Gardsnr. 107 Lindøy.


Ny: februar 2003


Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.


Ansvarlig: John Rønnevik.


Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

 

BRUKSNR. 1

Avaldsnes II side 41

1. 1862-1867:

Tormod Olsen, født 1819

   

Sønn av Ola Hansen og Margrete Tormodsdtr.

" N. Kvinnesland 59

 

Gift i 1842 med Anna Eriksdtr. født 1823

   

Datter av Erik Halvorsen Boknaberg og Malene Jakobsdtr.

" Odland bnr 4

Barn:

     

a)

Ola

født:

1843

Gift med Julia Marie Jonsdtr.

" Haugesund

b)

Erik

født:

1844

Gift med Eli Knutsdtr. Kolnes

" Haugesund

c)

Margrete

født:

1847

Døde i 1848

 

d)

Margrete

født:

1848

Gift med Erik Halvorsen Kongshavn

" Haugesund

e)

Erik Mikal

født:

1851

Gift med Siri Magdalena Kristensdtr.

" Våge bnr. 1

f)

Malene

født:

1853

Gift med. Hans Rasmussen

" Haugesund

g)

Anna Serine

født:

1855

Døde i 1856

 

h)

Tormod

født:

1857

   

i)

Anna Serine

født:

1858

Gift med. Karl Georg Emil Pettersen

 

j)

Svend

født:

1862

Gift med Augusta Andersdtr. Skog

" Haugesund

           

Tormod og Anna budde først på Lervik i Tysvær, seinare budde de nokre år på Storhaug i Tysvær.

Denne huslyden flytte til Haugesund

***


 

Avaldsnes II side 41

2. 1867-1895:

Andreas Salvesen, født 1822, døde i 1897

   

Sønn av Salve Sigbjørnsen og Berta Svendsdtr

" Kleiva i Gyland

 

Gift med Ingeborg Olsdtr, født 1828/29

   

Datter av Ola og Rakel Ånensdtr.

" Refsli i Feda

Barn:

     

a)

Salve

født:

1851

Gift med Sikke Helene Eriksdtr.

" Neste brukar

b)

Ola

født:

1853

Gift med Leonora Oline Fastesdtr.

" Visnes nr. 705

c)

Svend Andreas

født:

1856

Gift med Thora Bech

" Brukar nr 4 under

           

Andreas og Ingeborg kom frå Haugesund der dei to eldste sønene var fødde.

***


 

Avaldsnes II side 43

3. 1889-1893:

Salve Andreassen, født 1851

   

Sønn av Andreas Salvesen og Ingeborg Olsdtr.

" Førre brukar

 

Gift med Sikke Helene Eriksdtr., født 1856

   

Datter av Erik og Taletta

" Høyvik nr. 17

Barn:

     

a)

Ingeborg

født:

1839

Gift med Ola Sandvik

 

b)

Erik Severin

født:

1893

   
           
           

Salve og Sikke Helene er nevnt på Lindøy mellom 1889 og 1893. Seinare vart dei buande på Høyvik i Tysvær nr. 17.

***


 

Avaldsnes II side 43

4. 1895-1933:

Svend Andreas Andreassen, født 1856, døde i 1932

   

Sønn av Andreas Salvesen og Ingeborg Olsdtr.

" Brukar nr. 2 over

 

Gift med Thora Bech, født 1863,

   

* foreldre ukjent (Kom frå Herøy på Helgeland)

 

Barn:

     

a)

Olga Johanne (Hanna)

født:

1890

Gift med Olaf Jensen

" Utvik

b)

Ingeborg

født:

1892

Gift med Bård Pedersen, Nora Velde

" Nora Velde

c)

Andreas

født:

08/09-1894

Gift med Anna Mathiassen

" Neste brukar

d)

Svend

født:

1897

bankmann i Haugesund

 

e)

Tora Bech

født:

1900

Gift med Svend Håland, Moksheim

 

f)

Agnes

født:

1903

   

g)

Klara Severine

født:

16/01-1908

Gift med Bård Bårdsen

" Lindøy bnr 2

           

***


 

Norges bebyggelse side 1193

1953-

Andreas Lindø, født 08/09-1894

   

Sønn av Svend Andreas Andreassen og Sikke Helene Eriksdtr.

" Førre brukar

 

Gift med Anna Mathiassen, født 30/12-1892

   

Datter av Ola Mathiassen og Johanna

" Målselv

Barn:

     

a)

Sven

født:

14/09-1921

   

b)

Olga

født:

11/12-1923

   

c)

Torleif

født:

28/01-1929

Døde i 1948

 

d)

Alvhild

født:

14/01-1931

   

e)

Olav

født:

28/04-1936

   
           

***


Bruksnr. 2 VENDELSVIK

Norges Bebyggelse side 1193

1947-

Bård Bårdsen, født 14/6-1904

   

Sønn av Andreas Bårdsen og Helmine

" Vestrålen

 

Gift med Klara Severine Svendsdtr, f. 16/01-1908

   

Datter av Svend Andreas Andreassen og Sikke Helene Eriksdtr.

" Lindøy bnr 1

Barn:

     

a)

Sigmund

født:

15/12-1936

   

b)

Thora

født:

24/12-1938

   

c)

Bjarne

født:

10/03-1940

   
           

***


________________________________________

ANDRE OPPSITJARAR

________________________________________

 

 

Avaldsnes II side 43

Ao-1

Tore Olsen, født ca. 1733

   

Sønn av Ola og Ingeborg Toresdtr.

 
 

Gift med Gjøa Larsdtr.

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Lars

født:

1758

   

b)

Jakob

født:

1761

   

Desse er nevnt på Lindøy i 1785 og til Gjøa døydde.

***


 

Avaldsnes II side 43

Ao-2

Ola Olsen, født ca. 1736

   

Sønn av Ola Anderssen og Brita Jakobsdtr.

" Kallevik bnr. 12

 

Gift 1. gang i 1756 med Alis Gabrielsdtr., født ca. 1735, døde i 1766

   

Datter av Gabriel og Marta

" Østhus Ao-

 

Gift 2. gift i 1767 med Kirsti Larsdtr., født ca. 1735

   

Datter av Lars Nes

" Skjold

Barn av 1. ekteskap:

     

a)

Ola

født:

1757

   

b)

Marta Susanna

født:

1761

Døde i 1771

 

c)

Gabriel

født:

1761

   
           

Desse er nevnt på Lindøy i 1758 og til Alis døydde. Ola og andre kona budde seinare på Kallevik bnr. 1.

Det som står i Avaldsnesboka om foreldrene stemmer ikke.

***


 

Avaldsnes II side 43

Ao-5

Holger Johannessen, født 1722

   

Sønn av Johannes Jenssen og Elisabet Holgersdtr.

" Håvik Ao-26

 

Gift 1. gift med Brita Ormsdtr. (Ånensdtr?), født ca. 1713

   

Datter av

 
 

Gift 2. gift i 1764 med Randi Andersdtr., født 1731, død 1775

   

Datter av Anders Nilssen og Synnøve Gudmundsdtr.

" Vormedal nr. 5

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Elisabeth

født:

ca. 1748

   

b)

Jon

født:

1749

   

c)

Gunhild

født:

1752

Døde i 1766

 

d)

Inger

født:

1755

Gift med Villum Nilssen

" Nordstokko bnr 2

Barn i 2. ekteskap:

     

e)

Johannes

født:

1764

   

f)

Brita

født:

1766

Gift med Kristoffer Toresen

" Kopervik nr. 189

g)

Synnøve

født:

1770

   
           

I slutten av 1760-åra flytta dei til Kopervik nr. 188.

***


 

Avaldsnes II side 43 og 44

Ao-7

Johannes Eliassen, født ca. 1728, døde i 1805

   

Sønn av Elias Johannessen og Anna Larsdtr.

" Nord-Eikje bnr. 2, 1

 

Gift med Siri Andersdtr., født 1754

   

Datter av Anders Rasmussen og Kari Johannesdtr.

" Aksnes bnr. 1, 15

Barn:

     

a)

Brita

født:

1774

Gift med Hans Andersen

" Fosen Ao-49

b)

Elias

født:

1777

Gift med Anna Marta Fredriksdtr,

" Neste oppsitjar

c)

Anna Karine

født:

1779

Gift med Lars Paulsen

" Fosnaneset Ao-22

           

Johannes er nevnt lærar i tida 1758-1796.

***


 

Avaldsnes II side 44

Ao-8

Elias Johannessen, født 1777, døde i 1821

   

Sønn av Johannes Eliassen og Siri Andersdtr.

" Førre oppsitjar

 

Gift i 1806 med Anna Marta Fredriksdtr., født 1754, døde i 1835

   

Datter av Fredrik Tønder Larssen Holm og Rannveig Berdinesdtr.

" Håland bnr. 3, 7

Barn:

     

a)

Anna Serine

født:

1788

Gift med Fredrik Bendiksen

" Neste oppsitjar

           

Elias var skulehaldar.

***


 

Avaldsnes II side 44

Ao-9

Fredrik Bendiksen, født 1793, døde i 1871

   

Sønn av Bendik Knutsen og Marta Fredriksdtr.

" Gismarvik Ao-15

 

Gift 1.gift i 1816 med Anna Serine Hansdtr., f. 1788, Døde i 1821

   

Datter av Hans Eriksen og Anna Marta Fredriksdtr.

" Munkejord bnr. 7

 

Gift 2. gang med Siri Knutsdtr., født ca. 1791, døde i 1877, frå Tysvær

   

* foreldre ukjent

 

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Anna Marta

født:

1819

Døde i 1818

 

b)

Anna Serine

født:

1821

Døde i 1821

 

Barn i 2. ekteskap:

     

c)

Elias

født:

1822

Gift med Anna Serine Davidsdtr.

" Haugesund

d)

Anna Serine

født:

1824

Døde i 1824

 

e)

Hans Bendik

født:

1825

Gift med Ingeborg Oline Davidsdtr.

" Haugesund

f)

Knut

født:

1828

Døde i 1851

 

g)

Lorens Fredrik

født:

1831

Døde i 1853

 

h)

Marta Serine

født:

1833

Døde i 1857

 

i)

Anna Marta

født:

1836

til USA 1858

 

j)

Marta Malene

født:

1839

Gift med Peder Hanssen

" Neste oppsitjar

k)

Bernt

født:

1841

Døde i 1857

 

***


 

Avaldsnes II side 44

Ao-10

Peder Hanssen, født 1841

   

Sønn av Hans Jonsen og Marta Malene Rasmusdtr.

" Fosen Ao-22

 

Gift i 1863 med Marta Malene Fredriksdtr., født 1839

   

Datter av Fredrik Bendiksen og Siri Knutsdtr.

" Førre oppsitjar

Barn:

     

a)

Martin

født:

1863

   

b)

Anna Malene

født:

1865

Gift med Laurits Jonsen frå Tysvær

 

c)

Berta Serine

født:

1867

   

d)

Hanna Gurine

født:

1870

   

e)

Fredrikke Olava

født:

1874

   

f)

Peder J. Mandius

født:

1876

   

g)

Klara Bertine

født:

1879

   
           

Flytta til Hasseløy i Haugesund

***


 

Avaldsnes II side 44

Ao-11

Paul Jonsen, født 1720, døde i 1765

   

Sønn av Jon og Ragnhild på Kvala i Skåre

 
 

Gift i 1745 med Eli Hansdtr., født 1718, døde i 1806

   

Datter av Hans Kristoffersen og Marta Knutsdtr.

" Stakkestad bnr. 1, 7

Barn:

     

a)

Jon

født:

1747

   

b)

Johannes

født:

1753

Døde i 1773

 

c)

Hans

født:

ca. 1755

Gift med Siri Fredriksdtr.

" Lindøy Ao-12

d)

Malene

født:

ca. 1763

Døde i 1784

 
           

***


 

Avaldsnes II side 44

Ao-13

Gjert Ellingsen, født 1777

   

Sønn av Elling Ellingsen og Kari Sjursdtr.

" Sandvik nr. 76

 

Gift 1. gang med Joren Ivarsdtr., født 1778, døde i 1812

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift 2. gang med Synnøve Ellingsdtr., født 1773, døde i 1843

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift 3. gang i 1844 med Sissel Abrahamsdtr., født 1793, døde i 1857

   

Datter av Abraham Larsen og Brita Kristoffersdtr.

" Bringedal bnr 2

Barn 1. ekteskap:

     

a)

Elling

født:

1804

Gift med Malene Johnsdtr.

" Sandvik nr. 61

b)

Berta Karine

født:

1801

Gift med Ola Olsen

" Årvik nr. 76

Barn i 2. ekteskap:

     

c)

Gjert

født:

1816

Gift med Berte Ragnhild Jakobsdtr.

" Årvik nr. 59

           
           

Var komen til Kopervik (nr. 275) i 1804 men flytte seinare tilbake til Sandvik i Tysvær.

***


 

Avaldsnes II side 44 og 45

Ao-14

Bjørn Jonsen, født ca. 1786, døde i 1857

   

Sønn av Jon Jonsen på Boknaberg i Bokn

 
 

Gift 1. gang i 1807 med Marta Olsdtr., født ca. 1784, døde i 1843

   

Datter av Ola Rasmussen og Siri Olsdtr.

" Fosen Ao-34

 

Gift 2. gang i 1844 med Gunhild Jonsdtr., født 1789, døde i 1861

   

Datter av Jon og Sissel på Tuastad (Finner ikke disse)

 

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Jon

født:

1808

Gift med enka Lovise Kristiansdtr.

" Tuastad Ao-48

b)

Ola

født:

1809

Døde i 1838

 

c)

Peder

født:

1811

Gift med Malene Gudmundsdt

" Amerika

d)

Berta Serine

født:

1813

Gift med Ola Olsen

" Neste oppsitjar

e)

Bjørn

født:

1815

Gift med enke Sissel Olsdtr. Tuastad

" Litleskog i Skjold

f)

Marta

født:

1816

Gift med Daniel Jakobsen

" Lindøy Ao-20

           

***


 

Avaldsnes II side 45

Ao-15

Ola Olsen, født 1812, døde i 1856

   

Sønn av Ola Olsen og Hylleborg Olsdtr.

" Fosen Ao-35

 

Gift i 1840 med Berta Serine Bjørnsdatter, født 1813, døde i 18767

   

Datter av Bjørn Jonsen og Marta Olsdatter

" Førre oppsitjar

Barn:

     

a)

Marta Serine

født:

1840

Gift med Kristian Olsen

" Tjøsvoll Ao-5

b)

Ola

født:

1841

Døde i 1842

 

c)

Bjørn

født:

1843

Døde i 1843

 

d)

Berta Oline

født:

1845

Døde i 1889

 

e)

Hylleborg

født:

1847

Gift med Asbjørn Knutsen

" Årvoll Ao-5

f)

Berta Serine

født:

1850

Gift med Rasmus Knutsen Matland

 

g)

Ola

født:

1853

Gift med Anna Dorte Andersdtr.

" Kvalavåg Ao-29

h)

Ingeborg Malene

født:

1856

   
           

***


 

Avaldsnes II side 45

Ao-16

Rasmus Olsen Lindtner, født 1786, døde i 1852

   

Sønn av Ola Rasmussen og Siri Olsdtr.

" Fosen Ao-34

 

Gift 1. gang i 1802 med Malene Pedersdtr., født 1785, døde i 1820

   

* foreldre ukjent

" Røyksund

 

Gift 2. gang i 1821 med Anna Margrete Ormsdtr., født 1793, døde i 1873

   

Datter av Orm Osmundsen og Siri Torsdtr.

" Gummedalen nr 7

Barn i 1. ekteskap:

     

a)

Marta

født:

1807

Døde i 1807

 

Barn i 2. ekteskap:

     

b)

Marta Malene

født:

1821

Gift med Hans Jonssen

" Skeie Ao-11

c)

Ola

født:

1823

   

d)

Peder

født:

1824

Gift med Marta Olsdtr.

" Snik Ao-35

e)

Anna Serine

født:

1827

Til USA 1886 med son Osmund Siverts.

 

f)

Rasmus

født:

1831

Gift med Karen Kristiane Nilsdtr.

" Norheim bnr. 13

g)

Osmund

født:

25/03-1833

Til USA 1855

 

h)

Ingeborg

født:

1835

Døde i 1849

 

i)

Larsine

født:

1841

Gift med Lars Eriksen

" Moksheim Ao-9

           

Anna Osmundsdtr., ei enke født i Tysvær, budde hos dei i 1865.

***


 

Avaldsnes II side 45

Ao-17

Nils Monssen, født 1838, døde i 1927

   

Sønn av Mons og Kristine på Kreppene i Skjold

" Lindanger

 

Gift i 1862 med Berta Malene Matiasdtr., født 1835, døde i 1916

   

Datter av Matias Andreassen og Berta Malene Osmundsdtr.

" Hellevik Ao-11

Barn:

     

a)

Matias

født:

1862

Til USA 1882

 

b)

Mons Kristian

født:

1864

Gift med Åsa Kristine Andersdtr.

" Austevik bnr. 3

c)

Berta Malene

født:

1869

Til USA 1886

 
           

Desse budde som innerstar hos Rasmus og Anna Margrete i 1865. Dei kom seinare til Håvik, sjå der Ao-61.

I 1900 var dei på Matland

***


 

Avaldsnes II side 45

Ao-18

Ola Omundsen, født 1837

   

Sønn av Omund og Brita på Østhus (Finner ikke de der)

 
 

Gift i 1867 med Eli Kristine Johannesdtr., født 1843

   

Datter av Johannes Helgeson og Kari Ådnesdatter

" Torvastad bnr 3

Barn:

     

a)

Berta

født:

1868

   

b)

Ole Johannes

født:

1870

   

c)

Omund

født:

1873

   

d)

Helge Andreas

født:

1881

   
           

Sjå også om dei under Visnes Ao-707 og Hinderåker Ao-61.

***


 

Avaldsnes II side 45 og 46

Ao-19

Gunder (Gunnar) Andreassen, født 1843

   

Sønn av Andreas Andreassen og Marta Helene Torkelsdtr

" Østhus Ao-26

 

Gift i 1865 med Helga Serine Tolleivsdtr., født ca. 1839

   

Datter av Tolleiv Ingebretsen og Siri Mikkelsdtr.

" Skastad Ao-75

Barn:

     

a)

Marta Serine

født:

1865

 

" Vormedal

b)

Anna Sofie

født:

1868

Døde i 1868

 

c)

Sivert Andreas

født:

1869

 

" Fosnaneset bnr. 4, 4

d)

Tine Sofie

født:

1875

 

" Vormedal

e)

Gustav Severin

født:

1879

   

f)

Nils Mikal

født:

1882

Gift med Elen frå Stavanger

" Snik

           

***


En grov oversikt over kilder:

Bygdebøkene for Karmøy, Norges bebyggelse, kirkebøkene for Avaldsnes sokn,
diverse private slekter.

For mer Kilde-innformasjon, henvendelse til Slektsforum Karmøy.