Buskerud fylke

Norske gardsbruk : Buskerud fylke. 1

Norske gardsbruk : Buskerud fylke. 2

Norske gardsbruk : Buskerud fylke. 2 : Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Øvre Eiker

Norske gardsbruk : Buskerud fylke. 3 : Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nes, Ål

Norske gardsbruk : Buskerud fylke. 4 : Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal

Drammen

Drammen og omland i gamle dager

Drammens bydelshistorier : Øvre Bragernes bydelshistorie. 1 : Fra Øvre Sund til Eiksetra i Drammensmarka

Drammens bydelshistorier : Bragernes bydelshistorie. 2 : Fra Bragernes torg, hyttene ved Svarttjern, Bragernesåsen og de gamle boplasser, Drammen nordmark innenfor bydelsområde, Nedre Bragernes mot bygrensen til Lier

Drammens bydelshistorier : Strømsø bydelshistorie. 3 : Fra Strømsø torg til Nøsteodden

Efterretninger angaaende Strømsøe Bye, Jurisdiction, Kirke tilligemed Kirke-Fundaz og Præster, samlede af Peder Nyeborg Hesselberg (1780)

Tingbok for Bragernes 1685

Kongsberg

Bergstaden ved Lågen

Eiker

En beskrivelse over Eikers befolkning fra gammel tid og Loe-Horne-ætten frå gårdene "Loe" og "Horne" på Eiker

Flesberg

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 1

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 2

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 3

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 4

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 5

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 1

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 2

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 3

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 4

Flå

Boka om Gol. 3 : Gards- og ættesoge : Herad

Boka om Gol. 4 : Gards- og ættesoge : Åsgardane, Hesla, Gol sentrum

Boka om Gol. 5 : Gards- og ættesoge : Rotneim, Grogardane, Jegleim

Boka om Gol. 6 : Gards- og ættesoge : Golreppen

Boka om Gol. 7 A : Gards- og ættesoge Øygardane og Grønliane

Boka om Gol. 7 B : Gards- og ættesoge Øygardane og Grønliane

Hallingdal

Den gamle garden : skildringar frå Hallingdal

Den gamle garden : skildringar frå Hallingdal

Folk og bygd : ættesoge og bygdesoge frå Vats i Ål i Hallingdal

Gammelt fra Hallingdal : skatte- og sagefaldslister samt utdrag av tingbøker for Aal fra 1610 til 1848

Hallingdals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende de øverste bygder i Hallingdal

Hemsedal

Hemsedal og hemsedøler

Hemsedals slektshistorie 1693-1923

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 1

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 2

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 3

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 4

Hemsedals slektshistorie 1693-1975

Slekt følgjer slekt. 1 : Gard, grend og bygd : siste hundreåret

Slekt følgjer slekt. 2 : Folk og fe

Hol

Folk og fortid i Hol. 1 : Frå eldste tida til 1815 - utg. 1938

Folk og fortid i Hol. 1 : Frå eldste tida til 1815 - utg. 1999

Folk og fortid i Hol. 2 : Frå 1815 til vår tid

Folk og fortid i Hol. 3 : Ætt og eige

Folk og fortid i Hol. 4 : Ætt og eige : Sør-Hovet

Folk og fortid i Hol. 5 : Ætt og eige : Sør-Hovet framhald, Nord-Hovet, Sudndalen og Strønde

Folk og fortid i Hol. 6 : Ætt og eige : Kvisla og Lio

Folk og fortid i Hol. 7 : Ætt og eige : Ustedalen og Skurdalen

Folk og fortid i Hol. 8 : Fellesregister

Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen

Hole

Hole bygdebok, bind 1 til 5 som pdf-filer

Hole herred, Ringerike : en bygdebeskrivelse

Krokskogen

Hurum

Erik Groseths opptegnelser : Asker, Hurum, Røyken

Folkelivet i Follo : rundt århundreskiftet i Drøbak, Frogn og Hurum

Hurums historie. 1 : Bygdehistorie inntil 1807

Hurums historie. 2 : Bygdehistorie 1807-1940

Selvig i Hurum : et stykke norsk gaards- og slægts-historie

Krødsherad

Krødsherad. B. 1 : Gard og slekt

Krødsherad. B. 2-3 2-3 : 1 : Bygdehistorie

Krødsherad. B. 2-3 3 : 2 : Bygdehistorie

Lier

"Smukt bebyggede gaarder" : bygningshistorie i Lier

Finnemarka

Liers historie (søkbar gårdshistorie)

Liers historie. 1 : Gårdshistorie

Liers historie. 2 : Gårdshistorie

Liers historie. 3 : Gårdshistorie

Liers historie. 4 : Gårdshistorie

Liers historie. 5 : Bygdehistorie

Modum

Modums historie. III : Gårdene og de som bodde på gårdene gjennem tidene

Modums historie IV  : Gårdshistorien

Modums historie. V : Gårdshistorien

Modums historie. VI : Gårdshistorien

Modums historie VII : Register, matrikkel

Modum-slekter : hjemme og i utfart : slektsbok anno 2000

Øst-Modum : naturen - folket – grendelaget

Nes

Nesboka : bygdehistorie for Nes i Hallingdal. 1

Nesboka : bygdehistorie for Nes i Hallingdal. 2

Stølsdrift i Nes i Hallingdal

Nore og Uvdal

Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 2 : Frå 1800 til 1940

Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 3 : 1940-1965

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 1 : Gards- og ættesoge for Nore

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 2 : Gards- og ættesoge for Nore

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 3 : Gards- og ættesoge for Nore

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 4 : Gards- og ættesoge for Nore

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 5 : Gards- og ættesoge for Nore

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 : Gards- og ættesoge for Nore Registerbind Nore - Uvdal : B. I-V

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 1 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Veraldrud til

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 2 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Ståland til Grønneflåta

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 3 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Rudi til Kyllesdal

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 4 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Harang til Haugen

Nore - Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 5 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurdalen

Norderhov

Aasa historie. 1

Numedal

De første utvandrere fra Numedal til Amerika

Ei numedalsbygd gjennom 100 år : lokalhistorie frå Numedal

Gamalt frå Numedal

Gamalt fraa Numedal. 1 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 2 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 3 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 4

Gamalt fraa Numedal. 5 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 6 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 7

Hallingdal og Numedal : studier vedrørende utvandringen

I ring om Fjøslia : slektshistorie fra Numedal, Sigdal og U.S.A m.v

Norske bygder. 6 : Numedal

Numedals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende øvre Numedal.

Ældre og yngre Slegter fra Tunhovdbygden, Numedal, Norge i det sidste hundrede Aar : tildels i Norge og tildels i Amerika : en kort Beretning om hver Gaard i Bygden og deres Opsiddere i de sidste 100 Aar, med nogle Billeder

Ringerike

Ringerike : by- og bygdeleksikon

Utvandringshistorie fra Ringerikesbygderne. Bind I (1919)

Utvandringshistorie fra Ringerikesbygderne. Bind II (1921)

Utvandringshistorie fra Ringerikesbygderne. Bind III (1925)

Utvandringshistorie fra Ringerikesbygderne. Bind IV (1930)

Rollag

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 1

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 2

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 3

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 4

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 5

Røyken

Røyken bygd før og nu

Små stubber om gamle gubber. 1 : Folkeminner og gårdshistorie (også fra andre steder i Norge)

Små stubber om gamle gubber. 2 : Folkeminner fra Røyse

Til hver Qvinde og Mand i hele Røgen Præstegjeld, fra deres nu her indsatte og nylig hidkomne Sognepræst i Røgen Sogn, Crøger

Vestbygda gjennom tidene og Spikkestad vel gjennom 50 år

Sandsvær

Sandsvær-slekten Bjerknes Evju gjennom 600 år - også bygdehistorie

Bygdehistorien fram til 1964

Med Skrim i hundre : 100 år med idrett, leik og liv i Øvre Sandsvær

Sandsværs historie. 1 : Bygdehistorien fram til 1964

Sandsværs historie. 2 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 3 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 4 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 5 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 6 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 7 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs saga : en bygdebok. 2, Personalhistorie

Ytre Sandsvær 1814-1914 : en historisk bygdebeskrivelse

Sigdal

I ring om Fjøslia : slektshistorie fra Numedal, Sigdal og U.S.A m.v

Sigdal og Eggedal. 1 : historisk beretning

Sigdal og Eggedal. 2-3 2 : Gard og slekt

Sigdal og Eggedal. 2-3 3 : Gard og slekt

Sigdal og Eggedal. 4-5 4 : Bygdehistorie

Sigdal og Eggedal. 4-5 5 : Bygdehistorie

Sorenskriver Giert Falchs beskrivelse av Eger, Modum og Sigdals sorenskriverdistrikt

Skoger

Den gamle Skogerslekten : John Tollevsen Gundersrød og hustru Karen Kristines etterkommere

Drammen byleksikon. 2 : Skoger/Konnerud

Folk og fár : gamle boplasser, stier og veier i tidligere Skoger kommune : folketellingen 1875

Skogerboken : herredets historie m.v

Strømm

Strømms historie. Bind I : Bygdehistorie

Strømms historie. Bind II : Gårdshistorie

Svelvik

Svelviks historie

Ål

Den gamle stølen

Folk og bygd : ættesoge og bygdesoge frå Vats i Ål i Hallingdal

I leik og alvor : Ål idrettslag 1890-1990

Ål bygdebok

Aal bygdesoge. 1

Aal bygdesoge. 2

Aal bygdesoge. 3

Aal bygdesoge. 4