Oppland (Innlandet) 13.10.23

Norske gardsbruk 1950 : Oppland fylke. 1 : Valdres

Norske gardsbruk 1953 : Oppland fylke. 2-3 1 : Gudbrandsdalen

Norske gardsbruk 1953 : Oppland fylke. 2-3 2 : Gudbrandsdalen

Norske gardsbruk 1957 : Oppland fylke. 4-5 1 : Hadeland, Land og Toten

Norske gardsbruk 1957 : Oppland fylke. 4-5 2 : Hadeland, Land og Toten

Norske gardsbruk 1997 : Oppland fylke. 1 : Eina, Kolbu, Vestre Toten, Østre Toten

Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner

Norske gardsbruk 2002 : Oppland fylke. 5 : Vang, Vestre Slidre - Øystre Slidre

Norske gardsbruk 1998 : Oppland fylke. 6 : Dovre, Lesja, Lom, Skjåk, Vågå

Norske gardsbruk 1998 : Oppland fylke. 7 : Heidal, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron

Norske gardsbruk 1993 : Oppland fylke. 8 : Gausdal, Ringebu, Øyer

Norske Gaardnavne : Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens Revision. 4 Halvdel 2 :

Gausdal

Greiner fra Gausdal : Sønstehage-ætt ca 1680-1994

Jaredal : eksempel på ei bygdebok, tilegna Vestre Gausdal

Nordre Fougner i Follebu : Torstein og Agnete Fougners forfedre og etterkommere

Skibskaptein Hans Kraabøls opptegnelser om slegter og gaarder i Gausdal

Slegten Stenersen fra Vaalen i Gausdal samt andre slegtgrene fra Vaalen : personalhistoriske og genealogiske oplysninger

Heidal

Heidal : bygdehistorie og gardshistorie

Torø Brobakken og Lars Hattrem og deres efterslekt : fra Heidal i Gudbrandsdalen

Lesja

Bygdebok for Lesja. 1 : Gards- og slektshistorie for Lesjaskogen

Bygdebok for Lesja. 2 : Gards- og slektshistorie for nørdre del av Lesja hovudsokn

Bygdebok for Lesja. 3 : Gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsokn

Lom

Bygdabok for Lom. 1 : Gards- og ættesoge for Vårdalen

Elvesæter : gard og ætt

Slekter i Vågå og Lom : med forgreininger blant annet til Sel, Heidal og Skjåk

Nord-Fron

Gardar og slekter i Fron. 2 : Nord-Fron

Snekkerstuslekta : etterslekta til Paul Snekkerstuen (ca 1730 til 1795) og Marit Olsdatter (1740-1835)

Ringebu

Gardar og slekter i Ringebu

Husmannsbruket Guttuhaugen

Myre i Fåvang : gards- og slektshistorie for nedre Myre 1500-2000

Nedlagde heimar i Ringebu : - og folket som budde der

Utvandringa til Amerika frå Ringebu

Skjåk

Særtrykk til ættebok for Skjåk

Ættebok for Skjåk. 1 : Skjaaks slægter alfabetisk ordnet efter gaardsnavnene

Ættebok for Skjåk. 2

Sør-Fron

Gardar og slekter i Fron. 1 : Sør-Fron

Biri

Biri-Snertingdal bygdebok. 3 : Ættebok

Utvandringen til Amerika : fra Biri/Snertingdal/Vardal/Gjøvik 1846-1915

Nordre Land

Boka om Land. B. 8 : Nordsinni : grend, bosted, familie

Boka om Land. B. 9 : Torpa A : gardsnummer 46-76 : ("Vest-Torpen" til 1800) : grend, bosted, familie

Boka om Land. B. 10 : Torpa B : gardsnummer 77-107 : ("Øst-Torpen" til 1800) : grend, bosted, familie

Boka om Land. B. 15 : Østsinni : grend, bosted, familie

Boka om Land. B. 17 : Dokka : stasjonsbyen, villabyen, landsbyen

Familien Thomle : genealogiske og personalhistoriske Oplysninger

Snertingdal

Anton og Stennethe Bergli (slektsbok)

Søndre Land

Boka om Land. B. 3 : Gårdshistorie for Søndre Land

Boka om Land. B. 5 : Gårds- og slektshistorie for Fluberg

Toten

Fra gamle dager på Toten : utdrag fra tingbøker og andre kilder

Norske gardsbruk : Oppland fylke. 1 : Eina, Kolbu, Vestre Toten, Østre Toten

Oslofamilien Ringvold fra Toten

Totens bygdebok. 1

Totens bygdebok. 2

Totens bygdebok. 3

Vardal

Vardal bygdebok 1

Vardal bygdebok 2

Vardal bygdebok 3

Vardal bygdebok 4

Vardal bygdebok. 4 4:1

Vardal bygdebok. 4:2

Vardal bygdebok. 4:3

Vardal bygdebok. 4 4:4

Vardal bygdebok. 4:5

Vestre Toten

Totens bygdebok. 5 : Eina

Østre Toten

Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennem 300 år : med biografier og slektstavler

Johannes Andersen 1796-1883 : gårdbruker på Sandåker i Østre Toten

Totens bygdebok. 4 : Totenvika

Valdres

Gamalt fraa Valdres

Gamalt fraa Valdres. 1

Gamalt fraa Valdres. 2 : Gamal tru o gamal skjikk o noko taa kort ifraa Valdres

Gamalt fraa Valdres. 3

Gamalt fraa Valdres. 5

Gamalt fraa Valdres. 6

Gamalt fraa Valdres. 7

Valdres bygdebok. 2 : Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk

Valdres bygdebok. 3 1

Valdresfolk

Valdres-soga : gards- og ættesoga. 1

Vang og Slire : Valdres. 1 : Vang og Slire Valdres

Vang og Slire : Valdres. 2 : Gaardsbeskrivelse over Vang Valdres

Vang og Slire : Valdres. 3 : Vestre Slire Valdres

Vang og Slire : (4) ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865

Vest-Oppland og Valdres

Ættararv

Ættarminne

Etnedal

Slekten fra Espelien i Etnedal

Søre Aurdal og Etnedalen : noko tilfang til ei bygdesoge um Valdres

Valdres bygdebok . 1 A : Gard og bygd i Etnedal Bygdehistorie, Bustader og slekter i Nord-Etnedal

Valdres bygdebok . 1 B : Gard og bygd i Etnedal Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn

Valdres bygdebok . 1 C : Gard og bygd i Etnedal Bustader og slekter i sørre delen av Bruflat sokn ; etnedalssongar ; etnedalsbibliografi  ; register for band A-C

Sør-Aurdal

Grøv-slekta : slektshistorie

Hasle-slekta, 1793-1981

Søre Aurdal og Etnedalen : noko tilfang til ei bygdesoge um Valdres

Valdres bygdebok. 1 A : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Reinli og Vestre Bagn

Valdres bygdebok. 1 B : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera

Valdres bygdebok. 1 C : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Garthus, Tollevsrud og Strømmen

Valdres bygdebok. 1 D : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Hedalen og Vassfaret

Vang

Baggethun-slekten og Josefine Listeruds slekt : samt nogen opplysninger om slektene Dalager, Riis, Wangensteen, Colding og Anker

Valdres bygdebok. 1 A : Gardar og slekter i Vang

Valdres bygdebok. 1 B : Gardar og slekter i Vang Austsida i Vang sokn

Valdres bygdebok. 1 C : Gardar og slekter i Vang Høre sokn

Vang og Slire : ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865. 4 : Gaardsbeskrivelse av Øistre Slire

Vestre Slidre

Gardshistorie for Øvre Vik i Vestre Slidre

Østre Slidre

Stølar og stølsliv i Øystre Slidre

Um ætti på Sørre Rogne i Øystre Slidre

Valdres bygdebok. Gardar og slekter i Øystre Slidre. A : Hegge og Lidar

Valdres bygdebok. Gardar og slekter i Øystre Slidre. B : Volbu og Rogne