Rogaland (01.10.23)

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Rogaland Nordre del

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Rogaland Midtre del

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Rogaland Søndre del

Bjerkreimboka 1 : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 1

Bjerkreimboka 2: folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2

Bjerkreimboka 3: folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2

Bjerkreim skipreida, herad og kyrkjesokn

Jubileums- og bygdebok for Eigersund herad

Erfjord bygdebok : personregister

Erfjord bygdebok : frå ætte- og kultursoga i Erfjord

Gardane på norddelen av Finnøy

Gardane på sørdelen av Finnøy

Finnøy : gard og ætt. 4 : Rettingar, utfyllingar, register

Gardane på Fogn, Talgje og Fisterøyane

Forsand, Strand

Forsandboka. B. 1 D. 1 : Gards- og ættesoge

Forsandboka. B. 1 D. 2 : Gards- og ættesoge

Forsandboka. B. 2 : Gards- og ættesoge

Forsandboka. B. 3 : Gards- og ættesoge

Gards- og ættesoga for Gjesdal

Gards- og ættesoge for Gjesdal : personregister

Gjesdal bygdebok 1800-1870

Gjesdal bygdebok 1870-1989

Gjesdal : indre del. B. 1 : Gards- og ættesoge : Frafjorddalen og Østabødalen

Gjesdal : Maudal og Byrkjedal. B. 2 : Gards- og ættesoge Maudal og Byrkjedal

Hetland skipreide i 450 år. 1 : Heskestad sokn : gard, ætt og folk

Hetland skipreide i 450 år. 2 : Helleland sokn : gard, ætt og folk

Hjelmeland : gardar og folk. 1 : Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøsneset og i Jøsenfjorden

Hjelmeland : gardar og folk. 2 : Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik

Hjelmeland : gardar og folk. 3 : Fister og sørsida av Randøy

Hjelmeland : skipreid, herad og kyrkjesokn, gard og ætt

Høle gjennom hundreåra

Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år : 1500-1900

Høyland gards- og ættesoge : personregister

Gards- og ættesoga for Haa. 1 : For Nærbø

Hå gards- og ættesoge, Nærbø : personregister

Gards- og ættesoga for Haa. 2 : Varhaug, Vigrestad

Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister

Gards- og ættesoga for Haa. 3 : For Ogna

Gards- og ættesoge, Ogna : personregister

Hå : Nærbø-Varhaug 1837-1937 : og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld

Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister

Jelsa. 1 : Gards- og ættesoga

Jelsa gards- og ættesoge : personregister

Karmøy bygdebok, avskrift og oppdatert

Bygdebok for Karmøy. 1 : Avaldsnes

Bygdebok for Karmøy. 2 : Avaldsnes

Bygdebok for Karmøy: Skudenes og Skudeneshavn

Bygdebok for Karmøy: Stangaland og Kopervik

Bygdebok for Karmøy: Torvastad

Bygdebok for Karmøy: Åkra

De som dro fra Karmøy til Amerika : Those who went from Karmøy to America

Klepp gards- og ættesoge. [2] : Klepp 1900-1960

Klepp. 1 : Bygdesoge fram til 1837

Klepp. 2 : Bygdesoge 1837-1987

Lunds historie. I : Gårdens og slektens liv

Lunds historie. II : Folk i Lund det siste hundre år

Slekta fra Lunde på Hundvåg

Gard og ætt i Madla : personregister

Gard og ætt i Madla : frå ikring 1600 til først på 1900-talet :

Gards- og ættesoge, Ogna : personregister

Riska : gardar og tettstad

Utvandringen til Amerika

Randaberg. 1 : Gard og ætt 1

Randaberg. 2 : Gard og ætt 2

Randaberg herred : 1837-1937

Rennesøy. B. 1-3 1 : Gard og ætt

Rennesøy. B. 1-3 2 : Gard og ætt

Rennesøy. B. 1-3 3 : Gard og ætt

Rennesøy : gards- og ættesoge

Riska : gardar og tettstad (Sandnes)

Bygdasoga for Sand i Ryfylke

Sand : gardar og folk. 1 : Vintraleå og Hylsstronnå (gardsnummer 1-23)

Sand : gardar og folk. 2 : Eide, Sandsbygdå og fjordgardane : (gardsnummer 24-33 og 36-40)

Sand : gardar og folk. 3 : Sand og strandstaden Sandslandet : (gardsnummer 34-35)

Sand : gardar og folk : Register

Sand og Sauda

Soga om Sauda. 1 : Gardar og ætter gnr. 1 – gnr. 27

Soga om Sauda. 2 : Gardar og ætter gnr. 28 – gnr. 54

Sjernarøy bygdebok. 1 : Gard og ætt

Sjernarøy bygdebok : personregister

Skjold : gard og ætt. 1

Skjold : gard og ætt. 2

Gard og folk i Skåre : Skåre kommune : gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 1

Gard og folk i Skåre : Skåre kommune : gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 2

Skåresoga (Haugesund)

Sokndal bygdebøker – utarbeidet av Stein Norem Wisted

Sokndal-bygden i tekst og billeder

Gard og ætt i Sola

Soga om Sola og Madla. B. 1

Soga om Sola og Madla. B. 2

Soga om Sola og Madla. B. 3

Sola gards- og ættesoge : personregister

Strand bygdebok : 1870-1940

Strand bygdebok : 1940-1990

Gamle Suldal

Gamle Suldal : gards- og ættesoge

Liv og lagnad i Suldal

Sukka-ætta : Olav i Sukka i Suldal og hans etterslekt

Suldal Wisconsin

Time herad 1837-1937

Time gards- og ættesoge

Tysvær. 1-7 1 : Gard og ætt Tysvær sokn

Tysvær. 1-7 4 : Gard og ætt Skjoldastraumen

Tysvær. 1-7 5 : Gard og ætt Grinde

Tysvær. 8-10 8 : Slik levde dei Fram til 1820

Tysvær. 8-10 9 : Slik levde dei Frå 1820 til 1920

Tysvær før og nå

Utsira : gard og slekt

Soga om Vats : gard og ætt i gamle Vats herad

Bygdebok for Ølen. Andre bandet : Gardar og ætter i Vågen

Bygdebok for Ølen. Tredje bandet : Gardar og ætter på Bjoa

Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord

Bygdebok for Årdal. 3 : Slektsbandet

Årdal. 2 : Gardane og folket

Viland : ei slekt frå Ølen : liv og lagnad gjennom 400 år

I far sine fotefar – 75 år etter : eit bidrag til utvandrarsoga frå Varhaug til Canada 1905-1930

Slektsbok : etterkommara etter Grete Serina og Kornelius Øvestad