Vest-Agder (01.10.23)

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Vest-Agder Vestre del

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Vest-Agder Østre del

Feda : gards- og slektshistorie

Fjotland : sogebok

Grindheim. 1 : Gards- og ættesoge (Audnedal)

Konsmoboka. 1 : Gardar og ætter (Audnedal)

Bjelland : gards- og ættesoge. 1

Feda : gards- og slektshistorie

Finsland. 1 : Ætt og gard

Gards- og ættesoge : Fjotland

Kvenåsen krets i Fjotland : gårds- og slektshistorie omfattende gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli

Greipstad : gård og slekt. 1 : Gårdsnummer 75-93

Grindheim. 1 : Gards- og ættesoge

Bygdebok for Gyland

Gardsgrensene i Gyland

Holum : gardshistorie

Hægelands-boka. 1 : Gard og ætt

Konsmoboka. 1 : Gardar og ætter

Kvinesdal: ei bygdebok 2: Gards-og ættesoga

Listaboka 1, Gard og folk

Listaboka. II : Gard og folk

Lyngdal. 1 : Vestre del : gard og folkk

Lyngdal. 2 : Midtre del : gard og folk

Lyngdal. 3 : Østre del : gard og folk

Lyngdal. 4 : Kvås : gard og folk

Lyngdal. (5-6) 1 : Austad gard og folk

Lyngdal. (5-6) 2 : Austad gard og folk

Laudal. 1 : Gard og ætt (Marnardal)

Øyslebø : gard og ætt. 1 (Marnardal)

Øyslebø : gard og ætt. 2 (Marnardal)

Bygdebok for Nes herred, Vest-Agder. 1-2 1 : Gards- og slektshistorie / Kaare S. Berg

Bygdebok for Nes herred, Vest-Agder. 1-2 2:1 : Gards- og slektshistorie / Kaare S. Berg

Bygdebok for Nes herred, Vest-Agder. 1-2 2:2 : Gards- og slektshistorie / Kaare S. Berg

Oddernes bygdebok. 1 : Gardshistorie

Oddernes bygdebok. 2 : Bygdehistorie

Randesund bygdebok. Gard og ætt

Sør-Audnedal bygdebok. 1 : Bygd og bygdeliv

Sør-Audnedal bygdebok. 2 : Gard og ætt

Sirdal : gard og ætt. Bind I

Sirdal : gard og ætt. Bind II : Fra bnr. 26, "Mydland" til og med bnr. 39, "Hompland"

Sirdal : gard og ætt. Bind III : Fra og med gnr. 40, "Guddal" til og med gnr. 52, "Tonstad"

Sirdal : gard og ætt. Bind IV : Fra og med gnr. 53,"Oftedal" til og med gnr. 60,"Ovedal"

Sirdal : gard og ætt. Bind V : Fra og med gnr. 61, "Visland", til og med gnr. 67, "Espetveit"

Spangereid : en sørlandsk saga

Spangereid : vest for Lenesfjorden : gard og folk

Spangereid : folk i bygda gjennom tidene : (1600-1900). 1

Spangereid : folk i bygda gjennom tidene : (1600-1900). 2

Spangereid : folk i bygda gjennom tidene : (1600-1900). 3

Spind : en bygdebok

Sør-Audnedal bygdebok. 2 : Gard og ætt

Vigmostadboka. 1 : Gardar og ætter

Vigeland hovedgård : husmannsplasser og slekter. B. 1

Øvrebø-boka. 1 : Gard og ætt

Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord

Åseral : gard og ætt. Band I

Åseral : gard og ætt. Bind II

Anetavleregister. 3 : Med blant annet anetavler for Anne Østermann, Del 2 og Syvertsen slekten fra Kleivset i Søgne

Anetavleregister. 4 : Med blant annet Bessesen slekten fra Ormestad-Trysnes i Sægne og anetavler for Ivar Tveite

Selands-ætta : Seland i Nes, Vest-Agder