Gardsnr. 134. Grønningen.


Ny: mai 2003

Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.


Ansvarlig: Henry Oskar Forssell.


Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

 

Bruksnr. 1:

Torvastad side 303.

4. ca 1652-80:

Jens Jonson født ca 1619,

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift med Marit Klausdatter født

   

Datter av Klaus Gunnarson og NN

" Torvastad bnr 1

Barn:

     

a)

Klaus

født:

Ca 1656

   

b)

Johannes

født:

Ca 1658

   

c)

Jens

født:

Ca 1660

   

d)

Søren

født:

Ca 1671

 

" Gunnarshaug bnr 4B

           

***


 

Torvastad side 303.

5. ca 1680-98:

Thomas Thomasson Wegner født ca 1655, død 1697

   

Sønn av Thomas Thomasson Wegner og Anna Lauritsdatter Galtung

" Hovland nr 11

 

Gift i 1690 med Marita Knutsdatter Hinderaker født

   

Datter av Knut Ingebetsen og Malene Nilsdatter

" Hinderaker bnr 1

Barn:

     

a)

Lars

født:

Ca 1693

Gift med Kirsten Trulsdatter

" Torvastad bnr 1

b)

Thomas

født:

Ca 1696

Gift med Helga Gudmundsdatter

 

c)

Thomas d.y.

født:

1698

   

d)

Anna

født:

Ca 1690

Gift med Lars Torbjørnson Alsåker

" Hardanger

           

***


 

Torvastad side 305.

6.1698-1710:

Tore Jonson Lande født ca 1670, død ca 1710

   

Trolig sønn av Jon Toresen og NN

" Lande bnr 5

 

Gift i 1698 med Marita Knutsdatter Hinderaker født

   

Datter av Knut Ingebetsen og Malene Nilsdatter

" Hinderaker bnr 1

Barn:

     

a)

Knut

født:

Ca 1699

   

b)

Jon

født:

Ca 1703

   

c)

Jørgen

født:

Ca 1710

Gift med Barbro Klausdatter

" Nordvik bnr 15

           

***


 

Torvastad side 306.

7. ca 1710-35:

Lars Thomasson Wegner født ca 1693, gravlagt 22/01 1765

   

Sønn av Thomas Thomasson Wegner og Marita Knutsdtr Hinderaker

" Bruker nr 5 over

 

Gift med Kirsten Trulsdatter født ca 1688,

   

Datter av Truls Klausson og Anna Bårdsdatter

" Torvastad bnr 1

Barn:

     
           

Les mer om familien under Torvastad bnr 1.

***

 

Torvastad side 306.

10.ca 1758-63:

Knut Johannesson født ca 1732, gravlagt 1779

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift 1.gang i 1758 med Malene Tollaksdatter født ca 1718, død

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift 2. gang i 1773 med Kari Olsdatter født 1731, død 1812

   

Datter av Ola Gunnarsen og Kari Niøsdatter

" Nordstokke Ao-2

Barn i 2.ekteskap:

     

a)

Nils

født:

1773

   

b)

Malene

født:

1773

Gift med Ola Olsen

 

c)

Johannes

født:

1776

   
           

***


 

Torvastad side 306.

11.ca 1763-75:

Helge Olavson født ca 1725, gravlagt 12/06 1796

   

Trolig sønn av Olav Helgeson og Anna Fransdatter

" Vikingstad bnr 17

 

Gift i 1761 med Magnhild Eriksdatter født ca 1725, gravlagt 22/03 1799

   

Datter av Erik Larsson og Kirsten Tolleivsdatter

" Hauske bnr 6

Barn:

     

a)

Olav

født:

1761

Døde i 1761

 

b)

Olav

døpt:

20/02 1763

Gift med Kari Johannesdatter

 

c)

Berta Kirstina

døpt:

22/09 1765

Døde i 1766

 

d)

Kirsti

døpt:

10/07 1768

Døde i 1771

 
           

***


 

Torvastad side 307.

12.ca 1775-96:

Jon Knutson Bø født ca 1720, gravlagt 11/07 1799

   

Sønn av Knut Jonson og Anna Hansdatter

" Bø bnr 9

 

Gift med Margrete Larsdatter Wegner født ca 1726, gravlagt 17/01 1803

   

Datter av Lars Thomasson Wegner og Kirsten Trulsdatter

" Bruker nr 7 over

Barn:

     
           

Les mer om familien under Bø bnr 9.

***


 

Torvastad side 307

13.1796-1838:

Jon Ivarson Boknaberg født ca 1778, død 28/11 1684

   

Sønn av Ivar Larson Boknaberg og Kirsten Jonsdatter

" Boknaberg bnr 6

 

Gift i 1799 med Inger Olene Halvorsdatter døpt 08/10 1773, gravlagt 28/02 1871

   

Datter av Halvor Jakobsen og Inger Olavsdatter

" Grønningen bnr 2

Barn:

     

a)

Lars Wegner

døpt:

22/12 1799

Gift med Knutiane Gudmundsdatter

" Øvre Hauge bnr 1

b)

Halvor

døpt:

11/04 1802

Gift med Marta Lisbet Svendsdatter

" Osnes bnr 7

c)

Ivar

døpt:

12/04 1807

Gift med Anna Malena Larsdatter

" Neste bruker

d)

Thomas Wegner

døpt:

30/08 1812

Gift med Mangela Olavsdatter

" Grønningen bnr 2

e)

Kirsti Margrete

døpt:

24/03 1816

Døde ugift den 24/12 1881

 
           

***


 

Torvastad side 307.

14.1838-1869:

Ivar Jonson døpt 12/04 1807, død 18/02 1848

   

Sønn av Jon Ivarson Boknaberg og Inger Olene Halvorsdatter

" Førre bruker

 

Gift i 1836 med Anna Malena Larsdatter Wegner født 1812, død 23/12 1869

   

Datter av Lars Johannessen og Anna Malena Hansdatter

" Søre Våge bnr 1

Barn:

     

a)

Anna Malena

født:

03/10 1836

Gift med Ola Jonson

 

b)

Jon

født:

15/06 1840

Døde den 06/10 1861

 

c)

Lars Wegner

født:

1843

Døde i 1846

 

d)

Inger Oline Wegner

født:

29/06 1847

Gift med Sten Ingebretson

 
           

***


 

Torvastad side 308.

15.1869-1901:

Lars Kristianson født 05/04 1823, død

   

Sønn av Kristian Skane Hansson og Mette Maria Matiasdatter

" Hauske bnr 3

 

Gift 1.gang i 1850 med Anna Margrete Dale født 31/08 1826, død 24/06 1854

   

Datter av Matias Matiasson og Ingeborg Kirstina Torkelsdatter

" Dale bnr 1

 

Gift 2.gang i 1865 med Bolla Kristine Olsdatter Lande født 02/02 1841

   

Datter av Ole Olsen og Inger Olsdatter

" Lande bnr 7

Barn i 1.ekteskap:

     

a)

Marta Marie

født:

16/12 1850

Gift med Nils Rasmusson

 

b)

Hans Kristian

født:

04/07 1852

Gift med Berta Sofie Hans-Knutsdatter

 

c)

Anna Margrete

født:

17/06 1854

Gift med Kornelius Knutson

" Grønningen Ao-13

Barn i 2.ekteskap:

     

d)

Endre Matias

født:

26/04 1868

   

e)

Lars Andreas Olaus

født:

29/01 1871

Ugift

" Neste bruker

f)

Inger Kristina

født:

13/03 1874

   

g)

Hans Konrad

født:

11/02 1880

Gift med Eli Malene Vikingstad

" Bruker nr 17 under

           

***


 

Torvastad side 308.

 

Hans Kristian Larsson Grønningen født 04/07 1852,

   

Sønn av Lars Kristianson og Anna Margrete Dale

" Bruker nr 15 over

 

Gift med Berta Sofie Hans-Knutsdatter

   

Datter av Hans Knut Halvorsen og Berta Torina Olavsdatter

" Nedre Hauge bnr 4

Barn:

     

a)

Tandrup

født:

21/11 1887

Gift med Klara Ådnesdatter

" Nedre Hauge bnr 4

b)

Hans Knut

født:

11/12 1888

Gift med Petra Emilie Øvrabø

" Øvrabø bnr 1

           

***


 

Torvastad side 308.

17.1909-19xx:

Hans Konrad Larsson født 11/02 1880,

   

Sønn av Lars Kristianson og Bolla Kristine Olsdatter

" Bruker nr 15 over

 

Gift med Eli Malene (Malla) Vikingstad født 11/01 1877,

   

Datter av Hans Ole Vikingstad og Marta Elisabet Hausken

" Hausken bnr 8

Barn:

     

a)

Lars

født:

17/08 1909

 

" Neste bruker

b)

Elisabet

født:

04/02 1910

   

c)

Harald

født:

10/09 1913

   

d)

Erling

født:

15/05 1920

   
           

***


Bruksnr. 2:

Torvastad side 309.

4. ca 1706-23:

Håvard Jakobson født ca 1676, gravlagt 20/01 1760 på Årabrot i Skåre

   

* foreldre ukjent (Kom fra Sandvik i Hardanger)

 
 

Gift med Gjertrud Hansdatter født , død ca 1741

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Hans

født:

Ca 1705

   

b)

Jakob

født:

Ca 1706

Gift med Giske Torbjørnsdatter

" Bruker nr 6 under

c)

Inger

født:

Ca 1708

Gift med Mikkel Mikkelson

" Årabrot bnr 5

d)

Eli

født:

Ca 1714

Gift med Elling Knutson

" Skjølingstad bnr 7

e)

Marta

født:

     

f)

Mari

født:

     
           

Familien flyttet til Skjølingstad ca 1730.

***


 

Torvastad side 310.

5. ca 1711-45:

Olav Johannesson født ca 1683

   

* foreldre ukjent (Kom fra Skåre)

 
 

* ektefelle ukjent

Barn:

     

a)

Helga

født:

Ca 1708

Gift med Asbjørn Olavson

" Grønningen bnr 4

           

***


 

Torvastad side 310.

6. ca 1735-63:

Jakob Halvorsen (Håvardson) født ca 1705, gravlagt 27/03 1776

   

Sønn av Håvard Jakobson og Gjertrud Hansdatter

" Bruker nr 4 over

 

Gift med Giske Torbjørnsdatter Sandvik født ca 1705, gravlagt 08/04 1793

   

Datter av Torbjørn Jensson og NN

" Tysvær

Barn:

     

a)

Inger

født:

Ca 1735

Gravlagt den 27/11 1763

 

b)

Halvor

født:

Ca 1736

Gift med Inger Olavsdatter

" Neste bruker

c)

Anna

født:

Ca 1740

Gravlagt 13/01 1776

 

d)

Torbjørn

født:

Ca 1745

Gravlagt 23/03 1755

 

e)

Ingeborg

født:

Ca 1747

Gift med Bent Andersson

" Vestre bnr 1

           

***


 

Torvastad side 310.

7. 1763-1796:

Halvor Jakobson født ca 1736, gravlagt 24/09 1801

   

Sønn av Jakob Halvorsen (Håvardson) og Giske Torbjørnsdatte

" Førre bruker

 

Gift i 1764 med Inger Olavsdatter født ca 1732, gravlagt 02/04 1816

Ca 1747

   

Datter av Olav Erikson og Eli Vinsentsdatter

" Torvastad bnr 13

Barn:

     

a)

Inger

født:

1765

Døde i 1765

 

b)

Jakob

døpt:

25/03 1766

Gift med Marie Elisabet Røtting

" Neste bruker

c)

Eli

døpt:

14/05 1769

Døde ugift den 30/03 1865

 

d)

Inger Olene

døpt:

08/10 1773

Gift med Jon Ivarson

" Grønningen bnr 1

           

***


 

Torvastad side 310.

8. 1796-1820:

Jakob Halvorson døpt 25/03 1766, gravlagt 19/07 1820

   

Sønn av Halvor Jakobson og Inger Olavsdatter

" Førre bruker

 

Gift i 1800 med Marie Elisabet Røtting døpt 06/04 1777, død 29/04 1852

   

Datter av Christian Bendix Røtting og Anna Joachimine Benfeldt

" Rennesøy

Barn:

     

a)

Anna Joachimine Benfeldt

født:

1801

Gift med Størker Ellingson

 

b)

Christiane Benedidcte

døpt:

19/12 1802

Gift med Knut John-Christianson

" Feøy bnr 10

c)

Christian Bendix

døpt:

27/04 1804

Gift med Anna Marta Jansdatter

" Hauge bnr 14

d)

Inger Halvorine

døpt:

10/11 1805

Gift med Gudmund Gudmundsen

" Grønhaug bnr 1

e)

Jakob Ferdinand

døpt:

09/03 1808

Gift med Katarine Margrete Jansdatter

" Haugesund

f)

Christine Marie Elisabet

døpt:

23/08 1812

Gift med Christian Christiansen

" Haugesund

g)

Casper

døpt:

27/12 1813

G.m. Dorthea Helene Christine Ottesen

" Haugesund

           

***


 

Torvastad side 311.

9. ca 1820-55:

Jon Jonson Ytre Eide d.e. døpt 31/03 1793, død 05/07 1856

   

Sønn av Jon Jonson og Kirsten Klausdatter

" Ytre Eide bnr 3

 

Gift i 1821 med Ragnhild Torsdatter født ca 1800, død 16/06 1877

   

Datter av Tore Andersen og Anna Jonasdatter

" Sund Ao-19

Barn:

     

a)

Jon

født:

18/05 1821

Gift med Anna Maria Nilsdatter

" Grønningen bnr 3

b)

Malena

født:

17/04 1824

Gift med Erik Pederson

" Hauske Ao-17

c)

Andreas Mørk

født:

27/02 1826

Gift med Inger Katrine Evensdatter

" Grønningen Ao-9

d)

Tore

født:

26/06 1828

Reiste til Dublin i Irland

 

e)

Jan

født:

13/07 1830

Gift med Sofie Pedersdatter

" Vikingstad Ao-12

f)

Eli Sofie

født:

09/01 1833

Gift med Tollak Kristianson

" Hauske bnr 3

g)

Hans Ole

født:

12/10 1835

Omkom på sjøen den 29/09 1875

 

h)

Kirsti

født:

22/03 1839

Gift med Jon Kristian Matiasson

" Hauske Ao-21

i)

Truls Wegner

født:

1841

Døde i 1841

 

j)

Truls Wegner

født:

26/09 1843

Gift med Ingeborg Serina Matiasdatter

" Risøy

***


 

Torvastad side 311.

10.1855-1900:

Thomas Wegner Jonson født 30/08 1812, død 13/02 1900

   

Sønn av Jon Ivarson Boknaberg og Inger Olene Halvorsdatter

" Grønningen bnr 1

 

Gift i 1850 med Mangela Olavsdatter Boknaberg født ca 1825, død 24/01 1897

   

Datter av Olav Nilson Boknaberg og NN

" Bokn

Barn:

     

a)

Inger Oline

født:

1851

Døde i 1851

 

b)

Inger Oline

født:

1852

Døde i 1852

 

c)

Jon

født:

06/06 1854

Gift med Inger Marie Pedersdatter

" Grønningen bnr 5

d)

Sesilia

født:

02/05 1857

Gift med Lars Gundersen

" Kopervik nr 565

e)

Ole Ivar

født:

17/03 1860

Gift med Anna Eline Rasmusdatter

" Øvrabø bnr 4

f)

Margrete Wegner

født:

01/10 1863

Gift med Nils Mikal Pedersen

" Nordstokke bnr 21

g)

Thomas Wegner

født:

14/06 1866

Gift med Inger Elisabet Asbjørnsdatter

" Neste bruker

h)

Halvor Matias

født:

1870

Reiste til Amerika

 
           

***


 

Torvastad side 312.

11.1900-1946:

Thomas Wegner Thomasson født 14/06 1866, død 14/03 1949

   

Sønn av Thomas Wegner Jonson og Mangela Olavsdatter Boknaberg

" Førre bruker

 

Gift med Inger Elisabet Asbjørnsdatter født 28/02 1868, død 11/11 1959

   

Datter av Asbjørn Korneliusson og Lisbet Marie Josefsdatter

" Nedre Hauge bnr 5a

Barn:

     

a)

Thomas Wegner

født:

30/08 1898

Gift med Agnes Fredriksdatter

" Neste bruker

b)

Elisabet

født:

     
           

***


 

Norges Bebyggelse side 970 / Torvastad side 312.

12.1946-xxxx:

Thomas Thomassen Grønningen født 30/08 1898

   

Sønn av Thomas Wegner Thomasson og Inger Elisabet Asbjørnsdatter

" Førre bruker

 

Gift med Agnes Fredriksdatter Vedø født 16/01 1905,

   

Datter av Fredrik Hansen Vedø og Anna Martha Hansen

" Vedøy bnr 1

Barn:

     

a)

Thorleif

født:

27/05 1931

   

b)

Fredrik

født:

18/11 1932

   

c)

Inger

født:

18/01 1935

   
           

***


Bruksnr. 3: (Utskilt fra bnr. 2 i 1850)

Torvastad side 312.

1. 1850-1895:

Jon Jonson Grønningen født 18/05 1821, død 17/12 1881

   

Sønn av Jon Jonson og Ragnhild Torsdatter

" Grønningen bnr 2

 

Gift i 1841 med Anna Maria Nilsdatter Klovning født 1821, død 14/07 1890

   

* foreldre ukjent (Kom fra Tysvær)

 

Barn:

     

a)

Kristiane

født:

10/11 1841

Døde den 13/01 1855

 

b)

Jon

født:

23/12 1843

Gift med Mathilde Teiler

" Neste bruker

c)

Marta Elisabet

født:

18/01 1848

Gift med Hans Fredriksen

" Vedø

d)

Nils Jørgen

født:

21/09 1850

Gift med Lotte

" England

e)

Ragnhild Serina

født:

27/05 1853

Gift med Ole Johan Olsen Storsten

 

f)

Kristiane

født:

13/07 1857

Gift med K. Sørvåg

 

g)

Tore

født:

10/05 1861

Gift med Anna Burseth

" Amerika

h)

Ingeborg Kirstine

født:

04/09 1868

Gift med Lars Mandius Larsen

" Haugesund

           

***


 

Torvastad side 314.

2. 1895-1925:

Jon Jonson Grønningen født 23/12 1843, død 05/04 1932

   

Sønn av Jon Jonson Grønningen og Anna Marie Nilsdater Klovning

" Førre bruker

 

Gift med Mathilde Teiler født 1860, død

   

* foreldre ukjent (Kom fra England)

 

Barn:

     

a)

Anna Marie

født:

19/04 1892

Gift med John Vedø

" Neste bruker

           

***


 

Norges Bebyggelse side 970 / Torvastad side 314.

3.1925-19xx:

John Vedø født 16/11 1884, død

   

Sønn av Hans Fredrik Vedø og Marta Elisabet Grønningen

 
 

Gift 1.gang med Anna Marie Jonsdatter Grønningen født 19/04 1892, død 13/09 1922

   

Datter av Jon Jonson Grønningen og Mathilde Teiler

" Førre bruker

 

Gift 2.gang med Louise Larsen født 19/02 1903, død

   

Datter av Lars Larsen og Ingeborg Kristine Jonsdatter

" Haugesund

Barn i 1.ekteskap:

     

a)

Johanne Marie

født:

11/09 1922

   

Barn i 2.ekteskap:

     

b)

John

født:

21/08 1938

 

" Grønningen

c)

Harald

født:

05/01 1940

 

" Grønningen

d)

Lars

født:

18/05 1941

   

e)

Ingeborg Elisabet

født:

23/09 1945

   
           

***


Bruksnr. 4:

Torvastad side 315.

1. ca 1735-75:

Asbjørn Olavson født ca 1706, gravlagt 02/10 1785

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift 1.gang ca 1736 med Helga Olavsdatter født ca 1708, gravlagt 16/11 1766

   

Trolig datter av Olav Johannesson og NN

" Grønningen bnr 2

 

Gift 2.gang i 1767 med Marta Jørgensdatter Osnes født ca 1732, gravlagt 17/06 1787

   

* foreldre ukjent

 

Barn i 1.ekteskap:

     

a)

Olav

født:

Ca 1739

Gravlagt 01/04 1770

 

b)

Helga

født:

Ca 1745

Gift med Nils Olssen

" Vikene bnr 1

c)

Osmund

født:

Ca 1750

Gravlagt 29/09 1771

 

d)

Berta

født:

Ca 1753

Gift med Anders Håvardson

" Steinstø Ao-64

Barn i 2.ekteskap:

     

e)

Karl

døpt:

08/05 1768

Gift med Anna Olavsdatter

" Kvalvik Ao-13

f)

Helga

født:

1771

Døde i 1771

 

g)

Siri

døpt:

08/01 1774

Gift med Søren Rasmussen

" Austevik Ao-5

i)

Asbjørn

døpt:

31/08 1777

   

j)

Jørgen

født:

1781

Døde i 1781

 
           

***


 

Torvastad side 315.

2.ca 1775-96:

Klaus Jonsson Litlasund født ca 1734, gravlagt 09/09 1804

   

Sønn av Jon Eliasson og Åsa Olavsdatter

" Litlasund bnr 1

 

Gift i 1762 med Malene Larsdatter døpt 15/06 1727, gravlagt 23/04 1806

   

Datter av Lars Gabrielsen og Sofie Knutsdatter

" Snik bnr 1

Barn:

     
           

Les mer om familien under Torvastad bnr 1.

***


 

 

Torvastad side 315.

3. ca 1796-47:

Jon Klausson døpt 18/01 1769, død 25/02 1850

   

Sønn av Klaus Jonsson Litlasund og Malene Larsdatter

" Førre bruker

 

Gift 1.gang i 1809 med Beate Natanielsdatter Olrich født 1754, gravlagt 17/06 1815

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift 2.gang i 1817 med Marta Olsdatter Kalstø født 1783, død

   

Datter av Ola Gunnarsen og Marta Pedersdatter

" Vårå Ao-13

Barn i 2.ekteskap:

     

a)

Klaus

døpt:

04/05 1817

Gift med Helga Halvorsdatter

" Neste bruker

b)

Truls Wegner

født:

05/03 1819

Døde den 21/08 1877

 

c)

Hans Ole

født:

06/10 1820

   

d)

Elias

født:

10/02 1823

Gift med Maren Kristine Jakobsen

 

e)

 

født:

     
           

***


 

Torvastad side 316.

4.1847-1882:

Klaus Jonson døpt 04/05 1817, død 11/11 1880

   

Sønn av Jon Klausson og Marta Olsdatter Kalstø

" Førre bruker

 

Gift i 1834 med Helga Halvorsdatter Håland født 12/02 1809, død 02/03 1892

   

Datter av Halvor Eriksen og Kari Eriksdatter

" Håland bnr 3

Barn:

     

a)

Beate Malena

født:

08/01 1835

Gift med Torkel Knutson

" Neste bruker

b)

Jon

født:

09/07 1837

Omkom på sjøen den 04/11 1855

 

c)

Halvor

født:

09/12 1839

Gift med Mette Marie Johannesdatter

" Grønningen Ao-12

d)

Karen Kirstina

født:

1842

Døde i 1842

 

e)

Ånen

født:

15/03 1844

Døde den 23/02 1848

 

f)

Marta Karina

født:

22/02 1847

Gift med Ole Andreas Klaussen

" Visnes Ao-282

g)

Åsa Kirstina

født:

13/02 1850

Gift med Osmund Gauteson

" Røvær Ao-95

           

***


 

Torvastad side 316.

5. 1882-1912:

Torkel Knutson født 29/01 1835, død 24/07 1912

   

Sønn av Knut Sveinson og Ranveg Torkelsdatter

" Torvastad bnr 9

 

Gift i 1859 med Beate Malene Klausdatter født 08/01 1835, død 19/11 1908

   

Datter av Klaus Jonson og Helga Halvorsdatter Håland

" Førre bruker

Barn:

     

a)

Randveg Knutiana

født:

17/06 1859

Gift med Halvard Person

" Dale bnr 1

b)

Jon Andreas

født:

10/03 1861

Gift med Eli Marie Asbjørnsdatter

" Neste bruker

c)

Kristian Henrik

født:

04/07 1863

Gift med Larsiana Johannesdatter

" Vikingstad bnr 11

d)

Eli Halvorina

født:

24/04 1866

Gift med Peder Severin Person

" Dale Ao-1

e)

Marta Kirstine

født:

05/02 1868

Gift med Jakob Røthing

" Feøy bnr 10

f)

Inger

født:

1872

   

g)

Svend

født:

12/04 1870

Gift med Marie Tesdal

" Grønningen

           

***

 

Torvastad side 316.

6. 1912-1929:

Jon Andreas Torkelson født 10/03 1861, død 17/09 1929

   

Sønn av Torkel Knutson og Beate Malene Klausdatter

" Førre bruker

 

Gift med Eli Marie Asbjørnsdatter født 18/07 1860, død 23/04 1927

   

Datter av Asbjørn Korneliusson og Lisbet Maria Josefsdatter

" Nedre Hauge bnr 5

Barn:

     

a)

Marie

født:

16/07 1892

Gift med Jakob Kristianson Håland

" Håland bnr 5

b)

Torvald

født:

07/06 1900

Gift med Tilla Gudmundsdtr. Storesund

" Neste bruker

           

***


 

Norges Bebyggelse side 971 / Torvastad side 317.

7. 1929-19xx:

Torvald Grønningen født 07/06 1900,

   

Sønn av Jon Andreas Torkelson og Eli Marie Asbjørnsdatter

" Førre bruker

 

Gift med Tilla Gudmundsdatter Storesund født 17/12 1902, død 18/11 1975

   

Datter av Gudmund Severin Nilsson og Tea Katrine Nils-Jakobsdatter

" Storasund bnr 2

Barn:

     

a)

Eli

født:

14/08 1926

Gift med Per Tveito

 

b)

John

født:

25/02 1931

Gift med Gunhild Christiansen

 

c)

Torstein

født:

13/08 1933

Gift med Inger Miljeteig

 

d)

Bjørg

født:

14/11 1938

Gift med John Pedersen

 
           

***

Bruksnr. 5: (Utskilt fra bnr 2 i 1898).

Torvastad side 317.

1. 1898-1922:

Jon Thomasson født 06/06 1854, død 11/07 1932

   

Sønn av Thomas Wegner Jonson og Mangela Olavsdatter

" Grønningen bnr 2

 

Gift med Inger Marie Pedersdatter Tørresdal født 22/04 1859, død 09/10 1937

   

* foreldre ukjent (Kom fra Vats)

 

Barn:

     

a)

Ingeborg Malene

født:

27/02 1885

Flyttet til Haugesund

 

b)

Thomas

født:

04/05 1886

Gift med Helene NN

" Neste bruker

c)

Peder

født:

04/07 1889

Gift med Ingeborg Grønningen

" Skeie bnr 3

d)

Hilda Marie

født:

02/03 1894

Gift med Andreas Hamre

" Storasund bnr 21

e)

Berta Elida

født:

25/07 1895

Gift med Jon Wegner Jonson

" Håland bnr 1

f)

Josefine Marie Wegner

født:

06/02 1897

   

g)

John Mathias Wegner

født:

02/06 1900

Døde liten

 
           

***


 

Torvastad side 317.

2. 1922-1949:

Thomas Jonson født 04/05 1886, død 05/10 1928

   

Sønn av Jon Thomasson og Inger Marie Pedersdatter

" Førre bruker

 

Gift med Helene NN født 20/06 1898,

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Ingrid Marie

født:

25/08 1923

Gift med Olav Pederson Stange

" Neste bruker

           

***


 

Norges Bebyggelse side 971.

3. 1949-xxxx:

Olav Stange født 12/12 1919

   

Sønn av Peder Pederson Stange og Ellen Olava Gunnarshaug

" Stange bnr 5

 

Gift med Ingrid Marie Grønningen født 25/08 1923,

   

Datter av Thomas Jonson og Helene NN

" Førre bruker

Barn:

     

a)

Eva

født:

13/04 1949

   

b)

Magnar

født:

24/03 1955

   
           

***


Bruksnr. 6: (Utskilt fra bnr 1 i 1904).

Torvastad side 318.

1. 1904-1942:

Nils Andreas Nilsen født 1872, død 10/12 1914

   

Sønn av Nils Rasmussen og NN

 
 

Gift med Ingeborg Pedersdatter født 30/01 1872, død 07/05 1941 på Hauge

   

* foreldre ukjent (Kom fra Vats).

 

Barn:

     

a)

Magnus

født:

 

Reiste til Amerika

 

b)

Peder

født:

18/10 1897

Gift med Anna Amdal

" Neste bruker

c)

Kristen

født:

     

d)

Marie

født:

11/11 1902

Gift med Malvin Knutsen

" Avaldsnes

e)

Bjarne

født:

20/09 1904

Gift med Astrid Wegner Lillesund

" Norheim bnr 70

f)

Ingerda

født:

     
           

***


 

Norges Bebyggelse side 971 / Torvastad side 318.

2. 1942-1970:

Peder Nilsen Grønningen født 18/10 1897, død 26/01 1970

   

Sønn av Nils Andreas Nilsen og Ingeborg Pedersdatter

" Førre bruker

 

Gift med Anna Amdal født 11/01 1896, død 24/08 1972

   

Datter av Sven Amland og Gurine

" Nedstrand

Barn:

     

a)

Nils

født:

03/04 1922

   

b)

Gunnhild

født:

08/08 1923

Gift med Kristian Kristiansen

" Grønningen bnr 10

c)

Sverre

født:

07/08 1925

   

d)

Else

født:

16/01 1928

   

e)

Ingvald

født:

15/01 1930

   

f)

Aud

født:

10/05 1933

   
           

***


Bruksnr. 7 Haugane: (Utskilt fra bnr 4 i 1906).

Torvastad side 318.

1. 1906- 1948:

Kristian Henrik Torkelsen født 04/07 1863, død 04/10 1947

   

Sønn av Torkel Knutsen og Beate Malene Klausdatter

" Grønningen bnr 4

 

Gift med Larsiane Johannesdatter Visnes født 04/05 1865, død 19/09 1947

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Anne Gurine

født:

05/07 1897

Gift med Laurits Støle

" Neste bruker

           

***


 

Torvastad side 318.

2. 1948-19xx:

Laurits Støle født 08/08 1895, død

   

Sønn av Lars Støle og Malene

" Skåre

 

Gift med Anne Gurine Torkildsen født 05/07 1897, død

   

Datter av Kristian Henrik Torkelsen og Larsiane Johannesdtr. Visnes

" Førre bruker

Barn:

     

a)

Lars

født:

01/11 1927

   

b)

Liv

født:

04/09 1929

   

c)

Bjørg Ragnhild

født:

16/02 1939

   
           

***


Andre oppsittere.

 

Torvastad side 319.

Ao-2.

Lars Olavson født ca 1665, død

   

* foreldre ukjent (Kom fra Bergenhus len)-

 
 

* ektefelle ukjent

Barn:

     

a)

Jens

født:

Ca 1698

   

b)

Olav

født:

Ca 1700

   
           

***


 

Torvastad side 319.

Ao-3.

Albert Feyl født ca 1706, død

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift med Marta NN født ca 1706, død

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Anna

født:

Ca 1734

Gift 1.gang med Jan Janson

" Vikingstad bnr 13

b)

Petter

født:

Ca 1738

Gift med Sunniva Samuelsdatter

" Skjølingstad bnr 7

c)

Jakob

født:

Ca 1722

   

d)

Asbjørn

født:

Ca 1732

   
           

***


 

Torvastad side 319.

Ao-4.

Klaus Jonsen døpt 29/09 1760, død på Snik den 19/01 1827

   

Sønn av Jon Knutson og Margrete Larsdatter Wegner

" Bø bnr 9

 

Gift i 1785 med Kari Einarsdatter født ca 1853, død 24/01 1829

   

Datter av Einar Larsen og Anna Eriksdatter

" Vatnheim nr 9

Barn:

     

a)

Anna Kristine

født:

1785

Døde i 1785

 

b)

Anna Kristine

født:

1786

Døde i 1786

 

c)

Jon

døpt:

02/03 1788

Gift med Anna Malene Trulsdatter

" Heskja i Tysvær

d)

Ola

døpt:

11/07 1791

   

e)

Lars Wegner

døpt:

12/08 1792

Gift med Gunvor Sveinsdatter

 

f)

Anna Margrete

døpt:

17/02 1799

Døde den 01/09 1821

" Snik

           

Familien flyttet til Snik Ao-25 ca 1790.

***


 

Torvastad side 319.

Ao-5.

Daniel Grønningen født ca 1724 gravlagt 16/06 1789

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift med Berta Toresdatter født ca 1724, død

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Marta

døpt:

15/10 1769

Gift med Lars Halvorsen

" Tuestad Ao-18

           

***


 

Torvastad side 319.

Ao-6.

Johannes Henrikson født , død

   

* foreldre ukjent (Kom fra Etne).

 
 

* ektefelle ukjent

Barn:

     

a)

Jon

født:

1824

   
           

***


 

Torvastad side 320.

Ao-7

Halvor Jonson døpt 11/04 1802, død 18/01 1858

   

Sønn av Jon Ivarson og Inger Olene Halvorsdatter

" Grønningen bnr 1

 

Gift i 1830 Marta Lisbet Svendsdatter døpt 23/05 1805, død 03/09 1848

   

Datter av Svend Knutson og Marta Eliasdatter

" Torvastad bnr 9

Barn:

     
           

Les mer om familien under Osnes bnr 7.

***


 

 

Torvastad side 320.

Ao-9.

Andreas Mørck Jonsen født 27/02 1826, død

   

Sønn av Jon Jonsen og Ragnhild Torsdatter

" Grønningen bnr 2

 

Gift i 1855 med Inger Katrine Evensdatter født 07/08 1830, død

   

Datter av Even Torsen og Siri Torgersdatter

" Gismarvik Ao-29

Barn:

     

a)

Jon

født:

25/01 1856

Gift med Eli Asselina Olsdatter

" Se under

b)

Edvard

født:

16/01 1859

   

c)

Rebekka Serina

født:

16/02 1861

   

d)

Mathias

født:

30/06 1865

   

e)

Anna Marta

født:

14/07 1867

   

f)

Andreas Mørck

født:

02/08 1869

   
           

***


 

Torvastad side 320.

 

Jon Andreassen født 25/01 1856, død

   

Sønn av Andreas Mørck Jonsen og Inger Katrine Evensdatter

" Førre oppsitter

 

Gift med Eli Asselina Olsdatter født 1860, død

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Inger

født:

20/11 1888

   

b)

Kirsti Wegner

født:

30/05 1889

   

c)

John Emil Mørck

født:

27/05 1896

   

d)

Olava Serine

født:

25/09 1897

   

e)

Margrete

født:

     

f)

Andreas

født:

     
           
           

***


 

Torvastad side 320.

Ao-12

Halvor Klaussen Grønningen født 1839, død 1880

   

Sønn av Klaus Jonson og Helga Halvorsdtr. Håland

" Grønningen bnr 4

 

Gift i 1863 med Mette Marit Johannesdatter født 1844, død

   

Datter av Johannes Johannesson Storsten og Anna Margrete Gautesdtr

" Torvastad bnr 13

Barn:

     
           

Les mer om familien under Visnes Ao-296.

***


 

Torvastad side 320.

Ao-13.

Kornelius Knutson Hedle født 30/11 1854, død

   

Sønn av Knut Korneliusson og Anna Helvg Helgesdatter

" Feøy Ao-21

 

Gift med Anna Margrete Larsdatter født 17/04 1854, død 15/02 1927

   

Datter av Lars Kristianson og Anna Margrete Dale

" Grønningen bnr 1

Barn:

     

a)

Knut Andreas Helmik

født:

13/11 1883

Gift med Petra Konstanse Dale

" Skjølingstad Ao-10

b)

Lars Magnus

født:

18/08 1885

Reiste til Amerika

 

c)

Kornelius Wegner

født:

25/10 1887

Gift med Regine Karina Johannesdatter

 

d)

Anna Margrete

født:

20/09 1889

Gift med Peder Kornelius Johannesson

" Skjølingstad bnr 5

e)

Hans Kristian

født:

26/06 1891

Reiste til Amerika

 
           

***

 

Torvastad side 321.

Ao-14.

Johannes Johannessen født 05/01 1870, død

   

Sønn av Johannes Korneliussen og Ingeborg Sjavartsdatter

" Feøy Ao-20

 

Gift i 1890 med Karoline Olsdatter født 22/08 1877, død 25/07 1957

   

Datter av Ole Andreas Klaussen og Marta Karina Klausdatter

 

Barn:

     

a)

Ingeborg

født:

21/10 1899

Gift med Peder Grønningen

" Skeie bnr 3

b)

Marta

født:

13/05 1905

Gift med Erik Hausken

" Osnes bnr 65

c)

Lilly

født:

11/09 1911

Gift med Ole Johan Jakobsen

" Hinderaker bnr 38

           

***


En grov oversikt over kilder:

Bygdebøkene for Karmøy, Norges bebyggelse og diverse private slekter.

For mer Kilde-innformasjon, henvendelse til Slektsforum Karmøy.