Sogn og Fjordane (Vestland) 13.10.23

Askvoll

Askvoll bygdebok. 1 : Kristendomens innføring år 996, kyrkjehusi, gravplassane, prestekallet, prestane og anna personell m.m. 1306-1963

Askvoll bygdebok. 2 A : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969

Askvoll bygdebok. 2 B : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969

Askvoll bygdebok. 3: Folket : slektssoge for Førdefjord-området

Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet

Stadnamn i Askvoll

Aurland

Aurdal : gnr. 12 Aurland i Sogn : gardssoge : den gamle storgarden som vart prestegard og til slutt skulegard

Aurland bygdebok fram til om lag 1920

Aurland. 3 : Aurland bygdebok fra 1835-1985

Gard og grend i Aurland : minne frå eit langt liv

Gardssoga for Aurland. 1 : Vassbygdi og fjellgardane

Gardssoga for Aurland. 2 : Ein del av Vangen Sokn : frå Skjærdal til og med Tero

Gardssoga for Aurland. 3 : Ein del av Vangen sokn : frå Loven til og med Frondalen

Ættebok for Aurland fram til om lag 1900

Balestrand

Balestrand. 1 : Ættesoge : Tjugum sokn til ca. 1900, Fjærland sokn til ca. 1900, Kvamsøy sokn til 1985

Balestrand. 2 : Gards- og ættesoge gard nr. 1-34 : gardsoger 1800-1985, ættesoger 1850-1985

Balestrand : bygd og ætter

Breim

Gloppen-Breimn kommunesoga : 1838-1937

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Soga om Gloppen og Breim. 2 : Frå om lag 1800 til vår tid

Soga um Jølst fram til 1801 og litevetta um Breim

Støylar i Breim

Brekke

Brekke : gard og grend : gamle og nye bilete frå bygdesamfunnet

Brekke herred : ei bygdebok. 1

Bremanger

Bremanger bygdebok. 1 : Soga fram til 1801

Gamalt frå Bremanger

Davik

Davik herad 1837-1937

Dombestein - Steen : en slekt fra Davik - Nordfjord : lensmann Olai Steen og etterslekt

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 4 : Dei einskilde bygder Davik

Eid

Eid og Hornindal

Ættebok over Langelands-ætta : frå fedrane til våre dagar

Fjaler

Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet

Fjaler : gards- og ættesoge. 1 : Holmedal sokn

Fjaler : gards- og ættesoge. 2 : Dale sokn

Fjaler : gards- og ættesoge. 3 : Dale og Guddal sokn

Flora

Gammalt og nytt frå Norddalsfjord : slekts- og bygdesoge

Soga om Flora : før: Eikefjord, Florø, Kinn og Bru kommunar, no: Flora kommune : soga fram til 1801

Førde

Førde bygdebok. 1 : Gardssoge og soga om folket

Førde bygdebok. 2 2 : Gardssoge og soga om folket

Gaular

Bygdebok for Gaular. 1 : Frå dei eldste tider og fram til omkring 1660

Bygdebok for Gaular. 2 : Perioden 1660-1865 - vekst innafor faste rammer

Bygdebok for Gaular. 3 : Gaular 1865-1990 samarbeid og motsetningar

Bygdebok for Gaular. 4 : Gardar og folk Viksdalen sokn

Bygdebok for Gaular. 5 : Gardar og folk Sande sokn

Bygdebok for Gaular. 6 A : Gardar og folk Bygstad sokn

Bygdebok for Gaular. 6 B : Gardar og folk Bygstad sokn

Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet

Drægebøslekta i tekst og bilder

Gaularsoga. 1 : Gardssoga for Gaular

Gaularsoga. 2

Gaularsoga. 3

Slektsbok Ole Knudsen Lien, Bygstad : hans forfedre og etterkommere

Gloppen

Apalset slekta

Gloppenelva : folket og laksen

Hyen og Nes slektar

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Soga om Gloppen og Breim. 3 1 : Gardar og ætter Gimmestad sokn. 2, Hyen sokn

Soga om Gloppen og Breim. 4 3 : Gardar og ætter Vereide sokn

Støylar i gamle Vereide sokn

Støylar i Gimmestad og Hyen sokn

Gulen

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 1

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 2

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 3

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 1 (gml. utg.)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 2 (gml. utg.)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 3 (gml. utg.)

Hornindal

Eid og Hornindal

Slekten Indre Svor, Hornindal

Hyllestad

Hyllestad bygdebok . 1 : Soga om folket

Hyllestad bygdebok. 2 : Soga om folket

Høyanger

Bygdebok for Kyrkjebø og Lavik : bygdesoge

Bygdebok for Kyrkjebø : gardssoga

Ættebok for Kyrkjebø. 1

Gamle Høyanger

Gardssoga for Berge Øv : gnr 56, bruks nr 1 i Høyanger kommune

Ættebok for Lavik

Jølster

Bygdebok for Jølster : ættesoge 1801-1974

Kyrkjebø

Bygdebok for Kyrkjebø og Lavik : bygdesoge

Bygdebok for Kyrkjebø : gardssoga

Ættebok for Kyrkjebø. 1

Lavik

Ættebok for Lavik

Leikanger

Gamalt frå Leikanger herad

Leganger'ske optegnelser for årene 1621-1665 : Erik Iversen Nordal og Iver Eriksen Legangers slektsoptegnelser fra Sogn

Leikanger bygdebok. : Gardssoga

Leikanger bygdebok. : Ættesoga

Luster

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 1 : Fortun sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 2 : Dale 1 sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 3 : Dale 2 - og Nes sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 4 : Gaupne sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 5 : Jostedal sokn

Hafslo : bygd og ætter

Luster : bygd og ætter

Luster : fram til år 600 : hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Luster : fra pest til hungersnød : 1600 tallet

Lustrafjell : om fjell og fjellfolk i Luster

Lyster sanatorium 1902 - 2den november – 1927

Soga om Gaupne

Stølar og stølsliv i Luster kommune

Lærdal

Lærdal

Lærdal bygdebok. 1 : Heim og ætt Borgund sokn

Lærdal bygdebok. 2 : Heim og ætt Tønjum sokn : Galdane-Bø

Lærdal bygdebok. 3 : Heim og ætt Tønjum og Hauge sokn : Grøto - Hunderi

Lærdal og Borgund : bygd og ætter

Stødnum i Lærdal G.nr 29, br.nr 1 : 300 år i same ætti

Øyeslekten fra Lærdal : slektsregister

Naustdal

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 1 : Gnr. 20-99

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 2 : gnr. 100-153

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 3 : Allmennsoge

Selje

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 1 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy Selje og Vågsøy bygdene og bygdesamfunnet

Sogndal

Bondeslekt fra Sogndal i Sogn : ahnetavle

Ei utvandrarsoge frå Sogndal

Solund

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 1

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 2

Stryn og Innvik

Garden Sølvberg og folk som har røter der

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 3 1 : Dei einskilde bygder Innvik - Stryn Bygdeskipnad og bygdesoga

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 3 2 : Dei einskilde bygder Innvik – Stryn

Vik

Bygdabok for Vik i Sogn. 1

Bygdabok for Vik i Sogn. 2

Bygdabok for Vik i Sogn. 3, fyrste halvbind

Bygdabok for Vik i Sogn. 3, andre halvbind

Gards- og ættesoge for Vik i Sogn (nettside)

Long Prairie : ei sognebygd i Amerika

Soga um Fresvikgodset

Vågsøy

Kapellneset, 1580-1980

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 1 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy Selje og Vågsøy bygdene og bygdesamfunnet

Årdal

Bygdebok for Årdal. 3 : Slektsbandet

Stadnamn i Årdal i Sogn

Årdal i Sogn : bygd og ætter