Gardsnr. 111 Høvringen.


Ny: mai 2003


Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.


Ansvarlig: John Rønnevik.


Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Bruksnr. 1:

Avaldsnes II side 92

1. 1654:

Engel

   

*Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Engel

født:

ca. 1654

 

" Kopervik bnr. 12

           

Om denne mannen veit vi ikkje anna enn at han må ha budd på Høvring ikring 1654 sidan det i 1706 er sagt om sonen at han var født her på denne øya.

***


 

Avaldsnes II side 92

2. 1665:

Lars (Laurits), født ca. 1626

   

*Ukjente foreldre

 
 

Gift med Asseline

   

*Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Knut

født:

ca. 1654

   

b)

Kristoffer

født:

ca. 1658

   
           

Lars er nevnt på Høvring i 1665 då han vart stevnt av Ola Håland for at han skulle ha lete 11 kalvar svelta i hel for seg. Han vart seinare buande på Klovning i Tysvær.

***


 

Avaldsnes II side 9292

8. 1722-1757:

Jon Salomonsen, født ca. 1679, død 1755

   

Sønn av Salomon og Barbro på Bakke i Odda

" Odda bnr. 1

 

Gift i 1772 med Borghild Gregoriusdtr., født ca. 1694, død 1775

   

Kanskje datter til Gregorius Olsen på Grødheim

" Skudenes bnr. 1

Barn:

     

a)

Salomon

født:

1722

 

" Håvik Ao-41

b)

Gregorius

født:

1725

 

" Medhaug bnr. 1

c)

Nils

født:

1728

Døde liten

 

d)

Jon

født:

ca. 1729

G.m. Barbro Sørensdtr

" Neste brukar

e)

Guri

født:

1731

Døde 1752

 

f)

Brita

født:

1734

Døde 1752

 

g)

Nils

født:

1737

 

" Høvring Ao-4

           

Jon var komen hit til Karmsundet som tenar alt før 1706. Han og Borghild brukte denne øya som gardbrukarar etter at dei var gifte. I 1758 er Borghild skriven "Nilsdtr.", men det må vera ei feilskriving. Neste brukar var son til denne Borghild "Nilsdtr.". Då ho vart gravlagt i 1775, er ho skriven Gregoriusdtr.

***


 

Avaldsnes II side 92 og 93

9. 1758-1763:

Jon Jonsen, født ca. 1729

   

Sønn av Jon Salomonsen og Borghild Gregoriusdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift 1. gang i 1755 med Barbro Sørensdtr., født ca. 1727, død 1757

   

Datter av Søren Larssen og Marta Andersdtr.

" Landa bnr. 5

 

Gift 2. gang i 1762 med Ingeborg Katrine Pedersdtr., født 1733

   

Datter av Peder Pedersen og Eli Aslaksdtr.

" Stangeland bnr. 15

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Dødfødt dotter

født:

1757

Død 1757

 

Barn i 2. ekteskap:

     

b)

Barbro

født:

1762

   

c)

Peder

født:

1764

Død 1764

 
           

Jon tok over på Høvring då faren døydde og er nevnt med huslyden til 1763. Seinare forsvinn dei herifrå. Det var truleg han som i 1764 bygsla 12 spann korn – bnr. 4 – på Stongo i Torvastad.

***


 

Avaldsnes II side 93

10. 1764-1813:

Jon Olsen, født ca. 1740, død 1803

   

Sønn av Ola på Asbjørnshaug i Skjold.

 
 

Gift med Susanna Pedersdtr., født 1740, død 1811

   

Datter av Peder og Lukresia

" Hervik nr. 9

Barn:

     

a)

Peder

født:

1764

Død 1764

 

b)

Peder

født:

1765

G.m. Maren Kristine Trulsdtr.

" Neste brukar

c)

Mette

født:

ca. 1765

G.m. Helge Larssen

" Våga bnr. 1

d)

Olene

født:

1768

Død 1768

 

e)

Olene

født:

1769

Død 1786

 

f)

Edvard Kristian

født:

1773

Død 1773

 
           

***


 

Avaldsnes II side 93

12. 1813-1850:

Lars Helgesen, født 1788, død 1861

   

Sønn av Helge Larssen og Mette Jonsdtr.

" Våga bnr. 1

 

Gift 1. gang i 1813 med Maren Kristine Trulsdtr., født ca. 1783, død 1819

   

Datter av Truls Endresen og Mette Marie Jonsdtr.

" Landa bnr. 1, 10

 

Gift 2. gang i 1823 med Malle Johanne Tolleivsdtr., født ca. 1796, død 1871

   

Datter av Tolleiv Tolleivsen og Ingeborg Olsdtr.

" Høvring bnr. 3, 2

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Mette Sesilie

født:

1815

G.m. Nils Nilssen Aamann

" Kopervik nr. 309

b)

Dødfødt

født:

1818

Død 1818

 

c)

Dødfødt

født:

1819

Død 1819

 

Barn i 2. ekteskap:

     

d)

Helge

født:

1823

G.m. Anna Margrete Ivarsdtr.

" Neste brukar

e)

Ola

født:

1825

Død 1826

 

f)

Mari Kristine

født:

1827

Død 1827

 

g)

Tolleiv

født:

1828

 

" Austevik Ao-18

h)

Ingeborg

født:

1831

G.m. Kolbein Danielsen

" Våga Ao-11

i)

Jone

født:

1838

Død 1838

 

j)

Maren Kristine

født:

1842

G.m. Jakob Johannessen

" Våga Ao-37

           

***


 

Avaldsnes II side 93

13. 1850-18xx:

Helge Larssen, født 1823, død 1905

   

Sønn av Lars Helgesen og Malle Johanne Tolleivsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift i 1850 med Anna Margrete Ivarsdtr., født 1822

   

Datter av Ivar Gudmundsen og Anna Martrete Larsdtr.

" Stangeland bnr. 1, 11

Barn:

     

a)

Lars

født:

1851

 

" Norheim bnr. 13

b)

Ivar

født:

1851

G.m. Karen Johanne Monsdtr.

" Stangeland bnr. 25

c)

Torborg Karine

født:

1854

G.m. Sigve Johannessen

" Stangeland bnr. 25

d)

Tolleiv

født:

1856

Død 1877

 

e)

Anna Margrete

født:

1858

   

f)

Malene Johanna

født:

1861

G.m. Johan Julius Jonsen

" Kopervik nr. 708

g)

Peter Andreas

født:

ca. 1866

G. 1896 m. Berdine Kristense

" Åkra bnr. 74

h)

Helene

født:

ca. 1867

G.m. Andreas Hanssen

" Kopervik nr. 664

           

***


Bruksnr. 3 ØYGARDEN:

Avaldsnes II side 94

1.

Ola (Nilssen), (født ca. 1720, død 1793)

   

*Ukjente foreldre

 
 

Gift 1. gang med Asseline

   

* Ukjente foreldre

 
 

Gift 2. gang med Magla (Magnhild) Jonsdtr., født ca. 1725, død 1806

   

*Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Jon

født:

ca. 1746

 

" Storasund bnr. 18

b)

Anna

født:

ca. 1753

G.m. Ola Olsen

" Høvring Ao-6

c)

Anders

født:

 

Utkommandert 1778

 

d)

Ingeborg

født:

ca. 1759

G.m. Tolleiv Tolleivsen

" Neste bruker

e)

Asseline

født:

ca. 1761

Død 1775

 

f)

Ola

født:

1765

 

" Gismarvik Ao-16

           

***


 

Avaldsnes II side 94

2.

Tolleiv Tolleivsen, født ca. 1763, død 1834

   

Sønn av Tolleiv Tolleivsen og Siri Larsdtr.

" Gismarvik Ao-12

 

Gift i 1792 med Ingeborg Olsdtr., født ca. 1759, død 1837

   

Datter av Ola Nilssen og Magla Jonsdtr.

" Førre brukar

Barn:

     

a)

Siri

født:

1791

G.m. Jon JOnsen

" N.Kvinnesland nr 61

b)

Ola

født:

1794

Død 1825

 

c)

Malle Johanna

født:

1796

G.m. Lars Helgesen

" Høvring bnr. 1, 12

d)

Tolleiv

født:

1799

Busett på "Rygg", Rennesøy

 

e)

Jon

født:

1800

G.m. Kari Kristoffersdtr.

" Neste bruker

f)

Osmund

født:

1803

Død 1803

 
           

***


 

Avaldsnes II side 94

3.

Jon Tolleivsen, født 1800, død før 1840

   

Sønn av Tolleiv Tolleivsen og Ingeborg Olsdtr.

" Førre bruker

 

Gift i 1827 med Kari Kristoffersdtr., født 1795

   

Datter av Kristoffer Andersen og Siri Klengsdtr.

" Hetland 53

Barn:

     

a)

Siri

født:

1828

G.m. Ola Nilssen

" Hundsnes nr. 33

b)

Ingeborg

født:

1830

G.m. Elling Endresen

" Håland Ao-5

c)

Kristoffer

født:

1833

 

" Lervik nr. 43

           

d)

Olene

født:

1836

Død 1836

 
           

Kari Kristoffersdtr. gifte seg opp att med Jon Jonsen på Nedre Kvinnesland, sjå Gismarvik Ao-13.

***


 

Avaldsnes II side 94

4.

Ola Tolleivsen, født 1898, død 1886

   

Sønn av Tolleiv og Brita

" N. Kvinnesland

 

Gift med Marta Larsdtr., født ca. 1802, død 1896

   

Datter av Lars og Ragnhild

" Lervik i Tysvær

Barn:

     

a)

Tolleiv

født:

ca. 1829

Døde ugift

" Neste brukar

b)

Berta Karine

født:

ca. 1831

   

c)

Lars

født:

ca. 1834

Død 1894

 

d)

Ragnhild

født:

ca. 1836

   

e)

Jon

født:

ca. 1839

Truleg han på Høvring Ao-16.

 

f)

Anna Kristine

født:

1842

Død 1842

 

g)

Ola

født:

1843

 

" Bruker nr 6 under

h)

Tore Andreas

født:

1847

   
           

***


 

Avaldsnes II side 94

6.

Ola Olsen, født 1843

   

Sønn av Ola Tolleivsen og Marta Larsdtr.

" Høvring bnr. 3, 4

 

Gift med Rosa Oddsdtr., født ca. 1857 på Island

   

* Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Marta

født:

1886

   

b)

Ola

født:

1888

G.m. Marta Karlsdtr. Tysvær

 

c)

Odd Andreas

født:

1890

   

d)

Sigvard

født:

1891

G.m. Berta Kolbeinsdtr. Stangeland

 

e)

Gudmund

født:

1893

   

f)

Andreas

født:

1894

   

g)

Rosa Olava

født:

1894

   

h)

Anna Bertine

født:

1896

   

i)

Ludvig

født:

1898

   
           

Ola budde med sin huslyd i sidebygningen hos den ugifte brore Tolleiv i 1900. I 1897 skøytte Tolleiv bruket over på Ola Olsen d.y. Dei kom hit til Høvring frå Island i 1887.

***


Bruksnr. 4:

Avaldsnes II side 95

1.

Johannes Olsen, født ca. 1817, død 1886, frå Tysvær.

   

* Ukjente foreldre

 
 

Gift med Marta Oline Monsdtr., født ca. 1840 i Røldal.

   

* Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Ole Johan

født:

1862

Født i Tysvær

 

b)

Lars

født:

1865

G. m. Gunnhild Kristine Gunnarsdtr.

" Neste brukar

c)

Gjertrud Karine

født:

1867

G.m. Olaf Georg Olsen

" Kopervik nr. 696

d)

Berta

født:

1873

   

e)

Anna

født:

1875

G.m. Omund Omundsen

" Haukås nr. 37

f)

Marie

født:

1880

G. 1902 m. Leonard Kristian Bertelsen

" Haugesund

g)

Johannes

født:

1883

   
           

***


 

Avaldsnes II side 95

2.

Lars Johannessen, født 1865

   

Sønn av Johannes Olsen og Marta Oline Monsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift med Gunnhild Kristine Gunnarsdtr., født ca. 1863 i Strand

   

* Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Johan

født:

1885

   

b)

Gustav

født:

1887

   

c)

Marie

født:

1890

   

d)

Ole Johan

født:

1894

   

e)

Lars Kristian

født:

1897

   

f)

Marta Julie

født:

1901

   

g)

Johannes Melkevik

født:

1902

   

h)

Osvald Marselius

født:

1905

   
           

Lars er nevnt gardbrukar og fiskar i 1900. Han fekk kjøpa dette bruket av Tolleiv Olsen på bnr. 3 i 1897. I 1937 fekk yngste sonen Osvald Marselius skøyte. Han selde til Olaus Olsen født 1897 i 1946.

***


Andre oppsitjarar

 

Avaldsnes II side 95

Ao-2.

Knut

   

Ukjente foreldre

" Høvring bnr. 1, 8

 

Ukjent ektefelle

Barn:

     

a)

Johannes

født:

1750

Døde i 1873

" Åkra bnr. 45

           

***


 

Avaldsnes II side 95

Ao-4.

Nils Olsen, født 1737

   

Sønn av Jon Salomonsen og Borghild Gregoriusdtr.

" Høvring bnr. 1, 8

 

Gift med Eli Olsdtr., født ca. 1735, død 1771

   

*Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Jon

født:

1765

 

" Åkra bnr. 45

b)

Ola

født:

1767

   

c)

Nils

født:

1769

   

d)

Salomon

født:

1771

   
           

***


MIDTPLASSET:

Avaldsnes II side 95

Ao-6.

Ola Olsen, født ca. 1750, død 1820, kalla Gismarvik

   

*Ukjente foreldre

 
 

Gift med N. N.

   

*Ukjent

 
 

Gift 2. gang i 1781 med Anna Olsdtr., født ca. 1753, død 1810

   

Datter av Ola Nilssen og Magla Jonsdtr.

" Høvring bnr. 3, 1

 

Gift 3. gang i 1812 med Marta Jonsdtr., frå Boknaberg i Bokn

   

* Ukjente foreldre

 

Barn i 2. ekteskap:

     

a)

Guri

født:

1781

G.m. Ola Pedersen

" Oppsitjar nr. 8 under

b)

Kristen

født:

1783

   

c)

Brita

født:

1787

   

d)

Ola

født:

1790

   

e)

Asseline

født:

1792

Død 1800

 

f)

Anna Malene

født:

1794

G.m. Nils Jakobsen

" Neste oppsitjar

g)

Torbjørn

født:

1800

   

Barn i 3. ekteskap:

     

h)

Anna Marta

født:

1812

   

i)

Johanna

født:

1815

   
           

***


 

Avaldsnes II side 95 og 96

Ao-7.

Nils Jakobsen, født ca. 1793 frå Eritsland i Finnås

   

Sønn av Jakob Eritsland

 
 

Gift i 1819 med Anna Malene Olsdtr., født 1794

   

Datter av Ola Olsen og Anna Olsdtr.

" Førre oppsitjar

Barn:

     

a)

Anna Helene

født:

1821

   
           

Anna Malene og Nils sat som innerstar her då dei fekk dottera i 1821. Dei flytta til Kolstø bnr. 13.

***


 

Avaldsnes II side 96

Ao-8.

Ola Pedersen, født ca. 1785, frå Nedre Dalen i Graven prestegjeld.

   

*Ukjente foreldre

 
 

Gift i 1818 med Guri Olsdtr., født 1781

   

Datter av Ola Olsen og Anna Olsdtr.

" Høvring Ao-6

Barn:

     

a)

Peder (Peer) Kristian

født:

1819

   
           

Guri og Ola sat som innerstar her på Høvring då dei fekk sonen i 1819. Dei flytta til Hasseløy i Skåre.

Guri fekk dottera Kristine i 1807 med Lars Olsen frå Randaberg.

***


PLASSET:

Avaldsnes II side 96

Ao-9.

Knut Hadlesen, født ca. 1794, død 1835

   

Sønn av Hadle og Anna på Årvik i Tysvær

 
 

Gift i 1822 med Mette Helgesdtr., født 1803, død 1851

   

Datter av Helge Larsen og Mette Jonsdtr.

" Våga bnr. 1, 11

Barn:

     

a)

Susanne

født:

1822

G.m. Ola Jørgensen

" Neste oppsitjarpar

b)

Peder

født:

1824

Død 1829

 

c)

Anna Lucine

født:

1826

Død 1829

 

d)

Helge

født:

1828

 

" Høvring Ao-11

e)

Peder

født:

1831

Død 1832

 

f)

Hadle Andreas

født:

1833

 

" Våga Ao-35

           

Knut og Mette sat som husmannsfolk her på Plasset på Høvring, og ei dotter etter dei.

Mette Helgesdtr. gifte seg opp att i 1838 med Knut Anderssen frå Suldal prestegjeld, og dei fekk dottera Karen i 1839.

***


 

Avaldsnes II side 96

Ao-10.

Ola Jørgensen, født 1828, død 1898

   

Sønn av Jørgen Torkelsen og Inger Bjørnsdtr.

" Gismarvik Ao-39

 

Gift i 1852 med Susanne Knutsdtr., født 1822, død 1898

   

Datter av Knut Hadlesen og Mette Helgesdtr.

" Førre oppsitjarpar

Barn:

     

a)

Inger Gurine

født:

1852

G. 1877 m. Lars Omundsen Våga

 

b)

Mette Helene

født:

1854

G.m. Johannes Johannessen

 

c)

Knut Edvard

født:

ca. 1859

   

d)

Jørgen Tobias

født:

1864

Død 1864

 

e)

Jørgen Tobias

født:

1866

   
           

***


"NØDEVIG":

Avaldsnes II side 96

Ao-11.

Helge Knutsen, født 1828, død 1891

   

Sønn av Knut Hadlesen og Mette Helgesdtr.

" 9. oppsitjar over her

 

Gift med Åsa Johannesdtr., født 1835

   

Datter av Johannes Sjursen frå Etne

 

Barn:

     

a)

Mette Karine

født:

1856

G. 1888 m. Johan Johannessen

" Indre Holmedal

b)

Knut Andreas

født:

1859

G. 1886 m. Ingeborg Gustine Davidsdtr.

" Melstokko

c)

Karen Johanna

født:

1861

   

d)

Helene

født:

1865

   

e)

Anna Lucine

født:

1869

   

f)

Johannes

født:

1871

Død 1876

 

g)

Sivert

født:

1874

Død 1876

 

h)

Sivert Johan

født:

1877

Død 1880

 

i)

 

født:

     

j)

 

født:

     

k)

 

født:

     

l)

 

født:

     
           
           

***


"NØDENES" NORDNES?:

Avaldsnes II side 96

Ao-12.

Peder Toresen, født 1824

   

Sønn av Tore Toresen og Berta Kristine Pedersdtr

" Mykje bnr. 1

 

Gift i 1851 med Johanna Johannesdtr., født 1830, død 1867

   

Datter av Johannes Torsteinsen og Marta Kristoffersdtr

" Tømmerdalen,Skåre

Barn:

     

a)

Berta K.

født:

1851

G.m. Tore Anderssen

" Døle Ao-14

b)

Anna Margrete

født:

1853

   

c)

Peder

født:

1855

   

d)

Tore

født:

1856

G. 1883 m. Liv Larsdtr. frå Telemark

 

e)

Eli Serine

født:

1859

G.m. Tore Larssen

" Spanne bnr. 1

f)

Anna Marta

født:

1860

Død 1880

 

g)

Johanna

født:

1863

   

h)

Gjertrud Margrete

født:

1865

Død 1865

 

i)

Pertine

født:

1866

Død 1867

 
           

***


LEIRVÅG:

Avaldsnes II side 97

Ao-14.

Knut Anderssen, født ca. 1768, død 1851

   

Sønn av Anders og Kirsti

" Litlarød H 1

 

Gift 1. gang med Kari Ånensdtr., født ca. 1765, død 1836

   

*Ukjente foreldre

 
 

Gift 2. gang i 1838 med Mette Helgesdtr., født 1803, død 1851

   

Datter av Helge Larsen og Mette Jonsdtr.

" Våga bnr. 1, 11

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Ånen

født:

1795

Død 1796

 

b)

Kirsti

født:

1797

G.m. Jon(e) Knutsen

" Våga bnr. 12, 1

c)

Ånen

født:

1799

Busett på Røvær i Skåre

 

d)

Marta

født:

1802

G.m. Kolbein Kolbeinsen

" Neste oppsitjar

e)

Anders

født:

1808

Død 1828

 
           

***


 

Avaldsnes II side 96

Ao-15.

Kolbein Kolbeinsen, født 1792, død 1876

   

Sønn av Kolbein Olsen og Anna Margrete Gunnarsdtr.

" Våga Ao-2

 

Gift 1. gang i 1828 med Marta Knutsdtr., født 1802, død 1838

   

Datter av Knut Anderssen og Mette Helgesdtr.

" Førre oppsitjarpar

 

Gift 2. gang i 1839 med Maren Knutsdtr., født 1810, død 1860

   

Datter av Knut Klaussen og Helga Villumsdtr.

" Nordstokko bnr. 5-6

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Anna Katrine

født:

1829

Død 1832

 

b)

Anders

født:

1831

Død 1831

 

c)

Gunnar

født:

1833

G.m. Marta Kristine Kristoffersdtr.

"Munkejord bnr. 18

d)

Anna Karine

født:

1836

   

Barn i 2. ekteskap:

     

e)

Knut

født:

1840

 

" Kopervik nr. 522

f)

Marta Gurine

født:

1843

G.m. Elias Salomonsen

" Avaldsnes prgd. 2

g)

Kolbein

født:

1847

 

" Stangeland bnr. 18

h)

Helene

født:

1849

G. 1883 m. Gudmund Johannessen

" Stangeland bnr. 19

           

***


 

Avaldsnes II side 96

Ao-16.

Jon Olsen, født 1839

   

Sønn av Ola Tolleivsen og Marta Larsdtr.

" Høvring bnr. 3, 4

 

Gift med Marta Kristine Helgesdtr., født 1847

   

Datter av Helge på Dagsland i Skjold

 

Barn:

     

a)

Helge

født:

1878

   

b)

Ola

født:

1879

   

c)

Gunvald Marselius

født:

1882

   

d)

Halvor Jørgen Konrad

født:

1884

   

e)

Jon Magnus

født:

1886

   

f)

Gabriel Johan

født:

1888

   

g)

Daniel Eliseus

født:

1891

G.m. Inga Malene Eliasdtr.

" Våga bnr.6

           

***

En grov oversikt over kilder:

Bygdebøkene for Karmøy, Norges bebyggelse, kirkebøkene for Avaldsnes sokn,
diverse private slekter.

For mer Kilde-innformasjon, henvendelse til Slektsforum Karmøy.