Gardsnr. 110 Våga.


Ny: mars 2003


Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.


Ansvarlig: John Rønnevik.


Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

 

Bruksnr. 1

Avaldsnes II side 73

6. 1635-1665:

Tore Larsen, født ca. 1605, døde ca. 1664

   

* Ukjente foreldre

 
 

Gift med Karen Jonsdtr.

   

Datter av Jon og Malene

" Raunes i Vats nr 8

Barn:

     

a)

Ingeborg

født:

 

Gift med Rasmus Simonsen

" Austrei bnr. 1

b)

Eli

født:

 

Gift med Morten Simonsen

" Austrei bnr. 10

c)

N.N.

født:

 

Truleg gift med Ivar Rasmussen

" Hovdastad bnr. 2

d)

Jon

født:

ca. 1640

 

" Landa bnr. 5

e)

N.N.

født:

 

Nevnt i 1687 som gift med Ola Vik

 

f)

Malene

født:

ca. 1646

Død 1728

 

g)

Anders

født:

ca. 1648

 

" 8. brukar under her

h)

Jon

født:

ca. 1650

Gift 2.gang med Marta Andersdtr.

" Tjoland bnr. 2

Det er noko uvisst kor Tore kom frå.

***


 

Avaldsnes II side 73

7. 1670:1686:

Jens

   

* Ukjente foreldre

 
 

Gift med Karen Jonsdtr.

   

Datter av Jon og Malene

" Raunes i Vats nr 8

Barn:

     

a)

Marta

født:

ca. 1659!

Gift med Johannes Olsen

" Våga bnr. 13

Dottera er oppført som kanskje. Men her står at etter Karen og Jens vart garden delt i to jamstore bruk mellom ein son til Karen og Tore og ei dotter til Karen og Jens. Karen overlevde også andre mannen sin.

***


 

Avaldsnes II side 73

8. 1686-1711:

Anders Toresen, født ca. 1648, døde en gang mellom 1706 og 1711.

   

Sønn av Tore Larssen og Karen Jonsdtr.

" 6. brukar over her

 

Gift med Ingeborg Pedersdtr., født ca. 1648, døde ca. 1728

   

Datter av Peder og Brita

" Nord-Eikje bnr. 1

Barn:

     

a)

Helge

født:

ca. 1697

Gift med Rannveig eller Ragnhild?

" Neste brukar

***


 

Avaldsnes II side 74

9. 1720-17xx:

Helge Anderssen, født ca. 1697

   

Sønn av Anders toresen og Ingeborg Pedersdtr.

" Forrige brukar

 

Gift med Rannveig eller Ragnhild?

   

* Ukjent opphav

 

Barn:

     

a)

Kari?

født:

1717

Gift med Håkon Håkonsen

" Nordtokko ao-15

b)

Ingeborg

født:

1718

Gift med Lars Knutsen

" Neste brukar

c)

Dødfødt

født:

1721

   

d)

Brita

født:

1723

   

e)

Brita

født:

1726

   

f)

Lars

født:

1728

Gift med Malene Toresdtr.

" Gismarvik bnr. 1

g)

Rannveig

født:

1732

   

h)

Anders

født:

1734

Døde 1736

 

i)

Anders

født:

1737

Døde 1737

 

***


 

Avaldsnes II side 74

10. 17xx-1802:

Lars Knutsen, født ca. 1713, døde 1801

   

Sønn av Knut og Elisabet

" Hundsnes nr. 12

 

Gift 1. gang med Ingeborg Helgesdtr, født 1718, døde 1763

   

Datter av Helge Anderssen og Rannveig eller Ragnhild?

" Førre brukarpar

 

Gift 2. gang med Ingeborg Sørensdtr, født ca. 1728, døde 1772

   

* Ukjent opphav

 
 

Gift 3. gang i 1774 med Siri Sørensdtr, født ca. 1738

   

* Ukjent opphav

 

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Sissel

født:

1743

Gift med Holger Nilssen

" Våga ao-24

b)

Kristoffer

født:

1748

Gift med Marta Johanesdtr,

" Våga ao-21

c)

Rannveig

født:

1751

Døde 1752

 

d)

Helge

født:

1755

Døde 1755

 

e)

Helge

født:

1756

Gift med Mette Jonsdtr

" Neste brukar

f)

Elisabet

født:

1760

Død

 

Barn i 2. ekteskap:

     

g)

Ingeborg Elisabet

født:

ca. 1766

Døde 1766

 

Barn i 3. ekteskap:

     

h)

Ingeborg

født:

ca. 1776

Døde 1778

 

***


 

Avaldsnes II side 74

11. 1780-1832:

Helge Larssen, født 1756, døde 1830

   

Sønn av Lars Knutsen og Ingeborg Helgesdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift i 1788 med Mette Jonsdtr, født ca. 1765, døde 1844

   

Datter av Jon og Susanna

" Høvring bnr. 1

Barn:

     

a)

Lars

født:

1788

 

" Høvring bnr. 1

b)

Oline

født:

1790

Gift med Engel Knutsen

" Våga bnr. 4

c)

Susanne

født:

1793

Døde 1820

 

d)

Jon

født:

1795

Gift med Ingeborg Karine Osmundsdtr,

" Neste brukar

e)

Ingeborg Katrine

født:

1798

Døde 1799

 

f)

Ingeborg Katrine

født:

1800

Gift 1825 med Ola Knutsen Mo

" Vikedal

g)

Mette

født:

1803

Gift med Knut Hadlesen

" Høvring ao-9

h)

Helene

født:

1809

Gift 1831 med Mikkel Torsteinsen

" Bru, Rennesøy

***


 

Avaldsnes II side 74

12. 1832-1855:

Jon Helgesen, født 1795, døde 1860

   

Sønn av Helge Larssen og Mette Jonsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift i 1825 med Ingeborg Karine Osmundsdtr, født ca. 1798

   

Datter av Osmund Nilsson Fosen og Eli Sjursdatter

" Stange bnr. 2

Barn:

     

a)

Elisabet Susanna

født:

ca. 1826

Gift med Knut Engelsen

" Våga bnr. 4

b)

Laurensia

født:

1830

Døde 1837

 

c)

Mette Helene

født:

1834

Døde 1836

 

d)

Lars

født:

1837

Gift med Berta Kristine Hansdatter

" Neste brukar

e)

Helge

født:

1840

Gift med Bolla Reidarsdtr.

" Våga bnr. 2

f)

Jone

født:

1843

Gift med Anna Karine Henriksdatter

" Våga bnr. 3

***


 

Avaldsnes II side 74 og 75

13. 1855-1891:

Lars Jonsen, født 1837

   

Sønn av Jon Helgesen og Ingeborg Karine Osmundsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift i 1863 med Berta Kristine Hansdtr, født 1840, døde 1874

   

Datter av Hans Bendik og Anna

" Fosen bnr. 9

Barn:

     

a)

Ingeborg Karine

født:

1864

Gift med Engel Helgesen Våga

" Lundervoll nr. 19

b)

Jon Kristian

født:

1865

Gift med Marta Serine Olsdtr

" Neste brukar

c)

Anna

født:

1868

Døde 1871

 

d)

Laura Helene

født:

1870

Døde 1871

 

e)

Hans Bendik

født:

1872

Døde 1875

 

f)

Lars Kristian Berdines

født:

1874

Døde 1874

 

***


 

Avaldsnes II side 75

14. 1891-1923:

Jon Kristian Larssen, født 1865

   

Sønn av Lars Jonsen og Berta Kristine Hansdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift i 1892 med Marta Serine Olsdtr., født 1864

   

Datter av Ola Ingebretsen og Åsa Helene Olsdtr.

" Bratthelgeland nr. 4

Barn:

     

a)

Lars Kristian

født:

1893

   

b)

Ole Aseus

født:

1894

Tok over bruket i 1923

 

c)

Ingvald Marselius

født:

1896

   

d)

Berta Kristine

født:

1898

   

e)

Oskar Bernhard

født:

1900

   

f)

Jenny Serine

født:

1902

   

g)

Ingeborg Karine

født:

1907

   

***


Bnr. 1 VÅGA

Norges bebyggelse side 1194

16. 1949-:

Kåre Tjoland, født 23.01.-1919

   

Sønn av Magda og Ingvald Tjoland

 
 

Gift med Elisabeth Våga, født 25.11.-1919

   

Datter av Janna og Edvart Våga

 

Barn:

     

a)

Judit

født:

20.03.-1947

   

b)

Inger Marie

født:

15.06.-1950

   

***


Bruksnr. 2 MEKJERVIK

Avaldsnes II side 75

3. 1874-1855:

Knut Jakobsen, født ca. 1833

   

* Ukjente foreldre

" Bokn

 

Gift med Serine Larsdtr., født ca. 1832

   

* Ukjente foreldre

" Finnøy

Barn:

     

a)

Laurits

født:

1861

Til USA 1862

 

b)

Larseus

født:

1863

   

c)

Tomas

født:

1865

   

Knut kjøpte dette bruket av Somund Andreas Kristiansen i 1874. Dei tre sønene var alle fødde i Bokn. Men dei var komne hit til Våga før teljinga i 1875.

***


 

Avaldsnes II side 75

4. 1885-1910:

Jon Matias Knutsen, født 1857

   

Sønn av Knut Engelsen og Elisabet Susanna Jonsdtr.

" Våga bnr. 4

 

Gift i 1890 med Marta Serine Larsdtr., født 1849

   

Datter av Lars Olsen

" Tysvær

Barn:

     

a)

Knut Severin

født:

05.08.-1891

Gift med Gina Johansdtr. Vea

" Neste brukar

***


 

Avaldsnes II side 75 og Norges bebyggelse side 1194

5. 1910-1946

Knut Severin Johnsen Våga, født 05.08.-1891

   

Sønn av Jon Matias Knutsen og Marta Serine Larsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift med Gina Johansdtr. Vea, født 28.03.-1895

   

Datter av Johan og Tomine Vea

 

Barn:

     

a)

Jon

født:

23.10.-1917

Gift med Borghild Nilsdtr. Tysvær

" Neste brukar

b)

Thomine

født:

23.11.-1918

   

c)

Serine

født:

06.11.-1921

   

d)

Johans

født:

30.04.-1924

   

e)

Kåre

født:

27.12.-1927

   

f)

Leiv

født:

30.04.-1931

   

***


 

Norges bebyggelse side 1194

6. 1946-:

Jon Knutsen Våga, født 23.10.-1917

   

Sønn av Knut Severin Johnsen Våga og Borghild Nilsdtr. Tysvær

" Førre brukarpar

 

Gift med Borghild Nilsdtr. Tysvær, født 12.06.-1919 i Stavanger

   

Datter av Petra og Nils Tysvær

 

Barn:

     

a)

Ester Johanne

født:

     

***


Bruksnr. 3 LAUVØY

Avaldsnes II side 75 og 76

4. 1894-1912:

Daniel Kolbeinsen, født 1861

   

Sønn av Kolbein Danielsen og Ingeborg Larsdtr.

" Våga ao-11

 

Gift i 1889 med Taletta Sesilie Monsdtr., født ca. 1863, døde ca. 1912

   

Datter av Mons og Rannveig

" Søre Åsen nr. 15

Barn:

     

a)

Konrad Elias

født:

1892

Gift med Mette Jonsdtr

" Neste brukar

b)

Janna Josefine

født:

1892

   

c)

Rikke Marie

født:

1894

   

d)

Dina Sofie

født:

1895

   

e)

Ole Andreas

født:

1897

Døde 1906

 

f)

Lars Olinius

født:

1899

   

g)

Jens Jørgen

født:

1900

   

h)

Inga Malene

født:

1902

   

i)

Elida Amalie

født:

1903

   

j)

Bernt Andreas

født:

1905

   

k)

Ole Marselius

født:

1907

   

l)

Leonard Nikolai

født:

1907

   

Rannveig Jenssen født i Suldal prestegjeld i 1822 budde hjå dei i 1900. Sonen Konrad Elias fekk skøyte i 1912, men selde alt i 1914.

***


Bruksnr. 4

Avaldsnes II side 76

1. 1812-1854

Engel Knutsen, født 1786, døde 1868

   

Sønn av Knut og Gjertrud

" Krabbatveit nr. 12

 

Gift i 1813 med Oline Helgesdtr., født 1790, døde 1855

   

Datter av Helge Larssen og Mette Jonsdtr.

" Våga bnr. 1, 11

Barn:

     

a)

Gjertrud

født:

1813

Døde 1814

 

b)

Abigail

født:

1815

Gift 1844 med Sjur Torbjørnsen Økland

 

c)

Mette Serine

født:

1818

Gift 1843 med Helge Eriksen

" Dagsland, Tysvær

d)

Knut

født:

1820

Gift med Elisabet Susanna Jonsdtr.

" Neste brukar

e)

Gjertrud Olene

født:

1824

Døde 1824

 

f)

Gjertrud

født:

1825

Gift 1851 med Faltin Olsen

" Haringstad bnr. 4

g)

Helge

født:

1829

Gift med Marta Serine Sjursdtr.

" Våga bnr. 5

h)

Engel

født:

1832

Døde 1836

 

***


 

Avaldsnes II side 76

2. 1854-1878:

Knut Engelsen, født 1820, døde 1882

   

Sønn av Engel Knutsen og Oline Helgesdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift i 1847 med Elisabet Susanna Jonsdtr., født ca. 1826, døde 1900

   

Datter av Jon Helgesen og Ingeborg Karine Osmundsdtr.

" Våga bnr. 1, 12

Barn:

     

a)

Oline

født:

1848

Gift 1868 m/ Knut Kolbeinsen Høvring

" Kopervik nr. 522

b)

Engel

født:

1850

Gift med Elen Serine Sivertsdtr.

" Neste brukar

c)

Ingeborg Karine

født:

1854

Gift 1880 m/Søren Johan Kristoffersen

" Munkejord bnr. 18

d)

Mette Helene

født:

1856

Døde 1856

 

e)

Jon Matias

født:

1857

Gift med Marta Marie Larsdtr.

" Våga bnr. 2

f)

Elisabet Susanna

født:

1861

Gift med Søren Johan Kristoffersen

" Munkejord bnr. 18

g)

Elen Knutiane

født:

1864

   

h)

Knut

født:

1864

 

" Våga bnr. 6

***


 

Avaldsnes II side 76

3. 1878-1911:

Engel Knutsen, født 1850

   

Sønn av Knut Engelsen og Elisabet Susanna Jonsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift med Elen Serine Sivertsdtr., født ca. 1850 frå Bokn

   

* Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Ingeborg Malene

født:

1874

   

b)

Sivert Kornelius

født:

1879

Døde 1880

 

c)

Ludvig Elius

født:

1879

Døde 1880

 

d)

Sivert Bertin Kornelius

født:

1881

Døde 1881

 

e)

Sivert Bertin

født:

26.09.-1882

Gift med Marta Marie Johannesdtr.

" Neste brukar

f)

Elisabet Susanna

født:

1885

   

g)

Edvard Severin

født:

1889

   

h)

Olaus Marselius

født:

1893

   

***


Bruksnr. 4 og bruksnr. 23 FREDHEIM

Avaldsnes II side 76 og Norges bebyggelse side 1196

4. 1911-1939:

Sivert Bertin Engelsen, født 26.09.-1882

   

Sønn av Engel Knutsen og Elen Serine Sivertsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift med Marta Marie Johannesdtr.,

   

Datter av Johannes og Berta Taule i Manger

 

Barn:

     

a)

Engel

født:

16.09.-1913

   

b)

Magnus

født:

06.05.-1916

Gift med Jenny Høiland frå Sirdal

 

c)

Solveig

født:

26.03.-1918

   

d)

Ellen

født:

31.07.-1920

   

e)

Olaus

født:

02.09.-1922

   

f)

Magne

født:

11.05.-1926

   

g)

Knut

født:

20.09.-1930

   

***


Bruksnr. 5 NESET

Avaldsnes II side 77

1. 1854-1896:

Helge Engelsen, født 1829, døde 1900

   

Sønn av Engel Knutsen og Oline Helgesdtr.

" Våga bnr. 4

 

Gift med Marta Serine Sjurdtr., født ca. 1840, døde 1881, frå Bokn

   

* Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Olava Marie

født:

1860

Gift med Lars Kristian Kolbeinsen

" Neste brukar

b)

Engel

født:

1862

Utreise til USA i 1882

" Lundervoll bnr. 19

c)

Sivert

født:

1864

   

d)

Ingeborg Malene

født:

1867

G.m. Edvard Gregorius Johannessen

 

e)

Daniel Severin

født:

1870

   

f)

Marta Helene

født:

1873

   

g)

Bertin Kornelius

født:

1877

   

Bruket vart delt i 1880, og Lars Kristian Kolbeinsen, f. 1859 og Olava Marie Helgesdtr. tok over her på bnr. 5.

***


Bruksnr. 5 NESET

Norges bebyggelse side 1195

3. 1946-:

Karsten Gullhav, født 26.11.-1924 i Neset

   

Sønn av Lisa og Martin Gullhav

 
 

Gift med Elfrid Vikebygd, født 20.05.1927 i Vikebygd

   

Datter av Elise og Hans Vikebygd

 

Barn:

     

a)

Marit

født:

13.02.-1947

   

b)

Davy

født:

27.05.-1948

   

c)

Elin

født:

10.05.-1952

   

d)

Kurt Einar

født:

22.03.-1955

   

***


Bruksnr. 6 LEIREVÅG

Norges bebyggelse side 1195

2. 1930-:

Daniel Johnsen, født 13.04.-1891 i Høvring

   

Sønn av Martha og John Olsen

 
 

Gift med Inga Malene Leirevåg, født 01.03.-1899 i Tjoland

   

Datter av Anna og Elias Leirevåg

 

Barn:

     

a)

Anna Rebekka

født:

     

b)

Ingeborg

født:

     

c)

Halvor

født:

     

d)

Elias

født:

     

***


Br4uksnr. 9 BÅSVIK

Avaldsnes II side 77

1. 1841-18xx:

Erik Eriksen, født 1808, døde 1890

   

Sønn av Erik og Brita

" Apeland nr. 13

 

Gift i 1840 med Marta Elisabet Olsdtr., født 1810

   

Datter av Ola Steinsen og Elisabet Jonsdtr.

" Våga bnr. 13

Barn:

     

a)

Elisabet Marie

født:

1840

Til USA 1882

 

b)

Erik

født:

1842

Gift med Oline Holgersdtr.

" Neste brukar

c)

Ola

født:

1845

Farmar i Dakota

 

d)

Brita

født:

1847

Døde ugift

 

e)

Jon

født:

1849

Gift med Helene Holgersdtr.

" 3. brukar under her

f)

Bård

født:

1852

Skulelærar, seinare til Australia

 

g)

Lise

født:

1852

G.m. Ole Samsonsen Hammer i Stvgr.

 

h)

Marta Elisabet

født:

1855

G.m. Peder Olsen

" Våga bnr. 13

***


 

Avaldsnes II side 77

2. 18xx-19xx:

Erik Eriksen, født 1842, døde 1904

   

Sønn av Erik Eriksen og Marta Elisabet Olsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift 1. gang i 1889 med Oline Holgersdtr., født 1840, døde 1895

   

Datter av Holger Kristoffersen

" Storhaug nr. 34

 

Gift 2. gang i 1897 med Helene Holgersdtr., født 1875, døde 1947

   

Datter av Holger og Marta Helene

" Storhaug nr. 34

Barn i 2. ekteskap:

     

a)

Erik Vaaga

født:

1897

   

b)

Holger

født:

1898

   

c)

Edvard

født:

1900

   

d)

Magdalene

født:

1902

   

e)

Ludvig

født:

11.05.-1903

Overtok bruket i 1946

 

***


 

Avaldsnes II side 77

3. 19xx-19xx:

Jon Eriksen, født 1849, døde ca. 1914

   

Sønn av Erik Eriksen og Marta Elisabet Olsdtr.

" 1. brukar over her

 

Gift i 1905 med Helene Holgersdtr., født 1875, døde 1947

   

Datter av Holger og Marta Helene

" Storhaug nr. 34

Barn:

     

a)

Marta Helene

født:

1906

Gift Eikeskog

 

b)

Jon Våga

født:

04.08.-1907

Gift med Olga Leirevåg

" Våga bnr. 25

c)

Harald Våga?

født:

     

d)

Erna

født:

1914

Gift til Kvinnesland 113e?

 

Jon var kaptein og kom til dette bruket ved å gifta seg med enka etter broren.

***


Bruksnr. 10 AUSTNES/STEINSHAUG

Avaldsnes II side 77

1. 1859-1909:

Ola Hanssen, født 1825

   

Sønn av Hans Johannessen og Eli Jonsdtr.

" Bratthelgeland bnr. 1

 

Gift i 1860 med Anna Serine Villumsdtr., født 1835

   

Datter av Villum Jansen og Eline Serine Kristoffersdtr.

" Søndenå ao-6

Barn:

     

a)

Hans Elius

født:

1861

Gift ,ed Anna Elisabet Jonsdtr.

" Neste brukar

***


 

Avaldsnes II side 77 og 78

2. 1909-1920

Hans Elius Olsen, født 1861

   

Sønn av Ola Hanssen og Anna Serine Villumsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift i 1891 med Anna Elisabet Jonasdtr., født 1863

   

Datter av Jonas Jonassen og Janike Villumsdtr.

" Sund ao-22

Barn:

     

a)

Ole Severin

født:

1891

Fekk skøyte i 1920

 

b)

Johannes

født:

08.09.-1893

Gift med Karen Leirevåg

" Våga bnr. 15

c)

Janna Amalie

født:

18.03.-1896

Gift med Ole Johan Gregersen

" Våga bnr. 12

d)

Ingvald Andreas

født:

1898

   

e)

Henny Elisabet

født:

1901

   

***


Bruksnr. 11 GRAVÅ

Avaldsnes II side 78

3. 1908-1953:

Jakob Severin Leversen, født 1881

   

Sønn av Levard Jonsen og Anna Karine Jakobsdtr.

" Våga ao-36

 

Gift med Karen Kristine Holgersdtr., født 1866 frå Tysvær

   

* Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Arnold Ingolf

født:

05.08.-1905

Gift med Martha Fosnanes

" Våga bnr. 21

b)

Laurits

født:

20.10.-1908

Overtok bruket i 1953

 

c)

Hagbart

født:

1909

   

***


Bruksnr. 12 BREIVIK

Avaldsnes II side 78

1.

Jone Knutsen, født 1795

   

Sønn av Knut Endresen og Anna Marie Jonsdtr.

" Håstø bnr. 1, 12

 

Gift 1. gang i 1818 med Kirsti Knutsdtr., født ca. 1797, døde 1853

   

Datter av Knut og Kari

" Høvring ao-14

 

Gift 2. gang i 1854 med Marta Gunnarsdtr., født 1807

   

Datter av Gunnar og Torborg

" Tysvær nr. 100

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Knut

født:

1819

Gift med Guri Sissela Osmundsdtr.

" Våga ao-43

b)

Kari

født:

1821

Døde 1821

 

c)

Karen Kristine

født:

1822

Gift med Ola Gregersen

" Neste brukar

d)

Anna Marie

født:

1826

Til USA 1857

 

e)

Jone

født:

ca. 1828

Gift med Anna Margrete Danielsdtr.

" Våga ao-51

f)

Mari

født:

1829

Døde 1850

 

g)

Marta Karine

født:

1832

Gift i 1859 m/Ivar Kristian Størkersen

" Kopervik nr. 249

h)

Anders

født:

1834

Døde 1853

 

i)

Endre

født:

1837

Døde 1854

 

j)

Kristine Johanne

født:

1841

Døde 1842

 

Marta Gunnarsdatter hadde to born frå før ekteskapet:

k)

Brita

født:

1828

(far: Ola JOnsen Årvik i Tysvær)

 

l)

Torborg

født:

1832

(far: Svein Tormodsen Reilstad, Finnøy)

 

Jone og Kirsti sat som husmannsforlk på Austnes, på det plasset som er kalla Søra Breivik. Jone var skulehaldar ei tid.

Jone og Marta reiste saman med sonen Knut til USA i 1858.

***


 

Avaldsnes II side 78

2.

Ola Gregersen, født 1817 i Tinn i Telemark, døde 1897

   

Sønn av Gregor og Gro

" Håvik ao-49

 

Gift 1. gang i 1840 med Karen Kristine Jonsdtr., født 1822, døde 1886

   

Datter av Jone Knutsen og Kirsti Knutsdtr.

" Førre brukarpar

Barn:

     

a)

Gregus

født:

1840

Døde 1840

 

b)

Gregus Lauris

født:

1842

   

c)

Jon Andreas

født:

1844

Gift 1874 m/Maren K. Nilsdtr.

" Til USA 1882

d)

Gundla Serine

født:

1846

   

e)

Knut Matias

født:

1847

Gift med Elen Karine Gunnarsdtr.

" Neste brukar

f)

Ole Johan

født:

1850

Døde 1873

 

g)

Kirsten Johanne

født:

1853

Døde 1854

 

h)

Endre Andreas

født:

1855

Død

 

i)

Kirsten Johanne

født:

1856

   

j)

Grete Gurine

født:

1859

Døde 1859

 

k)

Grete Gurine

født:

1861

   

***


 

Avaldsnes II side 79

3. 1882-1909:

Knut Matias Olsen (Gregersen), født 1847

   

Sønn av Ola Gregersen og Karen Kristine Jonsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift 1 gang i 1874 med Elen Karine Gunnarsdtr., født 1848, døde 1884

   

Datter av Gunnar Eliassen og Malene Olsdtr.

" Våga ao-49

 

Gift 2. gang med Anna Sofie Edrikke Benjaminsdtr., født ca. 1860

   

Datter av Benjamin i Rødøy

 

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Malene Gurine

født:

1875

   

b)

Karen Kristine

født:

1877 (?)

   

Barn i 2. ekteskap:

     

c)

Knut Benjamin

født:

1887

   

d)

Elen Elisa

født:

1889

   

e)

Ole Johan

født:

09.09.-1890

Gift med Janna Amalie Hansdtr.

" Neste brukar

f)

Berdine Ivara

født:

1892

   

g)

Oliver Gregorius

født:

1894

   

h)

Alfred Kornelius

født:

1896

   

***


 

Avaldsnes II side 79 og 80 og Norges bebyggelse side 1995

4. 1909-:

Ole Johan Knutsen Gregersen, født 09.09.-1890

   

Sønn av Knut Matias Olsen og Anna Sofie Edrikke Benjaminsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift med Janna Amalie Hansdtr., født 18.03.-1896

   

Datter av Hans Elius Olsen og Anna Elisabet Jonasdtr.

" Våga bnr. 10

Barn:

     

a)

Knut

født:

08.01.-1918

   

b)

Hilmar

født:

13.09.-1920

   

c)

Anna

født:

24.07.-1922

   

d)

Olaf

født:

27.01.-1926

   

e)

Sofie

født:

13.04.-1928

   

f)

Johannes

født:

05.06.-1930

   

g)

Else

født:

20.10.-1932

   

h)

Alfred

født:

03.06.-1935

   

i)

Selmer

født:

09.08.-1936

   

***


Bruksnr. 13

Avaldsnes II side 80

1. 1691-1723:

Johannes Olsen, født ca. 1649, døde 1721 frå Mosterøy

   

* Ukjente foreldre

 
 

Gift med Marta Jensdtr., født ca. 1659!, døde 1740

   

Datter av Jens og Karen Jonsdtr (kanskje)

" Våga bnr. 1

Barn:

     

a)

Ola

født:

ca. 1697

Gift med Eli Knutsdtr.

" Neste brukar

Marta er nok den Marta Jensdtr. som døydde på Våga i 1740, 81 år Gamal! Dersom Marta var dotter til Jens og Karen på bnr. 1, må denne alderen vera for høg, for Karen vart ikkje oppattgift før etter 1665. Dersom dette ikkje er tilfelle, må Jens ha vore enkemann då han gifta seg til Våga.

***


 

Avaldsnes II side 80

2. 1724-1734:

Ola Johannessen, født ca. 1697, døde 1734

   

Sønn av Johannes Olsen og Marta Jensdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift i 1724 med Eli Knutsdtr., født ca. 1697, døde 1763

   

Datter av Knut Toresen og Malene Østensdtr.

" Tuastad bnr. 2, 8

Barn:

     

a)

Marta

født:

ca. 1725

Gift med Hadle Larssen

" N. Førland nr. 5

b)

Johannes

født:

1731

Gift med Kari Olsdtr.

" Melstokko bnr. 1

***


 

Avaldsnes II side 80

3. 1735-1738:

Asgaut Torgilssen, født ca. 1700, døde 1737

   

Sønn av Torgils og Kari

" Austre Bjerga nr. 5

 

Gift i 1735 med Eli Knutsdtr., født ca. 1697, døde 1763

   

Datter av Knut Toresen og Malene Østensdtr.

" Tuastad bnr. 2, 8

Barn:

     

a)

Ola

født:

1736

Gift med Anna Mettine Ahasverusdtr.

" Sævik bnr. 4

***


 

Avaldsnes II side 80

4. 1739-1778:

Ola Kristoffersen, født ca. 1709, døde 1778

   

* Ukjente foreldre

 
 

Gift 1. gang i 1739 med Eli Knutsdtr., født ca. 1697, døde 1763

   

Datter av Knut Toresen og Malene Østensdtr.

" Tuastad bnr. 2, 8

 

Gift 2. gang i 1766 med Marta Knutsdtr., født 1744, døde 1826

   

Datter av Knut Nilssen og Elisabet Larsdtr.

" Tjoland bnr. 2, 9

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Kristoffer

født:

1741

Døde 1742

 

Barn i 2. ekteskap:

     

b)

Knut

født:

1767

Gift med Marta Danielsdtr. Sørhaug

 

c)

Eli

født:

1769

Døde 1771

 

d)

Kristoffer

født:

1771

G. 1801 m. enka Sofie Klausdtr. Østhus

 

e)

Ola

født:

1774

Gift med Brynhild Larsdtr.

" Gismarvik bnr. 9

Ola var tredje mannen til Eli Knutsdtr. og kom til dette bruket ved giftarmålet med henne.

***


 

Avaldsnes II side 80

5. 1778-1802:

Stein Olsen, født 1737, døde 1823

   

Sønn av Ola og Brita i Jelsa

" Storstov Hebnes 7

 

Gift i 1778med Marta Knutsdtr., født 1744, døde 1826

   

Datter av Knut Nilssen og Elisabet Larsdtr.

" Tjoland bnr. 2, 9

Barn:

     

a)

Ola

født:

1779

 

" Neste brukar

b)

Brita

født:

1781

Gift med Ånen Omundsen

" Sønnstokko bnr. 17

c)

Stein

født:

1783

   

d)

Elisabet

født:

1786

Gift med Gudmund Johannessen

" Sævik i Åkra

***


 

Avaldsnes II side 80

6. 1802-1841:

Ola Steinsen, født 1779, døde 1823

   

Sønn av Stein Olsen og Marta Knutsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift i 1809 med Elisabet Jonsdtr., født 1782, døde 1850

   

Datter av Jon og Lucia

" Årvik i Tysvær nr. 7

Barn:

     

a)

Marta Elisabet

født:

1810

Gift med Erik Eriksen

" Våga bnr. 9

b)

Lucia Marie

født:

ca. 1813

Gift med Jens Kristoffersen

" Apeland nr. 37

c)

Stine

født:

1815

Gift med Holger Olsen

" Ø. Kvinnesland nr. 9

d)

Jon

født:

1818

Døde 1838

 

e)

Eli

født:

1821

Døde 1821

 

f)

Ola

født:

1822

Gift med Elen Marie Pedersdtr.

" Neste brukar

***


 

Avaldsnes II side 81

7. 1841-1884:

Ola Olsen, født 1822, døde 1895

   

Sønn av Ola Steinsen og Elisabet Jonsdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift i 184x med Elen Marie Pedersdtr., født 1824, døde 1904

   

Datter av Peder og Margrete Elisabet

" Årvik i Tysvær nr. 8

Barn:

     

a)

Ola

født:

1845

G. 1 i 1866 m/Tala Kristine Henrikdtr.

" Kopervik nr. 519

b)

Peder

født:

1847

Døde 1854

 

c)

Jon

født:

1849

Gift 1878 m. Eli Serine Kolbeinsdtr.

" Falkeid nr. 66

d)

Margrete Elisabet Vegner

født:

1852

Døde 1895

 

e)

Marta Elisabet

født:

1854

G m/ Jakob Bendik Sjursen Grønnestad

" Kopervik nr. 564

f)

Peder

født:

1857

Gift med Marta Elisabet Eriksdtr.

" Neste brukar

g)

Tomas Vegner

født:

1859

 

" Hauskje bnr. 6

h)

Ole Edvard

født:

1862

G 1890 m/Eliasine Kolbeinsdtr.

" Hinderåker

i)

Elen Marie Vegner

født:

1865

G 1884 m/Jonas Nilssen Gismarvik

" Kvala

***


 

Avaldsnes II side 81

8. 1884-19xx:

Peder Olsen, født 1857

   

Sønn av Ola Olsen og Elen Marie Pedersdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift med Marta Elisabet Eriksdtr., født 1855

   

Datter av Erik Eriksen og Marta Elisabet Olsdtr.

" Våga bnr. 9

Barn:

     

a)

Ole Edvard

født:

1886

Til USA

 

b)

Edvard Marselius

født:

1889

Gift med Janna, handelsmann i Våga

 

c)

Ludvig Elius

født:

1892

Gift med Sofie Helgeland

" Kopervik

d)

Marta Elisabet

født:

1894

   

e)

Peder

født:

1897

 

" Moksheim ao-39

f)

Bård Bernhard

født:

1901

Busett i Oslo

 

Peder fekk skøyte frå faren i 1884 med sjøhus og grunn i Vågavågen. Ved skifteskøyte etter han i 1938 gjekk bruket over på sonesonen Peder Edvardsen, født 24.09.-1921

***


Bruksnr. 15 NYBORG

Avaldsnes II side 81 og Norges bebyggelse side 1195

1. 1920-:

Johannes Hanssen, født 08.09.-1893

   

Sønn av Hans Elius Olsen og Anna Elisabet Jonasdtr.

" Våga bnr. 10

 

Gift med KarenSofie Knutsdtr. Leirevåg, født 15.07.-1893

   

Datter av Knut Jenssen og Synnøve Osmundsdtr

" Leiravåg bnr. 2, 5

Barn:

     

a)

Hans

født:

01.05.-1918

   

b)

Synnøve

født:

29.06.-1920

   

c)

Elisabet

født:

05.07.-1923

   

d)

Klara

født:

19.03.-1925

   

e)

Johanna

født:

24.05.-1928

   

f)

Knut

født:

29.11.-1931

   

g)

Karen Sofie

født:

14.04.-1934

   

***


Bruksnr. 16 ROSSEVIK

Avaldsnes II side 81

1. 1920-1940

Arian Nilsen

   

* Ukjent opphav

 
 

Gift med Gerda

   

* Ukjent opphav

 

Barn:

     

a)

Martin

født:

06.03.-1913

Gift med Helene Bøe Lund

" Neste brukar

Gerda Nilsen kjøpte dette stykket av Ole Severin Hanssen Våga i 1920. Martin, sonen, var født i Randaberg.

***


 

Norges bebyggelse side 1195 og 1196

2. 1940-:

Martin Rossevik, født 06.03.-1913

   

Sønn av Gerda og Adrian Nilsen

" Førre brukarpar

 

Gift med Helena Bøe Lund, født 18.08.-1917 i Madla

   

Datter av Hanna og Ole Bøe

 

Barn:

     

a)

Arne

født:

04.05.-1944

   

b)

Helga

født:

18.05.-1946

   

c)

Harald

født:

08.06.-1949

   

d)

Alf

født:

24.04.-1953

   

***


Bruksnr. 17 HILLLERSVIK

Avaldsnes II side 81 og Norges bebyggelse side 1196

1. 1922-1933:

Knut Kristensen, født 01.04.-1888 i Risør

   

Sønn av Sissel og Kristen Kristensen

 
 

Gift med Johanna Gunnarsdtr. Kristensen, født 17.01.-1886 (1890?)

   

Datter av Gunnar Nilssen og Marta Helene Olsdtr.

" Våga ao-35

Barn:

     

a)

Gudrun

født:

19.11.-1912

   

I Avaldsnes II står det at Johanna er født i 1890, i Norges bebyggelse 1886.

***


Bruksnr. 21 VÅGA

Norges bebyggelse side 1196

 

Arnold Ingolf Jakobsen Vaaga, født 05.08.-1905

   

Sønn av Jakob Severin Leversen og Karen Kristine Holgersdtr.

" Våga bnr. 11

 

Gift med MartaJohannesdtr. Fosnaneset, født 04.03.-1915

   

Datter av Ole Johannes Nilssen og Berta Kristine Johannesdtr.

" Våge ao-19

Barn:

     

a)

Kjell

født:

13.12.-1943

   

b)

Bjarne

født:

04.04.-1952

   

***


Bruksnr. 25 BJØRKHEIM

Norges bebyggelse side 1196

John Johnsen Våga, født 04.08.-1907

   

Sønn av Jon Eriksen og Helene Holgersdtr.

" Våga bnr. 9, 3

 

Gift med Olga Leirevåg, født 18.12.-1916

   

Datter av Kristine og Ole Leirevåg

 

Barn:

     

a)

Olaug

født:

18.03.-1948

   

b)

Hildegun

født:

19.07.-1949

   

c)

Jenny

født:

06.04.-1951

   

d)

Margun

født:

09.09.-1955

   

***


Andre oppsittere.

LAUVØY:

Avaldsnes II side 81

Ao-1.

Ola Kolbeinsen, født ca. 1727, døde 1785

   

* Ukjent opphav

 
 

Gift med Brita Olsdtr., født ca. 1725, døde 1776

   

* Ukjent opphav

 

Barn:

     

a)

Ola

født:

     

b)

Guri

født:

ca. 1759

Gift med Osmund Osmundsen

" Nordstokko ao-5

c)

Kolbein

født:

ca. 1763

 

" Neste oppsitjar

Ola og Brita var kanskje dei første som budde som husmannsfolk her på Lauvøy.

Ei Inger Jonsdtr. Lauvøy døydde i 1789, 54 år gamal.

***


 

Avaldsnes II side 82

Ao-2.

Kolbein Olsen, født ca. 1763, døde 1806

   

Sønn av Ola Kolbeinsen og Brita Olsdtr.

" Førre oppsitjarpar

 

Gift i 1783 med Anna Margrete Gunnarsdtr., født 1758, døde 1840

   

Datter av Gunnar Jørgensen og Sofie Danielsdtr.

" Hellevik ao-9

Barn:

     

a)

Ola

født:

1784

G. 1807 m. Guro Torbjørnsdtr. Søndenå

 

b)

Brita

født:

1786

G. 1 m. Lukas Hanssen

" Nordstokko ao-32

c)

Gunnar

født:

1790

   

d)

Kolbein

født:

1792

Gift med Marta Knutsdtr.

" Høvring ao-15

e)

Knut

født:

1796

 

" N. Kvinnesland 63

f)

Daniel

født:

1796

Gift med Anna Malene Kristensdtr.

" Våga ao-10

g)

Guri

født:

1799

G.m. Jakob Jakobsen

" 4. oppsitjar under

Vedrørende barn e): Mor hans var ei Torborg Knutsdtr.

***


 

Avaldsnes II side 82

Ao-3

Halvor Aslaksen, født 1780, døde 1855

   

Sønn av Aslak og Magla på Skeie i Sandeid

 
 

Gift 1. gang i 1809 med Anna Margrete Gunnarsdtr., født 1758, døde 1840

   

Datter av Gunnar Jørgensen og Sofie Danielsdtr.

" Hellevik ao-9

 

Gift 2. gang med Anna Helene Olsdtr.

   

* Ukjent opphav

 

Barn i 2. ekteskap:

     

a)

Torborg Magdalene

født:

1842

Gift med Hans Olai Hanssen

" Melstokko bnr. 7

b)

Ole Andreas

født:

1846

   

***


 

Avaldsnes II side 82

Ao-4.

Jakob Jakobsen, født ca. 1802, døde 1871 frå Tronsvoll i Vikedal, født i Jelsa

   

Sønn av Jakob Jakobsen og Siri Aslaksdtr.

 
 

Gift 1. gang i 1825 med Guri Kolbeinsdtr., født 1799, døde 1840

   

Datter av Kolbein Olsen og Anna Margrete Gunnarsdtr.

" 2. brukar over her

 

Gift 2. gang i 1841 med Serine Pedersdtr., født ca. 1809

   

Datter av Peder Olsen i Tysvær

 

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Kolbein

født:

1825

Gift med Olene Knutsdtr.

" Kolstø ao-47

b)

Siri

født:

ca. 1832

Gift med Peder Jakob Pedersen

" Melstokko ao-8

c)

Jakob

født:

1833

Gift med Marta Serine Halvorsdtr.

" Nordstokko ao-81

d)

Anna Berta

født:

1837

Gift med Hans Larssen

" Melstokko bnr. 2

Barn i 2. ekteskap:

     

e)

Gurine

født:

1841

Gift med Elias Gunnarsen

" Neste oppsitjarpar

f)

Anna Karine

født:

1846

Gift med Levard Jonsen

" Våga ao-36

g)

Elen Olene

født:

1850

Gift med Elias Gunnarsen

" Neste oppsitjarpar

***


 

Avaldsnes II side 82

Ao-5.

Elias Gunnarsen, født 1846

   

Sønn av Gunnar Nilssen og Marie Nilsdtr.

" Våga ao-33

 

Gift 1. gang i 1873 med Gurine Jakobsdtr., født 1841

   

Datter av Jakob Jakobsen og Serine Pedersdtr.

" Førre oppsitjarpar

 

Gift 2. gang med Elen Olene Jakobsdtr., født 1850

   

Datter av Jakob Jakobsen og Serine Pedersdtr.

" Førre oppsitjarpar

Barn:

     

a)

Jakobine

født:

1873

   

b)

Gunder Marselius

født:

1876

   

Elias og Gurine kom seinare til Kopervik, sjå der nr. 578.

***


SELEN:

Avaldsnes II side 82 og 83

Ao-7.

Johannes Larssen, født ca. 1706, døde 1790

   

* Ukjente foreldre

 
 

Gift i 1733 med Sara Sofie Larsdtr., født ca. 1711, døde 1795

   

Datter av Laurits Holm og Bol Sofie

" Håvik ao-9

Barn:

     

a)

Sissel

født:

1733

   

b)

Ole Hjort

født:

1736

   

c)

Bol

født:

ca. 1739

Døde 1788

 

d)

Anna Margrete

født:

1741

Døde 1827

 

e)

Elisabet Marie

født:

1744

Gift 1769 med Ola Torbjørnsen

" Kopervik nr. 49

f)

Marta

født:

1747

Gift med Kristoffer Larssen

" Våga ao-21

g)

Johannes

født:

1750

   

h)

Inger Magdalene

født:

1753

Gift med Kristen Kristensen

" 9. oppsitjarpar

Johannes og Sara Sofie budde først i Kopervik nr. 48 mellom 1745, då dei bygsla grunn der, og 1763 då dei kom hit til Selen der dei seinare vart buande. Sjå og Kopervik nr. 48. Dei var begge i teneste i Avaldsnes prestegard då dei gifta seg.

***


 

Avaldsnes II side 83

Ao-8.

Osmund Steinsen, født ca. 1688, døde 1758

   

* Ukjent opphav

 
 

Gift med Brita Eriksdtr., født ca. 1698, døde 1777

   

* Ukjent opphav

 

Barn:

     

a)

Malene

født:

1735

Gift med Bård Knutsen

" Aksdal bnr. 4

b)

Erik

født:

ca. 1742

 

" Aksdal bnr. 1

c)

Stein

født:

ca. 1744

 

" Aksdal bnr. 9

Desse er nevnt her på Selen då Osmund døydde. Truleg var dei frå Nedstrand eller Jelsa sidan Henrik Ringa var verje for dei to yngste borna.

***


 

Avaldsnes II side 83

Ao-9.

Kristen Kristensen, født 1760, døde 1843

   

Sønn av Kristen Kristensen og Inger Pedersdtr.

" Gismarvik bnr. 4, 13

 

Gift i 1780 med Inger Magdalene Johannesdtr., født 1753, døde 1828

   

Datter av Johannes Larssen og Sara Sofie Larsdtr.

" Over her nr. 7

Barn:

     

a)

Kristen

født:

1782

Døde 1784

 

b)

Johannes

født:

ca. 1786

Gift 1814 med Mari Olsdtr.

" Hinderåker

c)

Sara Kristine

født:

1788

Gift med Anders Toresen

" Våga ao-48

d)

Kristen

født:

1791

Døde 1869

 

e)

Inger

født:

1795

Gift med Knut Johannessen

" Hålå ao-9

f)

Gristoffer

født:

1797

Døde 1798

 

g)

Anna Margrete

født:

1799

Døde 1799

 

h)

Anna Malene

født:

1801

Gift med Daniel Kolbeinsen

" Neste oppsitjarpar

Ein Lars Sjursen Selen døydde i 1790-åra. Mor til Inger Magdalene døydde også her på Selen i 1795.

***


 

Avaldsnes II side 83

Ao-10.

Daniel Kolbeinsen, født 1796, døde 1875

   

Sønn av Kolbein Olsen og Anna Margrete Gunnarsdtr.

" Våga ao-2

 

Gift i 1823 med Anna Malene Kristensdtr., født 1801, døde 1867

   

Datter av Kristen Kristensen og Inger Magdalene Johannesdtr.

" Førre oppsitjarpar

Barn:

     

a)

Kolbein

født:

1823

 

" Neste oppsitjar

b)

Anna Kristine

født:

1825

Gift med Knut Kristensen

" Våga ao-52

c)

Gunnar

født:

1827

Til USA 1861

 

d)

Inger Marie

født:

ca. 1830

Gift med Elias Gunnarsen

" Våga ao-50

e)

Anna Margrete

født:

ca. 1832

Gift med Jone Jonsen

" Våga ao-51

f)

Johannes

født:

1835

Til Bokn 1857

 

g)

Daniel

født:

1838

   

h)

Berta Gurine

født:

1841

Gift med Tolleiv Larssen

" Austevik ao-18

i)

Ole Kristian

født:

1843

Døde 1845

 

***


 

Avaldsnes II side 83

Ao-11.

Kolbein Danielsen, født 1823, døde 1871

   

Sønn av Daniel Kolbeinsen og Anna Malene Kristensdtr.

" Førre oppsitjarpar

 

Gift i 1859 med Ingeborg Larsdtr., født 1831, døde 1890

   

Datter av Lars Helgesen og Malle Johanne Tolleivsdtr.

" Høvring bnr. 1, 12

Barn:

     

a)

Lars Kristian

født:

1859

 

" Våga bnr. 5

b)

Daniel

født:

1861

 

" Våga bnr. 3

c)

Ananias

født:

ca. 1862

Døde 1867

 

d)

Malenius

født:

1865

   

e)

Ole Andreas

født:

1870

   

f)

Kolbein

født:

1872

   

***


MEKJERVIK:

Avaldsnes II side 83

Ao-12.

Johannes Pedersen, født ca. 1630 i Tysvær

   

* Ukjent opphav

 
 

* ektefelle ukjent

Barn:

     

a)

Nils

født:

ca. 1676

   

b)

Johannes

født:

ca. 1682

   

Denne mannen budde med huslyden her i Mekjervik mellom 1682 og 1706. I 1671 budde han på Høvring.

Truleg var det hans enke den Guri huskvinne som er nevnt under Våga i 1711.

***


 

Avaldsnes II side 83

Ao-13.

Peder Klaussen, født ca. 1680

   

Sønn av Klaus Albertsen

" Meland ao-6

 

Gift med N.N., som hadde tre søner med seg ut til Karmsundet

   

Enka etter Mats Torbjørnsen frå Suldal

" Veka nr. 6a

Barn:

     

a)

Torger Matssen

født:

ca. 1676

   

b)

Torbjørn Matssen

født:

ca. 1684

   

c)

Asbjørn Matssen

født:

ca. 1688

   

Peder er nevnt i Mekjervik som husmann i 1706 saman med kona og dei tre stesønene.

***


 

Avaldsnes II side 84

Ao-17.

Anders Anderssen, født ca. 1700, døde 1736

   

* Ukjent opphav

 
 

Gift 1. gang med N.N.

   

* Ukjent opphav

 
 

Gift 2. gang i 1731 med Magla Eriksdtr.

   

* Ukjent opphav

 

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Anders

født:

1720

   

b)

Siri

født:

1723

   

Barn i 2. ekteskap:

     

c)

Ragnhild

født:

1731

   

Anders og Magla var trulova i Nedstrand og kom vel derifrå då dei gifta seg og er nevnte her i Mekjervik i 1731.

***


 

Avaldsnes II side 84

Ao-19.

Kolbein, født ca. 1709, døde 1743

   

* Ukjent opphav

 
 

Gift med Torborg Nilsdtr., født ca. 1703, døde 1778

   

* Ukjent opphav

 

Barn:

     

a)

Eli

født:

1732

Død

 

b)

Brita

født:

1732

Død

 

c)

Nils

født:

ca. 1735

Gift med Kari Olsdtr.

" Stangeland ao-27

d)

Elen

født:

1741

Døde i 1741

 

e)

Torborg

født:

ca. 1742

Gift med Odd Oddsen

" Bygnes ao-7

Kolbein døydde i Mekjervik i 1743 og hadde kanskje vore husmann her nokre år då.

Men borna synest ikkje vera fødde her. Kanskje var Ola Kolbeinsen Lauvøy også ein son her?

***


 

Avaldsnes II side 84

Ao-20.

Gunnar Knutsen, født ca. 1708

   

* Ukjent opphav

 
 

Gift 1 gang i 1742 med Siri Olsdtr., født 1743

   

* Ukjent opphav

 
 

Gift 2 gang i 1744 med Torborg Nilsdtr., født ca. 1703, døde 1778

   

* Ukjent opphav

 

Barn i 2. ekteskap:

     

a)

Kolbein

født:

1745

Døde 1750

 

b)

Knut

født:

1748

Døde 1758

 

c)

Siri

født:

1748

Gift med Jens Ivarsen

" Leiravåg ao-1

d)

Brita

født:

ca. 1750

   

Gunnar budde på Lynghaugen under Nordstokko i Stangaland med første kona.

***


 

Avaldsnes II side 84

Ao-21.

Kristoffer Larssen, født 1748, døde 1792

   

Sønn av Lars Knutsen og Ingeborg Helgesdtr.

" Våga bnr. 1

 

Gift i 1770 med Marta Johannesdtr., født 1747, døde 1821

   

Datter av Johannes Larssen og Sara Sofie Larsdtr.

" Våga ao-7

Barn:

     

a)

Lars

født:

ca. 1771

Døde 1786

 

b)

Ola

født:

1774

Døde 1800

 

c)

Sara Sofie

født:

1777

Gift med Ola Johannessen

" Avaldnes prg. ao-18

d)

Johannes

født:

ca. 1778

Gift med Kirsti Jakobsdtr.

" Neste oppsitjar

e)

Ingeborg Sesilie

født:

ca. 1787

D. 1838, g.m. Jørgen Eskildsen Grothe

" Bremnes

Dattera Ingeborg Sesilie blei gift i 1820, men kom som enke heim att i 1836 med borna

Randi Malene. født 1820, gift med Knut Larssen under Mykje, og Ola, født 1824.

***


 

Avaldsnes II side 84

Ao-22.

Johannes Kristoffersen, født ca. 1778

   

Sønn av Kristoffer Larssen og Marta Johannesdtr.

" Førre oppsitjarpar

 

Gift med Kirsti Jakobsdtr., født ca. 1782, døde 1843

   

* Ukjent opphav

 

Barn:

     

a)

Kristoffer

født:

1809

   

b)

Jakob

født:

1812

 

" Våga, ao-41

c)

Ole Hjort

født:

1815

Gift 1843 med Kari Hansdtr. frå Fosen

" Vårå ao-35

d)

Annanias

født:

1817

 

" Lønning nr. 19

e)

Anna Marta

født:

1819

Døde 1853

 

f)

Lars

født:

1822

Døde 1822

 

g)

Kirsten Johanne

født:

1824

Døde 1854

 

***


LITLENES:

Avaldsnes II side 84 og 85

Ao-25.

Erik Trulsen, født 1786

   

Sønn av Truls og Mette

" Landa bnr. 1

 

Gift 1. gang i 1811 med Bol Ansteinsdtr., født 1772, døde 1853

   

Datter av Anstein og Marta Elisabet

" Brekke ao-2

 

Gift 2. gang med Eli Toresdtr., født 1824

   

Datter av Tore og Anna Marta

" Erland nr. 50

Barn i 1. ekteskap

     

a)

Dødfødt gut

født:

1811

   

b)

Truls

født:

1812

   

c)

Anstein

født:

1812

Gift 1848 med Sissel Danielsdtr.

" Bokn

d)

Marta Elisabet

født:

1815

Gift med Jakob Johannessen

" Våga ao-41

Barn i 2. ekteskap:

     

e)

Erik

født:

1855

   

f)

Truls

født:

1856

   

Erik, Eli og dei to borna reiste til USA i 1858.

***


BÅSNES:

Avaldsnes II side 85

Ao-26.

Ola Ormsen, født ca. 1752, døde 1824

   

Sønn av Orm og Ragnhild

" Hølland nr. 36

 

Gift 1. gang med Tala Hansdtr., født ca. 1750, døde 1815

   

* Ukjent opphav

 
 

Gift 2. gang i 1815 med Ambjørg Osmundsdtr., født 1775, døde 1854

   

Datter av Osmund og Marta

" Sønnstokko bnr. 17

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Ragnhild

født:

ca. 1790

Gift med Lars Andersen

" Neste oppsitjarpar

b)

Guri

født:

1792

Fekk 1 dtr. med Ola Anderssen Hagen

" Espevær

c)

Ola

født:

1794

Døde 1794

 

d)

Ola

født:

1795

Døde 1795

 

e)

Dødfødt

født:

1798

   

Barn i 2. ekteskap:

     

f)

Hans Ole

født:

1816

 

" Nordstokko bnr. 11

g)

Tala Martine

født:

1818

Døde 1818

 

Dottera Guri fekk dottera Tala Hansine i 1815 (d.s.å.) med søskenbarnet sitt. Guri reiste til Espevær i 1824.

***


 

Avaldsnes II side 85

Ao-27.

Lars Andersen, født 1791

   

Sønn av Anders og Brita

" Moksheim ao-16

 

Gift i 1814 med Ragnhild Olsdtr., født ca. 1790

   

Datter av Ola Ormsen og Tala Hansdtr.

" Førre oppsitjarpar

Barn:

     

a)

Tønnes Andreas

født:

1814

   

Lars og Ragnhild kom seinare til Odland i Tysvær nr. 41 og fekk fleire born der.

***


 

Avaldsnes II side 85

Ao-28.

Ola Omundsen, født ca. 1795, døde 1874, truleg

   

Sønn av Omund og Malene

" Nedre Liknes bnr. 21

 

Gift med Anna Marta Gregoriusdtr., født ca. 1796, døde 1865, truleg

   

Datter av Gregorius og Anna

" Nedre Liknes bnr. 23

Barn:

     

a)

Omund

født:

1819

Gift med Berta Johanna Larsdtr.

" Neste oppsitjar

b)

Ola

født:

1819

Truleg død liten

 

c)

Malene

født:

1821

Døde 1844

 

d)

Gregorius

født:

1823

Døde 1846

 

e)

Anna Johanna

født:

1826

Døde 1847, g.m. Nils Larssen Våga

" Tysvær

f)

Peder

født:

ca. 1832

G. 1859 m/Johanna Marie Amundsdtr.

 

Desse budde nokre år i Åkra sokn før dei kom hit.

***


 

Avaldsnes II side 85 og 86

Ao-29.

Omund Olsen, født 1819, døde 1887

   

Sønn av Ola Omundsen og Anna Marta Gregoriusdtr.

" Førre oppsitjarpar

 

Gift i 1850 med Berta Johanna Larsdtr., født 1828, døde 1895

   

Datter av Lars og Kristi

" Skogen nr. 3

Barn:

     

a)

Ole Johan

født:

1851

Gift 1877 med Anna Tonette Hansdtr.

" Haugesund

b)

Lars

født:

1853

Gift med Inger NN

" Kopervik nr. 566

c)

Martin Gregorius

født:

1855

   

d)

Anna Marta

født:

1858

Til Bokn i 1894

 

e)

Berta Kristine

født:

1858

Til USA 1886

 

f)

Elen Marie

født:

1861

Budde her ugift og aleine i 1900

 

g)

Nils Johannes

født:

1863

   

h)

Peder

født:

1872

Døde 1878

 

***


 

Avaldsnes II side 86

Ao-30.

Daniel Danielsen, født 1804, døde 1897

   

Sønn av Daniel Eliasson og Sissel Torbjørnsdtr.

" Vikingstad ao-4

 

Gift 1. gang i 1826 med Marta Elisabet Osmundsdtr., født 1802, døde 1855

   

Datter av Osmund Nilsson Fosen og Eli Sjursdtr.

" Stongo bnr. 2

 

Gift 2. gang i 1861 med Malene Olsdtr., født ca. 1808, døde 1875 frå "Græsbede" i Jelsa

   

Datter av Ola Olsen truleg, enke etter Gunnar Eliassen, Våga ao-49

" Jelsa

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Eli

født:

1826

Gift med Johan Jonsen

" Våga ao-37

b)

Sissel

født:

1829

Gift med Anstein Eriksen, Våga ao-25

" Bokn

c)

Anna Marta

født:

1832

Gift med Levard Jonsen

" Våga ao-36

d)

Nils Daniel

født:

1836

 

" Torvastad ao-6

e)

Marta Elisabet

født:

1840

Gift med Knut Knutsen

" Håland nr. 39

f)

Tåren Susanna

født:

1843

Gift med Rasmus Johan Johannessen

" Storasund ao-15

Desse hadde budd som husmannsfolk på Håland i Torvastad, ao-6.

***


AUSTNESHOLMEN:

Avaldsnes II side 86

Ao-33.

Gunnar Nilssen, født ca. 1799/1806, døde 1880

   

Sønn av Nils og Ingeborg i Suldal eller Jelsa

 
 

Gift med Marie Nilsdtr., født ca. 1805/1808, døde 1882 frå Askvoll

   

* Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Nils

født:

1829

 

" Neste oppsitjar

b)

Hans Kristian

født:

1830

   

c)

Jensine

født:

1834

 

" Våga ao-55

d)

Elias

født:

1846

Gift med Elen Gurine Jakobsdtr.

" Kopervik nr. 578

***


 

Avaldsnes II side 86

Ao-34.

Nils Gunnarsen, født 1829, døde 1899

   

Sønn av Gunnar Nilssen og Marie Nilsdtr.

" Førre oppsitjarpar

 

Gift med Berta Gurine Olsdtr., født 1835

   

Datter av Ola og Eli

" Ørpetveit, Skåre

Barn:

     

a)

Berta Kristine

født:

1855

Døde 1873

 

b)

Gunnar

født:

1858

Gift med Marta Helene Olsdtr.

" Neste oppsitjar

c)

Ole Johan

født:

1860

   

d)

Edvard Marselius

født:

1862

   

e)

Sivert

født:

ca. 1864

Døde 1866

 

f)

Sivert

født:

1867

Gift med Berta Serine Vaage

" Kopervik nr. 662

g)

Nils Berdines

født:

1870

G. m. Katrine Marit Jakobsdtr., Koperv.

 

h)

Bertel Kristian

født:

1874

Gift 1893 m. Karine Marie Jakobsdtr.

" Kopervik nr. 686

***


AUSTNES:

Avaldsnes II side 86 og 87

Ao-35.

Gunnar Nilssen, født 1858

   

Sønn av Nils Gunnarsen og Berta Gurine Olsdtr.

" Førre oppsitjarpar

 

Gift med Marta Helene Olsdtr., født 1859 i Skjold

   

* Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Ole Andreas

født:

1885

   

b)

Nille Bertine

født:

1887

   

c)

Johanna

født:

1890

Gift med Knut Kristensen

" Våga bnr. 17

d)

Berta Kristine

født:

1892

   

e)

Gunda Martea

født:

1895

   

f)

Olga Elisabet

født:

1897

   

g)

Nils Georg

født:

1900

Døde 1900

 

***


AUSTNES/GULLHAUG/BUSTERVIK:

Avaldsnes II side 87

Ao-36.

Levard Jonsen, født ca. 1830

   

Sønn av Jon Ingebretsen

" Jelsa

 

Gift 1. gang i 1854 med Anna Marta Danielsdtr., født 1832, døde 1876

   

Datter av Daniel Danielsen og Marta Elisabet Osmundsdtr.

" Våga ao-30

 

Gift 2. gang i 1879 med Anna Karine Jakobsdtr., født 1846

   

Datter av Jakob Jakobsen og Serine Pedersdtr.

" Våga ao-4

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Daniel

født:

1854

Døde 1875

 

b)

Elisabet

født:

1858

   

c)

Jon Matias

født:

1861

   

d)

Ingebret

født:

ca. 1863

   

e)

Lene Marie

født:

1873

   

Barn i 2. ekteskap:

     

f)

Jakob Severin

født:

1881

 

" Våga bnr. 11

g)

Martin Andreas

født:

1884

   

h)

Grete Gurine

født:

1887

   

***


AUSTNES/BRÅTE:

Avaldsnes II side 87

Ao-37.

Johan Jonsen, født ca. 1817, døde 1877

   

Sønn av Jon (Jørgensen) Larssen

" Finnøy

 

Gift 1. gang i 1838 med Gunla Gregersdtr., født 1810, døde 1840

   

Datter av Greger og Gro

" Håvik ao-49

 

Gift 2. gang i 1854 med Eli Danielsdtr., født 1826, døde 1885

   

Datter av Daniel Danielsen og Marta Elisabet Osmundsdtr.

" Våga ao-30

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Johannes

født:

ca. 1839

Gift med Bolla Marie Jakobsdtr.

" Våga ao-42

b)

Jørgen Andreas

født:

1840

   

c)

Grete Gurine

født:

1842

Gift med Torbjørn Olsen

" Austrei ao-8

d)

Anna Johanna

født:

1843

   

e)

Peder

født:

1845

   

f)

Gunla

født:

1846

   

g)

Sivert

født:

1848

   

h)

Gregorius

født:

1850

Døde 1852

 

i)

Karen Kirstine

født:

1852

   

Barn i 2. ekteskap:

     

j)

Jon Daniel

født:

1855

Gift 1880 med Serine Larsdtr. Falkeid

 

k)

Lars Matias

født:

1858

   

l)

Edvard Gregorius

født:

1862

G. 1892 m/Ingeborg Malene Helgesdtr.

 

m)

Johan Elius

født:

1865

Gift med Josefine Marie Johansdtr.

" Kopervik nr. 629

n)

Gabriel

født:

1869

Gift med Kristine Oliversdtr. Åkra

 

***


BREIVIK:

Avaldsnes II side 87

Ao-38

Hadle Andreas Knutsen, født 1833, døde 1894

   

Sønn av Knut Hadlesen og Mette Helgesdtr.

" Høvring ao-9

 

Gift i 1861 med Marta Johannesdtr., født ca. 1840

   

Datter av Johannes Sjursen

" Etne

Barn:

     

a)

Knut Edvard

født:

1861

   

b)

Johannes

født:

1864

Til USA

 

c)

Elen Karine

født:

1864

   

d)

Mette Oline

født:

1866

Døde 1886

 

e)

Helge Andreas

født:

1873

   

f)

Lars Matias

født:

1876

Gift til Sunnmøre, seinare til USA

 

g)

Helene

født:

1881

Døde 1885

 

h)

 

født:

     

i)

 

født:

     

j)

 

født:

     

k)

 

født:

     

l)

 

født:

     
           

***


 

Avaldsnes II side 87 og 88

Ao-40.

Jakob Larssen, født 1816, døde 1866

   

Sønn av Jon og Marta

" Hovda

 

Gift med Ågot JOnsdtr., født ca. 1820, døde 1892, frå Skånevik

   

* Ukjente foreldre

 

Barn:

     

a)

Lars Martin

født:

1854

Gift 1885 m. Marta Omundsdtr Våga

" Våga 44

b)

Marta

født:

1858

Døde 1894

 

c)

Jakob Andreas

født:

1865

Gift 1892 m/Marta Elisabet Johannesdtr

" Våga 42

***


ØVRABØ:

Avaldsnes II side 88

Ao-41

Jakob Johannessen, født 1812, døde 1876

   

Sønn av Johannes Kristoffersen og Kirsti Jakobsdtr.

" Våga ao-22

 

Gift 1. gang i 1839 med Marta Elisabet Eriksdtr., født 1815, døde 1870

   

Datter av Erik Trulssen og Bol Ansteinsdtr.

" Våga ao-25

 

Gift 2. gang i 1871 med Maren Kirstine Larsdtr., født 1842, døde 1898

   

Datter av Lars Helgesen og Malle Johanne Tolleivsdtr.

" Høvring bnr. 1, 12

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Marta Kristine

født:

1839

Gift 1860 med Gabriel Ellingsen

" Haugesund

b)

Bolla Marie

født:

1841

Gift med Johannes Johansen

" Neste oppsitjarpar

c)

Stine

født:

1843

Gift 1869 med Nils Ådnesen, Tysvær

" Haukås

Barn i 2. ekteskap:

     

d)

Jakobine

født:

1872

   

e)

Malene Johanne

født:

1875

   

Maren Kristine Larsdtr. hadde sonen Lars f. 1863 som vart buande i Kopervik nr. 634.

***


 

Avaldsnes II side 88

Ao-42.

Johannes Johansen, født 1838

   

Sønn av Johan Jonsen og Gunla Gregersdtr.

" Våga ao-37

 

Gift 1. gang i 1863 med Bolla Marie Jakobsdtr., født 1841, døde 1888

   

Datter av Jakob Johannessen og Marta Elisabet Eriksdtr.

" Førre brukarpar

 

Gift 2. gang i 1893 med Ingrid Halvorsdtr., født 1848

   

Datter av Hallvard og Susanna

" Risvoll nr. 11

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Gunvald

født:

1863

Døde 1898

 

b)

Marta Elisabet

født:

1868

Gift med Jakob Andreas Jakobsen

" Våga ao-40c

c)

Johan

født:

ca. 1872

   

Barn i 2. ekteskap:

     

d)

Johannes Bertinius

født:

1894

Gift med Olava Fredrikke Sjursdtr.

 

***


ROSSEVIK:

Avaldsnes II side 88

Ao-44.

Omund Omundsen, født 1823

   

Sønn av Omund og Valbord

" Indre Molla H8

 

Gift 1. gang i 1851 med Siri Eriksdtr., født 1822, døde 1865

   

Datter av Erik og Marta

" Ytre Molla H11

 

Gift 2. gang i 1867 med Anna Knutsdtrr., født 1829, døde 1892

   

Datter av Knut Larssen Sponevik

" Skjold

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Valborg

født:

1852

   

b)

Erik

født:

1855

Døde 1855

 

c)

Marta

født:

1857

Gift 1885 med Lars Martin Jakobsen

" Våga ao-40

d)

Omund

født:

1860

Gift 1893 med Anna Johannesdtr.

" Høvring

Barn:

     

e)

Knut Severin

født:

1867

   

f)

Olaus

født:

1870

   

***


DIVERSE STADER:

Avaldsnes II side 89

Ao-49.

Gunnar Eliassen, født 1798, døde 1859

   

Sønn av Elias og Ragnhild frå Sauda

" Åbø H22

 

Gift med Malene Olsdtr., født 1808, døde 1875 frå Jelsa

   

Datter av truleg ein Ola Olsen

 

Barn:

     

a)

Ola

født:

1829

Truleg han som kom til

" Bygnes ao-13

b)

Elias

født:

ca. 1832

Gift med Inger Marie Danielsdtr.

" Neste oppsitjar

c)

Malene

født:

1841

   

d)

Gunnar Seselius

født:

1844

   

e)

Elen Karine

født:

1848

Gift med Knut Matias Olsen

" Våga bnr. 12

***


 

Avaldsnes II side 89

Ao-50.

Elias Gunnarsen, født ca. 1832

   

Sønn av Gunnar Eliassen og Malene Olsdtr.

" Førre oppsitjarpar

 

Gift i 1861 med Inger Marie Danielsdtr., født ca. 1830

   

Datter av Daniels Knutsen og Anna Malene Kristensdtr.

" Våga ao-10

Barn:

     

a)

Ole Kristian

født:

1859

   

b)

Anna Malene

født:

1861

Gift med Hans Knut Hanssen

" Kopervik nr. 627

c)

Gunnar

født:

1862

   

d)

Martin Gomerius

født:

1863

   

e)

Elen Marie

født:

1865

   

f)

Daniel Elias

født:

1867

   

Dette paret flytta seinare over til Kopervik, sjå der nr. 455.

***


 

Avaldsnes II side 89

Ao-52.

Knut Kristensen, født 1829, døde før 1865

   

Sønn av Kristen Kristensen

" Brekke nr. 41

 

Gift i 1854 med Anna Kristine Danielsdtr., født 1825

   

Datter av Daniel Kolbeinsen og Anna Malene Kristensdtr.

" Våga ao-10

Barn:

     

a)

Marta Kristine

født:

1854

   

b)

Daniel

født:

1855

Til USA i 1884

 

c)

Anna Malene

født:

1857

   

d)

Marta Serine

født:

1860

Døde 1881

 

e)

Inger Marie

født:

ca. 1862

Gift med Sivert Johan Jonsen

" Sønnstokko bnr. 20

***


 

Avaldsnes II side 89

Ao-53.

Jens Torsteinsen, født 1818 frå Skeie

   

* Ukjente foreldre

 
 

Gift med Kristine Ole-Andreasdtr., født 1817

   

* Ukjent opphav

 

Barn:

     

a)

Ole Andreas

født:

1855

   

Desse er nevnte som innerstar her på Våga i 1855. Sjå elles Utvik, andre oppsitjarar nr. 84.

***


 

Avaldsnes II side 89

Ao-56.

Lars O(s)mundsen, født 1853

   

Sønn av Omund Olsen og Berta Johanna Larsdtr.

" Våga ao-29

 

Gift i 1877 med Inger Gurine Olsdtr., født 1852

   

Datter av Ola og Susanna

 

Barn:

     

a)

Ola

født:

1879

   

Desse er nevnte som innerstar her i 1879. Vi finn dei seinare i Kopervik nr. 566.

***


En grov oversikt over kilder:

Bygdebøkene for Karmøy, Norges bebyggelse, kirkebøkene for Avaldsnes sokn,
diverse private slekter.

For mer Kilde-innformasjon, henvendelse til Slektsforum Karmøy.