Møre og Romsdal (02.10.23)

Aukra

A.I. Høyem, hans ætt og etterslekt

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 1

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 2

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 3

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 4

Aure

Gardtales i Aure. 1

Gardtales i Aure. 2

Averøy

Averøy bygdebok. B. 1 : Busettingssoge fram til år 1500. Gards- og ættesoge for Kvernes sokn (Mork - Leite)

Averøy bygdebok. B. 2 : Gards- og ættesoge for Bruvoll skolekrets og Raudsand

Averøy bygdebok. B. 3 : Gards- og ættesoge for gardsnummer 52, Bremsnes

Rånes gardshistorie  : Rånes : folk, gard og ætt

Eide

Eideboka. B. 1 : Gard og slekt

Eideboka. B. 2 : Gard og slekt

Eideboka. B. 3 : Gard og slekt

Folkestadbygd

Folk og fortid i Folkestadbygd. 1

Folk og fortid i Folkestadbygd. 2

Frei

Gards- og ættesoge for Frei. 1

Gards- og ættesoge for Frei. 2

Fræna

Bygdeboka. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga

Giske

Borgund og Giske. 1

Borgund og Giske. 2 : Gardssoge : gardsnr. 1-51

Borgund og Giske. 3 : Gardssoge Sula, Godøya, Giske og Valderøya

Borgund og Giske. 4 : Gardssoge : Norddelen og Byområdet

Gjemnes

Gards- og ættesoge for Gjemnes. 1

Gards- og ættesoge for Gjemnes. 2

Sønvisslekta i Narjordet : fra Sønvis-gården gjennom 12 generasjoner 1640-1992

Halsa

Halsaboka. B. 1

Halsaboka. B. 2

Halsaboka. B. 3

Haram

Dei kom først : Anna og Iver Skjelten

Haram bygdebok. 1:1

Skrift. no. 18 D. b : Avskrift av kirkebok for Haram prestegjeld 1689-1738

Slekter på Fjørtoft og Haram : år 1500-1990

Vatne bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge G. nr. 70, Klokset - g. nr. 95, Osgoten

Vatne bygdebok. 2 : Gards- og ættesoge G. nr. 96, Vatnehol - g. nr. 117, Høgset

Hareid

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. 3: Gardar og folk : gnr. 1, Ytreflø - gnr. 10, Holseker

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. 4: Gardar og folk : gnr. 11, Fjelle - gnr. 39, Vattøy

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. 5: Gardar og folk : gnr. 40 Brandal - gnr. 51 Røyset

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. 6: Gardar og folk : gnr. 52 Bigset - gnr. 85 Kyrkjebø

Ulstein og Hareid i Amerika

Herøy

Herøyboka. B. 1 : Gardar og folk

Herøyboka. 1 B. 2 : Gardar og folk

Herøyboka. 1 B. 3 : Gardar og folk

Herøyboka. 2 : Landslag og folkeliv

Herøyboka. 3. 1 : Bygdesoga

Herøyboka. 3. 2 : Bygdesoga

Herøyboka. 3. 3 : Bygdesoga

Herøy og folket

<

Hjørundfjord

Fem slekter frå Hjørundfjord

Hjørundfjordboka bind 3 : Gard og ætt

Hjørundfjordboka bind 4 : Gard og ætt

Hjørundfjordboka bind 5 : Gard og ætt

Hjørundfjordboka : Register og rettingar med tillegg til bygdebøkene for Hjørundfjord

Hjørundfjord kommune 1837-1937 : minneskrift

Holm

Bygdebok for Holm sokn. 1

Bygdebok for Holm sokn. 2

Kvernes

Busettingssoge fram til år 1500 : gards- og ættesoge for Kvernes sokn (Mork - Leite)

Midsund

Bygdeboka. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga

Bygdeboka. 2 : Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga

Ei Holeslekt

Gården Nedre Heggdal og slekta etter Hans Matias og Elen Maria Heggdal : (Otrøy ved Molde)

Nesjastranda

Bygdebok for Nesjestranda : gards- og slektshistorie for Vågsetra, gnr. 112

Bygdebok for Vågane : gards- og slektshistorie for

Nesset

Anetavler og ættegreiner for folket i Haugbrekka på Ljørvoll

Gards- og ættesoge for Nesset. 2

Gards- og ættesoge for Nesset. 3

Gards- og ættesoge for Nesset. 4

Gards- og ættesoge for Nesset. 5

Gards- og ættesoge for Nesset. 6

Gards- og ættesoge for Nesset. 7

Gards- og ættesoge for Nesset. 8

Gards- og ættesoge for Nesset. 9

Slekter i Eresfjord og Vistdal

Norddal

Herdalen

Norddal bygdebøker 2. Hus og heim - gard og grend. 1966.

Norddal bygdebøker. 1 : Ættebok

Norddal bygdebøker. B. 5 D. l : Ættebok for Norddal Alstad-Løvoll

Norddal bygdebøker. B. 5 D. 2 : Ættebok for Norddal Muldal-Årset

Rauma

Bygdaboka for Voll. 2 : Gards- og ættesoge

Bygdaboka for Voll. 3 : Den gamle bygda

Bygdebok for Eid

Veøyboka

Rindal

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 1

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 2

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 3

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 4

Gards- og ættesoge for Rindal : Namneregister for Rindals gards- og ættesoge bind I-IV

Sande

Sandesoga. 1

Sandesoga. 2

Sandesoga. 3

Sande og Rovde

Soga om Sande og Rovde. 1

Soga om Sande og Rovde. 2

Soga om Sande og Rovde. 3

Soga om Sande og Rovde. 4

Soga om Sande og Rovde. 5

Ættebok og gardssoge for Vedeld : g.nr. 112, br.nr. 2

Skodje

Bygdebok for Skodje

Bygdebok for Skodje : gard og slekt. 1 : G.nr. 2-g.nr. 31

Bygdebok for Skodje : gard og slekt. 2 : G.nr. 32-g.nr. 69

Smøla

<

Smøla bygdebok. B. 1 : Utviklinga fram til år 1700 gards- og ættesoge for Ytre Roksvåg – Vikan

Smøla bygdebok. B. 2 : Gards- og ættesoge for Hellesfjord – Kråkvær

Smøla bygdebok. B. 3 : Utviklinga på Smøla gjennom to hundre år 1665-1865 ; Gards- og ættesoge for Sandvær-Tranøy

Smøla bygdebok. B. 4 : Gards- og ættesoge for Klakkan-Skomsøy

Smøla bygdebok. B. 5 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Smøla bygdebok. B. 6 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Smøla bygdebok. B. 7 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Stangvik

Heimar og ætter i Stangvik. 1

Heimar og ætter i Stangvik. 2

Heimar og ætter i Stangvik. 3

Stemshaug

Gardtales i Stemshaug

Stordal

Stordalssoga. B. 1 : Farne tider : bygdesoga fram til 1920

Stranda

Stranda bygdebok. 3 : Ættebok for Stranda

Stranda - bygdebok. 3 A : Ættebok Busette i Stranda og Liabygda

Stranda - bygdebok. 3 B. B : Ættebok Utflytte frå Stranda og Liabygda

Strandadalen

Stranda energiverk

Straumsnes

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 2

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 3

Sula

Borgund og Giske : Sula, Godøya, Giske og Valderøya. 3 : Gardssoge Sula, Godøya, Giske og Valderøya

Sunndal

Sunndalsboka. 1

Sunndalsboka. 2

Sunndalsboka. 3

Sunndalsboka. 4

Sunndalsboka. 5

Sunndalsboka. 6 : Tid som var : bygdahistoria fram til 1840

Sunndalsboka. 7 : Tid i endring : bygdahistoria frå 1840 til 1920

Sunndalsboka. 8 : Tidsskifte bygdahistoria frå 1920 til 1980

Torbudalen

Sunnylven og Geiranger

Herdalen

Sunnylven og Geiranger. 2 : Gard og ætt

Sunnylvsgardane Vollset og Brekke

Øvefåre : om fonnulukker i Sunnylven

Surnadal

Gards- og ættesoge for Surnadal. 1

Gards- og ættesoge for Surnadal. 2

Gards- og ættesoge for Surnadal. 3

Gardtales i Surnadal : frå midtna av 1600 talet til fyrst på 1900 talet

Heimar i Surnadal. 1

Heimar i Surnadal. 2

Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. B. 1

Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. B. 2

Sykkylven

Bygdebok for Sykkylven. 1 : Sykkylven i eldre tid

Sykkylven : gardssoga. 1

Sykkylven : gardssoga. 2

Sykkylven : gardssoga. 3. G.nr. 34-57

Sykkylven : gardssoga. 4. G.nr. 58-78

Sykkylven : gardssoga (nedlastbar fra Sykkylven sogenemd)

Sykkylven : nye slekter : framhald av Gardssoga bd. 1 og 2

Utvandrarane frå Sykkylven

Syvde

Bygdebok for Syvde sokn : gards- og ættesoge

Bygdesoga for Syvde herad

Meir om Syvde

Tingvoll

Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. 1

Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. 2

Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. 3 : Kyrkje og skule

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 1

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 2

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 3

Todalen

Garden ved brua : Bruset i Todalen : gard og ætt i 300 år

Todalen : bygdebok

Tresfjord

Bygdebok for Tresfjord

Gards- og slektshistorie for Vestnes - Tresfjord. 1 : Tresfjord

Gards- og slektshistorie for Vestnes - Tresfjord. 2 : Fiksdal sogn

Tustna

Grasvikslekta med Svensvikslekt og Jørgenvågslekt fra Tustna

Tustna bygdebok. B. 1

Tustna bygdebok. B. 2

Tustna bygdebok. B. 3

Tustna før og no. 1

Tustna før og no. 2

Ulstein

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. 3: Gardar og folk : gnr. 1, Ytreflø - gnr. 10, Holseker

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. 4: Gardar og folk : gnr. 11, Fjelle - gnr. 39, Vattøy

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. 5: Gardar og folk : gnr. 40 Brandal - gnr. 51 Røyset

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. 6: Gardar og folk : gnr. 52 Bigset - gnr. 85 Kyrkjebø

Soga om Hareid og Ulstein : Register og rettingar til Bygdebok for Ulstein og Hareid, band III-VI

Ulstein og Hareid i Amerika

Valsøyfjord

Gardtales i Valsøyfjord

Vanylven

Bygdebok for Vanylven. 1 : Ættesoge for Vanylven

Bygdebok for Vanylven. 2 : Ættesoge for Vanylven

Bygdebok for Vanylven. : Gard og ætt

Ættebok og gardssoge for Vedeld : g.nr. 112, br.nr. 2

Vartdal

Vartdalssoga. 1. : Gards- og ættesoge

Vartdalssoga. 4. : Allmenn soge, gards- og ættesoge

Vestnes

Gards- og slektshistorie for Vestnes - Tresfjord. 1 : Tresfjord

Gards- og slektshistorie for Vestnes - Tresfjord. 2 : Fiksdal sogn

Gards- og slektshistorie for Vestnes - Tresfjord : Tomrefjord, Øverås, Nerås

Gjermundnesboka

Volda">Volda

Gardar og ættar i Volda bind 1 (pdf)

Gardar og ættar i Volda bind 2 (pdf)

Gardar og ætter i Volda : 1603-1950. 1 1. bandet

Gardar og ætter i Volda : 1603-1950. 2 2dre samling

Volda-soga : gardar og slekter. 1

Volda-soga : gardar og slekter. 2

Volda-soga : gardar og slekter. 3

Vågane

Bygdebok for Vågane : gards- og slektshistorie for

Ørskog

Ørskog gjennom tidene. 2 : Gard-soga

Ørskog gjennom tidene. 3 : Ættesoga

Ørsta

Ei Brekke-slekt : slekta etter Nils Andersson og Ragnhild Paulsdotter 1760-1998

Ei Hjørundfjordætt

Ei slektsgrein etter Synnøve og Olaf Strand

Fem slekter frå Hjørundfjord

Folk og kultur i Hovdebygda

Folket langs Storfjorden

Mot nye heimland : utvandringa frå Hjørundfjord, Vartdal og Ørsta

Ætt frå Hovden og Vinjevoll

Ørsta Bygdebok

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 1 : 1600-1900

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 2 : 1900-1998

Åsskard

Folk og heimar i Åsskard : bygdebok