn til Lars Pedersen og Anna Margrethe Johannesdtr

"Kvilhaug-Ao 19

 

Gift 1893 med Serina Martea Jørgensdtr født 1868, død 1947

   

datter til Jørgen Olsen og Berta Kristine Nilsdtr

"Hemnes-bnr 11

Barn:

     

a)

Jørgen (Tv)

født:

1894

død 1987. Ugift

 

b)

Nille Kristine (Tv)

født:

1894

død 27 febr. 1991, Ugift

"Hemnes-bnr 29

c)

Laura Margrethe

født:

1899

gift med Ole Ingvaldsen

"neste bruker

d)

Kristine

født:

1901

gift med Ole Johan Eliussen

Åkra. 441-Å

e)

Lars

født:

1907

død 10 jan. 1930, 10/1. Ugift

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

2. 1944- :

Ole Ingvaldsen Liknes født 1900, død 1977

   

sønn til Ingvald Kornelius Olsen og Hanna Knudsdtr

"Ø- Liknes-bnr 14

 

Gift 1925 med Laura Margrethe Larsen født 1899, død 1959

   

datter til Ole Larsen og Serina Marthea Jørgensdtr

"forr. bruker

Barn:

     

a)

Ingvald Kornelius

født:

1926

død 1982. Ugift

 

b)

Olav

født:

1928

død 22 april 1991, Ugift

 

c)

Hanna

født:

1931

gift med Erling Sevrinsen Høie

"Bos. Hemnes

d)

Sigvard Magne

født:

1933

gift med Liv Hjelmevoll

"Munkejord-bnr 99

e)

Olivia Margrethe

født:

1936

   

f)

Solveig Karine

født:

1938

Ugift.

"Bos. Hemnes

g)

Lovise

født:

1941

Ugift.

"Bos. Hemnes

h)

Liv Magnhild

født:

1943

gift med Bjarne Stava

"Stava-bnr 16

           

***


Bnr 22. Austbø.

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

1. 1938- :

Ole Kaspersen født 1918,

   

sønn til Kasper Olsen Sandhåland og Selma Olsdtr

"Sandhåland-bnr 18

 

Gift 1935 med Ingrid Henriksdtr Strøm født 1916,

   

datter til Henrik Henriksen Støm og Ragnhild Olaisdtr

"Hemnes-Ao 7

Barn:

     

a)

Ragnhild

født:

30 aug.1936

gift med 1g. Jakob Knutsen Hemnes

"til Amerika

b)

Karsten

født:

15 mars 1938

gift med Anna Nora D.Stava

"Stava-bnr 14

c)

Henry Sandhåland

født:

23 juni 1940

gift med Judith Sørheim

"Bos. Sandhåland

d)

Marton

født:

9 okt.1942

gift med Anne Grete Damm

"til Amerika

e)

Olaug Irene

født:

28 jan.1949

gift med Erik Gunnar Skådel

"Bos. Syre

f)

Liv Synnøve

født:

5 april 1950

gift med Audun Berger Olsen

"Bos. Skudeneshavn

           

***


Bnr 26. Jentuft.

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

1. 1949- :

Ole Olsen Hemnes født 1902, død 1972

   

sønn til Ole Johan Halvorsen og Inger Marie Jakobsdtr

"Hemnes-bnr 2

 

Gift med Martha Jørgensen født 1902, død 1947

   

datter til Martin Jørgensen og Jørgine Olava Andersdtr

"Ferkingstad-bnr 37

Barn:

     

a)

Odd Jostein

født:

1935

Ugift

 

b)

Magne Gunleiv

født:

1938

gift med Reidun ...

 
           

***


Bnr 30. Nytun.

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

1. 1937- :

Georg E.Hemnes født 1917,

   

sønn til Eilert Jørgensen og Berta Rasmusdtr

"Hemnes-bnr 14

 

Gift 1951 med Ingeborg Håversen født 1924,

   

datter til Jørgen Håversen og Laura Sofie Johannesdtr

"Bos. Nedre Falnes

Barn:

     

a)

Rasmus

født:

1952

gift med NN Jonasdtr Eikevåg, Vik

 

b)

Else Brit

født:

1954

gift med Reidar Bennett Kvilhaug

"Kvilhaug-bnr 23

           

***


Bnr 31. Kjerkebø.

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

1. 1934- :

Anders Hemnes født 1905,

   

sønn til Peder Olai Jørgensen og Gjertrud Karine Andersdtr

"Hemnes-bnr 11

 

Gift 1934 med Anna Salvanes født 1909, død 1990

   

datter til Hans Andreas Olsen Salvanes og Josefine Torgilsdtr

"Åkra-bnr 103

Barn:

     

a)

Gudrun

født:

1934

gift med Magne Ferkingstad

"Bos. Hemnes

b)

Judith

født:

1942

gift med Magne Jakobsen

"Bos. Idlamyr

           

***


Bnr 35. Fjellheim.

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

1. 1934- :

Ole O. Bårdsen Kvilhaugsvik født 1905, død 1951

   

sønn til Ole Berdines Bårdsen og Hanna Gurine Hansdtr

"Kvilhaugsvik-Ao 6

 

Gift med Martha Sandhåland født 1913,

   

datter til Jørgen Mandius Didriksen og Grete Jakobsdtr

"Sandhåland-bnr 8

Barn:

     

a)

Gudrunn

født:

1934

gift med Trygve Venseth

 

b)

Johannes

født:

1936

Ugift

 

c)

Guttorm

født:

1939

Ugift

 

d)

Gerd

født:

1942

   

e)

Olav

født:

1946

død 1976

 

f)

Olaug

født:

1947

   
           

***


Bnr 37.

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

1. 1948- :

Magnus Knutsen Hemnes født 1913,

   

sønn til Knut Larsen og Martha Eline Johansdtr

"Hemnes-bnr 17

 

Gift med Lovise Hansen født 1920,

   

datter til Hanna og Kornelius Hansen på Langåker

 

Barn:

     

a)

Kjell

født:

1944

 

"Bos. Sandnes

b)

Karl Johan

født:

1946

   

c)

Hanne Marie

født:

1949

gift med Matti Olavi Årsand

"Bos. Hemnes

d)

Jarl

født:

1957

gift med Ellen Marie Sørheim

 
           

***


Bnr 38. Midtun.

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

1. 1947- :

Berdines Bårdsen Hemnes født 1902, død 25 april 1992

   

sønn til Ole Berdines Bårdsen og Hanna Gurine Hansdtr

"Kvilhaugsvik-Ao 6

 

Gift 1935 med Marie Sjursen født 1914,

   

datter til Johannes Sjursen og Anna Lovise Helgesdtr

"Sandhåland-bnr 9

Barn:

     

a)

Ole Georg

født:

1936

gift med Annemor ...

 

b)

Anna Johanna

født:

1937

gift med Jan Breivik

"Bos. Hemnes

c)

Gurine

født:

1939

gift med Henry ..., Hgsd

 

d)

Johannes

født:

1941

gift med NN fra Nordfjord

 

e)

Berit Marie

født:

1942

gift med Georg Trygve Georgsen

 

f)

Astrid

født:

1945

gift med Kåre ...

 

g)

Gunhild Terese

født:

1950

gift med Kjell Ådnesen

"Ådland-bnr 24

h)

Hanne Lise

født:

1955

gift med Einar Kristoffersen

"Ø- Liknes-bnr 2

i)

Guri

født:

     
           

***


Bnr 42. Oppheim.

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

1. 1947-1988:

Ragnvald M. Hemnes født 1914, død 22 mai 1992

   

sønn til Gedvard Mandius Halvorsen og Ragnhild Kristine Matiasdtr

"Hemnes-bnr 16

 

Gift 1948 med Osmine Topnesvåg født 1918,

   

datter til Inger og Andreas Topnesvåg, i Nedstrand.

"Bos. Østremneset

Barn:

     

a)

Aud Irene

født:

1949

gift med Helge Midtun

"Bos. Tjøsvoll

b)

Rigmor Margareth

født:

1954

gift med Jan Inge Eike

 
           

***
I 1980-åra flytter Ragnvald og Osmine til Østrem.


Bnr 46. Soltun.

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

1. 1953- :

Knut L. Hemnes født 6 april 1927,

   

sønn til Lars Knudsen Hemnes og Amanda Larsen

"Hemnes-bnr 17

 

Gift 1949 med Johanna Tjøsvoll født 1925,

   

datter til Ludvig Johan Larsen og Martha Karine Nilsdtr

"Tjøsvoll-bnr 7

Barn:

     

a)

Liv Karin

født:

1950

gift med Odd Arne Akselsen

 

b)

Aud Lillian

født:

1952

gift med Kjell Ytreland

 

c)

Jorun Kirsten

født:

1954

gift med Odd Magnus Hovden

"Bos. Østhus

d)

Kåre

født:

1955

gift med Tone Larsen

 

e)

Leif

født:

1956

gift med Linda Karin Vikra

 

f)

Mary

født:

1957

gift med Terje Slåttebrekk

 

g)

Lars

født:

1961

gift med Hilde Olsen

 

h)

Jan Ove

født:

1965

gift med Nina Jakobsen

"Bos. Hemnes

           

***


Andre oppsittere


 

side.228-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 2.

Sebjørn Olsen Dyrland født 1832, død 1872

   

sønn til Ola Sebjørnsen og Ingeborg Guri Torbjørnsdtr

"Heggheim-bnr 2

 

Gift 1856 med Gjertrud Helene Johannesdtr født 1822, død 1875

   

datter til Johannes Andersen og Helga Faltinsdtr

"Hemnes-bnr 12

Barn:

     

a)

Johannes Andreas

født:

1856

 

"til Amerika

b)

Ola

født:

1859

 

"til Amerika

c)

Hans Sigvard

født:

1861

 

"til Amerika

d)

Ingeborg Gurine

født:

1864

 

"til Amerika

           

***
Familien til Amerika før 1900.


 

side.228-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 3.

Jakob Bårdsen født 1827, død 26 nov. 1914

   

sønn til Bård Olsen og Malene Eivindsdtr

"Kvilhaugsvik-Ao 4

 

Gift 1859 med Kirstine Larsdtr født 1830, død 20 mai 1897

   

datter til Lars Olsen og Serine Larsdtr

"Hemnes-bnr 4

Barn:

     

a)

Berdines

født:

1859

 

"til Amerika

b)

Lars

født:

1864

 

"til Amerika

c)

Inger Marie

født:

1867

gift med Ole Johan Halvorsen

"Hemnes-bnr 2

d)

Ole Ingvald

født:

1870

gift med Bertha Serine Torjusdtr

"Hemnes-bnr 19

           

***


 

side.228-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 4.

Sivert Knutsen (Sivert Knudson i USA) født 24 juli 1840, død 1914

   

sønn til Knut Sjursen og Kristine Nilsdtr

"Hemnes-bnr 5

 

Gift 1863 med Ragla Jakobsdtr Nygård født 5 febr. 1840, død 8 febr. 1915

   

datter til Jakob Mortensen og Anna Malene Olsdtr

"Ådland-bnr 15

Barn:

     

a)

Elen Kristine

født:

30 aug.1863

død som spebarn i Fillmore, Iowa

"til Amerika 1864

b)

Knute

født:

27 mars 1865

gift med 1g. Carrie Winson

 

c)

Ellen Christine

født:

21 mai 1866

gift med George J.Fossum

 

d)

Anna Malene

født:

1867

død 6 aug. 1881

 

e)

Hanna Lovise

født:

1869

død 28 aug. 1881

 

f)

Jakob

født:

10 aug.1871

død 7 sept. 1881

 

g)

Petra

født:

23 mars 1873

gift med Ole J.Sletten

 

h)

Inger Mary

født:

16 jan.1874

gift med Nels O.Sletten

 

i)

Gunvald Emanuel

født:

1876

død 28 april 1877.

 

j)

Gunvald Emil

født:

22 febr.1878

gift med Carrie Louise Winson

 

k)

Ole

født:

1879

død 21 jan. 1880

 

l)

Sina Radine

født:

1880

død 2 jan. 1881

 

m)

Josephine Hanna Amalie

født:

20 nov.1881

gift med 1g. Magnus O.Sletten

 

n)

Julius

født:

13 april 1885

gift med Ida Victoria Tweter

 
           

***
Sivert, Ragla og eldste datteren "til Amerika 1864, fra Quebec til Decorah, IA, siden til Montevideo og Wegdahl, Minn.


 

side.228-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 5.

Lars Olsen født 1852,

   

sønn til Ola Larsen og Abel Serine Faltinsdtr

"Ø- Liknes-bnr 12

 

Gift 1882 med Torborg Karine Rasmusdtr født 1851,

   

datter til Rasmus Knudsen og Anna Martha Andersdtr

"Hemnes-bnr 3

Barn:

     

a)

Ola L.Liknes

født:

1882

   

b)

Rasmus L.Liknes

født:

1883

   

c)

Anna L.Liknes

født:

     

d)

Anders L.Liknes

født:

     

e)

Tabitta L.Liknes

født:

     

f)

Johanna L.Liknes

født:

     
           

***
Familien til Amerika, Garfield Town, Kansas ca 1883. Senere Bellingham, WA.


 

side.229-Sk. (Karmøy bygdebok)

Ao 6.

Daniel Severin Ånensen født 1875, død 16 sept. 1903, (druknet v/ New York sammen med svoger)

   

sønn til Ånen Kristoffersen og Inger Serine Davidsdtr

"Ragnvaldjord-bnr 4

 

Gift 1901 med Grete Amalie Jakobsdtr født 1880,

   

datter til Jakob Gregoriussen og Martha Nilsdtr

"Hemnes-bnr 12

Barn:

     

a)

Albert

født:

1902

død 1 juni 1902

 
           

***


 

ikke ført i (Karmøy bygdebok)

Ao 7.

Henrik Henriksen Strøm født 1889 i Skjold, død 14 jan. 1921

   

Foreldre ukjent

 
 

Gift med Ragnhild Olaisdtr født 1882, død 29 jan. 1931

   

datter til Peder Olai Halvorsen og Martha Marie Govertsdtr

"Hemnes-bnr 9

Barn:

     

a)

Ingrid

født:

1916

gift med Ole Kaspersen

"Hemnes-bnr 22

b)

Marie

født:

1919

 

"Bos. Norheim

           

***


En grov oversikt over kilder:

Bygdebøkene for Karmøy, Norges bebyggelse, kirkebøkene for Falnes sokn,
Johannes Mjølhus, diverse private slekter.

For mer Kilde-innformasjon, henvendelse til Slektsforum Karmøy.