Gardsnr. 100. Håland


Oppdatert: Februar 2003

Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.


Ansvarlig: Henry Oskar Forssell.


Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

 

 

 

 

Bnr 1.

Avaldsnes I side 466

4.1706-1738:

Peder Roaldsen født ca 1672, død 1738

   

* foreldre ukjent ( fra Vikjå i Sjold)

 
 

*ektefelle ukjent

Barn:

     

a)

Roald

Født:

1712

Døde i 1722

 

b)

Kristoffer

Født:

1715

 

" Neste bruker

           

***

 

 

Avaldsnes I side 466

5.1732-1768:

Kristoffer Pedersen født ca 1715, død ca 1765

   

Sønn av Peder Roaldsen og NN

" Førre bruker

 

Gift 1.gang i 1733 med Guri Holgersdatter født ca 1705, død 1741

   

Datter av Holger Hanssen og NN på Skeiseid

 
 

Gift 2.gang i 1742 med Anna Andersdatter født ca 1718, død 1788

   

Datter av Anders Rasmussen og Siri Matiasdatter

" Østhus bnr 1

Barn i 1.ekteskap:

     

a)

NN

Født:

1736

   

b)

Siri

Født:

1738

Gift med Anders Andersen

" Helgaberg bnr 1

 

Barn i 2.ekteskap:

       

c)

Guri

Født:

1743

Gift med Knut Knutsen

" Neste bruker

d)

Serine

Født:

1745

Døde i 1745

 

f)

Peder

Født:

1748

Gift med Anna Marta Kristoffersdatter

" Håland bnr 1

e)

Eli

Født:

1750

Gift med Mons Jørgensen

" Nordstokke Ao-38

h)

Anders

Født:

1752

Døde i 1758

 

i)

Kari

Født:

1756

Gift med Jon Rasmussen

" Varne bnr 1

           

***

 

 

Avaldsnes I side 467

6.1768-1773:

Knut Knutsen født ca 1726, død 1770

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift i 1768 med Guro Kristoffersdatter født 1743, død 1811

   

Datter av Kristoffer Pedersen og Guri Holgersdatter

" Førre bruker

Barn:

     

a)

Kristoffer

Født:

1769

Gift med Marie Hansdatter

" Håland bnr 2

           

***

 

 

Avaldsnes I side 467

7.1773-1806:

Peder Kristoffersen født 1748, død 1813

   

Sønn av Kristoffer Pedersen og Anna Andersdatter

" Håland bnr 1

 

Gift i 1784 med Anna Marta Rasmusdatter født 1750, død 1806

   

Datter av Rasmus og Magla i Røyksund under Fosen

 

Barn:

     

a)

Kristoffer

Født:

1785

Døde i 1785

 

b)

Dødfødt sønn

Født:

1786

   

c)

Dødfødt sønn

Født:

1787

   

d)

Kristoffer

Født:

1790

Døde i 1790

 

e)

Matias

Født:

1794

   
           

***

 

 

Avaldsnes I side 468

8.1806-1854:

Johannes Knutsen født 1786, død 1854

   

Sønn av Knut Andersen og Elisabet Knutsdatter

" Håland bnr 3

 

Gift 1.gang i 1806 med Ingeborg Elisabet Jansdatter født 1757, død 1832

   

Datter av Jan Sveinsen og Marta Johannesdatter

" Rygge bnr 1

 

Gift 2.gang i 1833 med Anna Kristoffersdatter født ca 1798, død 1876

   

Datter av Kristoffer og Siri på Hetland i Tysvær

 

Barn i 2.ekteskap:

     

a)

Kristoffer

Født:

1833

Døde i 1833

 
           

***

 

 

Avaldsnes I side 468

10.1857-1862:

Endre Ellingsen født 1802, død 1864

   

Sønn av Elling og Anna Karine på Vik i Skudenes bnr 32

 
 

Gift 1.gang med Serine Sørensdatter født ca 1797, død 1842

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift 2.gang med Oline Hansdatter født 1811, død

   

Datter av Hans Halldorsen og Malene Olsdatter

" Fosen Ao-42

Barn i 2.ekteskap:

     

a)

Elling

Født:

1843

Gift med Ingeborg Jonsdatter

" Håland Ao-5

b)

Hans

Født:

1845

   

c)

Sivert

Født:

1848

   

d)

Endre Olaves

Født:

1852

   
           

Les mer om familien under Vik bnr 33

***

 

 

Avaldsnes I side 468

11.1875-1886:

Jan Johannessen født 1824 død

   

Sønn av Johannes Henriksen og Anna Marie Kristofferdatter

" Vårå Ao-24

 

Gift i 1885 med Anna Kristine Tolleivsdatter født 1823, død

   

Datter av Tolleiv Håkonsen og Eli Serine Rasmusdatter

" Tuastad Ao-44

Barn:

     
           

Les mer om familien under Vårå Ao-54.

***

 

 

Avaldsnes I side 468

12.1886-1910:

Jakob Rasmussen født 1858, død 1946

   

Sønn av Rasmus Rasmussen og Engel Birgitte Svendsdatter

" Meland bnr 1

 

Gift med Anna Gurine Jakobsdatter født 24/11 1858, død 1925

   

Datter av Jakob Ingebretson og Elisabet Kirstine Knutsdatter

" Øvre Hauge bnr 3

Barn:

     

a)

Elen Birgitte

Født:

22/02 1888

Gift med Peder Matias Toresen

 

b)

Rasmus

Født:

13/12 1889

Gift med Kristina Pedersdatter

" Øvre Hauge bnr 3

c)

Lars Wegner

Født:

29/11 1891

Døde den 03/03 1917

 

d)

Kirstine Elisabet

Født:

02/11 1894

   

e)

Janna Gurine

Født:

24/03 1897

Gift med Olav Kolbeinsen Skeie

" Skeie bnr 30

f)

Jakob

Født:

01/04 1901

Gift med Marta Eline Stange

" Øvre Hauge bnr 2

           

***

 

 

Norges Bebyggelse side 1187

13.1913-19xx:

Nils Svendsen Håland født 11/09.1888, død 23/03 1969

   

Sønn av Svend Vorrå og Synnøve NN

 
 

Gift i 1916 med Dorthea Kristoffersen født 11/10 1896, død 08/05 1977

   

Datter av Edvard Kristoffersen og Ellen NN

"Haugesund

Barn:

     

a)

Ellen

Født:

23/10 1917

   

b)

Sven

Født:

16/04 1919

Døde ugift den 04/11 1991

" Neste bruker

c)

Edvin Martin

Født:

27/08 1929

Døde ugift den 06/10 1981

" Håland

           

***

 

Bnr 2 . ( Utskilt fra bnr 1 i 1796 )

Avaldsnes I side 469

1.1796-1803:

Kristoffer Knutsen født 1769, død 1823

   

Sønn av Knut Knutsen og Guro Kristoffersdatter

" Håland bnr 1

 

Gift 1.gang i 1789 med Marie Hansdatter Meland født 1757, død 1789.

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift 2.gang i 1789 med Kiersti Knutsdatter Håland født 1757, død

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     
           

Les mer om familien under Vårå Ao-23.

***

 

 

Avaldsnes I side 469

2.1803-1816:

Anders Knutsen født 1775, død 1815

   

Sønn av Knut Andersen og Marta Johannesdatter

" Håland bnr 3

 

Gift i 1803 med Elisabet Marie Nilsdatter født 1779, død 1867

   

Datter av Nils Toresen og Karen Knutsdatter

" Kolstø bnr 14

Barn:

     

a)

Nils

Født:

1803

   

b)

Marta Karine

Født:

1805

Gift med Lars Omundsen

" Håland bnr 2

c)

Elisabet Guria

Født:

1809

Døde i 1857

 
           

***

 

 

Avaldsnes I side 469

3.1816-1842:

Gaute Olsen født 1791, død 1874

   

Sønn av Ola Olsen og Brita Sveinsdatter

" Helgaberg bnr 1

 

Gift i 1816 med Elisabet Marie Nilsdatter født 1779, død 1867

   

Datter av Nils Toresen og Karen Knutsdatter

" Kolstø bnr 14

Barn:

     

a)

Brita

Født:

1816

Gift med Peder Askildsen

" Kolstø bnr 6

           

***

 

 

Avaldsnes I side 469

4.1842-18xx:

Lars Osmundsen født 1814, død 1883

   

Sønn av Osmund Knutsen og Marta Knutsdatter

" Helgaberg Ao-10

 

Gift i 1843 med Marta Karine Andersdatter født 1805, død 1875

   

Datter av Anders Knutsen og Elisabet Marie Nilsdatter

" Håland bnr 2

Barn:

     

a)

Anders

Født:

1844

Døde i 1844

 

b)

Anders

Født:

1845

Døde i 1845

 

c)

Askil

Født:

1847

 

" Neste bruker

           

***

 

 

Avaldsnes I side 469

5.18xx-1900:

Askild Larssen født 1847, død 1905

   

Sønn av Lars Osmundsen og Marta Karine Andersdatter

" Førre bruker

 

Gift med Knutiane Villumsdatter født 1842, død 1898

   

Datter av Villum Jansen og Eline Serine Kristoffersdatter

" Søndenå Ao6

Barn:

     

a)

Lars Andreas

Født:

1866

Døde i 1871

 

b)

Elen Serine

Født:

18/101868

Døde ugift 21/01 1933

" Håland

c)

Marta Elisabet

Født:

1871

Gift med Jørg Osvald Osmundsen

" Haugesund

d)

Laura Asseline

Født:

1875

Gift med Hans Ole Tolleivsen

" Austrei bnr 16

e)

Grete Knutiane

Født:

1878

Døde i 1878

 

f)

Lars

Født:

25/11 1880

Gift med Bertine E. Haaland

" Neste bruker

g)

Grete Knutiane

Født:

03/02 1883

Gift med Edvard Johan Eriksen Alme

" Søre Velde bnr 1

h)

Vilhelm

Født:

1885

   
           

***

 
 

 

Norges Bebyggelse side 1188

6.1901-19xx:

Lars Askildsen Håland født 25/11 1879, døde den 29/10 1936

   

Sønn av Askild Larssen og Knutiane Villumsdatter

" Førre bruker

 

Gift med Bertine E Haaland født 01/01 1890, død

   

Datter av Arne Håland og Malene NN

" Manger

Barn:

     

a)

Konstanse

Født:

14/04 1913

Gift med Ole Hansen

 

b)

Askild

Født:

24/01 1915

Gift med Else Tjøsvold

" Neste bruker

c)

Anton

Født:

09/11 1917

Gift med Tordis Øygarden

 

d)

Ludvik

Født:

15/02 1919

Gift med Martha Medhaug

" Håland bnr 7

e)

Anna

Født:

04/04 1921

Gift med Sigvald Kristiansen

 

f)

Laurits

Født:

30/01 1923

Døde den 03/02 1923

" Håland

           

***


 

Norges Bebyggelse side 1188

7 xxxx-xxxx:

Askild Haaland født 24/01 1915,

   

Sønn an Lars Askildsen Håland og Bertine E. Haaland

" Førre bruker

 

Gift 1 1947 med Else Tjøsvold født 04/03 1925,

   

Datter av Ludvik K. Tjøsvold og Ellen Viland

" Åkra bnr 31

Barn:

     

a)

Lars Bernhard

Født:

31/12 1948

   

***


Bnr 3.

Avaldsnes I side 470

5.1711-1723:

Torbjørn Larssen født ca 1673, død

   

Sønn av Lars Torbjørnsen og NN

" Bygnes Ao-1

 

* ektefelle ukjent

       

Barn:

     

a)

Tore

Født:

Ca 1714

   

b)

Sønn

Født:

1714

   

c)

Kristoffer

Født:

1720

   

d)

Inger

Født:

1722

   

e)

Lars

Født:

1725

   
           

***


 

Avaldsnes I side 470

6.1720-1739:

Laurits ( Lars) Pedersen Holm født ca 1665, død 1733

   

Sønn av Peder og Sofie Amalie Klingenberg på Jylland

 
 

Gift med Bol Sofie NN født ca 1683, død 1759

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Margrete Elisabet

Født:

Ca 1706

Gift med Josef Knutsen

" Kopervik nr 61

b)

Sara Sofie

Født:

Ca 1711

Gift med Johannes Larssen

" Kopervik nr 48

c)

Fredrik Tønder

Født:

1714

Gift med Marta Torgersdatter

" Neste bruker

d)

Agnete Godzen

Født:

1716

   

e)

Anna Sofi Greve

Født:

1718

Gift med Pål Jakobsen Hundt

 

f)

Berta Sofi

Født:

1719

Gift med Lars Olsen

" Håvik Ao-10

g)

Peter Kristian

Født:

1720

Døde i 1720

 

h)

Peter Kristian

Født:

1721

   

i)

Elisabet Karine

Født:

1724

Døde i 1724

 

j)

Anna Karine

Født:

1724

Bosett hos søsteren Berta Sofie i 1758

 
           

***


 

Avaldsnes I side 470

7.1739-1768:

Fredrik Tønder Larssen Holm født 1714, død 1775

   

Sønn av Laurits ( Lars) Pedersen Holm og Bol Sofie NN

" Førre bruker

 

Gift 1.gang i 1742 med Marta Torgersdatter født 1720, død 1746

   

Datter av Torger Einarsen og Siri Matiasdatter

" Østhus bnr 1

 

Gift 2.gang i 1747 med Rannveig Berdinesdatter født 1724, død 1763

   

Datter av Berdines Torbjørnsen og Anna Hansdatter

" Midtstokke bnr 10

 

Gift 3.gang i 1769 med Anna Holgersdatter født ca 1703, død 1780

   

Datter av Holger Bendiksen og Dorte Simonsdatter

" Sund bnr 1

Barn i 1.ekteskap:

     

a)

Sofie Amalie

Født:

1742

Døde i 1815

 

b)

Margrete

Født:

1746

Gift med Jon Kristoffersen

" Neste bruker

c)

Siri

Født:

1746

Gift med Hans Paulsen Lindøy

" Fosen Ao-12

Barn i 2.ekteskap:

     

d)

Marta

Født:

1747

Gift med Bendik Knutsen

" Gismarvik Ao-15

e)

Lars Fredrik

Født:

1750

   

f)

Bernt

Født:

1752

Døde i 1759

 

g)

Anna Marta

Født:

1754

Gift med Elias T. Lindøy

 

h)

Erik Jørgen

Født:

1757

Døde i 1757

 

i)

Else Sofie Alette

Født:

1758

   

j)

Bernt

Født:

1761

Døde i 1761

 

k)

Fredrik

Født:

1763

   
           

***


 

Avaldsnes I side 471

8.1768-1771:

Jon Kristoffersen født ca 1743, død ca 1793

   

Sønn av Kristoffer og Katrine

" Åkra bnr 25

 

Gift med Margrete Fredriksdatter født 1746, død

   

Datter av Fredrik Tønder Larssen Holm og Marta Torgersdatter

" Førre bruker

Barn:

     

a)

Kristoffer

Født:

1769

Døde i 1769

 

b)

Kristoffer

Født:

1770

Gift med

" Åkrehamn Ao-31

c)

Fredrik

Født:

Ca 1774

   

d)

Marta Katrine

Født:

Ca 1780

   
           

Flyttet i 1771 til Åkra bnr 25.

***


 

Avaldsnes I side 471

9.1771-1808:

Knut Anderssen født ca 1774, død 1813

   

Sønn av Anders og Kari på Norde Askeland i Tysvær

 
 

Gift 1.gang med Marta Johannesdatter født ca 1747, død 1780

   

Datter av Johannes og Guri Larsdatter

 
 

Gift 2.gang i 1781 med Elisabet Knutsdatter født 1752, død 1829

   

Datter av Knut Nilssen og Elisabet Larsdatter

" Tjoland bnr 2

Barn i 1.ekteskap:

     

a)

Johannes

Født:

1771

Døde i 1772

 

b)

Guri

Født:

1772

Ble gift i Bergen

 

c)

Anders

Født:

1775

Gift med Elisabet Marie Nilsdatter

" Håland bnr 2

d)

Johannes

Født:

1778

Døde i 1785

 

Barn i 2.ekteskap:

     

e)

Knut

Født:

1782

Gift med Guri Kartine Knutsdatter

" Neste bruker

f)

Marta

Født:

1784

Døde i 1785

 

g)

Johannes

Født:

1786

Gift med Ingeborg Elisabet Jonsdatter

" Håland bnr 1

h)

Marta Marine

Født:

1789

Gift med Peder Jonsen

" Røyksund Ao-6

i)

Jon

Født:

1791

   
           

***


 

Avaldsnes I side 471

10.1808-1851:

Knut Knutsen født 1782, død 1858

   

Sønn av Knut Anderssen og Elisabet Knutsdatter

" Førre bruker

 

Gift ca 1806 med Guri Kartine Knutsdatter født ca 1784, død 1856

   

Datter av Knut Jakobsen og Johanna Johannesdatter

" Åkra bnr 14

Barn:

     

a)

Knut

Født:

Ca 1807

Gift med Anne Marta Nilsdatter

" Åkra bnr 14

b)

Johannes

Født:

1809

Gift med Anna Malene Samsonsdatter

" Visnes bnr 7

c)

Elisabet Karine

Født:

1811

Gift med Knut Kolbeinsen

" Hinderaker bnr 12

d)

Knut

Født:

1813

Gift med Mangela Nilsdatter

" Håland Ao3

e)

Johanna

Født:

1816

Gift med Hans Olsen

" Bygnes bnr 1

f)

Guri Katrine

Født:

1818

Gift med Hans Ole Bårdsen

" Austevik Ao21

g)

Anders

Født:

1820

Gift med Marta Malene Bårdsdatter

" Håland Ao2

h)

Elias

Født:

1823

Gift med Magdalene Olsdatter

" Håland bnr 4

i)

Kristoffer

Født:

1826

Gift med Eli Kristine Toresdatter

" Neste bruker

j)

Marta Gurine

Født:

1829

Døde i 1830

 
           

***


 

Avaldsnes I side 471

11.1851-1859:

Kristoffer Knutsen født 1826, død

   

Sønn av Knut Knutsen og Guri Kartine Knutsdatter

" Førre bruker

 

Gift i 1851 med Eli Kristine Toresdatter født 1826, død

   

Datter av Tore Nilsen og Eli Olsdatter

" Kolstø bnr 14

Barn:

     

a)

Karen Torine

Født:

1851

Døde i 1851

 

b)

Karen Torine

Født:

1852

Døde i 1852

 

c)

Jon Kristian

Født:

1853

   

d)

Hans Jakob

Født:

1856

   

e)

Elen Katrine

Født:

1859

   
           

Familien flyttet til Haugesund

***


 

Avaldsnes I side 471

12.1860:

Hans Olsen Jøsen født 1804, død

   

Sønn av Ola Larsson og Gunhild Hansdatter

" Jøsen på Bokn

 

Gift med Anne Margrete Jensdatter født 1808, død

   

Datter av Jens Eriksen og Margrete Torjulsdatter

" Laupland på Bokn

Barn:

     

a)

Ola

Født:

1838

   

b)

Jens

Født:

1841

 

" Neste bruker

           

***


 

Avaldsnes I side 471

13.1875-xxxx:

Jens Hanssen født 1841, døde den 29/06 1920

   

Sønn av Hans Olsen og Margrete på Jøsen i Bokn

" Førre bruker

 

Gift i 1869 med Anna Kristine Halvorsdatter født 1848, døde den 11/05 1923

   

* foreldre ukjent ( Kom fra Finnøy )

 

Barn:

     

a)

Anna Margrete

Født:

1870

G.m. Jens Matias Torgilsen Hogneland

" Bokn bnr

b)

Hans Johan

Født:

1872

Gift med Berta Gurine Andersdatter

" Neste bruker

c)

Berta Johanna

Født:

1876

Døde ugift

 

d)

Halvor Olai

Født:

1883

Døde i 1896

 

e)

Grete Marie

Født:

1887

Døde ugift

 
           

***


 

Norges Bebyggelse side 1188

14.1920-xxxx:

Hans Johan Jensen Håland født 1872, død

   

Sønn av Jens Hanssen og Anna Kristine Halvorsdatter

" Førre bruker

 

Gift med Bertha Gurine Andreasdatter Vorre født 1875, død

   

Datter av Andreas Ivarsen og Elisabet Marie Pedersdatter

" Vårå bnr 6

Barn:

     

a)

Hanna Bertine

Født:

1901

Ugift

 

b)

Engel Margrete Elisabet

Født:

27/09 1902

Gift med Erik Kornelius Kolstø

" Kolstø bnr 31

c)

Anders

Født:

1906

Gift med Margrete Hauge

 

d)

Halvor

Født:

     

e)

Marie

Født:

     
           

***


Bnr 4. Utskilt fra bnr 3 i 1846.

Avaldsnes I side 472

1.1849-1861:

Elias Knutsen født 1823, død

   

Sønn av Knut Knutsen og Guri Katrine Knutsdatter

" Håland bnr 3

 

Gift i 1847 med Magdalena Olsdatter født 1823, død

   

Datter av Ola Evensen og Marta Olsdatter

" Håstø bnr 3

Barn:

     

a)

Guri Katrine

Født:

1848

   

b)

Anna Marta

Født:

1851

   

c)

Karl Johan

Født:

1853

Reiste til USA i 1883

 

d)

Johanna Asseline

Født:

1856

   

e)

Elisabet Karine

Født:

1859

   
           

Familien flyttet i 1861 til Kopervik nr 467, senere til Amerika.

***


 

Avaldsnes I side 472

2.1861-1869:

Peder Olsen født 1799, død

   

Trolig sønn av Ola Akselsen og Eli Pedersdatter

" Austrei bnr 1

 

Gift 2.gang med Juliane Elisabet Gabrielsdatter født 1824, død

   

Datter av Gabriel Tobiassen og NN fra Flekkefjord

 

Barn:

     
           

Les mer om familien på Søndenå bnr 1.

***


 

Avaldsnes I side 472

3.1869-1882:

Anders Jonsen født 1833, død

   

S. av Jon Andreas Håkonsen og Anna Marie Kristoffersdtr.Vårå Ao24

" Bygnes Ao-15

 

Gift den 15/12 1868 med Anna Dorte Håkonsdatter født 22/01 1850, død

   

Datter av Håkon Tolleivsen og Torborg Fredriksdatter

" Austevik bnr 6

Barn:

     

a)

Hans Teodor

Født:

1869

Reiste til USA i 1889

 

b)

Lars Andreas

Født:

1872

Flyttet til Stavanger i 1898

 

c)

Bernt Kristian

Født:

1877

   
           

***


 

Avaldsnes I side 472

4.1882-1898:

Osmund Osmundsen født 1847, død

   

Sønn av Osmund Osmundsen og Gjertrud Malene Jansdatter

" Vårå bnr 8

 

Gift 2.gang med Jakobine Andrine Brun Pedersen født 1857, død

   

* foreldre ukjent ( kom fra Buksnes)

 

Barn:

     
           

Les mer om familien under Vårå Ao-48.

***


 

Avaldsnes I side 472

5.1900-19xx:

Johan Knutsen Vorre født 10/011843, døde den 15/02 1910

   

Sønn av Knut Johanneson og Anna Elisabet Eliasdatter

" Vikshåland bnr 3

 

Gift 1.gang i 1868 med Oline Marie Osmundsdatter født 1847, død

   

Datter av Osmund Jonsen og Maren Jonsdatter

" Kopervik nr 336

 

Gift 2.gang i 1880 med Maren Kirstine Andersdatter født 1856, død

   

Datter av Anders Andersen og Dorte Serine Eliasdatter

" Vårå Ao-25

Barn i 1.ekteskap:

     

a)

Karl

Født:

1873

   

b)

Johanna Otilie

Født:

1878

Gift med Lars Andreas Hansen Gard

" Haugesund

Barn i 2.ekteskap:

     

c)

Knut Andreas

Født:

1882

Døde i 1894

 

d)

Ole Johan

Født:

1908

   
           

***


 

Norges Bebyggelse side 1187/1188

7.1944-

Nils Svendsen Håland født 11/09 1888, død

   

Sønn av Svend Sjursen og Synnøve Tormodsdatter

" Vårå bnr 9

 

Gift i 1916 med Elen Dorthea Kristoffersen født 11/10 1896, død

   

Datter av Edward Kristoffersen og Ellen NN

" Haugesund

Barn:

     

a)

Ellen

Født:

23/10 1917

   

b)

Sven

Født:

16/04 1919

Ugift

" Neste bruker

c)

Edvin Martin

Født:

27/08 1929

Ugift

 
           

***


Bnr 5.

Avaldsnes I side 472

1.1765-1780:

Knut Knutsen født 1731, død 1779

   

Trolig sønn av Knut Sørvåg på Fosen

 
 

Gift 1.gang med Siri Monsdatter født ca 1726, død ca 1763

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift 2.gang i 1766 med Synnøve Jonsdatter født ca 1737, død 1803

   

* foreldre ukjent

 

Barn i 1.ekteskap:

     

a)

Kirsti

Født:

1757

Gift med Kristoffer Knutsen

" Vårå Ao-23

b)

Mons

Født:

1758

Døde i 1765

 

c)

Knut

Født:

1761

Døde liten

 

d)

Dødfødt sønn

Født:

1763

   

Barn i 2.ekteskap:

     

e)

Knut

Født:

1767

Døde i 1771

 

f)

Jon

Født:

1769

Døde i 1771

 

g)

Ingeborg Serine

Født:

1773

Gift med Andreas Matiassen

" Hellevik Ao-10

           

***


 

Avaldsnes I side 473

2.1780-1797:

Jørgen Anderssen født ca 1736, død

   

Sønn av Anders Førland og NN i Tysvær

 
 

Gift i 1778 med Anna Eriksdatter født ca 1751, død

   

Datter av Erik Jonsen og Malene Bjørnsdatter

" Bygnes bnr 1

Barn:

     

a)

Anders

Født:

1780

Døde i 1785

 

b)

Malene

Født:

1782

Døde i 1785

 

c)

Anders

Født:

1786

   

d)

Johanne Malene

Født:

1790

Gift med Tolleiv Eliassen

" Austrei Ao-11

e)

Marta

Født:

1794

Døde i 1798

 

f)

Brita

Født:

1794

   
           

Flyttes før århundreskiftet. Se under Kopervik nr 177.

***


 

Avaldsnes I side 473

3.1797-1826:

Johannes Tormodsen født 1771, død 1851

   

Sønn av Tormod Sveinsen og Gunnhild Paulsdatter

" Midt Eide bnr 1

 

Gift i 1797 med Synnøve Knutsdatter født 1762, død 1839.

   

Datter av Knut Knutsen og Dorte Nilsdatter

" Kallevik bnr 12

Barn:

     

a)

Gunhild

Født:

1798

Døde i 1798

 

b)

Tormod

Født:

1799

Gift med Elisabet Karine Nilsdatter

" Neste bruker

c)

Knut

Født:

1801

Gift med Marie Knutsdatter

" Kallevik bnr 9

d)

Anna Dorte

Født:

1804

Døde i 1808

 
           

***


 

Avaldsnes I side 473

4.1826-1888:

Tormod Johannessen født 1799, død 1888

   

Sønn av Johannes Tormodsen og Synnøve Knutsdatter

" Førre bruker

 

Gift i 1831 med Elisabet Karine Nilsdatter født 1809, død 1890

   

Datter av Nils Nilsen og Magla Nilsdatter

" Kolstø bnr 14

Barn:

     

a)

Anna Dorte

Født:

1832

Døde i 1836

 

b)

Johannes

Født:

1833

Døde i 1836

 

c)

Nils

Født:

1834

Gift med Anne Marta Hansdatter

" Håland Ao-6

d)

Knut

Født:

1836

Gift med Gjertrud Malene Larsdatter

" Austevik bnr 4

e)

Anna Dorte

Født:

1838

Døde ugift den 10/07 1920

" Håland

f)

Johannes

Født:

1840

Ugift, bodde hos broren Tormod

 

g)

Tormod

Født:

1841

Gift med Inger Dortea Hansdatter

" Neste bruker

h)

Svend

Født:

1845

Døde i 1845

 

i)

Magla

Født:

1847

Gift med Jan Johannes Osmundsen

" Vårå bnr 8

j)

Synnøve

Født:

1849

Gift med Svend Sjursen

" Våge bnr 9

k)

Elen Karine

Født:

1851

Ugift, bodde hos broren Tormod

 
           

***


 

Avaldsnes I side 473

5.1888-1906:

Tormod Tormodsen født 28/11 1841, døde den 28/02 1934

   

Sønn av Tormod Johannessen og Elisabet Karine Nilsdatter

" Førre bruker

 

Gift i 1869 med Inger Dortea Hansdatter født 1847, død 1880

   

Datter av Hans Hansen og Berta Karine Osmundsdatter

" Vårå Ao-19

Barn:

     

a)

Hans Jakob

Født:

1870

Gift med Tomine Torbjørnsdatter

" Neste bruker

b)

Elisabet Tomine

Født:

1873

Døde i 1882

 

c)

Berta Martea

Født:

1877

Gift med Fredrik Kristiansen

" Håland Ao-11

           

***


 

Avaldsnes I side 473

6.1906-1934:

Hans Jakob Tormodsen født 29/08 1870, døde den 06/05 1933

   

Sønn av Tormod Tormodsen og Inger Dortea Hansdatter

" Førre bruker

 

Gift 1.gang med Tomine Torbjørnsdatter født ca 1874, døde den 08/011925

   

Datter av Torbjørn Klovning og NN i Tysvær

 
 

Gift 2.gang med Henriette Jakobsdatter født 07/02 1883, død 12/09 1969

   

Datter av Jakob Halvorsen og Siri Askildsdatter

" Vårå bnr 5

Barn:

     

a)

Torbjørn

Født:

10/10 1899

Døde ugift den 26/11 1926

" Håland

b)

Inga

Født:

02/01 1902

Gift med Toralf Eilertsen

" Kopervik

c)

Tomas

Født:

28/10 1904

Gift med Omine Larsdatter

" Amerika

d)

Klara Marie

Født:

16/07 1906

   

e)

Anna

Født:

¾ 1908

   
           

***


 

Norges Bebyggelse side 1188

8.1946-19xx

John Kværnøy født 21/02 1915, døde den 07/03 1994

   

Sønn av John Kværnøy og Rakel NN ( Fra Frøya)

 
 

Gift med Agnes Øvrevik født 19/04 1917, død

   

Datter av Hektor Øvrevik og Karine NN

" Torvastad

Barn:

     

a)

Ruth

Født:

19/03 1945

   

b)

Frank

Født:

13/03 1951

Gift med Vigdis Skår

" Vedavågen

c)

Aud Jorun

Født:

26/10 1954

   

d)

Kåre Halvorsen

Født:

09/09 1938

   

e)

Hans Magne Halvorsen

Født:

28/01 1940

Gift med Reidun Jakobsen

" Håvik

           

Barna Kåre og Magne var Agnes sine barn fra et annet ekteskap.

***


Bnr 7.

Norges Bebyggelse side 1188

1 1952-xxxx:

Ludvik Håland født 15/02 1919

   

Sønn av Lars Askildsen Håland og Bertine E.Haaland

" Håland bnr 2

 

Gift med Martha Medhaug født 14/06 1919, død 24/06 1996

   

Datter av Edvard Medhaug og Hanna Håkonsen

" Tjøsvoll bnr 16

Barn:

     

a)

Leiv Magne

født:

24/12 1949

   

b)

Haldis Elida

født:

30/07 1955

   

_________________________________________________________

ANDRE OPPSITTERE

__________________________________________________________

 

Avaldsnes I side 474

A0-1.

Kristen

   

* ukjent

 
 

Gift med Marta Nilsdatter

   

* ukjent

 

Barn:

     

a)

Kristoffer

Født:

1702

Gift med Ragnhild Gudmundsdatter

"Stangeland Ao-24

           

***


 

Avaldsnes I side 474

Ao-2.

Anders Knutsen født 1820, død

   

Sønn av Knut Knutsen og Guri Katrine Knutsdatter

" Håland bnr 3

 

Gift i 1843 med Marta Malene Bårdsdatter født 1821, død

   

Datter av Bård Gunnarsen og Elen Marie Eriksdatter

" Austevik bnr 3

Barn:

     

a)

Bård Matias

Født:

1843

Døde i 1844

 

b)

Bård Matias

Født:

1845

Døde i 1845

 

c)

Marta Katrine

Født:

1846

   

d)

Knut Matias

Født:

1850

   
           

***


 

Avaldsnes I side 474

Ao-3.

Knut Knutsen født 1813, død

   

Sønn av Knut Knutsen og Guri Katrine Knutsdatter

" Håland bnr 3

 

Gift i 1841 med Mangela Nilsdatter født ca 1817, død

   

Datter av Nils Torkelsen og NN på Boknaberg

 

Barn:

     

a)

Hans Knut

Født:

1842

Gift med Anna Severine Nilsdtr,Bowitz

" Kopervik nr 318

b)

Lisa Bertine

Født:

1844

   

c)

Marta Katrine

Født:

1846

Gift med Gabriel Enoksen

 

d)

Nilsine

Født:

1848

Døde i 1848

 

e)

Karen Malene

Født:

1849

Gift med Rasmus Nikolai Nilsen

" Kopervik nr 319

f)

Nikoline

Født:

1853

Gift med Vemund Henriksen Kvilhaug

 

g)

Berta Gurine

Født:

1857

   

h)

Anna Marie

Født:

1859

Gift med Lars Tomassen Tvedt

 
           

Familien flyttet til Kopervik nr 317

***


 

Avaldsnes I side 474

Ao-4.

Anders Nilsen født 1829, død

   

Sønn av Nils Nilsen og Inger Andersdatter

" Austevik Ao-27

 

Gift i 1861 med Ingeborg Katrine Salomonsdatter født 1835, død 1895

   

Datter av Salomon og Åsa Kristine på Myklebust

 

Barn:

     
           

Les mer om familien under Vårå Ao-28

***

 
 

 

Avaldsnes I side 474

Ao-5.

Elling Endresen født 1843, død

   

Sønn av Endre Ellingsen og Oline Hansdatter

 
 

Gift i 1864 med Ingeborg Jonsdatter født 1830, døde den 03/03 1916

   

Datter av Jon Tolleivsen og Kari Kristoffersen

" Høvring bnr 3

Barn:

     

a)

Edvard Johan

Født:

1872

Reiste trolig til Amerika

 
           

***


 

Avaldsnes I side 474

Ao-6.

Nils Tormodsen født 1834, død 1879

   

Sønn av Tormod Johannessen og Elisabet Karine Nilsdatter

" Håland bnr 5

 

Gift i 1874 med Anna Marta Hansdatter født 1844, død 1876

   

Datter av Hans Hansen og Berta Karine Omundsdatter

" Vårå Ao-19

Barn:

     

a)

Tomas Elius

Født:

1876

Døde i 1876

 
           

***


 

Avaldsnes I side 474

Ao-7.

Knut Knutsen født 1846, død 1899

   

* foreldre ukjent ( Kom fra Håland i Tysvær nr 39)

 
 

Gift med Marta Elisabet Danielsdatter født 1840, død

   

Datter av Daniel Danielsen og Marta ElisabetOsmundsdatter

" Våga Ao-30

Barn:

     

a)

Johanna Elisabet

Født:

1879

   
           

Familien flyttet til Fosen Ao-55.

***

 
 

 

Avaldsnes I side 474

Ao-8.

Ole Eriksen født

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift med Eliasine Askildsdatter født 1849

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Anna Elisabet

Født:

1879

   
           

Les mer om familien under Visnes bnr 5

***


 

Avaldsnes I side 474

Ao-9.

Torbjørn Pedersen født ca 1845, død

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift med Hanna Svendsdatter født ca 1851, død

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Peder

Født:

1879

   
           

***

 
 

 

Avaldsnes I side 474

Ao-10.

Lars Andreas Hanssen født 1872, død

   

Sønn av Hans Ole Osmundsen og Marta Serine Eriksdatter

" Gard Ao-177

 

Gift i 1896 med Johanna Otilia Knutsdatter født 1878, død

   

Datter av Johan Knutsen Vorre og Oline Marie Osmundsdatter

" Vårå bnr 4

Barn:

     

a)

Knut Andreas

Født:

1896

   
           

Familien flyttet til Sørhaug i Skåre.

***


 

Avaldsnes I side 475

Ao-11.

Fredrik Kristiansen født 1878, død

   

Sønn av Jon Kristian Olsen og Anna Helene Gunnarsdatter

" Austevik Ao-17

 

Gift i 1904 med Berta Martea Tormodsdatter født 10/05 1877, døde den 17/10 1932

   

Datter av Tormod Tormodsen og Inger Dorte Hansdatter

" Håland bnr 5

Barn:

     

a)

Jon Kristian

Født:

29/07 1905

   

b)

Tormod

Født:

25/09 1906

Døde ugift 15/05 1937

" Håland

c)

Ingvald Kornelius

Født:

03/08 1908

Døde ugift 29/09 1929

" Håland

           

***


 

Avaldsnes I side 475

Ao-12.

Kristoffer Torbjørnsen født ca 1873, død

   

* foreldre ukjent

 
 

Gift med Severine Anderssen født ca 1875, død

   

* foreldre ukjent

 

Barn:

     

a)

Konrad Severin

Født:

1908

   
           

***


En grov oversikt over kilder:

Bygdebøkene for Karmøy, Norges bebyggelse, kirkebøkene for Avaldsnes sokn,
diverse private slekter.

For mer Kilde-innformasjon, henvendelse til Slektsforum Karmøy.